TCK Madde 328  Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
✅ Siyasal veya Askeri Casusluk suçunun cezası nedir? On beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

Siyasal veya askeri casusluk suçu, TCK 328. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk amaçlı olarak temin eden kişiye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK Madde 328 Gerekçesi

Yasa gerekçesinde, düzenleme ile, Devletin güvenliğine ya da iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ya da vesika içeriklerindeki bilgilerin “siyasal veya askeri casusluk” amacıyla temin edilmesinin cezalandırıldığı açıklanmıştır.

Buna göre siyasal casusluk ile kastedilen, yabancı bir devlet yararına, Türkiye Devletinin veya vatandaşlarının veya Türkiye’de ikamet etmekte olanların zararına şekilde bilgilerin toplanmasıdır.

Casusluk kapsamındaki bilgiler, kamu sağlığı, mali veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken bütün bilgiler ve benzeri bilgiler olarak değerlendirilmektedir.

Askeri casusluk ise yasa gerekçesinde, yabancı devlet yararına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti zararına askeri bilgilerin toplanması olarak ifade edilmiştir.

Yayım tarihi: 29 Eyl 2023