Deport Cezası (Sınırdışı Edilmek) Nasıl Kaldırılır ?

 1. Topo Hukuk
 2. Yabancılar Hukuku
 3. Deport Cezası (Sınırdışı Edilmek) Nasıl Kaldırılır ?
Deport Cezası (Sınırdışı Edilmek) Nasıl Kaldırılır?

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir. Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır. Bu süre, sınırdışı edilmenin sebebine göre farklılık arz edecek olup bu konuyu yazımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız.

Deport kararı, daha sade bir ifadeyle ülkemizde bulunan yabancıların sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Kanuna aykırı olarak çalışan ya da oturan yabancılar, bu durumların tespit edilmesi halinde ilgili hükümler çerçevesinde sınırdışı edilmektediler. Deport kararı ile birlikte sınırdışı edilen bu yabancıların ülkeye giriş yasağı söz konusu olmaktadır. Fakat elbette ki bu kararın da kaldırılması için kanun koyucu birtakım yollar öngörmüştür. Deport kararının kaldırılması, sınırdışı edilmenin sebebine göre önem arz eden bir durumdur. Çünkü yabancılar, tek bir nedenle değil; birden fazla nedenle çeşitli şekillerde deport edilebilirler ve bunların ülkemize girişleri yasaklanabilir. Dolayısıyla bu kararın kaldırılmasını isteyen bir yabancı, önce ne sebeple sınırdışı edildiğini iyi bilmelidir ki buna göre bir yol izlesin.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır. 

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir.Deport kararı sebepleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanan bu yabancılar öncelikli olarak Yabancılar Toplama Merkezi’ne götürülmekte ve burada deport işlemleri gerçekleştirilerek sınırdışı edilmektedirler.

Çalışma izni olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde çalışan yabancıların da gerekli izinleri alarak faaliyette bulunmaları, sınırdışı edilmelerinin önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir. Fakat son olarak şunu belirtmemizde fayda var; herhangi bir nedenle hakkında Türkiye’ye giriş yasağı verilmiş olan kimse, bu kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyorsa, yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukattan destek almalı ve deportun sebeplerine uygun bir şekilde kararın kaldırılması için hukuki süreci başlatmalıdır. Başlatılacak bu hukuki süreçte nasıl adımlar atılması gerektiği yazının devamında detaylı açıklanmıştır. Deport cezasının kaldırılmasında hangi nedene dayanılarak yabancının Türkiye’den sınırdışı edildiğinin önemi büyüktür, bununla beraber sınırdışı edilme cezasına itirazda ve kaldırılması sürecinde alanında uzman bir avukata danışılması prosedürlerin düzgün bir şekilde tamamlanması ve hızlı netice alınabilmesi adına önem taşımaktadır.

Deport Kararının Sebepleri Nelerdir?

Deport cezasının kaldırılması, cezanın verilme sebebine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle sınırdışı edilmenin gerekçesi mutlaka öğrenilmelidir. Bu gerekçeler çok çeşitlilik göstermekle birlikte ülkemizde sıkça karşılaşılan belli başlı durumlar vardır.

Türkiye’de bulunan bir yabancı oturma izni sahibi olmasına rağmen çalışma izni yoksa ülke sınırları içerisinde çalışması mümkün değildir. Fakat buna rağmen yabancı, bir yerde izinsiz olarak çalışıyorsa durumun yetkili makamlarca farkedilmesi halinde deport cezası konusu gündeme gelecektir. Çünkü ülkemizde kaçak işçi çalışması ve çalıştırılması hukuka aykırı bir davranıştır. Hem işçinin sosyal güvencesi olmadığından işçi açısından tehlike söz konusudur hem de kaçak işçiler sayesinde işverenler prim ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktadırlar.

Bu gibi nedenler dolayı kaçak işçi çalıştırılması ülkemizde yasaklanmış olup buna rağmen yabancı kaçak işçi çalıştırılırsa söz konusu yabancı sınırdışı edilecek ve aynı zamanda işverene idari para cezası kesilecektir. Aynı zamanda bir yabancı, vize süresi bitmiş olmasına rağmen halen Türkiye sınırları içerisindeyse durumun yetkili makamlarca farkedilmesi halinde sınırdışı edilmekten kaçmak mümkün olmayacaktır. Bu yalnızca vize süresinde değil; oturma izninin bitmiş olması durumunda da geçerlidir. Yani yabancı, vizesi veyahut oturma izni bitmiş olmasına rağmen Türkiye’de bulunmaya devam ediyorsa kaçak statüsünde olacak ve bu bir deport cezası sebebi olarak karşısına çıkacaktır.

Ele almamız gereken bir diğer deport sebebi de sahte evliliktir. Günümüzde sıklıkla bu durumla da karşı karşıya kalınmaktadır. Yabancı bir kimse sırf Türkiye’de yaşamını rahatça devam ettirebilmek için yalnızca kağıt üzerinde bir evlilik gerçekleştirmektedir. Yani bu kişiler aslında evli olmamakla beraber evliymiş izlenimi yaratarak kamu kurum ve kuruluşlarını kandırmaktadırlar. Hatta çoğu zaman yabancıyla formalite icabı evlenmeyi kabul eden kişiler bunun karşılığında bir ücret de almaktadırlar. Yetkili makamlar tarafından sahte evliliğin tespit edilmesi halinde bu yabancılar yakalanır ve sicillerine V70 tahdit kodu işlenerek sınırdışı edilme işlemi gerçekleştirilir. Deport cezasını gerektiren bir diğer hal ise yabancı kimsenin ahlaka aykırı davranışlar sergiliyor olmasıdır. Örneğin Türkiye’ye gelerek fuhuş işiyle alakadar olan bir yabancı, yetkili makamlar tarafından farkedildiği takdirde kendisine deport cezası uygulanacaktır.

Deport cezasının kaldırılması her ne kadar mümkün olsa da sınırdışı edilmenin sebebi bunda büyük rol oynamaktadır. Hakkında deport kararı verilmiş olan kimse gerekçesine göre 5 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağıyla karşılaşabilmektedir. Fakat eğer ortada bir kriminal vaka ya da bulaşıcı hastalık varsa ve yabancı, bu sebeple sınırdışı edilmişse bu durumda deport cezasının kaldırılması kanunen mümkün olmayacaktır. Süre ihlali sebebiyle deport edilmiş yabancılar hakkında verilecek olan ceza kısa tutulurken diğer hallerde bu cezanın süresinin çok daha uzun olduğunu söylememiz mümkündür.

Bir yabancı hakkında deport kararı verilmesinin nedenlerinden birisi de sahte evlilik yapılmasıdır ki uygulamada bu duruma da sıkça rastlanmaktadır. Yabancı kişi, Türkiye’de hayatını sürdürebilmek adına bir Türk ile sahte evlilik gerçekleştirilir. Yani esasında bir karı koca ilişkisi bulunmamasına rağmen kağıt üzerinde bu iki kişi evli olarak görülmektedir. Fakat yetkili makamlar er ya da geç bu sahte evliliği tespit edecektir.  Sahte evlilik dışında uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan bir diğeri de yabancının ülke sınırları içerisinde ahlaka aykırı davranışlarda bulunmasıdır. Ülkemizde yabancıların ahlaka aykırı davranışları en çok fuhuş yapmaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda da yetkililer tarafından yakalanan yabancı sınırdışı edilecektir.

Yabancı hakkında deport kararı verilmesi sebebine göre farklı sonuçlar doğuracaktır. Genelde hakkında ülkeye giriş yasağı kararı verilen yabancı 5 ay ila 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yapamamaktadır. Bu sürelerin dolmasıyla yabancının ülkeye girişi mümkündür. Belli bir süreye uyulmaması nedeniyle hakkında deport kararı verilen yabancıya bu süre daha kısa tutulurken bulaşıcı hastalık taşıyan ya da herhangi bir kriminal vakaya karışan yabancı hakkında süresiz olarak ülkeye giriş yasağı kararı verilmektedir.

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

 • İşlediği suç nedeniyle mahkum edilip de sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,
 • Terör örgütü yahut çıkar amaçlı suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri olan yabancılar,
 • Uluslararası kurum veya kuruluşların kendisini terör örgütleri ile ilişkili olarak değerlendirdiği yabancılar,
 • Ülkemize giriş, vize, ikamet izinleri amacıyla yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgiler veya sahte belge kullanan yabancılar,
 • Ülkede bulunduğu süreçte geçimini meşru olmayan yollardan elde eden yabancılar,
 • Kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği bağlamında tehdit oluşturan yabancılar,
 • Vize ya da vize muafiyet süresini on günden fazla aşan yabancılar ile vizesi ya da ikamet izinleri iptal edilenler,
 • İkamet izni süresi geçip de süresini geçerli bir sebebi olmaksızın on günden fazla aşan yabancılar,
 • İkamet izni uzatma başvurusu reddedilen ancak buna rağmen on gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar,
 • Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştığı tespit edilen yabancılar,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar,
 • Ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,
 • Uluslararası koruma başvurusu yapıp da reddolunanlar, bu korumadan hariçte tutulanlar, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, başvurusunu geri çekenler veya geri çekmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona erenler veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının ülkeye girişinin ne kadar süreyle yasaklandığı her durumda ayrıca değerlendirilecektir. Yabancı bu süre geçmeden kural olarak Türkiye’ye geri dönemeyecektir. Fakat meşruhatlı vize alınması deport kararına rağmen ülkeye giriş yapmaya imkan tanımaktadır. Hakkında deport kararı verilen yabancının evlilik, çalışma izni, eğitim, tedavi dolayısıyla meşruhatlı vize alarak ülkeye dönmesi mümkündür. Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma yoluna terör örgütüyle ilişkili olanlar ile kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı sebebiyle sınır dışı edilenler başvuramayacaktır.

Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma iptal davasına alternatif bir yoldur. Dava kazanılmadan veya sınır dışı kararında öngörülen süre geçmeden ülkeye geri dönülebilmesi için meşruhatlı vizeye dayanak oluşturan belgelerin başvuruda sunulması gerekmektedir.

Sınır Dışı Edilme İşlemleri ve Süreci

Sınır dışı etme kararı verildiğinde bu karar ilgilisine veya temsilcisine veyahut avukatına tebliğ edilecektir.

Yukarıda sayılan sebeplerle bir yabancı kolluk tarafından yakalandığında haklarında karar verilmek üzere bu durum derhal valiliğe bildirilecektir. Valiliğin değerlendirme ve karar süreci en geç 48 saattir. Haklarında sınır dışı kararı alınanlardan 6458 s. Kanun m. 57/2’de belirtilenler hakkında idari gözetim kararı alınacaktır. Bunlar, idari gözetim kararından itibaren 48 saat içerisinde yakalamayı yapan kolluk tarafından geri gönderme merkezine götürülecektir. Geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar kolluk tarafından sınır kapılarına götürülür.

Sınır dışı edilme kararı alınanlardan kolluk tarafından yakalanmadan ülkeyi terk etme isteğini kendisi bildiren yabancılar geri gönderme merkezine sevk edilmez. Bu halde sınır dışı edilecek yabancı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının koordinesinde kolluk tarafından sınır kapılarına götürülecektir.

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilen, Türkiye’yi terk etmeleri için verilen süreye terke davet (terke çağrı) denmektedir. Terke davette bu süre 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar verilebilmektedir. Ülkeden çıkışı için süre verilen yabancılara harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi adlı bir belge verilmektedir.

Kanunda belirtilen bazı yabancılara öngörülen bu ülkeden çıkış süresi tanınmayabilir. Bu yabancılar:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
 • Yasal giriş ya da yasal çıkış kurallarını ihlal eden,
 • Sahte belge kullanan,
 • Asılsız belgeler ile ikamet izni almaya çalışan yahut aldığı tespit edilen,
 • Kamu düzeni, kamu sağlığı ya da kamu güvenliği bakımından tehdit oluşturanla yabancılardır.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Kimler hakkında sınır dışı kararı alınamayacağı 6458 s. Kanun 55.maddesinde sayılmıştır. 55. maddeye göre sınır dışı etme kararı alınması kapsamında olsalar bile bazı yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilemeyecektir. Ancak sınır dışı edilemeyecek kişilerin istendiği takdirde belirli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekillerde ve sürelerde bildirimde bulunmaları gerekebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilemeyecek yabancılar şunlardır:

 • Yabancının sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya yahut muameleye tabi tutulacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar,
 • Seyahat etmesi, ciddi sağlık sorunları veya yaş, hamilelik halleri sebebiyle riskli görülen yabancılar,
 • Hayati tehlike oluşturan hastalıkları için tedavi görmekte olan ve sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan yabancılar,
 • Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru yabancılar da tedavi tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilemeyecektir.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Mümkün Müdür?

Deport kararına itiraz mümkün müdür? Sorularınada yanıt olarak şunları belirtmek isteriz; Kendisi hakkında deport cezası verilmiş olan yabancı, belirtilen süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmazsa sürenin dolmasıyla ceza kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fakat bunun dışında kanunda belirtilen şartların varlığı halinde deport (sınırdışı) cezasının kaldırılması mümkündür.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması idari işlem niteliğinde olduğundan görevli mahkeme de idare mahkemeleridir. Deport nasıl kaldırılır konusu ile ilgili yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Eğer bir yabancı, Türkiye’deki oturma iznini uzatmaması ya da vizesinin dolması sebebiyle deport edilmişse bu durumda kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluklarına başvuruda bulunarak çalışma izni alabilir. Bu şekilde çalışma izni alınması halinde Türkiye’de verilmiş olan deport kararı da kaldırılmış olacaktır. Ancak bu durum yalnızca sürelerin uzatılmaması sebebiyle hakkında deport cezası verilmiş olan yabancılar açısından mümkündür. Eğer yabancı, bir suça karışmamışsa deport cezasının kaldırılması kuvvetle muhtemel mümkün olacaktır. Cezası kaldırılan ve çalışma izni alan yabancı, geçmişten kalan para cezasını ödeyerek Türkiye’ye dönme imkanına sahip olacaktır.

Bazı hallerde yetkili merciiler yanlış tespitte bulunarak evliliğin sahte olduğu kanısına varmakta ve bu da kişileri mağdur etmektedir. Bu durumda Türkiye’de kalan eş, deport cezasının kaldırılması için dava açma imkanına sahip olacaktır. Fakat deport edilmek istenen eşin yurtdışına çıkması için bir 15 günlük süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde yabancının da dava açma hakkı mevcuttur. Sınırdışı edilme kararına karşı açılacak olan davalarda görevli mahkeme, İdare Mahkemesidir. Davanın açılmasında kanunda öngörülen sürelerin geçirilmemesi gerekmektedir.

Fakat söz konusu davanın açılmasında usule uygun davranılması ve sürecin hızlı ilerleyebilmesi adına vatandaşlık hukukuna hakim bir avukatla çalışılması faydalı olacaktır.

Her ne kadar her deport cezası için farklı hukuki yollar mevcutsa da genel olarak sınırdışı edilme kararlarına karşı 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak mümkündür. Bu konuda detaylı bilgi almak ve gerekiyorsa dava açmak için bu alanda hizmet veren hukuk bürolarıyla iletişime geçilmesi tavsiye olunur.

Hakkında deport kararı verilmiş olan yabancı, giriş yasağı süresinin dolmasını beklemeden Türkiye’ye girebilmektedir. Bunun için de deport kararına itiraz yoluna başvurulması gerekecektir. Ancak belirtli şartların varlığı halinde yabancı hakkında verilen kararın kaldırılması mümkün olacaktır.

İkamet süresini uzatmadığı ve hala Türkiye’de yabancıların ikamet etmesi gerekçesiyle hakkında deport kararı verilen yabancı, bu cezanın kaldırılması için kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluğuna başvurarak çalışma izni talebinde bulunabilirler. Eğer yabancı, Türkiye’de kaçak olarak kısa bir süre yaşamışsa ve bir suça karışmamışsa büyük bir ihtimalle çalışma izni alması mümkün olacaktır. Çalışma izninin verilmesi halinde yabancı, ülkeye giriş yapabilecek ve hakkında kesilen para cezasını ödeyecektir.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi deport kararının sebebine göre izlenecek hukuki yol da farklılık gösterecektir. Bu nedenle dava açmada ve itirazda bulunmada mutlaka hukuki anlamda profesyonel destek alınmalıdır.

Davanın Açılmasında Zamanaşımı

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması davasının açılmasında zamanaşımı 15 gündür. Hakkında deport kararı verilen yabancı veya yabancının yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde deport kararının kaldırılması davası açabilecektir. Bu sürenin geçirilmesinden sonra deport kararına karşı dava açılamaz.

Deport Kaldırma İşlemlerinde ve Davalarında Avukatın Önemi

Deport cezası ve bunun kaldırılması işlemlerinde uzman bir yabancılar hukuku avukatı ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Her ne kadar ilgili kanunlarda deport kararına ilişkim hükümler açıkça belirtilmiş de olsa özellikle yabancı kişiler bakımından bu durum oldukça güçtür. Çünkü yabancılar, konuşulan dili bilmeyebilir, bilse de hukukumuz hakkında tam bir bilgi sahibi olmayabilir ki bu da çok normaldir.Yabancıların ülkemiz hukukunu ve uygulamayı kolaylıkla anlayabilmesi zordur. Deport kararına karşı yapılacak itirazlarda ilgili mevzuatın yanı sıra uygulamayı da bilmek, tüm detaylara hakim olmak oldukça önemlidir. Bu konularda bilgi sahibi olmayan bir yabancının deport kaldırma işlemlerinde avukata danışmadan dava açması halinde ortaya çıkabilecek hataların geri dönüşü olmayabilir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere deport kararına karşı itiraz etmek için dava açabilmek 15 günlük süreye bağlıdır. Süre geçirilmeden hızlı bir şekilde gerekli işlemlerin yapılabilmesi, hukuka aykırı alınan sınır dışı kararlarının iptal edilebilmesi için süreç doğru işletilmelidir. Bu husus ancak alanında uzman ve tecrübeli bir yabancılar avukatı ile mümkün olabilecektir. Bu alanda yaşanılacak problemler karşısında alanında uzman bir avukata danışılması en doğrusu olacaktır.Zira yabancılar hukuku özel bilgi,birikim ve metod isteyen bir hukuk dalıdır.

Topo Hukuk Bürosu profesyonel yabancılar hukuku avukatları ile müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Deport kararlarına karşı yapılacak işlemlerde, idari mahkemelere yapılacak başvurularda ve çalışma izni vb. gerekçelerle meşruhatlı vize alımlarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Siz de yabancılar hukukuna dair faaliyetlerimiz ve çıkan uyuşmazlıklarınızda avukatlık hizmetlerimiz için iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Deportun Kaldırılmasında Hukuki Yardım Almak

Deport kararı, yabancılar hukukunu ilgilendiren bir karardır. Özellikle davanın açılmasında ve itirazda bulunmada süreler önem arz ettiğinden dolayı bir uzmana danışmak aslında zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Bazı durumlar hariç olmak üzere bir yabancı hakkında deport kararı verilmesi halinde eğer bir dava açılmışsa bu davanın sonucu beklenmektedir. Yani yabancı kişi ülkede yaşamaya devam etmektedir. Fakat bu ve benzeri durumlar somut olayın özelliklerine göre farklılık göstereceğinden dolayı detaylı bilgi almak ve doğru hukuki yolu seçmek adına alanında uzman bir avukata danışılmalıdır. 

Sınırdışı edilince ne olur, deport nedenler, deportun kaldırılması veya deport iptali nasıl gerçekleştirilir. Deport olan yabancıların affolması için alanında uzman avukatımızı hemen arayın. (0212) 679 32 53

Yayım tarihi: 6 May 2017