(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması birtakım hukuki işlemleri gerekli kılmaktadır. Herhangi bir ülkede boşanılmış olması bu boşanmanın Türkiye’de de geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. Evlenilen kişinin uyruğu ne olursa olsun boşandıktan sonra Türkiye’de halen evli olarak görünülecektir. Dolayısıyla yurtdışında gerçekleşen bu davanın Türkiye’de tanınması için tanıma davası açılması gerekmektedir.

 

Yurtdışında yaşamakta olan Türk vatandaşları boşanmaya ilişkin olarak davayı yurtdışında açabileceği gibi Türkiye’de de açabilmektedir. Söz konusu boşanma davası yurtdışında açıldığı takdirde taraflardan her ikisi de Türk vatandaşıysa o zaman Türk hukuk kuralları uygulama alanı bulacaktır. Fakat bir taraf Türk diğer taraf yabancıysa o zaman mahkeme kendi hukukunun kurallarını uygulayacaktır. Bu durumda yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de hükmü olmayacaktır. Bu nedenle yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması gerekmektedir.

 

Tanıma, yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edildiği anlamına gelmektedir. Tenfiz ise, verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahke hükmünün zorla icra etkisini göstermesi anlamına gelmektedir. Bu tanımlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki tanıma, yabancı bir mahkeme ilamının diğer ülkedeki koşullara uygunluğunun tespiti niteliği taşırken tenfiz, bu koşullara uygun olan ve Türkiye’de  tanınmış olan yabancı mahkeme ilamının icrasına karar verilmesidir. Yani bir mahkeme kararının tenfize karar verilmesi demek bu ilamda yer alan hükmün kanuni açıdan varlığı ve kesinliğinin tanınması da demek olacaktır.

 

Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması, tarafların Türkiye’de de boşanma sayılmaları açısından önem arz etmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılmaması halinde taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edileceklerinden dolayı evlilik birliğinden kaynaklanan tüm hakları da devam edecektir. Evlilik birliğinin devam ettiği görüldüğünden dolayı da tarafların başkalarıyla evlenmeleri mümkün olmayacaktır. Buna rağmen eğer başka bir evlilik gerçekleştirilmişse bu bir hüküm taşımayacaktır. Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması, aynı zamanda bir Türk vatandaşının başka bir ülke vatandaşlığına geçmesinde de karşısına çıkacaktır. Boşanma Türkiye’de tanınmamış olup Türk vatandaşlığından çıkılıp başka ülkenin vatandaşlığına geçilse bile tekrar evlilik yapılmak istendiğinde sorun yaşayacaklardır. Özellikle evlilik yapmak istedikleri kişi Türk ise sorun yaşamaları kaçınılmaz olacaktır. Çünkü bu kişi, Türkiye’de halen evli görünmektedir. Bu nedenle yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması pek çok açıdan önemlidir diyebiliriz.

 

Tanıma-Tenfiz Davası Nedir ? Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Tanıma tenfiz davası nedir ?“, “Tanıma tenfiz davası nasıl açılır ?“, “Tanıma tenfiz davası avukatının görevleri nelerdir ?” gibi soruların cevabını vermeden önce şunlardan bahsetmek gerekir: Mahkemelerin vermiş oldukları kararlar ülkesellik prensibi gereğince ancak kararı veren ülkeyi bağladığından dolayı yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir. Tanıma davasını açmamış olan kimse nüfus kayıtlarında evli olarak görülecektir. Tanıma davası açılmasının yanında tenfiz davasının da açılması gerekmektedir. Böylece yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının icra edilebilir hükümleri Türkiye’de uygulama alanı bulacaktır. Boşanma neticesinde çocukların velayeti ya da nafaka konusu boşanma kararının tanınmasının yanında tenfize konu edilmelidir.

 

Tanıma-Tenfiz Davası

 

Tanıma-tenfiz davası duruşmalı olarak görülen bir davadır. Dava basit usule tabidir ve adli tatillerde de görülebilmektedir. Bu davanın açılmasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup bu mahkemenin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır. Dava, davalının ikamet ettiği yer mahkemesinde açılır. Eğer bir ikametgahı yok ise sakini olduğu yerde; bu da yok ise İstanbul, Ankara veya İzmir’de açılabilir.

 

Yabancı bir mahkeme kararına karşı tanıma kararı alınabilmesi için tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat yabancı mahkemenin kararına karşı tenfiz kararı almak için tanıma kararı şartı aranmaktadır. Tenfizde aranmakta olan bütün koşullar tanıma için aranmamaktadır. Tanıma kararının alınabilmesi için daha az  şart koşulmuştur. Tanımada kesin hüküm etkisi, hükmün verildiği ülkede kesinleşme tarihinden itibaren geçerlidir. Tenfizin zorla icra etkisi ise tenfiz kararının kesinleştiği tarihle geçerli olmaktadır.

 

Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için konulmuş bir süre kısıtlaması mevcut değildir. Fakat boşanmanın Türkiye’de tanınmamış olması bazı sorunlar ortaya çıkarabileceğinden dolayı vakit kaybetmeden tanıma-tenfiz davasının açılmasında yarar vardır. Türkiye’de tanıma davası açılmadığı takdirde taraflar halen evli göründüğünden dolayı eşlerden birinin ölmesi halinde diğeri onun mirasçısı olacaktır. Bu gibi sorunların önlenebilmesi adına yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması ve bu işlemin zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

 

Tanıma-tenfiz davası açılması için Türkiye’ye gelinmesine gerek yoktur. Bir avukata vekalet verilmesiyle de bu davanın açılması mümkündür. Fakat davalı eşe, tebligatın ulaşması davanın görülmesi açısından bir zorunluluktur. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanımanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Burada yapılması gereken en doğru hareket, her iki tarafın da Türkiye’de bulunan avukatlara vekalet vermesi olacaktır. İki tarafın avukatları da aldıkları vekalet ile yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için gerekli hukuki prosedürleri tamamlayacak ve tanıma kararının alınmasını sağlayacaktır.

 

Tanıma-Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar

Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için açılacak olan tanıma-tenfiz davasında evrakların eksiksiz olarak tamamlanmış ve teslim edilmiş olması gerekmektedir. Gerekli evraklardan en önemlisi, yabancı mahkemeden alınmış olan boşanma kararının aslı veya tasdikli suretidir. Aynı zamanda boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh de bulunmalıdır. Boşanma kararının kesinleşme şerhi ve apostil şerhi yeminle tercüman tarafından türkçeye tercüme edilmiş olmalıdır. Yapılan türkçe tercüme resmi kurumlar tarafından tasdik edilmelidir. Bunların yanı sıra tarafların pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi de gerekli evraklar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bir avukata vekaletname verme söz konusuysa bu vekaletnamenin noterden tasdikli olması gerekmektedir. Söz konusu vekaletnamede mutlaka “yurtdışında verilmiş boşanma kararına dair tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki” ibaresine de yer verilmiş olmalıdır.

 

Tanıma-Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer ?

Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için açılacak olan davanın ne kadar süreceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı tarafların ulaşılabilirliğiyle yakından alakalıdır. Her iki tarafın avukatının duruşmada hazır olması halinde tek celsede davanın sonuçlanması mümkün olacaktır. Eğer davalı eş yurtdışındaysa bu durumda tebligatın yurtdışına gerçekleştirilmesi gerekecektir. Davalı eşin itirazda bulunmaması, tanıma davasının çabuk sonuçlanması açısından önemlidir.

 

Tanıma-Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer ?

 

Tek tarafın vekalet vererek Türkiye’de tanıma davası açma durumunda bu dava en iyi ihtimalle ortalama olarak bir yıl sürecektir. Bu süre, davalı eşin hangi ülkede yaşadığına göre farklılık gösterecektir. Eşe mutlaka tebligat yapılması gerektiğinden dolayı, davalı eşin uzak bir ülkede yaşıyor oluşu dava sürecinin uzamasına neden olacaktır. Fakat eğer iki taraf da vekalet verirse tanıma-tenfiz davası daha çabuk sürede sonuçlanacaktır. Her iki tarafın vekalet verdiği hallerde yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için açılacak olan dava, ortalama olarak 3 ay sürmektedir. Tabi bu süreler görevli ve yetkili mahkemenin iş yoğunluğuna göre de değişiklik göstermektedir. Duruşma yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde söz konusu davanın açılması halinde bu sürenin uzayacağını söylememiz doğru olacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

2 Responses

  1. Mert L.

    Ben almanyada boşandım fakat türkiyede hala boşanmamış görünüyorum bunun acilen çözülmesi gerekiyor ne yapmam gerekiyor.

Leave a Reply