(0212) 679 32 53

Tanıma Tenfiz Davası Avukatı

Tanıma Tenfiz Davası Avukatı: Ülkemizden önceki yıllarda göç etmiş ve başka ülkelerde yaşamış insanların en önemli sorunlarından biri yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olup olmaması durumudur. Bu konu Milletlerarası Özel Hukuk alanına girer ve literatürdeki adı ise tanıma ve tenfiz davalarıdır.

 

Devletler egemenliklerini kendi ülkelerinde kullanma hakkına sahiptir. Milletlerarası hukuk normlarına göre belirli istisnai durumlar hariç hiçbir ülke başka bir ülkenin egemenliğine müdahele edemez. Devletler ise egemenliklerini organları vasıtasıyla kullanır. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organı olarak tezahür eden bu silsileye, hiçbir ülke karışamaz ve katılamaz. Bu yüzden hemen hemen ülkelerin tamamı, yabancı mahkeme kararlarının ülkelerinde doğuracağı sonuçları kendi iç hukuklarında veya kabul ettikleri milletlerarası sözleşmeler ile belirlemektedirler.

 

Yabancı mahkemelerin kararlarının ülkemizde ve Türk hukukunda hüküm ve sonuç doğurması için tanıma ya da tenfiz işlemi gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararları verildiği anda kararın tesir ettiği alan sadece verildiği ülke sınırlarıdır. Tanıma veya tenfiz kararının verilmesiyle yabancı mahkeme kararı, mahalli mahkeme kararı özelliği ve gücü kazanır. Bu kararla birlikte artık Türk mahkemelerince de boşanmış veya soybağınızı kurmuş olursunuz.

 

Tanıma ve tenfiz kararları, adına tanıma tenfiz davası verilen hassas ve tecrübe gerektiren bir işlemler silsilesi sonucu verilebilmektedir. Bazı yabancı mahkeme kararları tanımaya, bazıları ise tenfize konu edilmelidir. Burada önemli olan icra edilebilirlik konusudur. Örneğin boşanma hükmü tanımaya, nafaka ve velayet hükümleri ise tenfize konu edilir.

 

Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 5718 sayılı MÖHÜK‘un 2.ci kısım 2.ci bölüm hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu kanunda düzenlenen usul ve esasların yanında Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalarda da tanıma ve tenfizin usulüne ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

 

Tanıma Tenfiz Davası Avukatları

Bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilme kabiliyetine kavuşması için öncelikle onun kesin hüküm gücünün Türk hukukunca tanınması gerekir. Tanıma davası için MÖHÜK ve milletlerarası anlaşmalar bize belirli şartlar öngörmüştür. Bu şartların profesyonelce tamamlanması ve davanın açılması durumunda kısa bir sürede sonuca ulaşılmaktadır. Ancak örneğin boşanmanın tanınması davasında iki taraftan da vekalet alınmaması durumunda tebligatların ulaşması uzun süreleri bulabilmektedir. Bunun gibi ince noktaları ancak bu konuda tecrübeli tanıma tenfiz davası avukatları bilmektedir. Önemli noktalara dikkat edilirse tanıma veya tenfiz davası 2-3 ay gibi bir vakitte sonuçlanmaktadır.

 

Evliliklerini yabancı ülkelerde bitirmiş olan Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının boşanma durumunun Türkiye’de geçerli olabilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmaları gerekmektedir. Yurtdışında çocuğu olan vatandaşların soybağlarının Türkiye’de tanınması için yine Türk mahkemelerince tanıma kararı verilmesi gerekir.

 

Tanıma Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme

Tanıma tenfiz davasında yetkili mahkeme ise davalı tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesi, bu yoksa Türkiye’deki sakin olduğu mahal mahkemesidir. Davalının Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.  Yargıtay 1976 tarihli bir kararında İstanbul Mahkemeleri söyleminden İstanbul merkez ilçesini içine alan bir yargı çevresinin anlaşılması gerektiğini benimsemiştir. Tanıma tenfiz davalarında görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Siz de uzman avukatlarımızdan destek almak isterseniz aşağıdaki numaralardan bizimle iletişime geçip randevu alabilirsiniz, ayrıca aşağıdaki formdan da bize sorularınızı yöneltebilirsiniz: Tanıma tenfiz davası avukatı

 

Tenfiz Davası

Evliliklerini yurtdışında sonlandırmış olan vatandaşların boşanmalarının Türkiye’de de hüküm ifade edebilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekmekte olup bu alanda hizmet veren avukatlara da tanıma tenfiz davası avukatı adı verilmektedir. Yabancı bir mahkemenin kararının Türkiye’de icra edilebilmesi için bunun kesin hüküm gücünün Türk hukuku tarafından tanınması gerekmektedir. Bu konu, milletlerarası özel hukuk alanına girmekte olup boşanmalarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için ayrı bir dava açılması gerekmektedir.

Tanıma Davası

Devletler, egemenliklerini kendi ülke sınırları içerisinde kullanma hakkına sahiptirler. Bazı istisnai durumlar hariç, hiçbir ülke bir başka ülkenin egemenliğine müdahalede bulunamaz. Bu nedenle de yabancı mahkemelerin kararlarının kendi iç hukuklarında kabul edilebilmesi için genellikle ayrı bir dava açılması gerekmektedir. Bazı hallerde ise milletlerarası sözleşmelere dayanmak mümkündür. Ancak Türkiye dışında başka bir ülkede gerçekleştirilen boşanmanın ülkemizde tanınabilmesi adına tanıma tenfiz davası açılması zorunluluktur. Aksi halde boşanmış olmasına rağmen kişi, Türkiye’de hala evli olarak görünebilir. Bu durum da gerek miras konularında gerekse yeniden evlenme konularına kişilere büyük zorluklar çıkarmaktadır. İşte tüm bunların önüne geçebilmek adına açılacak olan tanıma tenfiz davası belirli bir hukuki prosedüre sahip olduğundan dolayı bu davanın açılmasında bir tanıma tenfiz davası avukatına başvurmak ve ondan yardım almak yararlı olacaktır.

 

Yabancı mahkemelerden alınmış olan kararların Türkiye’de icrası ancak belirtmiş olduğumuz davanın açılmasıyla mümkün olacaktır. Kişiler bu durumu genellikle önemsememekte, yabancı mahkemeden alınan kararın kendi ülkeleri açısından da geçerli olacağını düşünmektedir. Ancak uygulamada durum çok daha farklıdır. Bu sebeple de elinde yabancı bir mahkemeden alınmış olan karar bulunan kişiler zaman kaybetmeden tanıma tenfiz davası avukatına başvurmaları yerinde olacaktır. Böylece ileride ortaya çıkabilecek hukuki engellerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

 

Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Yurtdışında yaşamakta olan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin olarak davayı bulundukları ülkede açabilecekleri gibi Türkiye’de de açabilirler. Söz konusu dava bulunulan ülkede açıldığı zaman eğer tarafların ikisi de Türk vatandaşıysa o zaman Türk hukuk kuralları uygulama alanı bulacaktır. Fakat eğer taraflardan birisi Türk vatandaşı olmasına rağmen diğeri başka bir uyruğa sahipse o zaman boşanma esnasında Türk hukuk kuralları uygulanmayacağından alınacak olan boşanma kararının ülkemizde icra edilebilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekecektir. Tanıma teriminden anlaşılması gereken, yabancı bir ülkedeki mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin ülkemizde kabul edilmesidir. Tenfiz ise kararın verildiği ülkeden başka bir ülkede hükmün icrasının gösterilmesidir. Bu nedenle tanıma ve tenfizin birlikte açılması gerekmektedir. Bu konuda kişilere en iyi yardımcı olabilecek kişi elbette ki bu alanda uzman tanıma tenfiz davası avukatıdır.

 

Tanıma tenfiz davası avukatına başvurularak yurtdışında alınan boşanma kararının ülkemizde tanınması sağlandığı takdirde çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi konular icra edilebilirlik kazanacaktır. Aynı zamanda nüfus kayıtlarında davayı açan Türk vatandaşı artık evli olarak görünmeyecektir. Gerek kaydın düzeltilmesinde gerekse alınan kararların ücra edilebilmesinde tanıma tenfiz davası büyük öneme sahiptir. Tanıma tenfiz davası duruşmaları olarak görülen ve basit usule tabi olan bir dava olup adli tatillerde görülmesi mümkündür.

 

Davanın açılmasında Aile Mahkemesi görevli mahkeme olup bunun olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla görevli mahkeme olacaktır. Dava, davalının ikametgah yerinde açılmakla beraber eğer bu mevcut değilse sakini olduğu yerde açılır. Bu durum da söz konusu değilse o zaman İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemeleri yetkili olacaktır. Tanıma tenfiz davasının açılması için Türkiye’ye gelinmesine gerek yoktur; tanıma tenfiz davası avukatına vekalet verilerek de hukuki işlemler gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan davalı eşe tebligatın ulaşmasıdır. Eşe tebligat ulaşmadan davanın görülmesi mümkün olmayacaktır. Esasında tanıma tenfiz davasının kolay bir şekilde görülebilmesi adına hem yabancı hem de Türk eşin Türkiye’de bulunan avukatlara vekalet vermesi yerinde olacaktır.

Tanıma tenfiz davası avukatı, bu konuda uzman olduğundan dolayı davanın en kısa sürede sorunsuz bir şekilde sonuçlanması adına çalışacaktır. Davanın bir an önce açılması ve sonuçlanması ortaya çıkması muhtemel sonuçların önlenmesi adına öneme sahip olduğundan dolayı vakit kaybedilmeden bir tanıma tenfiz davası avukatına vekalet verilmeli ve işlemler başlatılmalıdır. Ayrıca hem tanıma hem de tenfiz tecrübe ve hukuki bilgi gerektirdiğinden dolayı normal bir vatandaşın süreci sekteye uğratmadan bu işlemleri gerçekleştirmesi pek mümkün değildir. Hukuki danışmanlık alınarak söz konusu süreç, en kısa sürede ve pürüzsüz bir şekilde neticelenecektir.

 

Tanıma Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tanıme tenfiz davası açılabilmesi için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması gerekir. Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ve verilmiş olan bu kararın kesinleşme yazısı ile apostil şerhi, tanıma tenfiz davası açılması için gerekli olan evrakların başında yer almaktadır. Aynı zamanda avukata verilmiş olan vekaletname ile pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri de söz konusu evraklar arasında yer almaktadır. Ayrıca yabancı mahkeme kararının yeminli tercümana tercüme edilmiş hali ve konsolosluk tarafından onaylanmış bir sureti de tanıma tenfiz davası açılması için hazırlanması gereken belgeler arasındadır. Bu evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması aşamasında ve bunların mahkemeye sunulmasında tanıma tenfiz davası avukatı büyük önem arz etmektedir. Hukuki prosedürlerin nasıl ilerleyeceği hakkında daha detaylı bilgi alınabilmesi için aile hukuku ve milletlerarası özel hukuk alanında uzmanlaşmış bir avukata danışılması yerinde bir hareket olacaktır.

 

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma tenfiz davasının ne kadar süreceği yurtdışında boşanma kararı almış olan eşlerin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Hukukumuzda tanıma ve tenfizin önemli olması ve bunun vurgulanması söz konusu davanın en kısa sürede sonuçlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu davanın çabuk sonuçlanabilmesi bakımından tarafların ulaşılabilirliğini çok önemlidir. Davalı eşin yurtdışında olması halinde kendisine yapılacak olan tebligat da uzun sürecektir. Davalı eşe tebligat yapılmadan davanın görülmesi mümkün olmadığından dolayı bu tebligat aşamasının atlanması mümkün değildir. Aynı zamanda eşin, bu duruma itiraz etmemesi de büyük önem taşımaktadır.

 

Bir tek tarafın vekaletname vermesiyle ülkemizde açılacak olan tanıma tenfiz davası en iyi ihtimalle 1 sene sürecektir. Tabiki bu durum davalı eşin hangi ülkede yaşadığına göre farklılık gösterebilir. Ancak her iki eş de Türkiye’deki avukatlara vekaletname verirse bu süreç daha hızlı işleyeceğinden dolayı dava da daha çabuk karara bağlanacaktır. Bu nedenle önerimiz, her iki tarafın da avukata vekalet vermesidir. Bu durumda tanıma tenfiz davası ortalama 3 ay içerisinde neticelenecektir.

 

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply