TCK Madde 200 – Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 200 – Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Suçu
✅ TCK Madde 200 Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Suçu
✅ Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Suçunun cezası nedir? Bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî para cezasıdır.

(1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 200 Gerekçesi

Para ve kıymetli damgaların sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır. Esasta sahtecilik suçlarının hazırlık hareketlerini oluşturan bu gibi fiillerin başlı başına cezalandırılması, bunlara bir an önce müdahale edilmesindeki zorunluluktan kaynaklanmaktadır.

Suçun konusunu oluşturan alet veya malzemenin, sahte para veya kıymetli damgalarda sahtecilik amacıyla imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi, bu suçu oluşturacaktır. Bu itibarla, somut olayda belirtilen amacın suçun manevî unsuru bağlamında özellikle araştırılması gerekir.

Yayım tarihi: 3 Nis 2023