✅ HMK Madde 2 Asliye hukuk mahkemelerinin görevi
✅ Asliye hukuk mahkemelerinin görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Yayım tarihi: 4 Haz 2023