anlasmali bosanma davasi avukati

Anlaşmalı boşanma davası nedir ve dava nasıl açılır, anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır, dilekçe örnekleri ve avukatlık ücretleri nelerdir gibi pek çok sorunun yanıtlarını makalemizde bulabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, boşanmak isteyen eşlerin en çok merak ettiği sorulardan biridir. Bu yazımızda Topo Hukuk Bürosu olarak anlaşmalı boşanma üzerine kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Bilindiği üzere boşanma süreci hem hukuki hem psikolojik yönden zorlu bir süreçtir. Karşılıklı boşanma bu sürecin kolay atlatılması adına eşlerin birlikte anlaşarak başvurdukları bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarafların boşanma sonucunda ortaya çıkacak her hukuki konuda uzlaşmaya varmalarını gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına eşlerin davayı boşanma avukatlarıyla birlikte yürütmelerini tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası nedir diye sorulduğunda, anlaşmalı boşanma en basit haliyle boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşmaya vararak ortak iradeleri doğrultusunda boşanma isteği ile açtıkları davadır diyebiliriz. Bu hukuki sonuçlar boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve varsa ortak çocukların velayeti gibi konuları kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma için eşlerin uzlaşmaya varmış olması yeterli değildir. Aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sayılan şartların da gerçekleşmesi zorunludur. Gerekli şartlar yerine getirilmediğinde anlaşmalı boşanma yoluna gidilmesi mümkün değildir ancak eşler farklı bir yöntemle boşanma yoluna gidebilmektedir. Karşılıklı boşanma için bahsi geçen şartlardan biri eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmalarıdır. Eğer bir yıl ve daha fazla evli kalınmış ve eşlerden her ikisi de boşanmak istiyorsa bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak tarafların uzlaşmış oldukları hukuki sonuçlar yazıya dökülerek imzalanmalıdır. Bunların yanında kanunun zorunlu kıldığı bir diğer şart ise tarafların her ikisinin de davaya katılmalarıdır. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde hakim de uygun görürse evlilik birliğinin sona ermesine karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap vermeden önce anlaşmalı boşanma nedir sorusunu yanıtlamak daha doğru olacaktır. Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak iradeleri doğrultusunda boşanmanın hukuki sonuçlarını hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünde düzenledikleri boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma Kanunda evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda belirtilen şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma kısa sürede boşanmak isteyen eşler için uygun bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları zorunludur. Boşanmak isteyen eşler bu belgeler ile görevli mahkemeye başvuru yapabilirler. Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Ve Dava Ücreti Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma avukatı ücreti özel olarak belirlenmiş bulunmamaktadır. Ancak Türkiye Barolar Birliği her yıl Resmi Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarifeye göre avukatlık ücretlerinin alt sınırı belirlenir. Fakat belirlenen sınır üzerinden her avukat sağladığı hizmetlere göre ücretlendirme yapabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanma davalarına göre farklılık göstermektedir. Ücret farklılığının en önemli sebeplerinden biri çekişmeli boşanma davalarında avukata yüklenen işin daha fazla olmasıdır. Karşılıklı boşanma sürecinin masraflarının daha az olması, dava esnasında ispat yükümlülüğünün olmaması, davanın uzun araştırmalar, bilirkişi raporları ve tanık dinlemenin gerekmemesi gibi birtakım etkenlerin de ücret üzerinde rol oynadığı söylenebilir. Anlaşmalı boşanma davasının ücreti çekişmeli davaya nazaran daha az olmakla birlikte kesin bir ücret söylemek mümkün değildir. Her ne kadar sürecin kısa olacağını dile getirsek de uzman bir avukatın dava sürecindeki payını unutmamak gerekir. Anlaşmalı boşanma davası ücretlerinin belirlenmesinde belirtildiği üzere pek çok etken rol oynamaktadır. Somut olaya göre ücretler değişiklik gösterebilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası süresi hukuki işlemlerin doğru yürütülmesi ile orantılı olarak değişiklik gösterecektir. Ayrıca ilgili mahkemenin iş yoğunluğu da bu süreyi uzatıp kısaltabilmektedir. Eğer bütün hukuki prosedürler doğru şekilde ve zamanda tamamlanmış ise kısa sürede boşanma gerçekleşebilecektir. Bir diğer yandan bakıldığında insanların karşılıklı boşanmaya başvurma sebebi de dava sürecinin çekişmeli boşanmaya nazaran daha kısa sürmesi olduğu söylenebilir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi ise tek celsede anlaşmalı olarak boşanabilir miyim sorusudur. Bu sorunun cevabı somut olaya göre farklılık gösterecektir. Ancak bir cevap vermek gerekirse evet tek celsede boşanmak mümkündür. Elbette anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürmektedir. Ancak bahsettiğimiz sebepler ile kesin bir süre vermemiz mümkün olmayacaktır. Bazen 10 gün bazen 2-3 aya kadar süreç değişiklik gösterebilmektedir. Evliliklerin tek celsede sonlanması ve boşanma davasının diğer davalara nazaran daha kısa sürede tamamlanması konusunda boşanma avukatlarının payı oldukça büyüktür. Siz de aile hukuku alanında uzman avukatların boşanma sürecindeki önemi hakkında bilgi almak isterseniz boşanma avukatı makalemizi okuyabilirsiniz. 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartların varlığının zorunlu olduğuna değinmiştik. Daha detaylı açıklamak gerekirse bu şartlardan ilki evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Evlilik bir yıldan daha kısa sürmüş ise anlaşmalı boşanma davası kesinlikle açılamayacaktır. Bir diğer şart ise eşlerin evlilik birliğinin sonlanması halinde oluşacak tüm hukuki sonuçlar üzerinde anlaşmaya varmış olmalıdır. Tarafların anlaşmaya vardıkları konular anlaşmalı boşanma protokolü ile yazıya dökülmüş ve taraflarca imzalanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü boşanmanın tüm sonuçlarını içerisinde barındıran bir belge olması sebebiyle çok titiz düzenleme sürecini gerektirmektedir. Son olarak kanunda belirtilen şart ise tarafların davaya katılmalarının zorunluluğudur. Hakim anlaşmalı boşanma konusunda tarafları bizzat dinlemeli ve kendi serbest iradeleri ile boşanmaya karar verdiklerine kanaat getirmelidir. Söz konusu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilemeyecektir. Bunların yanında hakim, uygun bulmadığı konular ya da gerekli gördüğü hallerde anlaşma hususunda değişiklikler yapabilmektedir. Bu değişikliklerin çocukların ve tarafların menfaatine olması mecburidir. Tarafların değişiklikleri kabul etmesi, bütün şartların gerçekleşmesi ve gerekli prosedürün uygulanması halinde hakim evlilik birliğini sonlandırmaya karar verecektir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için avukat tutulması zorunlu değildir. Taraflar birlikte anlaşarak davayı açabilirler ya da taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabulü halinde de dava birlikte açılmış sayılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, kesin ve hızlı bir sonuç için aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatı ile beraber çalışılması sizler için kolaylık sağlayacaktır. Uzman bir avukat tutmak hukuki ve teknik bilgi gerektiren anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi yazma aşamalarında da sizlere faydalı olacaktır. Boşanma davası için gerekli evrakları hazırlamada eksiklik olması anlaşmalı boşanma dahi olsa dava sürecini uzatacak ve tarafları zor duruma düşürebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanabilmek için hazırlanması gereken belgelerden bir tanesidir. Eksikliği ve doğru düzenlenmemesi boşanma sürecinin uzaması ya da davanın reddi gibi sonuçlara sebep olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü birtakım temel bilgileri içermek zorundadır. Öncelikle tarafların uzlaşmış oldukları konuları anlaşmalı boşanma protokolü ile yazıya dökmeleri gerekmektedir. Uzlaşmaya varılması gereken konular mal paylaşımları, varsa ortak çocukların velayeti, nafaka ödenip ödenmeyeceği ve tazminat istemi olup olmadığı gibi hususlardır. Tüm bu bilgileri kapsayan hukuki sonuçlar anlaşmalı boşanma protokolünde bulunmalıdır. Tekrar belirtmemiz gerekir ki anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında bir avukatla beraber çalışmak boşanmak isteyen eşler için daha faydalı olacak ve karşılıklı boşanma sürecini hızlandıracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme nedir sorusu eşler tarafından merak edilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi anlaşmalı boşanma davası Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Kural olarak boşanma davalarında eşlerin boşanma davası açmadan önceki 6 ay içerisinde beraber yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Taraflar dava açılmadan önceki 6 ay içerisinde ayrı yaşıyorlar ise davalının ya da davayı açan eşin ikamet ettiği yer Aile Mahkemesi görevli mahkeme olarak belirtilmiştir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında bahsi geçen kesin yetki kuralı geçerli değildir. Eşler mutabık kaldıkları herhangi bir yer Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma dilekçesi ile bu davayı açabilirler. 

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanmak isteyen eşlerin öncelikle uzman bir boşanma avukatına başvurmaları tavsiye edilmektedir. Avukat eşliğinde her iki tarafın ortak iradeleri ile bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Protokolde yer alacak hususları eşlerin tartışması ve bir sonuca bağlaması gerekmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir tartışma ortamının yaratılması ve her türlü hukuki sonucun kararlaştırılması için bir avukatın yardımına ihtiyaç bulunmaktadır. Ardından anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca imzalanması ile bir sonraki adım olan anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Hazırlanan protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesi ile taraflar uygun olarak belirledikleri bir yerde bulunan Aile Mahkemesi’nde dava açabilirler.  

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşler aralarında düzenleyecekleri anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte boşanma dilekçesini mahkemeye sunmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın gerçekleştirilebilmesi için boşanmanın tüm hukuki sonuçlarının düzenlendiği belgedir. Bu belgede yer alan boşanma koşullarının hakimin de uygun göreceği şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bahse konu protokolün hazırlanmasında hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu protokolün hazırlanmasındaki eksiklikler veya protokolde menfaatlerin orantısız düzenlenmesi gibi hususlar boşanma davasının seyrini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sebepledir ki anlaşmalı boşanma davasında avukata başvurmak faydalı olacaktır. 

Hukukumuzda dava açarken avukat ile birlikte çalışmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat anlaşmalı boşanma davasında sürecin hızlı yürütülmesi ile kesin sonuç alınabilmesi bakımından uzman bir boşanma avukatına danışmak gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Sonradan Karar Değiştirirsem Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanma davasında dava süreci devam ederken taraflardan biri boşanmaktan vazgeçerse ne yapılmalıdır? Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma kararı kesinleşinceye kadar boşanmaktan vazgeçmesi mümkündür. Böyle bir vazgeçme halinde dava çekişmeli boşanmaya dönecek ve dava görülmeye devam edecektir.

Çekişmeli boşanma davası olarak devam olunan davada boşanmaktan vazgeçen taraf, evlilik birliğinin sarsılmadığına veya varsa özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğine ilişkin iddia ve savunmalarını ispatlamakla yükümlüdür. Bu süreçte boşanmaktan vazgeçen eşin boşanmadan vazgeçmekteki sebeplerini ispata yarayacak tüm delilleri mahkemeye sunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Reddedilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilmesi ile boşanmaya hükmedilebilmesi için TMK 166 uyarınca hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. İlgili maddeye göre hakim şu iki şartın birlikte varlığı halinde boşanmaya karar verebilecektir:

 1. Hakimin eşleri bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi
 2. Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konularında eşlerin kabul ettiği düzenlemeyi uygun bulması. Bu iki şartın veya şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde hakimin anlaşmalı boşanma davasını reddetmesi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Anlaşmayı Değiştirebilir mi?

Anlaşmalı boşanmayı düzenleyen TMK 166.maddesinde “Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişikliği yapabilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre anlaşmalı boşanmada düzenlenecek protokolün geçerliliği hakimin söz konusu protokol maddelerini uygun bulmasına bağlıdır. Hakim uygun bulmadığı maddeleri değiştirebilir. Bu değişikliği yaparken hakim, eşlerin ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulunduracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi de çekişmeli boşanma dilekçesinden farklı olacaktır. Taraflar dilekçede anlaşmalı boşanmak istediklerini belirtmelidirler. Elbette adres, isim soyisim, tc kimlik no gibi bilgilerin de doğru yazılması gerekmektedir. Taraflar dilekçede anlaşmalı boşanma protokolünü düzenlediklerinden bahsetmelidirler. Tekrar belirtmeliyiz ki, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Protokolün eksik olduğu hallerde dava açılamayacaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi taraflarca imzalanmalıdır. Dilekçenin ya da anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmaması veyahut eksik hazırlanması dava sürecini uzatabilecek hatta belki de davanın reddine sebep olabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar sırasıyla:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
 • Taraflara ve varsa ortak çocuklara ait kimlik suretleri
 • Avukata verilmiş olan vekaletname
 • Dava açabilmek için gerekli olan harç ve gider avansının yatırıldığına ilişkin belgelerdir.

Anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler arasında en önem arz edeni anlaşmalı boşanma protokolüdür. Aşağıda anlaşmalı boşanma protokolünün bir örneği yer almaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki gerçek bir protokol hazırlanması için mutlaka bir avukata danışmak gerekmektedir. Aşağıda yer alan belge örneği yalnızca bir fikir verme amacıyla hazırlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş (ad soyad) ve davalı (ad soyad) karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir.

Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi hususunda her iki taraf da mutabıktırlar.

II. VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayetinin anneye/babaya verilmesi kararlaştırılmıştır.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

 1. Davalı anne/baba, çocuk için her ay toplamda 1,000.00.-TL (BinTürkLirası) nafaka verecektir.
 2. Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Okulu’ndaki (veya herhangi bir özel okulda) eğitim giderinin karşılanması kararlaştırılmıştır.
 3. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka istemleri burada belirtilecektir.

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

 1. … adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı/davalı eşe bırakılacaktır.
 2. Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davacı/davalı eşe bırakılacaktır. 

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:

Davalı/davacı müşterek çocuğunu normal zamanlarda;

 1. Her hafta sonu Cuma akşamı saat 19.00’dan 22.00’a kadar,
 2. Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü,
 3. Milli bayramların yarım gününde,
 4. Kış sömestr tatilinin 1 haftası ve
 5. Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı/davacı görebilecektir.

VI. YARGILAMA GİDERLERİ:

İşbu dava masrafları … üzerinde bırakılacaktır. Avukatlar karşı taraftan vekalet ücreti talep etmeyecek olup; vekalet ücretleri kendi müvekkilleri olan taraflarca karşılanacaktır. 

SONUÇ: 

Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol sayın mahkemeye sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. 

DAVACI ASİL                       DAVALI ASİL

Benzer Yazılar
[vc_empty_space height=”24px”]
Yayım tarihi: 7 Ağu 2018