TCK Madde 280 – Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 280 – Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
✅ TCK Madde 280 Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
✅ Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi suçunun cezası nedir? Bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

TCK Madde 280 Gerekçesi

Madde, mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri suçları ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu ihbar yükümlülüğü, madde metninde sayılan sağlık mesleği mensupları ile sınırlı değildir. Örneğin, bir tıbbi tahlil laboratuarında görev yapan kişiler açısından da mevcuttur.

Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadırlar. Bu kişilerin suçu bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmaları hâlinde, yukarıdaki madde hükmü uygulanacaktır

Yayım tarihi: 30 Haz 2023