TCK Madde 296 – Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 296 – Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması Suçu
TCK Madde 296 Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması Suçu
✅ Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması suçunun cezası nedir? Altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(1) Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması halinde, her biri hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hükümlü veya tutuklu sayısının üçten fazla olmaması halinde, bu suçtan dolayı cezaya hükmedilmez.

(2) Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

TCK Madde 296 Gerekçesi

Madde metninde hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçu tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 30 Tem 2023