Topo Hukuk Bürosu tarafından yazılan yazılar

  1. Topo Hukuk
  2. Topo Hukuk Bürosu

Spor Hukuku Avukatı

Günümüzde tüm dünya ülkeleri spora oldukça büyük bir önem atfetmekte ve uluslararası spor organizasyonlarında yer almak adına çalışmalar yürütmektedir. Sporun hem sosyal hem ekonomik anlamda bu denli önemli olması bu disiplinin tüm gelişmiş ülkeler tarafından ayrı bir hukuk dalı olarak…
Devamını Oku
Faydalı Model Hakkında Bilgiler

Faydalı Model Nedir?

Makalemizde, faydalı model nedir? Sorusunu ayrıntılı olarak cevaplayacak, bu model hakkında detaylı bilgilere yer verecek ve hangi alanlarda kullanılabileceğini açıklayacağız. Kısaca Faydalı Model Nedir? Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz faydalı model nedir? Kısaca tanımlamak gerekirse faydalı model; dünya çapında yeni…
Devamını Oku
Adli Para Cezası Nedir ve Nasıl Ödenir? Ayrıntılı Anlatım

Adli Para Cezası Nedir? Nasıl Ödenir? (Ayrıntılı Rehber)

Adli para cezası Türk Ceza Kanunu madde 52’de öngörülmüş olan iki tür cezai yaptırımdan bir tanesidir. TCK m.52’ye göre mahkeme tarafından belirlenecek olan meblağın yine mahkemenin takdir edeceği gün sayısınca çarpılarak hükümlü tarafından ödenmesine adli para cezası adı verilmektedir. Ödenmemesi,…
Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Alınır? (Ayrıntılı Rehber)

Kıdem tazminatı işçinin Kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde işten çıkmış veya çıkarılmış olması halinde çalıştığı süreye bağlı olarak kazanmış olduğu kıdemin karşılığında ödenen tazminattır. Tanımda bahsedilen Kanun 1475 sayılı mülga İş Kanunudur. Kanunun 14.maddesi yürürlükte kalmış olup kıdem tazminatına ilişkin hususlar…
Devamını Oku
Temyiz Hakkında Bilgiler

Temyiz Nedir? Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Temyiz, Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararların hukuka aykırı olduğu düşünüldüğünde başvurulacak bir kanun yoludur. Türk yargılama sisteminin üçüncü basamağıdır. Hukuk ve ceza davalarına ilişkin başvuru yapıldığı takdirde inceleme merci yüksek mahkeme olan Yargıtay’dır.  Temyiz Nedir? Bu sorunun esasen iki…
Devamını Oku
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Hakkında

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası tanımına; nasıl açıldığı ve dava açılabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesinin gerektiği hususlarına değinmeden önce kira sözleşmeleri hakkında birtakım bilgiler vermemiz gerekir. Kira sözleşmeleri iki farklı şekilde kurulmaktadır. Kira sözleşmesinin geçerliliğini sürdüreceği süre belirli ise sözleşme belirli…
Devamını Oku
Menü