TCK Madde 177 – Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 177 – Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
✅ TCK Madde 177 Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
✅ Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun cezası nedir? Altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

(1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 177 Gerekçesi

Madde ile kişinin gözetimi altında bulunan bir hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi suç sayılmıştır. Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması için bir zarar doğması aranmaz. Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi ile tamamlanır. Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişinin, bu fiillerinden dolayı bir zarar meydana gelirse; fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.

Yayım tarihi: 11 Mar 2023