Çocuk Pornosu İzlemenin Cezası

Çocuklara karşı işlenmiş müstehcenlik suçu TCK madde 226’da düzenlenmiştir. Burada çocuk pornografisi ile çocuklara müstehcen yayınların ulaştırılması suç olarak düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmıştır. İşte çocuk pornosu ve çocuğa karşı işlenen müstehcenlik suçu ile ilgili ayrıntılar:

Çocuk pornosu izlemek suç mudur?

Çocuk pornosu, porno olarak adlandırılan müstehcen içerikli yayınların içeriğinin oluşturulmasında çocukların kullanılmasını ifade etmektedir. Çocuk pornosu izlemenin cezası bulunmaktadır. Çocuk pornosu izlemenin cezası, eğer bu porno video indirilmiş ve size ait bir bilgisayar veya telefonda bulunduruluyorsa o halde TCK 226/3 uyarınca belirlenecektir. Çocuk pornosu suçu ilgili maddeye göre göre üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen yazı, söz veya görüntülerin bulundurulması suçtur. Fakat örneğin izlediğiniz videonun belirli bir kısmı bilgisayarda depolanmış olabilir, bu durumda da suç oluşmuş olacaktır. Çocuk pornosu cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Bulundurmakla beraber ülkeye sokmak, satmak, satışa arz etmek, çoğaltmak, nakletmek, depolamak, ihraç etmek, başkalarının kullanımına sunmak da anılan cezayı gerektirir.

Çocuklara karşı işlenmiş müstehcenlik suçunun cezası nedir?

Çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu TCK 226 fıkra 1’de düzenlenmiştir. Fıkrada belirtilen seçimlik hareketlerden birini gerçekleştiren fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur.

Çocuk pornosu cezası TCK 226/3’te belirtilmiştir. Bu fıkranın ilk cümlesinde çocuk pornosu cezası beş yıldan on yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. Fakat bu, çocukları pornografik ürünlerin üretiminde kullanmaya dair cezadır. Fıkranın son cümlesinde ise üretilen bu ürünleri belirtilen seçimlik hareketlerle kullanmak suç olarak belirtilmiştir. Cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

Çocuklara karşı işlenmiş müstehcenlik suçu nedir?

Çocuklara karşı işlenmiş müstehcenlik suçunu açıklayabilmek için müstehcenlik kavramına bakmak gerekir. Kelime anlamı itibariyle edebe aykırı anlamına gelen müstehcen kelimesinin tanımı Kanunda yapılmamıştır. Aksine, ilgili düzenlemenin gerekçesinde müstehcenlik kavramının değerlendirilebilir olduğu belirtilmiştir. Bu değerlendirme ise toplumda egemen olan değer ölçüleri esas alınarak yapılacaktır. Bu anlamda cinsi arzuları tahrik edici nitelikte genel ahlaka aykırılık hali müstehcenliği tarif edebilir. Kavramı, halkın ar veya haya duygusunun rencide edilmesi olarak tanımlayan yazarlar da bulunmaktadır. Kavrama dair son olarak belirtmek gerekir ki müstehcenlik pornografi kavramını da içine alan bir üst kavram niteliğindedir.

TCK 226’ya göre çocuk pornosu cezası hükümleri nelerdir?

Türk Ceza Kanununun 226.maddesinin 3.fıkrasında hangi hareketlerin çocuğa karşı müstehcenlik ve çocuk pornosu kapsamına gireceği ve cezası belirlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasına göre şu eylemler çocuğa karşı müstehcenlik suçunu oluşturur:

  • Çocuğa müstehcen görüntü, yazı, söz içeren ürün vermek, içeriğini göstermek, okumak, okutmak yahut dinletmek,
  • Bu ürünleri çocukların görebileceği, girebileceği yerlerde alenen göstermek, sergilemek, okumak, okutmak, söylemek, söyletmek,
  • İçeriğine vakıf olunabilecek şekilde bu ürünleri kiraya veya satışa arz etmek,
  • Bu ürünleri satışa arz etmek, satmak veya kiraya vermek,
  • Bu ürünleri promosyon gibi yollarla bedelsiz olarak vermek veya dağıtmak,
  • Ürünlerin reklamını yapmak. Bu hallerde fail hakkında yukarıda belirtmiş olduğumuz cezaya hükmedilecektir.

TCK 226’nın 3.fıkrasında çocuk pornosu suçu düzenlenmiştir. Buna göre müstehcen içerikli yazı, söz veya görüntülerin üretiminde çocukları kullanmak suç oluşturacaktır (226/3-ilk cümle). Bu müstehcen içerikli ürünlerde çocuk yerine çocuk gibi görünen kimselerin veya temsili çocuk görüntülerinin kullanılması da aynı suçu oluşturur. Çocuk pornosu niteliğindeki ürünleri ülkeye sokmak, çoğaltmak, satışa arz etmek, depolamak, ihraç etmek, bulundurmak, başkalarının kullanımına sunmak, nakletmek eylemleri de suç olarak tanımlanmıştır (226/3-son cümle).

Çocuk pornosu veya çocuğa karşı müstehcenlik suçunun işlenmesi çocuk istismarı kapsamına girmektedir. Çocuğa pornografik video, film izletilmesi, dergi veya fotoğrafların gösterilmesi, buna ilişkin internette yayın yapılması suçtur. Bu suçun işlenmesiyle gerçekleştirilen cinsel istismar çocuğun cinsel gelişimine doğrudan olumsuz etkide bulunacaktır. Çocuk istismarı sebebiyle bir çocuğun zarar gördüğüne ilişkin ciddi bir şüpheniz varsa polise ihbar etmeyi ihmal etmemelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü