(0212) 679 32 53

Turkuaz Kart Nedir ?

Turkuaz kart nedir, son zamanlarda gündemde olan ve yabancıları yakından ilgilendiren bir karttır. Turkuaz kart ile şartları taşımakta olan yabancılar Türkiye’de daha rahat bir şekilde çalışabilecek ve bunun sürekliliği sağlanabilecektir. Elbette bu karta sahip olunabilmesi için belirli koşulların varlığı aranmaktadır. Yabancı uyruğa sahip çalışanlar için başta mesleki yeterlilikleri olmak üzere birikimleri ve eğitimleri konusunda puanlama gerçekleştirilecek olup buna göre kart sahibi olup olamayacağı hususunda karara varılacaktır.

 

Turkuaz kart ile yabancı uyrukluluların Türkiye’de çalışmaları kolaylaştırılmakla beraber aslında bu kart bir nevi çalışma izni niteliğine sahiptir diyebiliriz. Yapılacak olan puanlama doğrultusunda belirlenen barajı aşan kişilere turkuaz kart verilecektir. Aynı zamanda eğer finansal açıdan güçlü olan kimseler de Türkiye’de yaşamak istiyorlarsa onlar ayrı olarak değerlendirmeye alınacaklardır. Bu kartın en büyük avantajlarından birisi de kart sahibi olan kimsenin ailesini, herhangi bir bürokratik engele takılmadan istediği zaman Türkiye’ye getirme imkanı olmasıdır.

 

Turkuaz Kart Nedir ? Nasıl Alınır ?

 

Turkuaz kart sistemi yabancı kişilere birçok alanda avantaj sağlamakla beraber ülkemiz açısından da faydalı bir sistemdir. Bu sistem sayesinde ülkemize uluslararası doğrudan yabancı yatırımın çekilmesi ve var olan yatırımın da arttırılması söz konusu olabilecektir. Ayrıca Türkiye’de zaten önceden belli miktarda yatırım yapmış olan yatırımcılara da başvuruları halinde turkuaz kart verilebilecektir. Turkuaz kart sayesinde ekonomiye ve istihdama büyük bir katkıda bulunulmuş olacaktır. Bu durum ayrıca Türkiye’nin stratejik alanda da daha önemli bir ülke haline gelmesini sağlayacaktır. Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki turkuaz kart hem yabancılara hem de ülkemize pek çok avantaj sunan yeni bir sistemdir. Elbette bu kartın sahibi olabilmek için aranan koşullar ve izlenmesi gereken prosedürler mevcuttur. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde bu konuları detaylı bir şekilde ele alacağız.

 

Kimler Turkuaz Kart Alabilir ?

Turkuaz kart sistemi birçok yönde fayda sağlayan bir sistem olmakla beraber şüphesiz ki her yabancının bu karta sahip olması mümkün değildir. Dolayısıyla ancak belirlenen niteliklere sahip yabancılar, turkuaz kart ayrıcalığından yararlanabilmek için başvuruda bulunabilecek ve bu kartın sahibi olmaya hak kazanabileceklerdir.

 

Turkuaz kart sahibi olabilecek kişileri farklı özelliklere göre değerlendirmemiz gerekecektir. En başta şunu söyleyebiliriz ki eğitim düzeyi, mesleki bilgisi, deneyimi, bilim ve teknolojiyi katkısı ve benzeri nitelikleriyle yüksek nitelikli iş gücüne sahip olan yabancı uyruklu kişiler turkuaz kart sahibi olabilirler. Ayrıca yatırım ya da ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek niteliklere sahip yatırımcıların da turkuaz kart alması mümkündür. kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından başarılara sahip olan yabancıların da turkuaz kart sisteminden yararlanma imkanı vardır. Bu kişilerin yanı sıra sanayi, bilim ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri bakımından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanları da turkuaz kart sahibi olabilecek kişiler arasında yer almaktadırlar. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanınırlığına ve tanıtımına katkı sağlayan, ülkenin milli menfaatlerine dair hususlarda uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunan yabancılar da turkuaz kart imkanından yararlanabileceklerdir.

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kriterler çerçevesinde bir yabancının turkuaz kart sahibi olma imkanı vardır. Yapılacak değerlendirmeler ve puanlama sisteminin sonucuna göre yabancı uyruklu bir kimsenin söz konusu karta hak kazanıp kazanamayacağına karar verilecektir.

 

Turkuaz Kart Nasıl Alınır ?

Turkuaz kart sahibi olmak isteyen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir başvuruda bulunmak zorundadırlar. Yukarıda belirtmiş olduğumuz niteliklere sahip bir yabancı, bakanlığa yapacağı başvuru neticesinde değerlendirme altına alınacaktır.

 

Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu karta hak kazanan yabancı, ilk 3 yıl bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yani bu kart, ilk seferde yalnızca 3 yıllık verilmektedir. Bakanlık bu geçiş süresi içerisinde işveren ya da yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir. Söz konusu geçiş süresi içerisinde iptal edilmemiş olan turkuaz kart, yabancının başvurusu halinde süresiz olarak verilecektir. Yabancı, bu başvuruyu geçiş süresinin dolmasına 180 gün kalmasından itibaren ve her halde geçiş süresi dolmadan yapmalıdır. Eğer bu süre dolduktan sonra bir başvuru olursa bakanlık tarafından başvurunun reddi söz konusu olacaktır.

 

Turkuaz kart sahibi olan ve geçiş süresini başarıyla tamamlayan yabancı, süresiz çalışma izni alan yabancıların sahip olduğu haklardan faydalanacaktır. Turkuaz kart sahipleri ve aileleri pek çok avantaja sahip olacaktır. Bu avantajların neler olduğunu ilerleyen bölümlerde yeniden ele alacağız. Turkuaz kart başvurusu

 

Turkuaz Kart Sahiplerine Tanınan Haklar Nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki turkuaz kart sahibi olan yabancılar, Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar. Aynı zamanda bu kimseler seçme ve seçilme hakkı ile kamu görevlerine girme hakkından yararlanamazlar. Bu kişilerin sosyal güvenliğe dair kazanılmış hakları saklı olup bunların kullanımı ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

 

Turkuaz kart sahiplerinin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına hem yakını olduklarını gösteren hem de oturma izni yerine geçen bir belge verilmektedir. Ayrıca turkuaz kart almış olan yabancılar, herhangi bir engele takılmaksızın yurtdışında yaşamakta olan ailelerini Türkiye’ye getirebilmektedirler. Süresiz turkuaz kart almış olan, yani geçiş sürecini başarıyla tamamlayan yabancılar diledikleri takdirde Türk vatadaşlığına geçebilirler. Türk vatandaşlığına geçişin olması halinde seçme ve seçilme hakkı ile kamu görevlerinde çalışma hakkından faydalanmak mümkün olacaktır. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki turkuaz kart sahipleri süresiz oturma izni almış sayılacaklarından dolayı sürenin dolmasından dolayı deport cezası alma gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklardır.

 

Turkuaz Kart Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Turkuaz kart başvurusu için elektronik ortamdan işlem yapılması yeterli olacaktır. Bunun için yurtiçinde doğrudan sistem üzerinden başvuru yapılabilir. Eğer yurtdışından başvuru yapılmak isteniyorsa yabancı, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla turkuaz kart başvurusu yapabilir. Yurtdışından başvuru halinde belgeler, temsilcilik vasıtasıyla bakanlığa iletilecektir.

 

Turkuaz Kart Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 

Turkuaz kart başvurusu sırasında belirli belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Başvuru dilekçesi, yabancıya ait olan pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin sureti, eğer varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi ve yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilmiş olan yabancılar için ilgili belgeler. Söz konusu maddede belirtilen belgeler, başvuracak kişinin niteliğine göre farklılık göstereceğinden dolayı detaylıca inceleme yapılmalı ve buna göre gerekli belgeler eklenmelidir. Bu belgelerden bazıları; yabancı dilleri gösteren ve uluslararası düzeyde kabul gören belgeler, ticari marka ya da patent belgeleri, sportif açıdan başarılı olan yabancılar açısından başarıyı gösteren belgeler, nitelikli yatırımcının faaliyetlerini gösteren belgeler vs.

 

Genel müdürlük, 5.maddede sayılan yabancılar için öngörülen belgelerin varlığını detaylı bir şekilde inceleyecektir. Bu doğrultuda müdürlük, yeni belgeler eklemeye ya da değiştirmeye yetkilidir. Yapılan yeni düzenlemeler genel müdürlüğün web sitesinde yayınlanacaktır. Dolayısıyla yalnızca yönetmeliğe bakmış olmak bazen yeterli olamayabileceğinden dolayı yeni yapılan düzenlemelerden de haberdar olmak adına ilgili bakanlığın web sitesi ziyaret edilmeli ve bu şekilde güncellemelerden haberdar olunmalıdır. Eksik ya da geçersiz belge konulması başvurunun reddi anlamına geleceğinden belge hazırlama işleminde dikkatli olunmalıdır.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply