Deport Nedir? Nasıl Kaldırılır?
0
(0)

Deport nasıl kaldırılır sorusunu açıklamadan önce deport nedir sorusu cevaplandırılmalıdır. Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Diğer bir deyişle deport kararı yabancıların kanunda belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla sınır dışı edilmesidir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır. Deport nasıl kaldırılır sorusunu cevaplarken bir kaç soruya daha açıklık getirmemiz gerekiyor.

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

 • İşlediği suç nedeniyle mahkum edilip de sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,
 • Terör örgütü yahut çıkar amaçlı suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri olan yabancılar,
 • Uluslararası kurum veya kuruluşların kendisini terör örgütleri ile ilişkili olarak değerlendirdiği yabancılar,
 • Ülkemize giriş, vize, ikamet izinleri amacıyla yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgiler veya sahte belge kullanan yabancılar,
 • Ülkede bulunduğu süreçte geçimini meşru olmayan yollardan elde eden yabancılar,
 • Kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği bağlamında tehdit oluşturan yabancılar,
 • Vize ya da vize muafiyet süresini on günden fazla aşan yabancılar ile vizesi ya da ikamet izinleri iptal edilenler,
 • İkamet izni süresi geçip de süresini geçerli bir sebebi olmaksızın on günden fazla aşan yabancılar,
 • İkamet izni uzatma başvurusu reddedilen ancak buna rağmen on gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar,
 • Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştığı tespit edilen yabancılar,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar,
 • Ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,
 • Uluslararası koruma başvurusu yapıp da reddolunanlar, bu korumadan hariçte tutulanlar, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, başvurusunu geri çekenler veya geri çekmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona erenler veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının ülkeye girişinin ne kadar süreyle yasaklandığı her durumda ayrıca değerlendirilecektir. Yabancı bu süre geçmeden kural olarak Türkiye’ye geri dönemeyecektir. Fakat meşruhatlı vize alınması deport kararına rağmen ülkeye giriş yapmaya imkan tanımaktadır. Hakkında deport kararı verilen yabancının evlilik, çalışma izni, eğitim, tedavi dolayısıyla meşruhatlı vize alarak ülkeye dönmesi mümkündür. Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma yoluna terör örgütüyle ilişkili olanlar ile kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı sebebiyle sınır dışı edilenler başvuramayacaktır.

Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma iptal davasına alternatif bir yoldur. Dava kazanılmadan veya sınır dışı kararında öngörülen süre geçmeden ülkeye geri dönülebilmesi için meşruhatlı vizeye dayanak oluşturan belgelerin başvuruda sunulması gerekmektedir.

Sınır Dışı Edilme İşlemleri ve Süreci

Sınır dışı etme kararı verildiğinde bu karar ilgilisine veya temsilcisine veyahut avukatına tebliğ edilecektir.

Yukarıda sayılan sebeplerle bir yabancı kolluk tarafından yakalandığında haklarında karar verilmek üzere bu durum derhal valiliğe bildirilecektir. Valiliğin değerlendirme ve karar süreci en geç 48 saattir. Haklarında sınır dışı kararı alınanlardan 6458 s. Kanun m. 57/2’de belirtilenler hakkında idari gözetim kararı alınacaktır. Bunlar, idari gözetim kararından itibaren 48 saat içerisinde yakalamayı yapan kolluk tarafından geri gönderme merkezine götürülecektir. Geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar kolluk tarafından sınır kapılarına götürülür.

Sınır dışı edilme kararı alınanlardan kolluk tarafından yakalanmadan ülkeyi terk etme isteğini kendisi bildiren yabancılar geri gönderme merkezine sevk edilmez. Bu halde sınır dışı edilecek yabancı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının koordinesinde kolluk tarafından sınır kapılarına götürülecektir.

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilen, Türkiye’yi terk etmeleri için verilen süreye terke davet (terke çağrı) denmektedir. Terke davette bu süre 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar verilebilmektedir. Ülkeden çıkışı için süre verilen yabancılara harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi adlı bir belge verilmektedir.

Kanunda belirtilen bazı yabancılara öngörülen bu ülkeden çıkış süresi tanınmayabilir. Bu yabancılar:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
 • Yasal giriş ya da yasal çıkış kurallarını ihlal eden,
 • Sahte belge kullanan,
 • Asılsız belgeler ile ikamet izni almaya çalışan yahut aldığı tespit edilen,
 • Kamu düzeni, kamu sağlığı ya da kamu güvenliği bakımından tehdit oluşturanla yabancılardır.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Kimler hakkında sınır dışı kararı alınamayacağı 6458 s. Kanun 55.maddesinde sayılmıştır. 55. maddeye göre sınır dışı etme kararı alınması kapsamında olsalar bile bazı yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilemeyecektir. Ancak sınır dışı edilemeyecek kişilerin istendiği takdirde belirli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekillerde ve sürelerde bildirimde bulunmaları gerekebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilemeyecek yabancılar şunlardır:

 • Yabancının sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya yahut muameleye tabi tutulacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar,
 • Seyahat etmesi, ciddi sağlık sorunları veya yaş, hamilelik halleri sebebiyle riskli görülen yabancılar,
 • Hayati tehlike oluşturan hastalıkları için tedavi görmekte olan ve sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan yabancılar,
 • Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru yabancılar da tedavi tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilemeyecektir.

Davanın Açılmasında Zamanaşımı

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması davasının açılmasında zamanaşımı 15 gündür. Hakkında deport kararı verilen yabancı veya yabancının yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde deport kararının kaldırılması davası açabilecektir. Bu sürenin geçirilmesinden sonra deport kararına karşı dava açılamaz.

Deport Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması idari işlem niteliğinde olduğundan görevli mahkeme de idare mahkemeleridir. Deport nasıl kaldırılır konusu ile ilgili yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Deport Kaldırma İşlemlerinde ve Davalarında Avukatın Önemi

Deport cezası ve bunun kaldırılması işlemlerinde uzman bir yabancılar hukuku avukatı ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Her ne kadar ilgili kanunlarda deport kararına ilişkim hükümler açıkça belirtilmiş de olsa yabancıların ülkemiz hukukunu ve uygulamayı kolaylıkla anlayabilmesi zordur. Deport kararına karşı yapılacak itirazlarda ilgili mevzuatın yanı sıra uygulamayı da bilmek, tüm detaylara hakim olmak oldukça önemlidir. Bu konularda bilgi sahibi olmayan bir yabancının deport kaldırma işlemlerinde avukata danışmadan dava açması halinde ortaya çıkabilecek hataların geri dönüşü olmayabilir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere deport kararına karşı itiraz etmek için dava açabilmek 15 günlük süreye bağlıdır. Süre geçirilmeden hızlı bir şekilde gerekli işlemlerin yapılabilmesi, hukuka aykırı alınan sınır dışı kararlarının iptal edilebilmesi için süreç doğru işletilmelidir. Bu husus ancak alanında uzman ve tecrübeli bir yabancılar avukatı ile mümkün olabilecektir.

Topo Hukuk Bürosu profesyonel yabancılar hukuku avukatları ile müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Deport kararlarına karşı yapılacak işlemlerde, idari mahkemelere yapılacak başvurularda ve çalışma izni vb. gerekçelerle meşruhatlı vize alımlarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Siz de yabancılar hukukuna dair faaliyetlerimiz ve çıkan uyuşmazlıklarınızda avukatlık hizmetlerimiz için iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü