TCK Madde 286 – Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 286 – Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu
TCK Madde 286 Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu
✅ Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun cezası nedir? Altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 286 Gerekçesi

Madde metninde, soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Hâkim veya savcı tarafından uygun görülmesi durumunda, kayıt alma işleminin yapılmasının suç oluşturmayacağı muhakkaktır. Bu nedenle, madde metninde bu kayıt ve nakletme işlemlerinin “yetkisiz olarak” yapılmasının, söz konusu suçu oluşturacağı kabul edilmiştir.

Yayım tarihi: 12 Tem 2023