(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları neticesinde oluşan her türlü yaralanma, ölüm veya maddi ve manevi zarar konularında kişilerin haklarını savunana ve menfaatlerini gözetmek için kişileri yasal olarak temsil edenlere trafik kazası avukatı denilmektedir. Trafik kazalarının ülkemizde sıkça gerçekleşiyor olması ve bu kazalar sonucunda maddi ve manevi zararların çoğunlukla kaçınılmaz olması sebebiyle trafik kazası avukatının önemi de her geçen gün artmaktadır. Trafik kazası avukatı, ilgili mevzuatlara hakim ve bu alanda tecrübeye sahip avukatlar olduğundan dolayı müvekkilini doğru bir şekilde yönlendirecektir ve hukuki sürecin takibini sağlayacaktır.

 

Trafik kazalarının günümüzde artmasının sebeplerinden en önemlisi alkollü halde araç kullanmaktır. Trafiğe çıkmak ve aracın hakimiyetini sağlamak zaten fazlaca dikkat ve özeni gerektirmektedir. Bir de alkollü halde trafiğe çıkıldığı düşünülünce bu nedene dayanarak kazaların meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktır. Trafik kazalarından sonra zarar göre taraf ya da taraflarca açılan davalarda maddi ve manevi zararların tespitinin yapılması süreci çok önemlidir. Trafik kazası avukatı ile birlikte davalı taraf birden çok olabileceği gibi özellikle zincirleme trafik kazalarında davacı tarafın da birden fazla kişiden oluştuğunu söyleyebiliriz.

 

Birden çok kişinin karıştığı kazalarda maddi zararların tespiti güçleşmekle birlikte ölüm neticesinin meydana geldiği kazalarda da tazminatlar konusunda bazı sıkıntılar oluşmaktadır. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında trafik kazasından sonra açılan davaların sorunsuz geçebileceği düşünülse uygulamada durum böyle değildir.

 

Tazminat davalarında zarar gören tarafın taleplerinin doğru bir şekilde iletilebilmesi ve istenilen tazminatın alınabilmesi adına mutlaka bir trafik kazası avukatı ile birlikte çalışmalıdır. Trafik kazası avukatı, müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini koruyacak olduğundan talepleri mahkemeye iletmede ve süreci takip etmede başarılı olacaktır. Bu nedenle trafik kazası sonrasında açılması planlanan her dava hakkında gerekli bilgiyi almak adına bir trafik kazası avukatına başvurulmalı ve ondan sonra hukuki sürecin başlamasına karar verilmelidir.

 

Trafik Kazası Avukatı ve Trafik Kazası Davaları

Trafik kazası davaları hakkında trafik kazası avukatıyla görüşüldükten sonra yeterli bilgi alınması mümkündür. Ancak konuyu özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz ki trafik kazası sonrasında açılacak olan davanın nasıl ilerleyeceği ve talep edilebilecek tazminatların neler olduğu trafik kazasının neticesine göre farklılık gösterecektir. Yani trafik kazası sonucunda eğer bir ölüm gerçekleşmişse talebi mümkün olan tazminatlar farklı; eğer trafik kazası sonucunda yaralanma olmuşsa talep edilebilecek olan tazminatlar farklı olacaktır. Bu nedenle tazminatlar bakımından kazanın neticesinin büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz.

 

Neticede, açılacak olan tazminat davalarında davacının kim olacağını belirlemek açısından da önemlidir. Çünkü kaza sonucunda ölmüş olan bir kimsenin dava açması mümkün olmayacağından dolayı aile bireylerinin ya da kanunda belirtilen diğer kimselerin dava açması söz konusu olacaktır.

 

Trafik Kazası Davaları

 

Ölümlü trafik kazaları, ülkemizde kazalar sonucunda sıkça ortaya çıkan üzücü bir neticedir. Kanunlar, trafik kazası sonucunda ölüm kazasının meydana geldiği hallerde kişilere bazı haklar tanımıştır. Fakat çoğu insan bu haklarından habersizdir. Bu nedenle de sıklıkla zamanaşımına uğramadan dolayı kişiler haklarından faydalanamamaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında nelerin tazminat talebine konu olabileceğine yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Fakat şunu belirtmeliyiz ki bu konuda yeterli bilgiye sahip olunması haklarının zamanında kullanılabilmesi adına önem taşıdığından dolayı bu tür vakalar karşısında bir trafik kazası avukatına danışmak faydalı olacaktır.

 

Yaralanmaları trafik kazalarında ölüm neticesinin gerçekleşmemesi sebebiyle o durumda talep edilebilecek olan tazminatlarının hepsinin talep edilmesi mümkün değildir. Yaralanma neticesinde zarar göre taraf hala yaşamaya devam etmektedir. Dolayısıyla burada farklı yönde tazminat talepleri söz konusu olacaktır. Fakat her iki durumda da manevi tazminatın karşı taraftan istenmesi mümkündür. Yine bu hususta da trafik kazası avukatı uzman olduğundan dolayı kendisine danışılması yerinde bir hareket olacaktır.

 

Trafik Kazası ve Trafik Kazası İçin Tazminat Davası

Trafik kazası neticesinde eğer bir ölüm gerçekleşmişse bu durumda cenaze giderleri, destekten yoksun kalma tazminatı ve eğer ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleriyle çalışma gücünün azalmasından ya da tamamen yitirilmesinden doğan zararların istenmesi mümkündür. Destekten yoksun kalma tazminatı, yaşamını yitiren kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalmış olan kişiler için doğan maddi tazminata denmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatını, vefat edenin eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşleri isteyebileceği gibi ölen kişiyle aralarında akrabalık bağı olmasa dahi ölenden sağlığı sırasında destek aldığını ispat eden üçüncü kişiler de talep edebilmektedir.

 

Trafik Kazası Tazminatı

 

Trafik kazası sonucunda yaralanma meydana gelmişse bu durumda tedavi giderleri, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da tamamen yitirilmesinden doğan zararlar maddi tazminat davasına konu olabilecektir. Bu tazminatların yanı sıra manevi tazminata hükmedilmesi de kanunen mümkündür. Hakim, olayın özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedebilir. Bunun sebebi kişinin kaza neticesinde üzüntü, korku, endişe vs yaşamış olmasıdır. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalarda kişinin yakınlarının bu tip duygular yaşaması kaçınılmaz olduğundan bu durumda kişinin yakınları lehine de manevi tazminata hükmedilmesi mümkün hale gelmektedir.

 

Maddi ve manevi zararın tazmini için kanunda 2 yıllık süre öngörülmüştür. Bu süre mağdurun ya da ölümü halinde yakınlarının faili ve fiili öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Söz konusu süre her halde 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Fakat kaza neticesinde oluşan eylem TCK kapsamında bir suç teşkil ediyorsa ve bu suçun zamanaşımı süresi daha uzun öngörülmüşse bu durumda TCK’da yer alan zamanaşımı süresi uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla dava açılmadan önce bu süreler hakkında yeterli bilgi edinilmesi ve zamanlara riayet edilir bunun sonucunda davanın açılması faydalı olacaktır.

 

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik kazası sonucunda açılacak olan maddi tazminat davasında kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında yer alan trafik sigortası, kaza sonucunda meydana gelen maddi zararları sigortalı ile birlikte müteselsilen ve müştereken ödemekle yükümlü olacaktır. Sigorta şirketinin sorumluluğu sigorta poliçesinde belirtilen miktarla sınırlı olmaktadır. Kaza neticesinde meydana gelen zarar poliçede belirtilen miktardan fazla olursa, sigorta şirketi yalnızca poliçede yer alan miktarla sorumlu olacaktır.

 

Çoğunlukla sigorta şirketleri kazalar sonucunda oluşan maddi zararlardan dolayı sorumluluğu üstlenmektedirler; manevi zararlar buna dahil değildir. Ancak eğer sigorta poliçesinde manevi tazminata ilişkin olarak ekstra prim ödenmişse ve böylece manevi tazminatlar da poliçeye dahil edilmişse bu durumda sigorta şirketi sorumluluktan kaçamayacaktır. Sigorta yaptırmak bir kanuni zorunluluk olduğundan dolayı sigortasız trafiğe çıkan araçlar için idari para cezası uygulanmaktadır. Bu sebeple de sigorta yaptırmak araç malikleri açısından önemlidir.

 

Trafik Kazalarında SGK’ ya rücu

Çoğunlukla sigorta hukukunda karşılaşılan rücu; bir kişinin yasal olarak diğerinin yerine geçip, üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumuna denir. Trafik kazalarında rücu etme işlemini genellikle, sigorta şirketleri yapar. Sigorta ettikleri şahısların yerine geçerek, üçüncü şahıslara kusurluluk derecesinde rücu hakkı elde etmelerine hukukta, halefiyet ilkesi denir. Sosyal güvencesi olan olmayan tüm trafik kazası geçiren kişilerin tedavi giderleri, SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK kime rücu edeceğini, 25.7.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Genelge ile açıklamıştır. Buna göre, tüm tedavi giderlerini karşılayacağı için rücu etmeyecektir.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

15 Responses

 1. Fatih K.

  geçen yıl trafik kazası geçiren arkadaşım kazayı mahkemeye taşıdı ve hala sonuç alamıyoruz bu işi hızlandırabilirmisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, davanın hangi aşamada olduğuna bakmak gerekiyor. Türkiye’de davaların sonuçlanması uzun bir zaman alıyor maalesef. Davanın durumuna bakarak daha hızlı nasıl sonuçlandırabiliriz diye bilgi verebiliriz.

 2. bahadır u.

  iki gün önce trafikte kurallara uymayan ağır vasıtayla bir kaza geçirdim şahitlerimde var bu şahısa maddi manevi tazminat açmak istiyorum ne yapmalıyım ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Yaşanan trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davası açmak her mağdurun en doğal hakkı. Eğer aracınızda ağır bir hasar oluşmuşsa veya arabadaki kişilerde bedenen veya ruhen bir yaralanma söz konusu ise, karşıdaki sürücünün kusur oranına ve sizin maddi ve manevi kayıplarınıza oranla maddi ve manevi tazminat kazanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için trafik kazası avukatlarına başvurmanız daha faydalı olacaktır.

   Saygılarımla

 3. Ünal R.

  dik bir rampada yokuşu tırmanırken yukardan gelen bir motorsikletli aracıma çarptı ve kaçtı polise ifade verdim ama işi hızlandırabilirmiyiz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, uzman bir avukattan hukuki destek alarak işlemlerin biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Saygılarımla

 4. Celil M.

  Trafik kazası yaralanma, maddi zarar ve ölümle sonuçlanmasımı gerek illa? psikolojik olarak etkilenme mahkemeye sunulabilirmi bahane olarak?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, trafik kazası sonrasında manevi huzuru bozulan veya psikolojik olarak travma geçiren kişi manevi tazminat talebinden bulunabilecektir. Saygılarımızla

 5. Av. Serdarhan Topo

  Merhabalar, sigorta şirketleri gerekli şartların oluşması halinde rücu davası açabilmektedir. Saygılarımızla

 6. Ertuğrul O.

  kırmızı ışıkta beklerken solumdan geçen bir araba aynama çarpıp kaçtı, bende takip edip yakaladım ve arbede yaşadık şikayetçi oldum. polis tutanak tuttu ve avukat arayışım var ilgilenirmisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Melis C.

  arabamla seyir halindeyken önümdeki araba ani duruş yaptı takip mesafem olmasına rağmen bana her türlü haksızmışım gibi baskı kurdular ve yanlış tutanağa imza attırdılar zorla. bu şahısları mahkemeye versem sonuç çıkarmı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer ispat etmeniz halinde karşı tarafa ceza verilebilecektir. Mahkemenin kanaatine bağlıdır. Ayrıca tutanaktan dolayı herhangi bir trafik cezası ödemek zorunda kalmışsanız buna da itiraz edebilirsiniz. Saygılarımızla

 8. Ceyhun K.

  geçen hafta arabayla geri geri gelirken yanlışlıkla bir bayana çarptım ama yanlışlık olduğunu ve kendisinin haksız olduğunu belirtmeme rağmen polise şikayetçi oldu ve mahkemeye verdi savunabilirmisiniz beni?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, bir avukat tarafından savunmanızın yapılması sizin lehinize olacaktır. İnternet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

Leave a Reply