(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Velayet Davası

Velayet davası, henüz ergin olmamış çocukların eğitim, bakım ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında söz sahibi olma hakkını talep etmek üzere açılan bir davadır. Velayet, küçüklerin malları ve şahsı üzerinde ana ve babanın sahip olduğu görev, yetki ve hakların tümünü ifade eden kavramdır. Her ne kadar velayet ile ana ve babaya birtakım haklar sağlansa da velayet, bazı yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Çocuğun menfaatinin sağlanması, velayeti alan ana ya da babanın uyması gereken en büyük yükümlülüktür. İşte hakim de velayet davasında çocuğun menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak ve gözetecek olan tarafa velayet hakkını vermeye gayret edecektir.

 

Velayet, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan dolayı bir başkasına devredilmesi mümkün değildir. Yani velayet davası sonucunda çocuğun velayetine sahip olan ana ya da baba bu hakkını başkasına devredemeyecektir. Aynı zamanda velayetin kaldırılmasını gerektiren bir neden olmadıkça bu haktan feragat de mümkün değildir. Kural olarak çocuğun on sekiz yaşını doldurmasıyla velayet hakkı da ortadan kalkacaktır.

 

Boşanma davası açılması halinde ayrıca bir velayet davası açılmasına gerek yoktur. Hakim, boşanma esnasında velayet hakkının kime verileceğine karar verecektir. Velayet davasında genelde velayet hakkı anneye bırakılmakla beraber bu bir kural değildir. Yani hakim aksi yönde karar vererek velayeti babaya da bırakabilir. Ancak bazı sebeplerin varlığı halinde velayet hakkına sahip olan anaya veya babaya karşı dava açılarak velayetin değiştirilmesi söz konusu olabilmektedir.

 

Velayetin Değiştirilmesi Mümkün Müdür ?

Velayetin değiştirilmesi davası, kısa adıyla velayet davası velayet hakkını almış olan anne ya da babanın durumunun sonradan değişmesi sonucu velayet hakkını gereği gibi kullanmadığı  veya çocuğun menfaatlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle açılabilir. Velayet davası, aile hukukunu ilgilendiren bir dava olup bu konuda uzman bir aile hukuku avukatına danışılması faydalı olacaktır.

 

Velayetin Değiştirilmesi Davası

 

Velayetin değiştirilmesi talebinde bulunulabilmesi için öncelikle çocuk hakkında verilmiş bir velayet kararı bulunmalıdır. Velayete ilişkin olarak verilmiş karar kesin hüküm teşkil etmediğinden dolayı velayetin değiştirilmesi talebi ile velayet davası açılması mümkündür. Aynı zamanda velayetin değiştirilme velayetin değiştirilmesi davasısinin istenmesi için müşterek çocuğun durumunda önemli bir değişiklik meydana gelmeli ve bu değişiklik devam ediyor olmalıdır. Velayetin değiştirilmesini talep eden tarafın hukuki bir menfaati bulunmalıdır. Eğer çocuk, durumun anlam ve önemini kavrayabilecekse velayetin değiştirilmesi davasında çocuğa da fikri sorulabilecektir.

 

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Nelerdir?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi ancak bazı koşulların varlığı halinde mahkemeden velayetin değiştirilmesi talep edilebilecektir. Anne ya da babanın durumunda meydana gelen değişiklikler de velayetin değiştirilmesinde etkili olabilmektedir. Şüphesiz ki bu durumda akla ilk gelen soru, yeniden evlenme ile velayetin değişip değişemeyeceğidir. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki velayete sahip olan anne ya da babanın yeniden bir başkasıyla evlenmiş olması, velayetin otomatik olarak kaldırılmasını veya değişmesini gerektirmeyecektir. Fakat velayet hakkına sahip anne ya da babanın yenidene evlenmesi nedeni ile çocuğun menfaati zedeleniyorsa veya çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkileniyorsa bu durumda velayetin değiştirilmesi mümkündür.Çocuğun menfaatleri gözetilerek velayetin değiştirilmesi mümkün olabileceği gibi velayet hakkının kaldırılarak çocuğa vasi atanması da mümkün olabilir. Bu nedenledir ki yeniden evlenmiş olmak velayetin değiştirilmesinde tek başına doğrudan bir haklı sebep teşkil etmeyecektir. Somut olayın özelliklerine göre velayetin değiştirilmesi hususunda karar verilmesi söz konusu olacaktır.

 

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri

 

Velayet davası ile çocuğun velayetinin değiştirilmesini mümkün hale getiren sebeplerden bir diğeri ise başka bir yere taşınma durumudur. Elbette ki velayet hakkına sahip anne veya babanın yalnızca başka bir eve taşınıyor oluşu velayetin değiştirilmesi için haklı sebep oluşturmayacaktır. Bunun için de yine somut olayın özelliklerine bakılarak çocuğun menfaatlerinin ihlal edilip edilmediği göz önünde tutulacaktır. Velayet hakkının değişikliğe uğramasına neden olan durumlardan en çok rastlanılanı ise bu hakka sahip anne ya da babanın ölümüdür. Velayet, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan dolayı bu hakka sahip bir kimsenin ölümü ile hakkın mirasçılara devri söz konusu olmayacaktır. Bu durumda velayet hakkı sağ kalan eşe geçecektir. Son olarak şunu da eklemeliyiz ki velayetin değiştirilme sebebi olarak çocuğun menfaatlerinin ihlali gösterilebilir. Bu çok genel bir gerekçe olup olayın özelliklerine farklılıklar ortaya çıkarabilecektir. Velayet hakkına sahip ebeveynin ahlaksız bir hayat sürmesi ya da çocuğuna karşı aşırı ilgisiz olması gibi durumlar, çocuğun menfaatlerinin ihlaline neden olabilecektir. Bu nedenle burada geçen menfaat ihlali kavramı geniş yorumlanmalıdır. Yine de her halde velayetin değiştirilmesi talebini hakim takdir edecek ve karar verecektir.

 

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Velayetin değiştirilmesi davasının nerede ve hangi mahkemede açılacağı da cevaplamamız gereken sorular arasında yer almaktadır. Velayet davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Fakat Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi bu sıfat ile davayı görecektir. Yetkili mahkeme ise davalının dava tarihindeki yerleşim yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla dava tarihinde velayet hakkına sahip anne ya da baba nerede yaşıyorsa orada davanın açılması gerekmektedir. Bu davada yetki, kamu düzeninden kaynaklamadığından dolayı ilk itiraz olarak ileri sürülmesi gerekecektir. Aksi halde sonradan yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve yetkisiz mahkeme yetkili hale gelecektir.

 

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Aile Hukuku Avukatının Önemi

Her ne kadar çocuğun velayetinin kimde kalacağı boşanma davası esnasında çözüme kavuşturulan bir konu olsa da sonradan meydana gelebilecek değişiklikler, velayet hakkının da değiştirilmesine neden olabilecektir. İşte hangi hallerde velayetin değiştirilebileceği ve bu davanın nasıl görüleceği konusunda alanında uzman bir aile hukuku avukatına danışmak en doğrusu olacaktır.  Aynı zamanda bu tarz süreçler, gerek boşanmış eşler gerekse çocuk bakımından zor geçeceğinden dolayı davanın bir an önce sonuca bağlanması daha doğru olacaktır.

 

Davanın bir an önce neticelenmesi aşamasında da aile hukuku avukatı devreye girecektir. Alanında uzman bir avukat, başta usuli konular olmak üzere maddi hukuka da hakim olduğundan dolayı gerekli tüm işlemleri hemen gerçekleştirmeye uğraşacak ve sürecin en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır. Özellikle dava dilekçesinde velayetin değiştirilmesini haklı kılacak gerekçelerin belirtilmesi ve delillerin sunulması aşamalarında aile hukuku avukatına büyük rol düşmektedir. Tüm bu konular hakkında detaylı bilgi alınabilmesi ve gerekiyorsa dava açılması için mutlaka hukuki anlamda profesyonel yardım alınmalıdır.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply