Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019?
()

Boşanma davası nasıl açılır sorusunu hukuki bir şekilde yanıtlamak adına sizler için detaylı bir makale hazırladık. İlk olarak 2019 yılı boşanma davası ücretlerini paylaşmak istiyoruz. 

2019 boşanma davası açma ücreti ne kadardır, ücretsiz boşanma davası açabilir miyim boşanmak isteyen eşlerin sıklıkla sorduğu sorulardandır. Boşanma davası kanunda öngörülen boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde gerekli ücretlerin ödenmesi ve boşanma dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla açılır. 

Boşanma davası açma ücreti boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik gösterecektir. Zira çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun sürmekte olup mahkemeye ve vekillere yüklenen iş yükü de daha fazladır. Bununla birlikte boşanma davası açma ücreti mahkemeye ödenmesi gereken harç ve masrafların yanında boşanma avukatı ücretini de kapsayacaktır. Boşanma davasında avukat ücreti ise avukatın deneyimine, bulunduğu şehre ve yapacağı işe göre değişiklik gösterebilir. Sayılan bu sebeplerle boşanma davası açma ücreti 2019 olarak kesin bir meblağ belirtmek doğru olmayacaktır. Fakat boşanma davasında avukat ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olması gerekmektedir. Örnek olması amacıyla İstanbul Barosunun 2019 yılı için yayınladığı Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık En Az Ücret Tarifesi incelenebilir. Buna göre;

  • Anlaşmalı boşanma davalarında en az 5.200 TL
  • Çekişmeli boşanma davalarında en az 7.500 TL
  • Çekişmeli boşanma davasıyla birlikte maddi manevi tazminat isteminde de bulunulacaksa dava değerinin en az %15’i en az ücret olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte boşanma davası açma 2019 harçları 44,40 TL’dir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019? 

Türk Medeni Kanunu boşanma davası sebeplerinde özel ve genel olarak ikili bir ayrıma gitmiştir. Kanunda düzenlenen özel sebepler zina, hayata karşı kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ya da haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığıdır. Zina, halk arasında aldatma olarak bilinmektedir. İşbu halde affetme söz konusu değilse boşanma davası açılabilecektir. Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, yani öldürme girişiminde bulunması da kanunda boşanma sebebi olarak sayılmaktadır. Bunun yanında pek fena muamele fiziksel bütünlüğe yönelen saldırıyı ifade eder.

Eşlerden biri diğerinin vücut bütünlüğüne saldırıda bulunursa mağdur taraf bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilir. Onur kırıcı davranış ise hakaret etme, sövme gibi yollarla eşlerden birinin diğerinin küçük düşürme amacı güderek onuru zedelemesini ifade etmektedir. Küçük düşürücü suçtan kasıt toplumun genel anlayışına göre belirlenen hırsızlık, cinsel saldırı gibi bir kez işlenmekle toplum nezdinde küçük düşürücü olabilecek suçlardır. Bununla birlikte haysiyetsiz hayat sürme kumarbazlık gibi süreklilik içeren bir durumun mevcut olması halinde söz konusu olur. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmede bu sebeplerin diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesi şartı da aranmıştır. Terk sebebi, eşlerden birinin herhangi bir haklı gerekçe bulunmaksızın ortak konutu terk etmesini ifade etmektedir. Akıl hastalığı için ise hastalığının iyileşmeyeceği sağlık kurulu raporuyla belgelenen kimse için söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda sağlıklı eşin boşanma davası açarak evlilik birliğini sonlandırmayı talep hakkı vardır. 

Özel sebeplerin dışında Medeni Kanun evlilik birliğinin temelden sarsılması başlığı altında genel boşanma sebebi tespit etmiştir. Anlaşmalı boşanma da aynı maddede düzenlenmiştir. Maddede tarafların birlikte başvurmaları veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde birliğin temelden sarsılmış sayılacağı öngörülmüştür. 

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır? Riskler Nelerdir? 

Ücretsiz boşanma davası açmak kural olarak mümkün değildir. Zira yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere dava açmak için mahkemeye yatırılması gereken belirli miktarlarda harç ve gider avansı bulunmaktadır. Ayrıca boşanma davası nasıl açılır konusunda en merak edilen konu olan boşanma davasında avukat ücreti de boşanma masraflarına dahildir. Bu noktada boşanma davasında avukat tutulmalı mı sorusu önem kazanmaktadır. Tarafların boşanmaya ilişkin usul işlemlerini doğru yürüterek davanın en kısa zamanda sonuçlanmasını isteyeceği aşikardır. Uzun ve zorlu bir boşanma süreci yaşanmaması için hukuki sürecin boşanma avukatı tarafından yürütülmesi faydalı olmaktadır. Fakat toplumda avukat ücreti ile dava giderlerini ödeme gücü bulunmayan kişilerin de boşanmak isteyebileceği göz önüne alındığında bu durum hakkaniyete aykırı görünmektedir. Hukukumuzda bu haksızlığın önüne geçebilmek adına herkesin bu haktan faydalanabilmesini sağlayan adli yardım kurumu bulunmaktadır. Dava takip masraflarını ödemesi halinde geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürecek olan, ödeme gücünden yoksun kimseler adli yardımdan faydalanabilir. Adli yardımdan faydalanmak suretiyle ücretsiz boşanma davası açılması halinde ilgili Baro tarafından tarafınıza bir vekil ataması da yapılacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Sürecinde Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkabilir?

Boşanma davası nasıl açılır sorusunu cevaplandırırken mahkemeye boşanma dilekçesinin sunulması gerektiğini belirtmiştik. Anlaşmalı boşanma davası açılırken boşanma dilekçesinin yanında anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanıp usulüne uygun olarak mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin boşanmanın tüm mali ve hukuki sonuçları hakkında düzenleme yaptığı, anlaşmaya vardığı belgedir. Anlaşmalı boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlardan bir tanesi hakimin anlaşmalı boşanma protokolünde yapılan düzenlemeleri kabul etmemesidir. Hakim uygun gördüğü takdirde taraflar ve çocukların menfaatini gözeterek bu düzenlemeleri değiştirebilecektir. İşbu durumda boşanmaya karar verilebilmesi için ise tarafların değiştirilen düzenlemeleri kabul etmesi şarttır. 

Boşanma davası nasıl açılır başlığındaki en kolay yöntem olan Anlaşmalı boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek bir diğer sorun, taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi halidir. Taraflardan biri dava açıldıktan sonra boşanmaktan vazgeçerse anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Bu noktada vazgeçen taraf hakimin evlilik birliğinin temelden sarsılmadığına kanaat getirmesi için delillerini sunmalı ve ispata çabalamalıdır. 

Topo Hukuk Bürosu boşanma ve aile hukukunu ilgilendiren konular üzerine uzun yıllardır yasal destek sunmaktadır. Boşanma davası nasıl açılır sorusuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir konu var ise ya da Boşanma ve aile hukukunu ilgilendiren işlemleriniz için danışma formunu doldurarak veya e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü