3
(11)

Boşanmak isteyen pek çok kişinin merak ettiği sorular boşanma davası ücret tarifesi nedir, boşanma davası ücretini kim öder ve boşanma davası ücreti avukatsız ne kadardır şeklindedir. Öncelikle değinmemiz gereken nokta boşanma davası ücretinin boşanma davasının türüne göre farklılık göstereceğidir. Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki dava türünde de ortak işlemler mevcut olmakla birlikte genellikle hukuki süreçte büyük farklılıklar yer almaktadır. Dolayısıyla boşanma davası masrafları da dava türüne göre belirlenmektedir. Makalemizin devamında boşanma davası masraflarını her bir dava türüne göre detaylı bir şekilde inceleyerek konuyu derinlemesine ele alacağız. 

Belirtmek gerekir ki eşler evlilik birliğini sonlandırmaya yani boşanmaya karar verdiklerinde, boşanma eylemi bireylerin ayrılması sonucunu doğurmakla birlikte başkaca sorunları da beraberinde getirecektir. Boşanma söz konusu olduğunda mal paylaşımı, eğer varsa ortak çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi konular da gündeme gelecektir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tarafların herhangi bir hak kaybına uğramaması adına eşlere boşanma avukatına başvurmaları tavsiye edilmektedir. Elbette ki boşanma avukatı ile açılacak olan davalarda avukatlık ücretinin de masraflara ekleneceği unutulmamalıdır. Boşanma davalarında avukatlık ücretleri her yıl değişkenlik göstermektedir. Bunun en büyük nedeni Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin her yıl yeniden düzenlenmesidir. Bir diğer yandan her şehrin barosu da tavsiye niteliğinde bir tarife yayınlamaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde dava yoğunluğunun fazla olması gibi nedenlerle ortalama ücret artış göstermektedir. Bu nedenlerle boşanma davası ücret tarifesi 2020 fiyatlarının geçtiğimiz yıla nazaran artış gösterdiğini de söyleyebiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2020

Anlaşmalı boşanma davası ücreti hakkında açıklamalar yapmadan önce anlaşmalı boşanma nedir sorusunu açıklığa kavuşturmamız faydalı olacaktır. Anlaşmalı boşanma en basit tanımıyla, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın tüm hukuki ve mali sonuçları üzerinde anlaşmaya vararak ortak iradeleri doğrultusunda boşanma isteği ile açtıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen şartları gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Eşler, Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlayarak dava açabilirler. Anlaşmalı Boşanma Protokolü, kişilerin hukuki ve mali sonuçlar üzerinde uzlaşmış oldukları her bir konuyu yazıya döktükleri belgedir. Tekrar belirtmek gerekir ki, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan şartlar gerçekleşmedikçe eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün olmayacaktır. Söz konusu şartlar gerçekleştiği takdirde gerekli belgeler ile anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı bilgi almak için anlaşmalı boşanma davası adlı makalemize göz atabilirsiniz. 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davası ücretiyle farklılık göstermektedir. Bu fark hukuki prosedürlerin anlaşmalı boşanma davasında daha az olmasından kaynaklanır. Anlaşmalı boşanmada; dava sırasında ispat yükümlülüğünün olmaması, uzun araştırmaların, bilirkişinin ve tanık dinletmenin gerekmemesi gibi etkenler dava ücretinin daha düşük olmasında etkin rol oynamaktadır. Söz konusu işlemlerin yer almaması dava sürecini de oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu noktada, davanın hızlı ve prosedürlere uygun ilerleyebilmesi açısından uzman bir boşanma avukatıyla çalışılması taraflar için faydalı olacaktır. Her ne kadar bireylerin davayı kendilerinin açması mümkün olsa da velayet, tazminat ve nafaka gibi durumların söz konusu olduğunu unutmamak gerekir. Boşanmanın sonuçları hakkında uzlaşmaya varmak ve hak kayıpları yaşamamak adına anlaşmalı boşanma süreci de bir avukat eşliğinde yürütülmelidir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 2020

Ülkemizde genel olarak boşanma davaları çekişmeli olarak görülmektedir. Dolayısıyla çekişmeli boşanma davası ücretinin de anlaşmalı boşanma davası ücretinden daha fazla olduğu söylenebilir. Ücret farklılığının sebeplerinden bahsetmek gerekirse; çekişmeli boşanma davalarında tanık dinlenebilmekte, bilirkişi raporlarına ihtiyaç duyulabilmekte, kusur tespitine gidilmekte, birtakım delillerin incelenmesi gerekmektedir. Elbette tüm bu işlemler hem boşanma sürecinin uzamasına hem de dava masraflarının artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çekişmeli boşanma davaları sürecin gereksiz yere uzamaması ve zorluklarla karşılaşılmaması adına uzman bir boşanma avukatından destek almayı gerektirmektedir. Hal böyle olunca da çekişmeli boşanma davası ücreti ile bir de avukatlık ücreti söz konusu olmaktadır.   

Çekişmeli boşanma davası ücreti yukarıda sayılan unsurlar ile belirleneceği için kesin olarak bir ücret verilememektedir. Unutmamak gerekir ki, birlikte çalışacağınız avukatın ücretleri de somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Avukatın uzmanlığı ve tecrübesi boşanma davasından hızlı ve kesin sonuç alabilmek açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte avukatın uzmanlığı ve tecrübesi çekişmeli boşanma davası ücretini de artırabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davaları karmaşık davalar olduğundan avukat olmadan yürütülmesi davanın seyrini olumsuz etkileyebilmektedir.  

Boşanma Davası Masrafları ve Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadardır? 

İlk olarak boşanma davası masrafları denildiğinde hangi tür ödemelerin masraf kapsamında yer alacağını açıklamak gerekmektedir. Boşanma davası masrafları davanın açılabilmesi için gereken harçların yatırılmasını, yargılama giderlerinin ödenmesini, bilirkişi tayin edilmişse bilirkişi ücretinin ödenmesini ve davada bir avukat ile çalışılmış ise avukatlık ücretini kapsamaktadır.  

Boşanma davası açmak için yatırılması gereken harç 2019 yılı itibariyle 44,40TL iken 2020 yılında bu ücret 54,40 TL olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere geçen yıla nazaran boşanma davası harcında oldukça fazla bir artış gerçekleşmiştir. Bununla beraber mahkeme veznesine yargılama giderlerinin de yatırılması gerekir. Yargılama giderleri ücreti ise tebligat çıkarılması, tanık sayısı ve bilirkişiye ihtiyaç duyulması, boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması gibi farklı unsurlara göre değişmektedir. Boşanma davası masrafı 2020 yılı güncel fiyatlarına örnek vermek gerekirse her bir tanık için 25 TL, posta ve tebligat giderleri için ise 190 TL ücret belirlenmiştir. Boşanma davası masrafları, bahsedilen faktörlerden dolayı kesin olarak belirlenememektedir. Boşanma davası masrafları 2020 yılında somut olaya göre değişkenlik gösterecektir. 

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Boşanma davası ücreti, yatırılması gereken harç ve yargılama giderlerini kapsamaktadır. Boşanma davası ücretini kim öder sorusu yine boşanmak isteyen eşlerin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Daha önce de belirttiğimiz üzere boşanma davası masrafı, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma her iki eşin ortak iradeleri ile gerçekleşir. Bu sebeple boşanma davası ücreti müşterek olarak ödenir. Ancak tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de mümkündür.  

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava ücreti, davayı açan eş yani davacı tarafından ödenecektir. Kişiler avukatla anlaşmış ise, avukatlık ücreti de kendi bütçelerinden karşılanacaktır. Ancak boşanmak isteyen eşlerin maddi durumlarının dava ücretlerini karşılayamayacak olması halinde adli yardıma başvurmaları mümkündür. Adli yardımdan faydalanacak kişiler harç ve yargılama giderlerini ödememektedir. Bununla beraber talep etmeleri halinde baro tarafından kendilerine ücretsiz olarak avukat da tayin edilecektir. Mali durumu yetersiz olan kişiler için getirilen adli yardım uygulamasıyla boşanma davası ücretsiz avukat ile açılabilecektir. Böylelikle boşanma davası ücretini kim öder sorusu yüzünden boşanma davası açamayan kişilerin mağduriyeti giderilmiş olacaktır. 

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Nasıl Belirlenir? 

Her yıl Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini Resmi Gazete’de yayınlar. Barolar Birliği tarafından belirlenen ücret asgari miktardır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi genel hükümler bölümünde 21. Madde uyarınca ‘Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.’ Aynı zamanda her şehrin barosu da tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayınlar. Durum böyle olmakla birlikte boşanma avukatı yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava türü ve davanın ortalama süresi gibi faktörleri dikkate alarak avukatlık ücretini özgürce kararlaştırılabilir.

Boşanma davası avukatlık ücretleri de boşanmak isteyen eşler tarafından merak edilen konulardan biridir. Boşanma davalarının avukat vasıtasıyla açılması zorunlu değildir. Ancak yargılama sürecinin işleyişi açısından uzman bir boşanma avukatı davanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması noktasında faydalı olacaktır. Belirtmemiz gerekir ki, çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanmaya oranla avukata daha fazla iş yüklenmektedir. Bu nedenle de çekişmeli boşanma davalarının ücretleri anlaşmalı boşanma davalarının ücretlerine göre daha yüksektir. Çekişmeli boşanma davalarında avukatlar, boşanma dilekçesi ve cevap dilekçesini hazırlar, karşı taraf avukatı ile müzakere eder, davanın mahkemeye taşınması halinde duruşmaya hazırlanır, yasal işlemleri yürütmenin yanı sıra bilgi toplar. Davanın uzaması ve araya giren masrafların artması ücretin de artmasına sebep olmaktadır.  

Boşanma Davası Ücreti 2020 

Açıkladığımız pek çok konuyu ele aldığımızda boşanma davası ücreti 2020 yılı için kesin bir ücret söylememiz mümkün değildir. Boşanma davalarında ücretler somut olaya göre davadan davaya farklılık göstermektedir. Ayrıca boşanma davası ücretlerinin şehirden şehre değiştiğini ve her baronun kendi ücretini belirlediğini de tekrar hatırlatmak gerekmektedir.

İstanbul Barosu Tarafından Tavsiye Edilen Boşanma Avukatı Ücret Tarifesi

İstanbul Barosu tarafından tavsiye edilen boşanma davası ücreti 2020 yılı itibariyle aşağıdaki gibidir:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti: 7.000,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti: 10.000,00 TL
 • Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli Boşanma Davası Ücreti: 10.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davası Ücreti: 6.200,00 TL olarak belirlenmiştir. 

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aile hukuku, ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları hukuk dallarının başında gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davası ücreti ve daha pek çok farklı konu hakkında bilgi almak için internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz danışma formunu doldurarak avukatlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz.   

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3 / 5. Oy sayısı: 11

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

9 Comments. Leave new

 • Ben eşimle 3aydır evliyim çoğu sebepten dolayı boşanıyoruz ve 1yılı geçmediği için anlaşmalı boşanma olmuyor sanırsam çekişmeli olucakmış bu durumda 8000 tl bir para isteniliyor davayı ben açıcam ama bunu ödiyrcek durumum yok bursada yaşıyorum nasıl olucak bu durum acaba beni aydınlatırmısınız lütfen teşekkür ederim şimdiden

  Reply
 • istanbul. hanim bana boşanma davası 18/08/2019 yılında açmış bulunuyor boşanma gerekçesi(temelden sarsılma nedenli boşanma) ayrıca evden uzaklaştırma cezası alınmış.tapusu bana ait kentsel dönüşüm kapsamına tabiyi 1 adet dairem. yapıcı müteahhit firma tarafından yapılmaktadır.dairenin dava açana teslim edilmesi diye ihtiyati tet bir kararı alinmiş ör da bur da kalıyorum şu an 33 yıllık evliyim boşanmak istemiyorum yazışma adresim yok.boşanma kararı içeriği bana ulaşmamış.avukat tutacak param da yok nasıl bir yol izlemeliyim.

  Reply
  • Topo Hukuk Bürosu
   31 August 2019 22:01

   Merhaba Yaşar Bey,

   Boşanma davası ücreti ve masraflarını karşılama durumunuz yok ise barodan avukat talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca boşanma davasında çıkan karara itiraz etme hakkınız da mevcuttur.

   Saygılarımızla

   Reply
 • İbrahim y.
  26 August 2019 23:19

  Anlaşmalı boşanmada toplam ne kadar ücret gidiyor

  Reply
 • Merhaba Serdarhan Bey,
  ben Sibel almanyadan yaziyorum.
  Ben almanyada alman kanunlarina göre bosandim, fakat türkiyede de bosanmam gerekiyormus.
  Bosanma cekismeli gecti, ve türkiye de öyle gececegine tahmin ediyorum.
  Almanyada avukat ve mahkeme ücretlerini adliye üstlendi maddi durumum olmadigi icin.
  Türkiyede yasamadigim halde, Türkiyede adli yardimdan faydalanabilirmiyim?
  Size simdiden yardiminiz icin tesekkür ediyorum.
  Iyi günler

  Sibel

  Reply
 • Merhabalar biz avukata gidip boşanma davası açtık ilk önce dosya masrafı için bizden 350 TL istedi. Daha sonra benimde dosya acımam gerekiyor 1200 lira getirmeniz gerekiyor dedi. Bizim onu Bi kaç gün içinde ödeme imkanımız yok. Adli yardıma başvurmamız halen mümkün mü

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menu