Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası
()

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılması son günlerde sıkça rastlanan davalardan birisidir. Zina sebebiyle boşanmak Türk Medeni Kanunu’dan özel boşanma sebepleri arasında düzenlenmiş  olup m.161’de bu konuda düzenleme yapılmıştır. Aldatma sebebiyle boşanma davası her zaman çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir.

Zina kavramından bahsetmişken bu kavramdan esas itibariyle ne anlaşılması gerektiğini açıklamamız yerinde olacaktır. Evli bir erkeğin karısında başka bir kadınla ya da evli bir kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişki yaşaması halinde zinanın varlığından söz etmemiz mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu tanımdan zinanın üç unsurunu olduğu sonucu çıkarabiliriz. Bu unsurlardan ilki; evli olmak, ikincisi; başkası ile cinsel ilişki yaşamak, üçüncüsü ise; kusurlu olmaktır. Kusurlu olmaktan kastedilen ise şudur; eğer zina yapan kişi gerçekleştirdiği eylemin bir cinsel ilişki olduğunu ve bunu eşinden başka bir kimseyle yaptığını anlayabilecek durumda ise kusurundan söz edebiliriz. Yani bu açıklamadan yola çıkarak şöyle bir örnek verebilir. Bir kadına uyuşturucu verilmesi sonucunda ırzına geçilmişse bu durumda zina söz konusu olmayacaktır.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılması için sadece belirtilen şekilde zina yapılmış olması şartı aranmamaktadır. Yargıtay’ın kabul ettiği bazı durumlarda vardı ki bunların söz konusu olduğu hallerde de zina yapıldığı kabul edilmektedir. Erkek ve kadının yalnız başlarına bir evde olmaları, kadın ve erkeğin aynı otel odasında kalmaları, ahlak dışı ilişkiyi gösteren fotoğraf olması gibi durumlarda da Yargıtay zinanın varlığını kabul etmektedir. Elbette yine de somut olaya göre değerlendirme yapılacaktır.

TMK m.161’de yer alan hükme göre eşlerden birinin zina etmesi durumunda diğer eşin boşanma davası açabileceği öngörülmüştür. Zina nedeniyle boşanma için evlilik birliği temelinde güven esasına dayanmış olduğu için eşlerden birinin bu güven esasını sarsması hukukumuz bakımından bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Zinayı kadının ya da erkeğin yapmış olması aldatma sebebiyle boşanma davası açılması halinde bir farklılık göstermeyecektir. Zinada eşitlik kuralına göre zinayı kadının ya da erkeğin yapmış olması onu boşanma sebebi olmaktan çıkarmayacaktır. Ancak karşı tarafın zina yapan eşini affetmesi halinde zina, boşanma nedeni olmaktan çıkacaktır. Karşı taraf zina yapan eşini affettiği zaman bir daha bu sebebe dayanarak boşanma davası açması mümkün olmayacaktır. Aldatma sebebiyle boşanma davası açma hakkı zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay, her halde 5 yılın geçmesiyle birlikte zamanaşımına uğrayacaktır. Dolayısıyla söz konusu süreler içerisinde aldatma sebebiyle boşanma davası açmayan taraf zinaya dayanarak boşanma davası açma hakkını yitirecektir.

Erkeğin/Kadının Aldatması Nasıl İspat Edilir?

Aldatma sebebiyle boşanma davasında, “Erkeğin aldatması nasıl ispat edilir?ya daKadının aldatması nasıl ispat edilir, Zinanın ispat edilmesi? açılması durumunda ortaya çıkan en önemli sorun eşlerden birinin gerçekleştirmiş olduğu zinanın nasıl ispatlanacağı sorunudur. Zina, esasında sonuçları itibariyle önemli bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Zina nedeniyle boşanmanın önemli sonuçları olacağından dolayı bu sebebin ispat edilmesi büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda ispat noktasında sorun çıkması halinde davanın reddine karar verilmesi söz konusu olabileceğinden dolayı aldatma sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişinin mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatına danışması gerekmektedir.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açmış olan tarafın eşinin zina yaptığını ispat etme yükümlülüğü mevcuttur. Zinanın ispatlanması için özel bir delil türüne ihtiyaç yoktur. Zina, her türlü delil ile ispat edilebilir. Yani mutlaka suçüstü yapmak suretiyle bunun ispat edilmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir ki bunun gerçekleştirilmesi çoğu zaman zor hatta imkansız olmaktadır. Zinanın yapıldığı telefon kayıtları, mesajlar, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yazışmalar, tanıklar, otel rezervasyonları ve fotoğraf ve video gibi farklı delillerin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Özellikle günümüzde hemen hemen herkesin sosyal medya hesabı olması ve bunu aktif bir şekilde kullanmasının sonucu olarak eşlerin sadakatsizliklerinin ispatlanması daha kolay hale gelmiştir.

Zinanın ispat edilmesi sırasında önemli olan ise söz konusu delillerin hukuka aykırı olmaması gerektiğidir. Zinayı ispatlamak maksadıyla elde edilmiş olan delil eğer hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş ispat yüküne sahip eş suç işlemiş olabilir ve bu durumda cezalandırılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla zinayı ispatlamaya yönelik olarak delil dosyası hazırlanması halinde mahkemeye başvurmadan önce mutlaka bir boşanma avukatıyla iletişime geçilmelidir. Böylelikle ortaya çıkabilecek olan cezai sorumlulukların da önüne geçilmiş olacaktır. Neticede aldatma sebebiyle boşanma davasında eşin zina yaptığına dair birtakım kuvvetli ve inandırıcı ipuçları mevcutsa hakim bunları takdir ederek karar verebilir. Hakim, eşin zina yaptığına kesin kanaat getirdiği zaman tarafların boşanma işlemini gerçekleştirecektir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat Talep Edilmesi

Kişi aldatma sebebiyle boşanma davasında tazminat talep etmesi açması halinde eşinden uğramış olduğu zararlardan dolayı tazminat talebinde bulunabilmektedir. Söz konusu tazminatlar manevi olabileceği gibi büyük oranda maddi tazminat davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşi zina yapmış olan kimse boşanma davası ile tazminat talebinde bulunabileceği gibi ayrı bir dava açarak da tazminat isteminde bulunabilir. Aynı zamanda Yargıtay’ın yerleşik kararları doğrultusunda şunu söylemeliyiz ki evli kimseyle evli olduğunu bile bile zina etmiş olan üçüncü kişiye karşı da maddi manevi tazminat davası açılması mümkün olabilmektedir. Fakat tazminat talebinin başarılı olabilmesi için söz konusu davanın çeşitli tedbir talepleriyle birlikte açılması yerinde olacaktır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma davalarında boşanma avukatı ile birlikte destek alarak, aldatma sebebiyle boşanma davası açılması ve yürütülmesi gerçekleşmesi mümkün menfaat ve hak kayıplarının önlenebilmesi adına büyük öneme sahiptir. Öncelikli olarak şunu söylemeliyiz ki aldatma nedeniyle boşanma davası açılmasında en önemli nokta ispat noktasıdır. Zinanın ispatlanabilmesi için delillerin toplanması ve toplanan bu delillerin hukuka uygun olması gerekmektedir. İşte tam da bu hususta boşanma avukatı önemli bir role sahip olacaktır. Bunun yanı sıra tanık beyanları da önem taşıdığından tanıklar hakkında da mahkemede duruşma gerçekleşmeden önce görüşülmesi yararlı olacaktır.

Aynı zamanda gerek zina yapan eşten gerekse zinaya taraf olan kişiden tazminat talep edilebilmesi adına da boşanma avukatına danışılmalıdır. Özellikle zinanın tarafı olan üçüncü kişiden tazminat talebinde bulunulması çok sık rastlanmayan bir olaydır. Aslında kişiler böyle bir şanslarının olduğunun farkında değillerdir. Alanında uzman bir avukata danışıldığı takdirde boşanma davası açmak isteyen taraf tüm haklarını öğrenebilecektir. Boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlığa sahip olduğundan dolayı müvekkilini doğru şekilde yönlendirecek ve bu sancılı süreci en hızlı şekilde atlatmasını sağlayacaktır.

Eşiniz Sizi Aldatıyorsa Ne Yapmalısınız?

Eşiniz sizi aldatıyorsa ne yapmalısınız?“, “Eşinizin aldattığını nasıl ispatlarsınız?“, “Eşinizin aldattığından nasıl emin olabilirsiniz?” gibi sorularda eşlerden biri aldatıldığını düşünüyorsa öncelikle bunu kanun ve mahkeme kararlarınca uygun düşecek şekilde ispatlaması gerekmektedir. Zina veya herhangi bir karşı cins ile aldatıldığını düşünen eşi rahatsız edecek düzeyde yakın ilişki kurma gibi eylemler aldatma nedeniyle boşanma davası açılması için yeterli sebepler olarak görülmektedir. Davanın açılması için kanunlar tarafından belirli süreler ve şartlar ortaya konulmuştur. Aldatma üzerine dava açabilmek için öncelikle bu şartların tesis edilmiş olması gerekir. Zina üzerine aldatma şüphesi olan durumlarda eğer gerçekleştiyse zinanın üzerinden 5 yıl geçmemiş olması gerekir. Aynı şekilde aldatıldığını düşünen eş bunu öğrendiği andan itibaren 6 ay içerisinde ilgili mahkemeye başvurmakla yükümlüdür. Şartların yerine getirilmemesi halinde dava hakkı düşecektir. Bunun yanında aldatıldığını düşünen taraf eşine ikinci bir şans vermek isteyip onu affedebilir. Evliliğin devam etmesi ve karşı tarafa ikinci bir şans verilmesi adına affetmek olumlu bir davranış olsa da bununla birlikte ilgili eylem üzerinden dava hakkının ortadan kalkacağını da bilmek gerekmektedir.

Tüm bunların yanında eşlerden birinin aldatıldığına dair şüphelerin olması ve bununla ilgili eylemin gerçekleşmiş olmasına rağmen davanın açılamayacağı durumlar da mevcuttur. Buna göre aldatan konumundaki eş kesinlikle bilinçli bir şekilde bu eylemi gerçekleştirmiş olmak zorundadır. Bilinci ortadan kaldıracak yabancı maddelerin tesiri altında bulunulması veya bir şekilde zina eylemine zorlanması aldatma eylemini gerçekleştiren eşin tam kusurlu olması halini ortadan kaldırır. Bu durumda zina veya aldatma sebebiyle boşanma davası açılamayacağının bilinmesi gerekir. Böyle bir durumda yine de boşanmak isteniyorsa ilgili kanunlarda uygun hükümler aranarak farklı sebeplerden boşanma isteğinde bulunmak mümkündür. Aldatılan tarafın boşanma olmadan tazminat elde etmesi de mümkündür.

Eşim beni aldatıyor ne yapmalıyım bu durumu nasıl ispatlarım diyorsanız ve aldatma nedeniyle boşanma davası açmak istiyorsanız bize ulaşın.  (0212) 679 32 53

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

2 Yorum. Yeni Yorum

  • kocam beni eski eşi ile aldatıyor bu olaya tahammül edemiyorum boşanmak istiyorum. yaklaşık 2 yıllık evliyim mal varlığından faydalanabilir miyim nafakam kaç tl olur?

    Cevapla
  • selam bir sorum var. Ben eşimden boşanmak istiyorum komşumuzun oğluyla kendi evimde beni aldattı. malımdan ona bir kuruş dahi vermek istemiyorum çünkü haketmiyor!! malımdan ona hiç birşey vermeden nasıl işin içinden sıyrılabilirim sizinle nasıl iletişime geçebilirim?

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü