Topo Hukuk Bürosu tarafından yazılan yazılar

  1. Topo Hukuk
  2. Topo Hukuk Bürosu

Müsadere Nedir? (Ceza Hukukunda Müsadere – TCK M.54-55)

Ceza hukukunda müsadere TCK m. 54-55’te ele alınmaktadır. Müsadere nedir sorusunu yanıtlamadan önce genel hatlarıyla ceza hukukunu ele almak daha doğru olacaktır. Türk ceza hukukunda bir suç işlendiği takdirde uygulanabilecek yaptırımlar cezalar ve güvenlik tedbirleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ceza…
Devamını Oku

Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK MD. 309)

Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK md. 309) CMK md. 309’da düzenlenen kanun yararına bozma nedir? Bu soruyu yanıtlamadan önce ceza muhakemesi hukukundaki kanun yollarını kısaca ele almak gerekmektedir. Kanun yolları; hakim ya da mahkeme tarafından verilen kararların hatalı veya hukuka aykırı…
Devamını Oku

Davadan Feragat Nedir? (Dilekçe Örneği)

Davadan Feragat Nedir? Davadan feragat Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m.307’de öngörülmüş hukuki bir uyuşmazlık sonucunda açılan davadan kısmen veya tamamen vazgeçilmesini ifade eden kavramdır. Günlük hayatında hukuki bir sorunla karşılaşan bireyler bu sorunu dava açmak yoluyla yargıya taşıyarak çözüme kavuşturulmasını…
Devamını Oku

Arabuluculuk Kanunu ve Arabuluculuk Nedir? (Detaylı Rehber)

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk uyuşmazlıkların en bilinen ve en sık uygulanan barışçıl çözüm yollarından birisidir. Resmi bir çözüm yöntemi değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında taraflara yardımcı olma amacıyla çözüm sürecini etkinleştirmekte rol oynar. Bu yazımızda sizlere hem arabuluculuk hem de arabuluculuk…
Devamını Oku

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53) – Rehber

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bir güvenlik tedbiri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak değinilmesi gereken ve oldukça önem arz eden bir konu da hukukumuzda güvenlik tedbirlerinin ceza…
Devamını Oku

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır? (Ayrıntılı Rehber – 2020)

Yabancı çalışma izni başvuruları Türkiye’den ve Türkiye dışından yapılmasına göre farklı prosedür uygulanmasını gerektirmektedir. Yabancı çalışma izni yurt içi başvurusu Türkiye’de bulunup en az 6 ay süreli ikamet iznini haiz yabancılar için bu yabancıları istihdam etmek isteyen işverenler tarafından yapılabilir. …
Devamını Oku

Danışmanlık Sözleşmesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Danışmanlık Sözleşmesi Nedir? Teknolojik gelişmelerin artış gösterdiği günümüz dünyasında ticari yaşamda yenilik ve çeşitlilikler artmış, uzmanlık alanları çoğalmıştır. Bu ise doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı ortaya çıkarmış, bir işin yapılmasında işin uzmanına danışma zorunluluğunu doğurmuştur. Bilmediğimiz konularda o konularda…
Devamını Oku

Kasten İnsan Yaralama Suçu (TCK 86)

Kasten İnsan Yaralama Suçu Nedir? TCK 86’da detaylı bir şekilde ele alınan kasten insan yaralama suçu nedir? Kasten insan yaralama suçu; bir kimsenin vücuduna acı veren, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan eylemlerin gerçekleştirilmesi suretiyle bir başkasına zarar…
Devamını Oku
Menü