TCK Madde 112 – Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 112 – Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu
✅ TCK Madde 112 Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçunun cezası nedir? İki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

-(Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK Madde 112 Gerekçesi

Madde metninde eğitim ve öğretimin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 27 Oca 2023