Eski Sevgilim Beni Tehdit Ediyor, Ne Yapmalıyım? Tehdit Karşısında Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Eski Sevgilim Beni Tehdit Ediyor, Ne Yapmalıyım? Tehdit Karşısında Alınabilecek Önlemler Nelerdir?
Eski sevgili tehdit
5
(77)

“Eski Sevgilim Beni Tehdit Ediyor” 

Tehdit TCK İkinci Kitap, İkinci Kısım, Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında 106. maddede düzenlenmiş bir suç tipidir. İlgili madde uyarınca bir başkasını kendisinin veya yakınının:

  • hayatına,
  • vücut dokunulmazlığına,
  • cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle korkutmak, tehdit etmek suç oluşturmaktadır. Bununla birlikte bir kimseyi malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından, sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek de şikayete tabi bir suç oluşturmaktadır. TCK 106 tehdit suçu düzenlemesi ile kişilerin huzur ve sükununu koruyarak güvensizlik duygusunun meydana gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır. TCK 106’da korunan hukuki değer ise kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.

Tehdit suçu failin isteğinin yerine getirilmemesi halinde bir tehlikenin gerçekleştirileceğinden bahisle işlenmektedir. Fail genellikle bir kuvvet kullanacağından, mağdura bir kötülük yapacağından bahisle bu suçu işlemektedir. Ancak tehdit suçunun oluşmuş sayılabilmesi için failin söz ettiği kötülüğü gerçekleştirip gerçekleştirmediği önemli değildir. Mağdurun bu kötülük ile tehdit edilmesi ve fail isterse tehdidin konusunun objektif olarak gerçekleştirilebilir olması yeterlidir. Bu anlamda tehdidin gerçekleşmiş sayılması için mağdur üzerinde korku yaratmaya elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir demek yanlış olmayacaktır. Bu üç unsurun varlığı halinde mağdur tehdit konusu söz ve davranışları ciddiye almamış olsa dahi suç oluşmuş sayılacaktır.

Eski Sevgilinin Silahla Tehdit Suçu

Silahla tehdit TCK 106/2’de düzenlenmiş olup tehdit suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere tehdit halinde fail gerçekleştirdiği söz ve davranışlarla ileride bir tehlikenin, tecavüzün meydana geleceği beyanıyla mağduru korkutmaktadır. Bu korkutmanın amacı ise mağduru belirli bir davranışta bulunmaya zorlamaktır. Silah doğrultmak suretiyle tehditte ise tehdidin yarattığı korkutma gücünün ciddiliği ve yoğunluğu dikkate alınarak cezada ağırlaştırmaya gidilmiştir. Çünkü silahla tehdit, tehdit konusunun ciddiliğini yansıtarak mağdurda ciddi korku ve kaygılar meydana getirmeye elverişlidir. Dolayısıyla mağdura silah çekmenin cezası suçun basit haline göre daha ağır olacaktır. Buna göre silahla tehdit halinde fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Eski Sevgili Şantajı

Eski sevgili şantajı, ilişkinin bitmesini sindiremeyen veya sona eren ilişkinin ardından eski sevgilisine karşı kin besleyen kimse tarafından yapılmaktadır. Bu şantaj türüne çoğunlukla elinde eski sevgilisinin çıplak fotoğrafları veya müstehcen görüntüleri bulunan kimseler başvurmaktadır. Zira şantajcı eski sevgili bu görüntüleri mağdur kişinin ailesine, arkadaşlarına göndermekle veya internette yayınlayarak rezil etmekle tehdit ederek korkutmaktadır. Bu korkutmayı kullanarak ya barışmak ya da belirli bir haksız menfaat elde etmeyi amaçlamaktadır. Mağdur bu görüntülerin yayınlanmasından endişe duyarak eski sevgili şantajına boyun eğmekte ve kötü niyetli eski sevgilinin isteklerini yerine getirmektedir. Ancak bu noktada yapılması gereken bilinçli bir davranış sergileyerek derhal uzman bir ceza avukatına başvurmaktır. Faili belirli olan bu şantaj suçunun savcılığa bildirilmesi ve gerekli kanıtların toplanması önem arz etmektedir. Bu noktada şantajcı eski sevgiliyle iletişim kurmaya devam etmemek önemlidir.

Özel Hayatın Gizliliği Suçu ve Tehdit

Özel hayatın gizliliği suçu ile tehdit genellikle şantaj suçunda bir araya gelmektedir. Bunun için eski sevgili şantajında olduğu gibi fail şantaj suçunu işlemek için elindeki özel hayatın gizliliğini ihlal eden malzemeyi kullanmakla mağduru tehdit etmektedir. Birlikte olduğu kadının gizlice görüntülerini kayıt altına alan ve daha sonra bu görüntüleri ifşa etmekle korkutarak mağdurdan belirli bir miktar para talep eden şantajcılarla karşılaşmak da mümkündür. Bu durumda şantaj yapan fail hem özel hayatın gizliliği hem şantaj suçundan ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Fail şantaja konu olan elindeki görüntüleri ifşa ederse 134/2 uyarınca cezalandırılacaktır. Verilen örneklerde de görüldüğü üzere özel hayatın gizliliğini ihlal ile tehdit suçları oldukça iç içedir. Bu suçlardan herhangi birisi işlendiğinde vakit kaybetmeden bir ceza avukatına başvurmak ve fail hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekmektedir. Aksi halde özel hayatın gizliliğini ihlal eden görüntü veya seslerin ifşa edilmesi tarafınıza geri dönülemez zararlar verebilecektir.

Kurusıkı Tabanca ile Tehdit

Kurusıkı tabanca ceza var mı sorusunu cevaplandırmak için bu tabancanın niteliğini bilmek gerekir. Kurusıkı silah 5729 s. Kanun çerçevesinde ses ve gaz fişeği atan silah olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda silah deyiminden ne anlaşılması gerektiğini düzenleyen TCK 6/1 kapsamına kurusıkı tabanca da girmektedir. Tehdit suçunun düzenlendiği TCK 106 silahla tehdidi cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak öngörmüştür. Bu anlamda kurusıkı tabanca ile tehdit suçu işlenmesi bu nitelikli hal kapsamına girecektir. Zira kurusıkı tabanca tehdit suçunun oluşması için gerekli olan korkuyu uyandırmakta elverişlilik, yeterlilik ve uygunluk unsurlarını sağlamaktadır.

Kız Kaçırma, Alıkoymanın Cezası Sevgililik Durumuna Göre Değişir mi?

Kız kaçırma, alıkoyma hallerinde oluşacak suç TCK 109’da düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçudur. Bu suç ile kişilerin istek ve arzuları uyarınca kendi iraleri ile hareket edebilme hürriyeti koruma altına alınmıştır. Buna göre bir kadın kendi isteği ve iradesi dışında kaçırılır, alıkonursa kaçıran hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Fakat kız kaçırma olarak tabir edilen iki sevgilinin evlenmek için ailelerinden izin almadan evden kaçması halinde bu husus değişiklik gösterebilmektedir. 18 yaşını doldurmuş, reşit herkes kendi özgür iradesi ile evlenebilir veya aile evinden ayrılarak sevgilisi ile beraber yaşayabilir. Bu durumda önemli olan kadının kendi isteği ile bu gitme ve kalma davranışlarını sergilemesidir. Ancak 18 yaşından küçük çocuklar için rıza ve cinsel birliktelik hususları değişiklik gösterecektir. 15 yaşından küçük çocuklar için cinsel davranışlar bakımından rıza söz konusu olmayacak, çocukların cinsel istismarı sebebiyle failin cezalandırılmasına gidilecektir. Ancak 15-18 yaş arası çocuğun kaçırılması ile cinsel birliktelik yaşanması halinde fail hakkında şikayet üzerine reşit olmayanla cinsel ilişki maddesi uyarınca cezaya hükmolunacaktır.

Şantaj suçunun çeşitleri nelerdir? – Av. Serdar Han TOPO

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 77

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü