(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Yabancı Oturma İzni

Yabancı oturma izni çeşitli nedenlerle farklı ülkelerin vatandaşlığına girmeksizin orada belirli bir süre ikamet etmek için durumunda kalmakta olan insanlar için özel bir uygulamadır.. Özellikle kişilerin sahip olduğu işlerin gerekleri neticesinde oturma izni talebine ülkemizde de sıkça rastlanmaktadır. Kanunlar tarafından uygun görülmesi halinde kişilere yabancı oturma izni verilmesi mümkün olmaktadır. Yabancı oturma izninin süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Tabi bu durum oturma izni almak isteyen yabancının ne kadar süre ülkede kalmak istediğiyle de alakalı olmaktadır.

 

Yabancı Oturma İzni Nedir/Nasıl Alınır ?

Yabancı Oturma İzni Nedir/Nasıl Alınır ?

 

Yabancıların oturma izni alabilmeleri için öncelikli olarak geçerli bir sebebe sahip olmaları şartı aranmaktadır. Oturma izninin kısa ya da uzun olması başvuran kişiye ve sahip olduğu gerekçeye göre değişiklik gösterecektir. Yabancılar tarafından alınacak olan oturma izninin kısa süreli olması halinde bu izin en fazla 1 yıllık olabilecektir. Uzun dönemli oturma izninin alınabilmesi için ise belirli bir oturma izni süresinin geçirilmiş olması gerekmektedir. Ülkemiz açısından uzun dönem oturma izni süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

 

 

Yani Türkiye’de kesintisiz olarak 8 yıl boyunca ikamet etmiş olan yabancı, uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunabilecektir. Bunun yanı sıra, uzun dönem oturma izni alınabilmesi için önceki dönem oturma sürelerinde herhangi bir maddi düşkünlük gösterilmemiş olması ve suç kaydı bulunmaması şartı da aranmaktadır. İster uzun dönem isterse kısa dönem oturma izni olsun her halükarda başvuruda bulunmak isteyen yabancıların hazırlaması gereken belli başlı evraklar vardır. Ancak bu evrakların eksiksiz ve kusursuz olması halinde oturma izni için gerekli işlemlerin başlatılması mümkün olacaktır. Söz konusu evrakların neler olduğu ve bunların nereye teslim edilmesi gerektiğini konumuzun ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde açıklayacağız.

 

 

Yabancı Oturma İzni Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

 

 

Yabancı oturma izni, ikamet tezkeresi olarak da bilinmektedir. İkamet tezkeresi, yabancı kimselerin farklı ülkelerde ikamet edebilmeleri amacı ile ilgili kuruma gerekli belgelerle başvurularak belirlenmiş olan süreyle oturma hakkı elde edilmesidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanımış olduğu süreden ya da 90 günden fazla kalmak isteyen yabancılar mutlaka oturma izni almalıdırlar. Bu durum bir zorunluluk olarak yabancıların karşısına çıkmaktadır. Oturma amaçlı ikamet izni alınmasında başvuru süresi, sürenin yenilenmesi, yurtdışı çıkış süreleri gibi konularda hassas davranılması gerektiğinden dolayı bu işlemin gerçekleştirilmesi için bir avukattan yardım alınması faydalı olacaktır.

 

 

İkamet izninden muaf tutulmuş olan kişiler ilgili kanunda belirtilmiştir. Bu kişileri şu şekilde sıralamamız mümkündür: 90 güne kadar vize ile veya vize muafiyetiyle ülkeye gelmiş olanlar, vatansız olduğuna dair kimlik belgesine sahip olanlar, Türkiye’de görevli bulunan diplomasi ve konsolosluk memurlarıyla bu kişilerin aileleri, uluslararası kuruluşların Türkiye’de temsilcilikleri mevcut olan ve karşılıklı anlaşma gereğince ikamet izninden muaf tutulanlardır.

 

Yabancı Oturma İzninin Çeşitleri

Yabancı Oturma İzninin Çeşitleri

 

 

Yabancı oturma izni çeşitlerini daha önce kısa ve uzun dönem şeklinde belirtmiştik. Fakat ikamet tezkeresi çeşitleri yalnızca bu iki türüyle sınırlı değildir. Öncelikli olarak şunu belirtmeliyiz ki kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de taşınmazı bulunanlar, iş kuracak olanlar, anlaşma çerçevesinde öğrenci değişim programıyla gelecek olanlar,  hizmet içi eğitim programına katılacak olanlar tarafından alınmaktadır. Bu örneklerin çoğaltılması da mümkündür. daha önce de değinmiş olduğumuz gibi kısa dönem ikamet izni her seferinde en fazla 1 yıllık süre için alınabilmektedir. Uzun dönem ikamet tezkeresi için ise en az 8 yıl ülkede ikamet etme şartı aranmaktadır. Aynı zamanda son 3 yıl içerisinde herhangi bir sosyal yardım almış olmamak ve kendi aile geçimini sağlayacak düzeyde gelire sahip olmak da bu iznin alınabilmesi için aranacak olan şartlardandır. Uzun dönem ikamet izni, Bakanlık onayıyla valilik tarafından verilecek olan süresiz bir oturma iznidir.

 

 

Yabancı oturma izni çeşitlerinden bir diğeri ise aile oturma iznidir. Aile ikamet izni her seferinde 2 yıllık olmak üzere verilmektedir. Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birine haiz yabancıların;  yabancı eşine, kendisinin ya da eşinin yetişkin olmayan çocuğuna ve kendisinin veya eşimin bağımlı çocuğuna bu izin verilmektedir. Bir diğer oturma izni çeşidi ise uygulamada da sıklıkla karşımıza çıkan öğrenci ikamet iznidir. Türkiye içerisinde yükseöğretim kurum ve kuruluşunda önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek olan öğrenciye bu ikamet tezkeresi verilmektedir. Öğrencinin oturma izni almış olması ailesine hiçbir hak sağlamayacaktır.

 

 

Yabancı Oturma İzni Harç Miktarları

 

Öncelikli olarak şunu belirtmeliyiz ki ikamet tezkeresi harçlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı yetkilidir. Harç bedelinden herhangi bir kimse muaf olmamaktadır. Yabancı oturma izni harç miktarı belli bir oranda her sene değişmektedir. 2016 yılı bakımından Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ikamet tezkeresi kart ücreti 58.50 TL’dir. İkamet izni harçları ise vatandaşı olunan ülkeye göre değişiklik göstermektedir.  Örneğin, ABD, İngiltere ve diğer pek çok ülke için 2016 yılında belirlenmiş olan yıllık harç miktarı 235 TL’dir. Norveç, Sırbistan, Şili ve Fiji için ise bu miktar 1050.17 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yabancı oturma izni almak için yatırılması gereken hariç tutarı konusunda da dikkatli davranmak gerekecektir.

 

 

Yabancılar İçin Oturma İzni Nereden Alınır?

 

Yabancı Oturma İzni alınabilmesi için ilk işlem internet üzerinden gerçekleştirilir. Öncelikli olarak izin için ilk başvuru yapılır. Sonrasında kişi kendisi işlemleri yürütebileceği gibi resmi olarak vekalet vermiş olduğu kişi tarafından da işlemler gerçekleştirilebilir. Yabancı oturma izni başvuru yurtdışından ya da yurtiçinden yapılabilmektedir. Yurtdışından yabancı oturma izni için başvuruda bulunulmak isteniyorsa, yabancının, vatandaşı bulunduğu ülkede yer alan Türk konsolosluklarına başvuruda bulunması gerekmektedir. İlgili makamlarla irtibata geçilmesinin ardından başvuru değerlendirilecektir. Yabancı oturma izni başvurusunun neticesi en geç 90 gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Başvuru halinde ortaya çıkabilecek olan sıkıntıların giderilmesi adına kanun, bazı istisnai hallere yer vermiştir. Eğer yabancı kişi adli ya da idari makamlar tarafından verilen yurtdışına çıkma yasağı bulunması halinde Türkiye’den de başvuruda bulunabilecektir.

 

 

18 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle önceden emniyet müdürlüklerine yapılması gereken yabancı oturma izni başvurusu artık Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Dolayısıyla oturma tezkeresi almak isteyen yabancı, bulunduğu ilde yer alan müdürlüğe başvuruda bulunabilecektir. İstanbul için oturma izni talebinde bulunmak isteyen yabancıların başvuruları randevu sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapılmasından önce herhangi bir hata yapmamak ve çabuk sonuç alabilmek adına bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

 

 

Yabancı Oturma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

Yabancı Oturma İzni alınabilmesi için, başvuruda bulunacak olan yabancının ikamet tezkeresi alabilmek adına geçerli bir sebebi olması en önemli koşullardan biridir. Aynı zamanda gerekli evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde alınması da yabancı oturma izni işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi açısından önem taşımaktadır.

 

 

Yabancı Oturma İzni alınabilmesi için gerekli evrakları ve işlemleri şu şekilde sıralamamız mümkündür: Pasaport fotokopisi, dört adet vesikalık fotoğraf, Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınmış randevu, sağlık sigortası, vergi numarası, randevu belgesinde belirtilmiş olan harç miktarının vergi dairesine yatırılması, teminat belgesi ve kredi kontratı ya da TC vatandaşı olan kefil. Söz konusu evraklar, alınması planlanan yabancı oturma izninin çeşidine göre farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda bu belgelerle birlikte geliş sebebiyle ilgili resmi nitelikteki evrakların da sunulması gereklidir. Başvuru sırasında eksik belge bulunması halinde 30 gün içerisinde tamamlanması gerektiği yabancı oturma izni almak isteyen kişiye iletilecektir. Eğer belgeler zamanında tamamlanmazsa başvuru işlemden kaldırılacaktır.

 

 

Oturma izninin uzatılması için başvuru yapmak isteyen yabancı, ikamet süresinin dolmasına 60 gün kala başvurusunu valiliklere yapmalıdır. İkamet tezkeresi süresi dolmadan başvurunun yapılması büyük önem arz etmektedir.

 

 

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

Türkiye’de bulunmakta olan yabancının geçerliliği halen devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni olması halinde çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak gerçekleştirilebilecektir. Diğer hallerde TC dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvuruları yapılması gerekir. Bu iznin alınabilmesi için ilk olarak yabancı çalışma izni başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır. Diğer gerekli evrakları şu şekilde sıralayabiliriz: Pasaport sureti, yabancı personel başvuru formu, yabancı şahsa ait geçerli en az 6 ay süreli ikamet izni, türkçe tercümesi yeminli mütercim ya da resmi makamlarca onaylı olan diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti ve yabancı personeli istihdam edecek olan kurum ya da kuruluşa ait bilgileri içeren belgelerdir. Bunlar esas belgeler olmakla birlikte çalışılmak istenen sektöre göre bazı ek belgelerin ibraz edilmesi de mümkün olmaktadır. Dolayısıyla bu konu hakkında bir avukat aracılığıyla hareket etme işlemlerin kusursuz ve hızlı bir biçimde ilerlemesi açısından faydalı olacaktır.

 

 

Yabancı Oturma İzni Nasıl İptal Edilir?

 

Yabancı oturma izni alınmış olması belirtilen süre içerisinde her ne olursa olsun o yabancının ülkede kalabileceği anlamına gelmemektedir. Bazı hallerde oturma izninin iptali söz konusu olacaktır. Kişi hakkında bir kısıtlama, ülkemize giriş yasağı ya da adli soruşturma olması halinde oturma izni iptal edilecektir. Aynı zamanda ikamet tezkeresinin veriliş amacı dışında kullanılması da oturma izninin iptalini gerektirecektir. Kısa dönem oturma izni almış olan kimsenin bir sene içerisinde 120 günden fazla sürede yurtdışında bulunması halinde de yabancı oturma izni iptali gündeme gelecektir. Bunların yanı sıra geçmişte Türkiye’de bulunduğu halde kimlik bilgilerini değiştirerek başka bir yabancı gibi ülkeye giriş yapılması hali de oturma izninin iptalini gerektirecektir. Uzun dönem ikamet izni bakımından ise yabancının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturması, sağlık, eğitim ya da ülkesindeki zorunlu bir görev nedenleri dışından bir yıldan fazla süre Türkiye dışında bulunması halinde oturma izninin iptali gerekecektir.

 

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply