Deport Cezası (Sınırdışı Edilmek) Nasıl Kaldırılır ?

 1. Topo Hukuk
 2. Yabancılar Hukuku
 3. Deport Cezası (Sınırdışı Edilmek) Nasıl Kaldırılır ?
Deport Cezası (Sınırdışı Edilmek) Nasıl Kaldırılır?
3
(2)

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir. Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır. Bu süre, sınırdışı edilmenin sebebine göre farklılık arz edecek olup bu konuyu yazımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız.

Deport kararı, daha sade bir ifadeyle ülkemizde bulunan yabancıların sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Kanuna aykırı olarak çalışan ya da oturan yabancılar, bu durumların tespit edilmesi halinde ilgili hükümler çerçevesinde sınırdışı edilmektediler. Deport kararı ile birlikte sınırdışı edilen bu yabancıların ülkeye giriş yasağı söz konusu olmaktadır. Fakat elbette ki bu kararın da kaldırılması için kanun koyucu birtakım yollar öngörmüştür. Deport kararının kaldırılması, sınırdışı edilmenin sebebine göre önem arz eden bir durumdur. Çünkü yabancılar, tek bir nedenle değil; birden fazla nedenle çeşitli şekillerde deport edilebilirler ve bunların ülkemize girişleri yasaklanabilir. Dolayısıyla bu kararın kaldırılmasını isteyen bir yabancı, önce ne sebeple sınırdışı edildiğini iyi bilmelidir ki buna göre bir yol izlesin.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır. 

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir.Deport kararı sebepleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanan bu yabancılar öncelikli olarak Yabancılar Toplama Merkezi’ne götürülmekte ve burada deport işlemleri gerçekleştirilerek sınırdışı edilmektedirler.

Çalışma izni olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde çalışan yabancıların da gerekli izinleri alarak faaliyette bulunmaları, sınırdışı edilmelerinin önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir. Fakat son olarak şunu belirtmemizde fayda var; herhangi bir nedenle hakkında Türkiye’ye giriş yasağı verilmiş olan kimse, bu kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyorsa, yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukattan destek almalı ve deportun sebeplerine uygun bir şekilde kararın kaldırılması için hukuki süreci başlatmalıdır. Başlatılacak bu hukuki süreçte nasıl adımlar atılması gerektiği yazının devamında detaylı açıklanmıştır. Deport cezasının kaldırılmasında hangi nedene dayanılarak yabancının Türkiye’den sınırdışı edildiğinin önemi büyüktür, bununla beraber sınırdışı edilme cezasına itirazda ve kaldırılması sürecinde alanında uzman bir avukata danışılması prosedürlerin düzgün bir şekilde tamamlanması ve hızlı netice alınabilmesi adına önem taşımaktadır.

Deport Kararının Sebepleri Nelerdir?

Deport cezasının kaldırılması, cezanın verilme sebebine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle sınırdışı edilmenin gerekçesi mutlaka öğrenilmelidir. Bu gerekçeler çok çeşitlilik göstermekle birlikte ülkemizde sıkça karşılaşılan belli başlı durumlar vardır.

Türkiye’de bulunan bir yabancı oturma izni sahibi olmasına rağmen çalışma izni yoksa ülke sınırları içerisinde çalışması mümkün değildir. Fakat buna rağmen yabancı, bir yerde izinsiz olarak çalışıyorsa durumun yetkili makamlarca farkedilmesi halinde deport cezası konusu gündeme gelecektir. Çünkü ülkemizde kaçak işçi çalışması ve çalıştırılması hukuka aykırı bir davranıştır. Hem işçinin sosyal güvencesi olmadığından işçi açısından tehlike söz konusudur hem de kaçak işçiler sayesinde işverenler prim ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktadırlar.

Bu gibi nedenler dolayı kaçak işçi çalıştırılması ülkemizde yasaklanmış olup buna rağmen yabancı kaçak işçi çalıştırılırsa söz konusu yabancı sınırdışı edilecek ve aynı zamanda işverene idari para cezası kesilecektir. Aynı zamanda bir yabancı, vize süresi bitmiş olmasına rağmen halen Türkiye sınırları içerisindeyse durumun yetkili makamlarca farkedilmesi halinde sınırdışı edilmekten kaçmak mümkün olmayacaktır. Bu yalnızca vize süresinde değil; oturma izninin bitmiş olması durumunda da geçerlidir. Yani yabancı, vizesi veyahut oturma izni bitmiş olmasına rağmen Türkiye’de bulunmaya devam ediyorsa kaçak statüsünde olacak ve bu bir deport cezası sebebi olarak karşısına çıkacaktır.

Ele almamız gereken bir diğer deport sebebi de sahte evliliktir. Günümüzde sıklıkla bu durumla da karşı karşıya kalınmaktadır. Yabancı bir kimse sırf Türkiye’de yaşamını rahatça devam ettirebilmek için yalnızca kağıt üzerinde bir evlilik gerçekleştirmektedir. Yani bu kişiler aslında evli olmamakla beraber evliymiş izlenimi yaratarak kamu kurum ve kuruluşlarını kandırmaktadırlar. Hatta çoğu zaman yabancıyla formalite icabı evlenmeyi kabul eden kişiler bunun karşılığında bir ücret de almaktadırlar. Yetkili makamlar tarafından sahte evliliğin tespit edilmesi halinde bu yabancılar yakalanır ve sicillerine V70 tahdit kodu işlenerek sınırdışı edilme işlemi gerçekleştirilir. Deport cezasını gerektiren bir diğer hal ise yabancı kimsenin ahlaka aykırı davranışlar sergiliyor olmasıdır. Örneğin Türkiye’ye gelerek fuhuş işiyle alakadar olan bir yabancı, yetkili makamlar tarafından farkedildiği takdirde kendisine deport cezası uygulanacaktır.

Deport cezasının kaldırılması her ne kadar mümkün olsa da sınırdışı edilmenin sebebi bunda büyük rol oynamaktadır. Hakkında deport kararı verilmiş olan kimse gerekçesine göre 5 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağıyla karşılaşabilmektedir. Fakat eğer ortada bir kriminal vaka ya da bulaşıcı hastalık varsa ve yabancı, bu sebeple sınırdışı edilmişse bu durumda deport cezasının kaldırılması kanunen mümkün olmayacaktır. Süre ihlali sebebiyle deport edilmiş yabancılar hakkında verilecek olan ceza kısa tutulurken diğer hallerde bu cezanın süresinin çok daha uzun olduğunu söylememiz mümkündür.

Bir yabancı hakkında deport kararı verilmesinin nedenlerinden birisi de sahte evlilik yapılmasıdır ki uygulamada bu duruma da sıkça rastlanmaktadır. Yabancı kişi, Türkiye’de hayatını sürdürebilmek adına bir Türk ile sahte evlilik gerçekleştirilir. Yani esasında bir karı koca ilişkisi bulunmamasına rağmen kağıt üzerinde bu iki kişi evli olarak görülmektedir. Fakat yetkili makamlar er ya da geç bu sahte evliliği tespit edecektir.  Sahte evlilik dışında uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan bir diğeri de yabancının ülke sınırları içerisinde ahlaka aykırı davranışlarda bulunmasıdır. Ülkemizde yabancıların ahlaka aykırı davranışları en çok fuhuş yapmaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda da yetkililer tarafından yakalanan yabancı sınırdışı edilecektir.

Yabancı hakkında deport kararı verilmesi sebebine göre farklı sonuçlar doğuracaktır. Genelde hakkında ülkeye giriş yasağı kararı verilen yabancı 5 ay ila 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yapamamaktadır. Bu sürelerin dolmasıyla yabancının ülkeye girişi mümkündür. Belli bir süreye uyulmaması nedeniyle hakkında deport kararı verilen yabancıya bu süre daha kısa tutulurken bulaşıcı hastalık taşıyan ya da herhangi bir kriminal vakaya karışan yabancı hakkında süresiz olarak ülkeye giriş yasağı kararı verilmektedir.

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

 • İşlediği suç nedeniyle mahkum edilip de sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,
 • Terör örgütü yahut çıkar amaçlı suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri olan yabancılar,
 • Uluslararası kurum veya kuruluşların kendisini terör örgütleri ile ilişkili olarak değerlendirdiği yabancılar,
 • Ülkemize giriş, vize, ikamet izinleri amacıyla yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgiler veya sahte belge kullanan yabancılar,
 • Ülkede bulunduğu süreçte geçimini meşru olmayan yollardan elde eden yabancılar,
 • Kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği bağlamında tehdit oluşturan yabancılar,
 • Vize ya da vize muafiyet süresini on günden fazla aşan yabancılar ile vizesi ya da ikamet izinleri iptal edilenler,
 • İkamet izni süresi geçip de süresini geçerli bir sebebi olmaksızın on günden fazla aşan yabancılar,
 • İkamet izni uzatma başvurusu reddedilen ancak buna rağmen on gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar,
 • Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştığı tespit edilen yabancılar,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar,
 • Ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,
 • Uluslararası koruma başvurusu yapıp da reddolunanlar, bu korumadan hariçte tutulanlar, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, başvurusunu geri çekenler veya geri çekmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona erenler veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının ülkeye girişinin ne kadar süreyle yasaklandığı her durumda ayrıca değerlendirilecektir. Yabancı bu süre geçmeden kural olarak Türkiye’ye geri dönemeyecektir. Fakat meşruhatlı vize alınması deport kararına rağmen ülkeye giriş yapmaya imkan tanımaktadır. Hakkında deport kararı verilen yabancının evlilik, çalışma izni, eğitim, tedavi dolayısıyla meşruhatlı vize alarak ülkeye dönmesi mümkündür. Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma yoluna terör örgütüyle ilişkili olanlar ile kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı sebebiyle sınır dışı edilenler başvuramayacaktır.

Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma iptal davasına alternatif bir yoldur. Dava kazanılmadan veya sınır dışı kararında öngörülen süre geçmeden ülkeye geri dönülebilmesi için meşruhatlı vizeye dayanak oluşturan belgelerin başvuruda sunulması gerekmektedir.

Sınır Dışı Edilme İşlemleri ve Süreci

Sınır dışı etme kararı verildiğinde bu karar ilgilisine veya temsilcisine veyahut avukatına tebliğ edilecektir.

Yukarıda sayılan sebeplerle bir yabancı kolluk tarafından yakalandığında haklarında karar verilmek üzere bu durum derhal valiliğe bildirilecektir. Valiliğin değerlendirme ve karar süreci en geç 48 saattir. Haklarında sınır dışı kararı alınanlardan 6458 s. Kanun m. 57/2’de belirtilenler hakkında idari gözetim kararı alınacaktır. Bunlar, idari gözetim kararından itibaren 48 saat içerisinde yakalamayı yapan kolluk tarafından geri gönderme merkezine götürülecektir. Geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar kolluk tarafından sınır kapılarına götürülür.

Sınır dışı edilme kararı alınanlardan kolluk tarafından yakalanmadan ülkeyi terk etme isteğini kendisi bildiren yabancılar geri gönderme merkezine sevk edilmez. Bu halde sınır dışı edilecek yabancı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının koordinesinde kolluk tarafından sınır kapılarına götürülecektir.

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilen, Türkiye’yi terk etmeleri için verilen süreye terke davet (terke çağrı) denmektedir. Terke davette bu süre 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar verilebilmektedir. Ülkeden çıkışı için süre verilen yabancılara harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi adlı bir belge verilmektedir.

Kanunda belirtilen bazı yabancılara öngörülen bu ülkeden çıkış süresi tanınmayabilir. Bu yabancılar:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
 • Yasal giriş ya da yasal çıkış kurallarını ihlal eden,
 • Sahte belge kullanan,
 • Asılsız belgeler ile ikamet izni almaya çalışan yahut aldığı tespit edilen,
 • Kamu düzeni, kamu sağlığı ya da kamu güvenliği bakımından tehdit oluşturanla yabancılardır.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Kimler hakkında sınır dışı kararı alınamayacağı 6458 s. Kanun 55.maddesinde sayılmıştır. 55. maddeye göre sınır dışı etme kararı alınması kapsamında olsalar bile bazı yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilemeyecektir. Ancak sınır dışı edilemeyecek kişilerin istendiği takdirde belirli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekillerde ve sürelerde bildirimde bulunmaları gerekebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilemeyecek yabancılar şunlardır:

 • Yabancının sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya yahut muameleye tabi tutulacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar,
 • Seyahat etmesi, ciddi sağlık sorunları veya yaş, hamilelik halleri sebebiyle riskli görülen yabancılar,
 • Hayati tehlike oluşturan hastalıkları için tedavi görmekte olan ve sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan yabancılar,
 • Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru yabancılar da tedavi tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilemeyecektir.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Mümkün Müdür?

Deport kararına itiraz mümkün müdür? Sorularınada yanıt olarak şunları belirtmek isteriz; Kendisi hakkında deport cezası verilmiş olan yabancı, belirtilen süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmazsa sürenin dolmasıyla ceza kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fakat bunun dışında kanunda belirtilen şartların varlığı halinde deport (sınırdışı) cezasının kaldırılması mümkündür.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması idari işlem niteliğinde olduğundan görevli mahkeme de idare mahkemeleridir. Deport nasıl kaldırılır konusu ile ilgili yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Eğer bir yabancı, Türkiye’deki oturma iznini uzatmaması ya da vizesinin dolması sebebiyle deport edilmişse bu durumda kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluklarına başvuruda bulunarak çalışma izni alabilir. Bu şekilde çalışma izni alınması halinde Türkiye’de verilmiş olan deport kararı da kaldırılmış olacaktır. Ancak bu durum yalnızca sürelerin uzatılmaması sebebiyle hakkında deport cezası verilmiş olan yabancılar açısından mümkündür. Eğer yabancı, bir suça karışmamışsa deport cezasının kaldırılması kuvvetle muhtemel mümkün olacaktır. Cezası kaldırılan ve çalışma izni alan yabancı, geçmişten kalan para cezasını ödeyerek Türkiye’ye dönme imkanına sahip olacaktır.

Bazı hallerde yetkili merciiler yanlış tespitte bulunarak evliliğin sahte olduğu kanısına varmakta ve bu da kişileri mağdur etmektedir. Bu durumda Türkiye’de kalan eş, deport cezasının kaldırılması için dava açma imkanına sahip olacaktır. Fakat deport edilmek istenen eşin yurtdışına çıkması için bir 15 günlük süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde yabancının da dava açma hakkı mevcuttur. Sınırdışı edilme kararına karşı açılacak olan davalarda görevli mahkeme, İdare Mahkemesidir. Davanın açılmasında kanunda öngörülen sürelerin geçirilmemesi gerekmektedir.

Fakat söz konusu davanın açılmasında usule uygun davranılması ve sürecin hızlı ilerleyebilmesi adına vatandaşlık hukukuna hakim bir avukatla çalışılması faydalı olacaktır.

Her ne kadar her deport cezası için farklı hukuki yollar mevcutsa da genel olarak sınırdışı edilme kararlarına karşı 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak mümkündür. Bu konuda detaylı bilgi almak ve gerekiyorsa dava açmak için bu alanda hizmet veren hukuk bürolarıyla iletişime geçilmesi tavsiye olunur.

Hakkında deport kararı verilmiş olan yabancı, giriş yasağı süresinin dolmasını beklemeden Türkiye’ye girebilmektedir. Bunun için de deport kararına itiraz yoluna başvurulması gerekecektir. Ancak belirtli şartların varlığı halinde yabancı hakkında verilen kararın kaldırılması mümkün olacaktır.

İkamet süresini uzatmadığı ve hala Türkiye’de yabancıların ikamet etmesi gerekçesiyle hakkında deport kararı verilen yabancı, bu cezanın kaldırılması için kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluğuna başvurarak çalışma izni talebinde bulunabilirler. Eğer yabancı, Türkiye’de kaçak olarak kısa bir süre yaşamışsa ve bir suça karışmamışsa büyük bir ihtimalle çalışma izni alması mümkün olacaktır. Çalışma izninin verilmesi halinde yabancı, ülkeye giriş yapabilecek ve hakkında kesilen para cezasını ödeyecektir.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi deport kararının sebebine göre izlenecek hukuki yol da farklılık gösterecektir. Bu nedenle dava açmada ve itirazda bulunmada mutlaka hukuki anlamda profesyonel destek alınmalıdır.

Davanın Açılmasında Zamanaşımı

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması davasının açılmasında zamanaşımı 15 gündür. Hakkında deport kararı verilen yabancı veya yabancının yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde deport kararının kaldırılması davası açabilecektir. Bu sürenin geçirilmesinden sonra deport kararına karşı dava açılamaz.

Deport Kaldırma İşlemlerinde ve Davalarında Avukatın Önemi

Deport cezası ve bunun kaldırılması işlemlerinde uzman bir yabancılar hukuku avukatı ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Her ne kadar ilgili kanunlarda deport kararına ilişkim hükümler açıkça belirtilmiş de olsa özellikle yabancı kişiler bakımından bu durum oldukça güçtür. Çünkü yabancılar, konuşulan dili bilmeyebilir, bilse de hukukumuz hakkında tam bir bilgi sahibi olmayabilir ki bu da çok normaldir.Yabancıların ülkemiz hukukunu ve uygulamayı kolaylıkla anlayabilmesi zordur. Deport kararına karşı yapılacak itirazlarda ilgili mevzuatın yanı sıra uygulamayı da bilmek, tüm detaylara hakim olmak oldukça önemlidir. Bu konularda bilgi sahibi olmayan bir yabancının deport kaldırma işlemlerinde avukata danışmadan dava açması halinde ortaya çıkabilecek hataların geri dönüşü olmayabilir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere deport kararına karşı itiraz etmek için dava açabilmek 15 günlük süreye bağlıdır. Süre geçirilmeden hızlı bir şekilde gerekli işlemlerin yapılabilmesi, hukuka aykırı alınan sınır dışı kararlarının iptal edilebilmesi için süreç doğru işletilmelidir. Bu husus ancak alanında uzman ve tecrübeli bir yabancılar avukatı ile mümkün olabilecektir. Bu alanda yaşanılacak problemler karşısında alanında uzman bir avukata danışılması en doğrusu olacaktır.Zira yabancılar hukuku özel bilgi,birikim ve metod isteyen bir hukuk dalıdır.

Topo Hukuk Bürosu profesyonel yabancılar hukuku avukatları ile müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Deport kararlarına karşı yapılacak işlemlerde, idari mahkemelere yapılacak başvurularda ve çalışma izni vb. gerekçelerle meşruhatlı vize alımlarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Siz de yabancılar hukukuna dair faaliyetlerimiz ve çıkan uyuşmazlıklarınızda avukatlık hizmetlerimiz için iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Deportun Kaldırılmasında Hukuki Yardım Almak

Deport kararı, yabancılar hukukunu ilgilendiren bir karardır. Özellikle davanın açılmasında ve itirazda bulunmada süreler önem arz ettiğinden dolayı bir uzmana danışmak aslında zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Bazı durumlar hariç olmak üzere bir yabancı hakkında deport kararı verilmesi halinde eğer bir dava açılmışsa bu davanın sonucu beklenmektedir. Yani yabancı kişi ülkede yaşamaya devam etmektedir. Fakat bu ve benzeri durumlar somut olayın özelliklerine göre farklılık göstereceğinden dolayı detaylı bilgi almak ve doğru hukuki yolu seçmek adına alanında uzman bir avukata danışılmalıdır. 

Sınırdışı edilince ne olur, deport nedenler, deportun kaldırılması veya deport iptali nasıl gerçekleştirilir. Deport olan yabancıların affolması için alanında uzman avukatımızı hemen arayın. (0212) 679 32 53

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

129 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhabalar ben ozbekistaliyim turkıyaya deportum var ve turkiya aktaş danışmanlık ten calisme izini için para verdim ama hiç suçum yok sadece hava limaniden ceza parasını odamamışım onun için deportum var ama bena sızlanma kadını yoladı sora ozbekistandeyi konsolustuk vardım bana referandum nomirasi verdiler sora ben yoladim yoladiktan sora siz turkıyaya giramasin iz deye paramide vermadiz ben anlamadım hiç suçum yok

  Cevapla
 • Merhaba ben ozbekistandan geldim 2016 temmuz 13 ay sonra gitiyorum memlekete ama deport yapmaslikleri icin ceza parasini udemek istiyorum. Calistim burada mutluim. Su an 13 ay icin nekadar ceza parasi udemek lazim.
  Tesekkur ederim.

  Cevapla
 • özbekistan vatandaşı bayan arkadaşımın pasaportunda deport varmı yokmu nasıl ve nereden öğrenebilrim ban yardımcı olurmusunuz bu konuda daha önceden ülkemize giriş çıkış yapmış durumdadır şim tekrar gelmek istiyor onun içinde benden yardım istedi bilgi alabilirmiyim veya nereye başvurmalıyım
  çok teşekkür ediyorum.

  Cevapla
  • Merhaba Rıdvan Bey,

   Arkadaşınız deport ve yabancılar hukuku ile ilgili uzmanlığı bulunan avukatlarımıza vekaletname verirse sorgulama ve araştırmaları yapılıp tarafınıza dönüş yapılabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Peki yurt dışından nasıl vekaletnama verile bilir

    Cevapla
   • Merhaba iyi gunler ben turkiyede 1 yıllık turistik ikamet izninin süresinden 20 gun fazla kaldim için çıkışta 70 lira ceza kesildi ve 70lira para cezasını Ödemediğim nedeniyle bana Bilgi ve hic bir belge verilmeden 5 yil deport edildim deport oldugumu 7ay sonra turkiye gere dunmek istedigim zaman anladim ve 3 aylik iş vizesi ile giriş yaptim hava limaninda 70 lira icin 223 lira ceza Ödedigimden sonra giriş izni verildi

    şimdi cezayi ödediğim gore benim deport cezam kaldirildi mi yoksa sadece 3 aylık ara verilmiş mi ?

    yardımcı olursanız memnun olurum
    teşekkürler

    Cevapla
    • Merhaba ben 17.01.2020 günü kaçak çalışmadan iş yerimden yakalandım ve göç idaresi arkalı memleketime gitim göç idaresi müdürü giriş uçak bileti kendin karşilersen 30 gün içerisinde geri done bilmemi söyledi ceza paramı da dönüşte odeyaceyimi söyledi şu dogrumu

     Cevapla
  • Ben turkiyeden kirgizstana deport olmusdum .basvuru yaptim vise bekliyorum ne zaman gelcek nasil oyrenebilirim. 3 aydir bekliyorum

   Cevapla
  • Iyi gunler! Ben Turkiyede kaldigima hemen hemen 3 sene oluyor. 5 gun sonra memlekete gidecegim yani Ozbekistana. Bi sey sormak istiyorum arkadasimdan duydugum icin merak ettim. Turkiyeden cikarken havalimaninda odenecek ceza parasini vermezsem deport alacakmiyim? Tekrar turkiyeye dondugum zaman deport parasini odeyip girebilirmiz yani oyle laf geldi bana.

   Cevapla
 • Mrb ben Özbekistan vatandaşiyim ben pasportimni çaldirmişdim şimdi kaçak durumdaim ne zaman memleket gitmek istisem ceza parasini utab gitti biliyurummi ya de beni deport yapacaklermi ager deport yapse kaça sanaya yapiyırler ve ne zaman geri gelmek istisim nasil gela biliyorum taşşakurler

  Cevapla
 • Benim bir kardeşimin ikametine ç41 tahdit kodu koyulmuş bu kod hangi sevenlerden dolayı koyulmuş olalabilir

  Cevapla
 • Selam ben türk vatandawiyim Azerbaycan li kızıyla niwanliyim ama nişanlım 3 ay vizesinin vaxdi keçiboynuzu biz Azerbaycana geldik türkiye onu ceza verdi para cezasin odedik 395 ₺ele 60 kuruw ondan sonra 3 Ay depo verdiler lutven yardım edin wubatın 20 si niwanmiz di ne eşek bilmirik ne eşek yardım edin

  Cevapla
 • Arkadaşımın kaç sene sınırdışı edildigini nasıl öğrenebilirim ve onun adına ceza parasını ödeme imkanımız var mı

  Cevapla
 • KırGız varandaşı arkadaşımın 2 yıl oturma vizesi çıktı. Ancak alkol krizine girdiği için deport işlemi ile karşı karşıya kaldı. Üzerinde herhangi bir adli suç vs bulunmamakta. Nasıl ilerlenebilir.

  Cevapla
 • deportim var

  Cevapla
 • Merhaba. Ben 2017 yıl 9 esimle Özbekistana döndük. Ama dönerken ceza parasını odeyemedigimiz için deport cezasi konuldu. Simdi Türkiye ye geri gelmemiz için ne yapmalıyız

  Cevapla
 • Avatar
  Durdubayewa
  27 Nisan 2018 00:16

  Kaç günlük jezasi war

  Cevapla
 • Ben ceza odemediyim icin 5 yil depor olundum.2010 shimdi 8 yil Gecdi.Turkiyeye giderkek ne kadar ceza odeyecem

  Cevapla
 • Londrada Deport ceza nerede ödeyebilirim

  Cevapla
 • Merhaba iyi gunler ben turkiyede 1 yıllık turistik ikamet izninin süresinden 20 gun fazla kaldim için çıkışta 70 lira ceza kesildi ve 70lira para cezasını Ödemediğim nedeniyle bana Bilgi ve hic bir belge verilmeden 5 yil deport edildim deport oldugumu 7ay sonra turkiye gere dunmek istedigim zaman anladim ve 3 aylik iş vizesi ile giriş yaptim hava limaninda 70 lira icin 223 lira ceza Ödedigimden sonra giriş izni verildi

  şimdi cezayi ödediğim gore benim deport cezam kaldirildi mi yoksa sadece 3 aylık ara verilmiş mi ?

  Cevapla
 • Merhaba!
  Oglum 5yaş deport vizası geçmişti 2ay
  Çıkarken ceza parayı ödemeden çiktı
  Girirken ceza parasın ödesek-girsek olurmu Turkiye

  Cevapla
 • Selam Alekum bnde sinir dışı oldum 5 sene yeniden Türkiye dönmek istyorum ama 5 sene beklemeden nasıl döne bilirim

  Cevapla
 • Merhaba turkmenistan large depor cezası nakadar?

  Cevapla
 • Merhaba. 5 yil once bende kardesimle deport edildim. 2018 avustosun 29unda deportumuz bitiyo. Şimdi biz türkiyeye giriş yapa bilirmiyiz?

  Cevapla
 • merhabalar ben bisey danışacaktım ben 5 yıl 8 ay önce öğrenci ikamet üzere deport oldum ben türkiye girişyasağım olup olmadinı nerden öğrenebilirim vatanimdaki turk ilciligi bilgi vermiyo turkiyede bulunan kuzenim nerden ogrenebilir yardim olabilirmisiniz lütfen..simdiden cok teşekkürler

  Cevapla
 • Selamun aleykum hojam ben Atamyrat Turkmenistanlıyım ben 2014 yılında turkiyede sakarya unversitesinde 1 sene okudum ve sonra sınavlardan sonra çalıştım ve 1 sene okula gitmedim ondan sonra iste memlekete donmek zorunda kaldım askerlige çagırıldım unversitemden evraklarımın hepsini alıp memlekete donmek zorunda kaldım Benim şu an dopordum varmı yokmu ? Onı bilmek istemiştim hocam teşşekurler..

  Cevapla
 • Ben Iraq vatandaşıyım Türkiye’ye geldim ve giriş izni vermediler bilmiyorum beni Deport yaptılar mı yoksa geri gelme şansım var mıdır sadece Atatürk Havalimanı’nda bana bir kağıt verdiler kağıtta sebepler yazıyorlardı benim sebebim Yazdığı şeyi Türkiye’ye giriş sakıncalı buluyoruz Bu ne anlama geliyor ?

  Cevapla
 • Kacak geciste yakalanan bir azeri vatandasinin deport suresi dolduktan sonra turkiye ye gelişinde gümrükte tekrar bir para cezasi odemesi yapar mi

  Cevapla
 • Merhaba, ban Uzbekistan liyım turkiye de 4 ay once geldım ve oturma izin randevusu almak icin basvuru yaptim ancak hastali oldugum icin oturma izin parasini odeme yapmak zorundayım simdi kendi yurdumuzda dönmek icin ucak bileti satın aldim, ucak biletim saat sabah 6.00 de .o yuzden bir soru sormak istiyorum orada bana bir sikinti olmazmi ceza para varsa ofisleri hangi saat kadar calisiyorlar oncelikle tesekkurler

  Cevapla
  • Merhaba Abdulmalik Bey,

   Eğer Türkiye’de yasal sürenizi aşan bir zaman diliminde kaldıysanız kaldığınız süreye orantılı olarak bir para cezası ödersiniz. Bu ödemeyi yurttan çıkmadan önce yapmalısınız, aksi takdirde deport veya giriş yasağı işlemi yapılacaktır. Hudut kapılarından çalışma saatleriyle ilgili detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi gunler ben calisma izni olmadan calisdigim icin deport oldum fakat ceza parasini odedim bana 1 sene giris yasagi koyuldu ben turkiyeye nasil gelebilirim ogrenciyim

  Cevapla
  • Merhaba Talat Bey,

   Sizin durumunuzda cezanızın ödenmesi giriş yasağını etkilemeyecektir. Çalışma izni olmadan çalıştığınız için giriş yasağı konulduğu için deportunuzun kaldırılması adına hukuki işlemler başlatılmalıdır. Bunun için yabancılar hukuku konusunda çalışan uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • bi whatsapp iletisim numarasi biraksaniz olurmu ?

    Cevapla
    • Merhaba Talat Bey,

     Whatsapp iletişim hattımız sitemizin iletişim bölümünde bulunmaktadır. Gerek deport kaldırma, iptal etme gibi konularla gerekse diğer hukuki sorularınızı avukata sormak için bize ulaşabilirsiniz.

     Saygılarımızla

     Cevapla
 • Merhabalar ,

  Sinirdisi vergi cezasini nasil ve ne şekilde hesaplanır ?

  Vizem biteli 8ay oldu ve ceza ne kadar tuttacağı öğrenmeye şansım olmadı.

  Teşekkür ederim

  Cevapla
 • iyi gunler calisma izni olmadan calisdigim icin deport oldum cikarken para cezasini odedim 1 yil giris yasagi koyuldu 1 yil sonra gelebilirmiyim ?

  Cevapla
 • Merhaba ben rus bayan arkadaşımla bi otelde kalıyordum otelde yabancı uyruklu bayanlar çalışıyordu öğün baskın oldu ve kız arkadaşımda alındı ve fuhuştan sınır dışı edildi bu cezayı kaldıra bilirmiyiz ?

  Cevapla
  • Merhaba Murat Bey,

   Deport edilen kız arkadaşınız eğer fuhuş suçu işlemişse deport işlemiyle ilgili sorun yaşarsınız. Ancak fuhuş suçu işlediğine dair bir delil yoksa deportunuzun iptali mümkündür.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merebalar av bey ben şimdi ayile ikametine baş vurdum şartli giriş çıkış yaptim ama önceden hakkımda sınır dışı karar vardı bulaşıcı hastalık ve sahte sigortadan dolayı ama hakkımda herhangibi bi kot yok şimdi rendevi günüm memur bi sıkıntı çikartabilirmi yoksada giriş çıkış yaptıktan sonra sinir dışı kararı kalkiyomu

  Cevapla
  • Merhaba Gonca Hanım,

   Eğer giriş yasağı konulmadıysa giriş çıkışınız yeterli olacaktır. Ancak bulaşıcı hastalık veya kamu sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer bir konudan dolayı giriş yasağı olup olmadığını sorgulamanız daha doğru olur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba özbek vatandaşiyim ben 20 temmuz Istanbuldan çikarkan 2045 tl ceza parasi ödedim sonra 13 Eylül şartĺi giriş yaptım sonra 25 gun sonra 8 ekimde yine Istanbuldan çikarkan benden ceza parası istedilar param yoktu 72 tl ödedim 5 sana deportsun dedilar gerçekten deport oldummu bilmiyorum deport olmuşsam bunu kaldirma imkani varmı

  Cevapla
  • Merhaba Aynur Hanım,

   Deport ceza paranızı ödememeniz halinde giriş yasağı konulmaktadır. Şartlı giriş yaptığınızda ise usulüne uygun ikamet izni almak durumundasınız. Giriş yasağınızı kaldırmak mümkün olup yabancılar avukatından destek almalısınız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben türkiyede 16 senedi evliyim kızım 6 sene önce vizesinin kecmesi sebebi ile sinirdışı edilmiştir şimdi gelse para ödemesi gerekirmi teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Sevinç Hanım,

   Türkiye’de fazla kaldığı süreler için para cezası ödemesi gerekir. Bu cezayı ödemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ödemezse giriş yasağı söz konusu olabiliyor.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Türkiyeye kaçak girib geri gelince bana 36 ay yudiçi yasağı aldım şimdi o cezam bitince normal türkiyeye giriş yapa bilirmiyim lütfen bu konuda cevaplaya bilirmisiniz ama o 36 aydan once 1 sene cezam kalmısdı oda onun üzine geliyormun

  Cevapla
  • Merhaba Samed Bey,

   Giriş yasağınız sonlandığında Türkiye’ye giriş yapabilirsiniz. Giriş yasağınızı önceden kaldırmak isterseniz deport cezalarıyla ilgilenen bir avukatla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba.
  Ben sınırda para cezami ödedim 90gün geri gelemesin dediler 9aralik 90san günüm bityor 10aralik Turkiyeye gide bilirmiyim?

  Cevapla
 • Merhabalar,benim kız arkadaşım Özbek vatandaşı,ve para cezası var,eger Türkiyeden çıkış yaptıında cezayı odemese,deport olunsa,Rusiyaya gide bilirmi?yani burdan deport oldu deye Rusiyaya gidib orda kala bilirmi?

  Cevapla
 • Mükemmel içeriğiniz için müteşekkirim.

  Cevapla
 • Kız arkadaşım vize süresini aştığı için deport oldu deportunun bitmesine 11 ay var ama yurt Dışında evlilik yaptı deport kalkarmı yada ne yapmam gerekir

  Cevapla
 • Ben 1 yil önce 3 ay kacak kaldım. Şartlı girişnen girdim ve evlendim.Simdi 1 yil kecti ve ben yeni boşandım ama karar hele çıkmadı.Ben memlekette 1 aylık gitmek istedim ve havaalanda bana söylediler 6 ay önce kocam benim oturma iptal etti ve ben 6 ay kacak yaşadım. Polis söyledi ceza öde ve ne zaman istiyorsun dön. Ben ödedim ve polis sınır kapıya yasak koymadı.Simdi ben 1 ay memleketteyim.türkiye dönmem lazım.Beni brakacaklar havaalanda?Girişe yasak ve deport bana polis koymadı ki ve ceza ödedim ama 6 ay kacak kaldım.Şartlı giriş 1 dafa veriyolar?Lütfen yardımcı olun

  Cevapla
 • Ben oturma izini uzatmaya gittim süresi dolduğu için başvurumu reddettiler ve 10 gün içinde ülkeden çıkış yapmam gerektiğini söylediler 10 gün içinde çıkış yapmazsam sınır dışı edilir miyim

  Cevapla
  • Merhaba Recep Bey,

   Türkiye’de illegal olarak bulunmanız sınırdışı edilmenize sebebiyet verecektir. Legal olarak bulunmanız için gerekli işlemleri yapmalısınız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Ceza parasını nasıl hesaplanır?

  Cevapla
 • Eşim kırgız vatandaşı ..6 şubat 2018 de deportedildimiş..deport nedeni adlı işlem..deport edilmeden 2 ay önce oturum iznine başvuruyor..almak için baş vurduğu ile gidiyor parasını yatırıyor ..işlemler bitiyor evraklar eline geçmeden deport ediliyor vize borcu çıkarmı..Ekim 2018 de evlendik kirgisztanda aile vizesine baş vurcacik

  Cevapla
 • Meraba ben azeri vatandaşıyım arkadaşım iki ay kaçak kaldı çıkınca para ödemek istiyordu ama sormadan deport yapmışlar nasıl yapsın geri gelsin bir yol varmı

  Cevapla
 • Merhaba ben ozbekistanliyim 2017 16 eylülde istanbula giriş yaptım sonra oturma izin icin randuvu aldım 6 aylik kizim içinde randuvi aldim sonra evrakları topladim kizim için mamlekete apostil istediler 2 ay bekledim sonra hepsini toplab göç idaresine brakdim sonra oturma izin iptal diya masaj galdi telfona eksik evrak dediler 10 gün içinde ıstanbulden çıkma kararı aldım sinirde para cezası çıktı yanimde para yoktu ödemadim deport dedi kaç sane deport olmuşuz yardamci olurmusunuz

  Cevapla
  • Merhaba Dile Hanım,

   Evraklarınızı süresinde hazırlamanız gerekmekteydi. Para cezasını ödememeniz ise giriş yasağı konulmasına sebebiyet vermiş olabilir. Uzman bir göç hukuku avukatı ile işlemlerinizi yürütüp Türkiye’ye legal olarak geri dönmeniz gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merebalar Bı arkadaşımız azerbaycan vatandaşı şartlı gırısi ıhlal edıb türkiyede cıkıs yapsa deport olacaq nasıl yardımcı olursunuz ?

  Cevapla
  • Merhaba Aynura Hanım,

   Arkadaşınız her halükarda Türkiye’ye legal giriş sağlamak zorundadır. Deportunu durdurmak mı yoksa yasal girişini sağlamak mı daha doğru olur, bunu arkadaşınız ile durumu analiz edip öğrenebilirsiniz. Ayrıca deport (sınırdışı) kararlarının durdurulması konusunda uzman bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  qurbanov ramin
  24 Ocak 2019 22:06

  Selam ben azreiyim ben türkiyede kaldım 9 ay ailemle 4 kişiyiz iki çocuğum ben ve eşim oturum iznimiz iptal geldi diye kara yoluyla çıkış yaptıq amma para cezası ödüyemedik paramız olmadığı için şimdi 4 ay geçmiş yeniden giriş yapmaq isdiyoruz amma ceza ödeyerek giriş yapa bilirikmi deport olsada ceza ödesek giriş ola bilirmi lütfen cevap verin

  Cevapla
 • Selam beni deport etiler nisanlim turkiyede eyer o bakuye gelip konsoloslulta evlenirsek turkiyeye geri done bilirmiyim,ikamet bas vurusunda buluna bilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba ben bu yil agustosda Türkiye’de fazla kaldigim için para cezasi aldim. Cezani ödemedim için deport aldim. Bana verilen deportun kaç süreliyine olduğunu nasil öyrene bilirim ve bu deportu nasil kaldira bilirim.

  Cevapla
 • Hayirli gunler turkiyede vizesi olup yada 90 gun kalma hakki olup o esnadana GÙNÙ bitmeden sinir disi olan yabanci uyruklu vatandaşlar para cezasi òdùyolarmi ‘ve sinir disi oldugu yil zamani bitince otomatik kalkiyomu grişi hayirli gunler dilerim tesekkur ederim Iyi çalismalar dilerim

  Cevapla
 • Nişanlım Kırgızistan vatandaşı 1 gün geç gitmesinden dolayı deport yidi ve geri nasıl Türkiye ye giriş yapabilir ve ne kadar para cezası öder

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Nişanlınızın Türkiye’ye geri dönmesi için legal bir giriş sağlaması gerekmektedir. Bunun için varsa giriş yasağının kaldırılması gerekmektedir. Dilerseniz konu hakkında yabancılar avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben nuri deportum bugün 5sene oldu şimdi geri donebilirmiyim yoksa 5seneden sonra 3ay beklemem lazımmı saygılar yardamci olursanız sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba ben ikamet izni almuştim ama tarixi bittiğina 6 ay oluyor ceza nekadar ola bilir

  Cevapla
 • Merhaba benim arkadasim deport oldu 1 yil zamani doldu simdi ise gumrukte 5 yil diyorlar para cezasi da var fakat cezasini odemek icin musade de etmiyorlar acaba orda ceza gorundugu icinmi deport 5 yil gorunuyo

  Cevapla
 • merhaba ben Ermenistan vatandasim 3 yil once deport oldum yasal bi sekilde girme sansim vardmi

  Cevapla
 • merhaba 2011 de eşim istanbulda bir mekanda normal oturuyorken kimlik kontrolunde polısler mekandakı butun yabancıları aynı keseye koyup deport etmısler ve esım le moldovyada tanısıp evlendık boyle bır sıkıntımız var nasıl yardımcı olursunuz bu deporta itiraz edebılırmıyız

  Cevapla
 • merhabalar benim kiz arkadasim uluslararsi koruma statusunde basvuru yapmis ve yasal yollarla turkiyeda kaldi. fakat 3 kez ust uste imza atmamasi sebebiyle, uluslararasi koruma statusu kaldirildi. bir multeci dernegi araciligiyla idari mahkemesinde dava acildi fakat kaybettik ve dosyayi kapandi/// sonrasinda da sinir disi edilme kararina karsi dava acildi yine kaybettik. simdi anayasa mahkemesi de tedbir karari almaz ise, sinir disi kararinin kesinlesecegini ogrendik. boyle bir durum olur ise, bunun iptali icin bir dava acabiliyor muyuz? bizim sinir disi kararinin kaldirilip tekrar ulkeye girmek icin hangi kosullar aranmaktadir? tesekkurler.

  Cevapla
 • Merhabalar
  Tc.vatandasiyim Irak bagdat da 2013 senesinde vizem gectiginden deport yedim deport surem 6 yil olmus ama halen deportum kaldirilmamis gitmem gerekiyo gerekki yerlere basvurdum sonuc alamadim nasil yardimci olabilirsi z acaba

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 15:04

   Merhaba Bilgi Hanım,

   Deport sürenizin dolması halinde Türkiye’ye girişiniz sağlanabilmektedir. Dilerseniz sorgulama yapabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 2016 senesinde deporte olmuştum sebebi öğrenci olarak gelip vize vakitin bitme sebebiyle olmuştu şimde bunu nasıl kaldıra biliriz uçakla gelip havalimandan ceza parandi ödersin gibi şeyler söylendi doğrumu yardımcı olabilirmisiniz acaba allah razı olsun

  Cevapla
  • Sayın nuknay,

   Deportunuzun sorgulanması için öncelikle il göç idarelerinde işlem yapılması daha sağlıklı olacaktır. Ardından yol haritanız belirlenebilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Babam istanbula taşındı bundan 10 sene önce. 8 yıldır Azerbaycana girmiyor. Ve deport edilip edilmediğinden korktuğu için Azerbaycana gidemiyor. Süresi aştığı için deport sayılıyor mu?

  Cevapla
 • Merhaba avkatbey
  ban özbekistan uyruklıyım turkiyede uluslararası korumadaydım kendi isteğimle red etdim pasaportumu yenileyıb tekrar galmek için turkiyeden çıkış yaptım ama göç idaresi bana 1 ay içinde geri gelib öturma izin alman şart dediler 1 ay içinde galmezsen sınır dışı kararı çıkacak dediler şimdi ben sağlıktan dolayı 1 içinde giriş yapamadım 1ay 1 hafta geçtı deport olduysam deport kaldırılabilecek imkanı varmi

  Cevapla
  • Merhaba Nesibe Hanım,

   Giriş yasağınızın kaldırılması için öncelikle olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Deport cezanızı sorgulamak için yabancılar konusunda uzman avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • azeri arkadasim var turkiyede izinsiz calistigi sinir disi edildi cikarken para cezasini odedi 1 sene giris yasagi koydular fakat suresi doldu simdi turkiyeye gelirse sinir kapisinda 1 sorun yasarmi Turkiyede ogrenci ?

  Cevapla
  • Merhaba İrem Hanım,

   Arkadaşınızın giriş yasağı süresi dolduysa ülkeye geri dönebilir. Hatta giriş yasağı süresi dolmamış olsa bile bizim tarafımızdan gerçekleştirilebilecek işlemler ile de dönebilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Ben Deport olmuştum bir ay önce yani ceza parani ödemedim ondan. Peki Bu ay içi Türkiye giriş yapsam sadece ceza paramı ödemeye olur mu? Bi de tahdit Ç116 kodun kaldırma şansı varmi?

  Cevapla
  • Merhaba Alina Hanım,

   Deport ceza paranızı ödemediğiniz için giriş yasağı konulur 5 yıl. Bunu kaldırmak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Kısa sürede legal olarak girişinizi sağlayabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyi günler Beni.yegenlerim azerbaycan vatandasi 13 ve 15 yaşında 2 sene once fazla kaldiklari için para cezasi yazmışlar ama ödememişler şimdi sinir kapisini geçse para cezasini odeyip gecire bilirmiyiz acaba yoksa deport vurmuslarmi acaba 2 sene once biri 11 diğeri 13 yasindaydi cocuklara deport olurmu cevaplarsaniz sevinirim iyi günler dilerim.

  Cevapla
 • Mrb bi bayan mülteci ile tanıştık 3 ay sonra bu tekrar ülkesine ailesi ile gitti unutamadık tekrar kaçak yollardan geldi evlendik göçmen dairesi çıkış yapıp vize alması gerekli dedi çıkış yaparken cezasını ödedik ama şimdi tekrar giremiyor sıkıntı neden lütfen yardımcı olun geri geldiği için mahkeme durumu vardı Red kararı almıştık mülteci olarak değil vize akarak giremiyor acaba sıkıntı mahkemede mi ama mahkeme kapatildi red karari aldık .yoksa cezayı ödedik ama ilk ülkesine giderken ilk gidişte ödememiş olabilirlermi yada sıkıntı göç idaresinde mi kime gideceğimi de bilmiyorum sorun nerde onuda bilmiyorum tekrar gidip Havaalanı polisine sorsak onlar bilir mi yada ödeme yapsak gelebilir mi lütfen cevap atın teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Deport yani sınırdışı kararlarının iptali ile ilgili yıllardır çalışan bir hukuk bürosu olarak şunu belirtebiliriz; ceza paranızı ödemeden çıktıysanız giriş yasağı konulacaktır. Giriş yasağının neden konulduğu ile ilgili dilerseniz araştırma yapabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, hayırlı Ramazanlar.
  Ban Tacikistan uyruklu, faizli döviz borçlardan dolayı 13 sene kaçak kaldım…
  Sınır kapılarda cezamı (9.257TL) ödedım ve dekontu elimde, istersen 10 gün sonra şartlı giriş yapabilirsin dediler.
  Ama pasaport kontrölünde yakalandım. Hakkımda yakalama emri varmış…
  Kısaca: ~05.2013’de gsm hatımı calıntı telefona takmışım, alakam yok bu işe, bir sayar satıcının telefonu idi…
  07.05.2019’de Mahkeme oldu, ifademi verdım, temize cıktım. Hakim şimdi bir sorun yok ve yakalama emrinı enfaz edildık dedi. Verdığı evraklar elimde dir, ve 18.06.2019’de bir duruşma daha var gibi görünüyor…
  Göç idaresinden giriş yasağım olduğunu öğrendik…
  Ailem Türkiyede yasal kalıyorlar, türk akrabalarımız da var.
  Süresı dolmuş evraklarımı düzeltıp Türkiye’de iş kurmak amacı ile çıkış/giriş yaptım…
  Nasıl çözebiliriz bu işi?
  Saygılarımla

  Cevapla
 • Merhabalar.Ben Türkiyede universite eğitimi görüyorum.Şu an 5 sınıftayım.İlk 4 yıllık oturma izinim geçen sene kasım ayında süresi doldu.Kış tatili için memleketime( Azerbaycana) giderken gümrük kapəsında bana 350 tl para cezanızın olduğunu ve ödemezseniz deport olacaksınız diye uyarıldım.Ama üstümde paranın olmaması ve uçaka acil binmem zorunlu olduğu için deport olmayı tercih etdim.Şu önümüzdeki dönem Tekrar Türkiyeye dönmek istiyorum.Universitede kayıtım bulunuyor.Acaba öğrenci belgesini konsolosluğa verirsem deport cezasını kaldırılarmı?

  Cevapla
 • Karim deport oldu ban Türkiye de kaldim kaç sene deport oldugunu hava Limanidan ogrene bilermiy gitsam bman

  Cevapla
 • Hocam iyi günler.Ben Turk vatandaşıyım.2017 ağustosta kirgizistana gittim.Surem 3 aydı ben 4.5 ay kaldım.45 günlük cezamı manas havaalanında yatıracaktım fakat turkiyedeki gibi cezalar havaalanında yatmıyormuş.Biskekte yatıyormuş bilmiyordum.Oradaki görevliye anlatmaya çalıştım anlamadı sanirim.Galiba deport oldum.Bu deportu nasil kaldırabilirim.Hic bir şucta işlemedim.Benim acilen Kirgizistana gitmem lazım.Kirgiz konsolosluğunu aradım biz göremeyiz dediler deport olup olmadığını.Bana yardımcı olabilirmisiniz.

  Cevapla
 • Iyi gunler ben fuhustan deport olan yabancilarin kac sene giriş yasagi oldugunu soracaktim yardimci olursaniz sevinirim

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 08:54

   Merhaba Erhan Bey,

   Fuhuştan deport şeklinde net bir giriş yasağı süresi bulunmamaktadır. Giriş yasağının süresi göç idaresi görevlilerince belirlenmektedir. Bu açıdan sorgulama yapmak en doğrusu olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba benim bir arkadasim Türkiye’den veze suresi bıttıye ıcın ceza parasini odamadan sinir dişi edildi şimdi Türkiye’ye gelmesi için ne yapmali

  Cevapla
 • Merhaba iyi gunler ben 1hafta once polis tarafindan ali koyuldum İstanbulda beni Erzincan goturup orda bir Terke davet karariteblig formu verdiler 15 gun icinde ulkeyi terk etmemi istediler ama deport etmediler
  bir de Erzincan Valiligi tarafindan Cikis izin belgesi verdiler.
  ben nasil yeniden kimlik cikarta bilirim lutfen bana yardimci olun

  Cevapla
 • Selam ben Azerbaycan vatandaşıyım geçen sene ekim ayında yenilemem gereken öğrenci ikametimi yenilemedim ve 1 sene vize ihlalim oldu yakında çıkış yapacagim ve ödeme mümkün olmayacak cezamı. okul kaydımı yenileyerek öğrenci belgem ile tekrar cezamı ödeyip ülkeye dönmem mümkün müdür? teşekkür ederim

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   15 Ağustos 2019 12:54

   Merhaba Sabina Hanım,

   Vize ihlali cezasını ödeyerek ülkeye geri dönmeniz mümkündür. Yasal işlemleri takip ederek hareket etmelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba Ozbekistan vatandasiyim turkiyadan deprt deport oldum 4 tane tehdit kodum var nasil gelabiliriim

  Cevapla
 • Meraba Ben Turkmenistan vandandası 6 sene once Türkye vardon orada oturma iznim ve çalışma iznim yoktu sonra kendim isteğimle geri dondum Turkmenistana ve havakimanïnda 180-190 lira borcumu odedim simdi gelmek istiyorum gelebilirmiyim ben

  Cevapla
 • Merhaba arkadasim 2008 yilinda turkiyeden deport olmus memleketi turkmenistana gidip bir evlilik yapmis pasaportu ‘ve soyadi degismis daha sonra yine turkmenistanda bosanmis ama bosandigi kocasinin soyadinin oldugu pasaportla turkiyeye 2009 da giris yapmis 2009 Dan Beri turkiyede yasiyor ikamet.izni nasil alabiliriz

  Cevapla
 • Türkiyeye giriş 2009. TC vatandaşi oğlum 2010 doğumlu. 2015 resmi evlilik yaptim. 2019 çikiş yaptım. Cezayi ödiyemedik. Şu an özbekistandayim. Oğlum yanimda. Okul başlandı. Nasil geri giriş yapabilirim. Teşekkürler

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   11 Eylül 2019 11:09

   Merhaba Madina Hanım,

   Ceza ödemediğiniz için giriş yasağı konulmuş olma ihtimali yüksektir. Dilerseniz deport cezası sorgulama işlemi yapıp yasağı kaldırabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba ban uzbek vatandaşıyım bir kardişim mamlakita dönarkin havalimanında cezayi ödamadan çıktı 5 sanata deport oldu şimdi turkiyaga galmak istiyor deportni nasıl qaldira biliriz yani bunin için ne yapmalıyım uncadan taşakur edirim

  Cevapla
 • Selamun Aleykum 2006 11 ay griş tarihi ve bu gune kadar kaçak ne kadar ceza parasi odenir? lutfen cevap beklyorum

  Cevapla
 • Selam benim acil bi sorum vardı

  Cevapla
 • Merhaba ben Ozbekistan vatandasiyim deport oldum Ç 119
  Ç120 Ç110 tehdit kodlarim gelma sansim varmi

  Cevapla
 • Merhaba tam olarak bylmiom ama bes sene gecti turkye giris uapamiorum konsolos suresis ceza dyo buzgun bylgi alamiom nasi ogrenebilirim nezaman bytio benim ceza

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü