TCK Madde 321 Savaş Zamanında Emirlere Uymama Suçu
✅ Savaş Zamanında Emirlere Uymama suçunun cezası nedir? Bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK Madde 321 Gerekçesi

Madde, savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir ve kararlarına bilerek aykırı harekette bulunulmasını cezalandırmaktadır. Savaş zamanında herkesin yetkili makam ve mercilerin emir ve kararlarına uymalarını gerektiren zorunluluk çok açıktır. Esasen yetkili makam ve merciin emir ve kararının söz konusu olabilmesi için bunların kanuna uygun bulunmaları gerekir.

Yayım tarihi: 15 Eyl 2023