İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir? Herkes İsim Değiştirebilir mi?

 1. Topo Hukuk
 2. Hukuki Bilgiler
 3. İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir? Herkes İsim Değiştirebilir mi?
0
(0)

İsim değiştirme davası , Türk medeni kanunu, her Türk vatandaşına isim değiştirme hakkı tanımaktadır. Belirlenen şartlar çerçevesinde, isim değişikliği isteminde bulunabilirsiniz. Türk medeni kanunu 4721 sayılı kanununda açıkça belirtmektedir. Başvuruda bulunan her vatandaşın geçerli bir nedeni olması gerekmektedir. Değiştirme talebinde bulunduğu kimlik üzerinde kayıtlı isminin yerine kullanmak istediği yeni isim için, hakim kanaati istenmektedir. Hakimin onayında verilmesi planlanan yeni isim için, başvuru sahibinin yaşadığı sosyal çevre, iş yaşantısı, mesleki ve bireysel kariyeri ve toplumsal yapıyı göz önünde bulundurarak karar verilir. Başvuruda bulunan her birey için, tüm bu konular ve altyapılar ayrı ayrı değerlendirilir. Her isim değiştirme başvurunda farklı sonuçlar alınabilir. İsim değiştirme avukatı size izlemeniz gereken yolları gösterecektir.

Başvuru yapan kişiler, bu süreçte savunmalarını etkili bir şekilde yaptıkları gibi hukuki işleyişi de doğru yürütmek zorundadırlar. Bu noktada bireylere isim değiştirme avukatı tutmaları önerilir. İsim değiştirme davaları için avukatlık bürosu arayarak avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte, kişilerin tercihine bağlıdır. İsim değiştirme davalarında birlikte çalışılan avukatla dava sonunda hak kayıpları konusunda yarar sağlamış olursunuz. Avukat talebinizin savunmasını yapacağı gibi, haklarınız konusunda da sizin bilinçli davranmanızı ve haklarınızı talep etmenizi sağlayacaktır.

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülen isim değiştirme davaları, bu davaların başvuruları ve tüm dava sürecini yürütmektedir. İsim değiştirme talebinde bulunan kişi, dava sürecinde yetkili mahkemeyi doğru tespit etme, dava için gerekli belgeleri hukuki alt yapıda hazırlama ve gerekçesini doğru belirleme konusunda etkili, doğru ve hızlı olmak durumundadır. Ara kararın ilan süreci ile kesinleşmiş kararı nüfusa bildirme gibi bürokratik işlerle ilgilenmek ve doğru yönetmek durumundadır.

İsim Değiştirme Nasıl Olur?

İsmini çeşitli nedenlerden ötürü değiştirmek isteyen birey, Türk medeni kanununda belirlenen yasa gereği başvuruda bulunabilir. Kişinin, değiştirilmesini talep ettiği isim ile çevresinde tanınıyor olması nedenlerden biridir. Diğer geçerli sebepler ise, aynı adı taşıyan kardeş, adının alay konusu olması veya toplumda gülünç bulunması durumudur. Adının cinsiyet karışıklığına sebep olması, aynı ad- soyada sahip birçok akrabanın bulunması, resmi makamlarca aranan aynı ad- soyada sahip kişiler sebebi ile rahatsız edici durumlara düşmesi durumunda başvuruda bulunabilirler. Gayrimeşru yaşadığı eşin soyadı ile benzerlik göstermesi durumlarında da talepte bulunabilirler. İsim değiştirme avukatı tuttuğunuz zaman belirli bir ücrette ödemek durumundasınızdır.

Avukatsız başvuruda bulunabileceğiniz gibi avukat tutmanın davanız açısından ehemmiyetini düşünürsek size avantaj sağlayacaktır. Belli kriterlere göre hazırlanan ücret tutarı Baro tarafından belirlenmiştir. Davanın açılacağı yer, gerekli belgelerin hazırlanması hesaplanarak yaşadığı şehre göre Baro’nun tavsiye ettiği fiyat, avukatı tarafından belirlenir. Başvurunuzu yaparak işlemleri başlatır. Dava süresince tüm işlemler avukat tarafından yapılmaktadır. Avukatınız doğabilmesi muhtemel hak kayıpları konusunda da menfaatini düşünmek zorundadır. Etkili savunma yaparak isim değiştirme davasını ve talebinizi sağlamak durumundadır. Tamamen hakim kanaatinde olan isim değiştirme davaları doğru yönlendirme ve geçerlilik derecesinde istek, tespit ve gerekçe ile davanızı onaylayacak ve sonuçlandıracaktır.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Asliye Hukuk Mahkemesine yapacağınız başvuruyla davanız başlar ve belirlenen süreçte görülür. Ön işlemlerin hızlı ve etkili işletilmesi durumunda, isim değiştirme davaları 2- 3 ay içerisinde sonuçlanabilir. Davacının süreci doğru yönetememesi durumunda, dava 7- 8 ay sürebilmektedir. Hukuki altyapının kurulamadığı durumlarda da isim değiştirme davası reddedilecektir. Gerekli altyapı ve etkili savunma için, isim değiştirme davası avukatı ile çalışmanız tavsiye edilir. İsim değiştirme davası avukatı

İsim değiştirme davası, Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiş olup ancak haklı bir sebeple bu davanın açılması mümkündür. günümüzde toplumsal yapının nitelikleri kısa bir süre içerisinde büyük değişiklikler göstermekte olup bu durumun sonucunda da eskiden konulmuş olan bir isim günümüzde alay konusu haline gelebilmektedir. Bununla beraber kişinin hayatında sonradan ortaya çıkmış olan durumlar mevcut isminin kötü anılmasına sebep olabilmektedir. Bunlar dışında kişi, sahip olduğu isimle kendisi arasında bir bağlantı kuramayıp kendini kötü ve mutsuz hissedebilir. İşte bu gibi durumlarla karşılaşıldığı takdirde kişilerin başvurması gereken hukuki yol, isim değiştirme davası açmaktır.

İsim değiştirme davasında en önemli nokta, ismin değiştirilmesi hususunda haklı bir nedenin varlığı. Söz konusu haklı sebeplerin neler olabileceğini yazımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. Ancak bu sebeplerden birisi var olduğu takdirde hakim, ismin değiştirilmesi kararını verecektir. İsim değiştirme davasını açmakta kişinin hukuka uygun bir yararı olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Yani sadece iddia olarak öne sürülmesi yeterli olmayacaktır; bunun hukuki araçlarla da ispat edilmesi gerekecektir. Aksi takdirde mahkeme, davanın reddine karar verecek ve bunun sonucunda davayı açan kişi hem para hem de zaman kaybına uğramış olacaktır.

İsim değiştirme davası açabilmek için herhangi bir süre sınırlaması kanunda öngörülmemiştir. Kişi, haklı bir sebebin varlığı halinde bu davayı istediği zaman açabilecektir. Uygulamada çoğu zaman isim değiştirme davası ile isim düzeltme davası karıştırılmaktadır. Ancak esasında bunlar iki farklı davadır. İsim değiştirme davasında haklı bir nedenle yeni bir isim alabilmek mümkün iken isim düzeltme davasında mevcut olan ismin harf hatalarının nüfus kayıtlarında düzeltilmesi söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda isim düzeltme davası açılabilmesi için mahkeme, haklı bir sebebin varlığını aramamaktadır. İsim değiştirme davası açmak isteyen bir kimsenin bu davayı açmadan evvel alanında uzman bir avukata danışması faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme Davası Açabilmek İçin Haklı Sebepler Nelerdir?

TMK m.27’ye göre isim ve soyadı değiştirme davası ancak haklı bir sebebin varlığı halinde açılabilir. Kanunda belirtilmiş olan haklı sebep kavramı oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir. Haklı sebep esasında kişinin şahsi subjektif sebeplerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir ismin var olması da haklı sebep olarak kabul edilebileceğinden buna dayanılarak isim değiştirme davası açılması mümkündür.

İsim Değiştirme Avukatı

İsim değiştirme davası açabilmek için haklı sebep olarak sayılan hallerden ilki, ismin veya soyismin milli kültüre, örf ve adetlere uygun olmamasıdır. Aynı zamanda ismin ya da soyismin itibar zedeleyecek niteliğe sahip olması veya alay konusu haline getirilebilecek gülünç olması durumunda da bu davanın açılması mümkündür. Eğer sahip olunan isim veya soyisim gerek özel hayatta gerekse meslek hayatında yanlış anlamalar doğurabilecek nitelikteyse bu durumda da kişi, bu nedene dayanarak isim değiştirme davası açabilecektir. Kişi özel hayatında ya da iş hayatında farklı bir isimle tanınıyorsa ve sahip olduğu esas ismi yalnızca resmi işlemlerde kullanıyorsa bu durumda da isim değiştirme davası açılabilecektir. Aynı zaman kişiler çoğunlukla bu nedenlere dayanarak dava açmalarının yanı sıra cinsiyet değiştirme, din veya uyruk değiştirme gibi hallerde de isim değiştirmesi davası açmaktadırlar. Aileden birinin suç işlemesi veya kötü şöhret sahibi olunması halinde de dava açıldığı takdirde hakimin isim değiştirmeye karar vermesi mümkündür.

Belirtmiş olduğumuz sebeplerin varlığı halinde bunlardan birine ya da birkaçına dayanılarak dava açılırsa hakim, ismin değiştirilmesi yönünde karar verecektir. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki davada iki tane tanık gösterilmesi davanın istenen biçimde sonuçlanması adına önem taşımaktadır. Açılan dava, herhangi bir aksilikle karşılaşılmadığı takdirde ilk celsede bitecektir. Söz konusu dava süresi mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişmekle beraber ortalama olarak 3 ay sürmektedir. Tabi bu sürenin kısalması ya da uzaması da mümkündür.

İsim Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar

İsim değiştirme davası esas olarak nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu sebeple davanın açılabilmesi için özel bir evrak aranmayacaktır. Ancak davanın açılmasında talebi teşkil eden olgu bir evrağa bağlıysa bunun mahkemeye sunulması gerekmektedir. Davada en önemli nokta, tanık beyanları olduğundan subjektif durumların ispatı için bunlara önem verilmesi gerekmektedir.

İsim değiştirme davası ücreti nedir? İsmimi değiştirmek istiyorum ve bu davayı açabilmek için yazılacak olan dilekçeler, diğer dava dilekçelerine göre bir farklılık arz etmemektedir. Ancak yazılacak olan dilekçede davalı kısım olarak nüfus müdürlüğünün gösterilmesi gerekir. Uygulamada genellikle bu kısma anne ve babanın adı yazılmaktadır. Ancak bu durum tamamen yanlış bir bilginin kulaktan kulağa yayılması sonucu ortaya çıkmıştır.

İsim Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İsim değiştirme davası açmak isteyen kimselerin bilmesi gereken en önemli nokta, bu davada görevli ve yetkili mahkemenin kim olduğudur. Bu davanın açılabilmesi için kişi kendi hukuki işlemleri gerçekleştirebileceği gibi özel yetkili vekaletname verdiği avukatı da işlemleri gerçekleştirebilir. Söz konusu davada görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davayı açacak kişinin ikamet ettiği yer mahkemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İsim ve soyisim değiştirme davasına nüfus müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş olan bir memur da davalı olarak katılacaktır.

Davanın doğru yer mahkemesinde açılması zaman kaybının önüne geçilmesi adına önemlidir. Zaten mahkemelerin iş yükü ortada olduğundan bir de görevli olmayan mahkemede dava açıldığı takdirde sürecin daha da uzaması sonucuna varılacaktır. Bu nedenle isim değiştirme davası açılmadan önce bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte olan bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme Davasında Hukuki Sonucu

TMK m.27’ye göre isim ve soyadı değiştirme halinde kişinin diğer şahsi hallerinde değişiklik meydana gelmemektedir. Yani davacı bu davayı açtığı zaman medeni hali, yaşı, doğum yeri gibi diğer bilgileri değişime uğramayacaktır. Ancak erkek olan eş soyadını değiştirdiği takdirde kadın eşin de soyadı değişecektir. Bu durum evlilik birliği devam eden çiftler bakımından geçerlidir. Söz konusu durum 18 yaşından küçük çocuklar açısından da geçerlidir ve bunun için başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

İsim değiştirme davası kabul edildiği zaman mahkeme bu değişikliği yerel ya da ulusal bir gazetede ilan ettirir. Gerekli değişiklerin yapılabilmesi adına mahkeme, nüfus müdürlüğüne de bildirimde bulunacaktır. İsim veya soyisim değiştirilmesi sebebiyle herhangi bir şekilde zarar gören kimseler değişiklikten haberdar olunmasından itibaren 1 yıl içerisinde bu kararın kaldırılması için dava açabilmektedirler. Burada bahsedilen zarar, gerçekçi, objektif ve ispat edilebilir bir zarar olmalıdır. Yaş büyütme davası açmak için gerekli belgeler ve şartları incelemek için tıklayınız.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

27 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhaba, ismimi değiştirmek için ben de dava açmayı düşünüyorum fakat herhangi bir ücreti var mıdır?

  Cevapla
  • Merhaba Aleyna Hanım,

   İsim değiştirme işlemini avukatlı yapmanız durumunda avukatlık ücreti ödemelisiniz. Avukatsız yapmak istemeniz durumunda ise mahkeme harçları vs. ödemelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba isim değiştirmek istiyorum acilen dönüş yapabilirmisiniz

  Cevapla
 • Küçük bir kızım var ve eşim her gece rüyasına korkunç surette bir kadının girdiğini ve ona kızının ismini değiştirmesi gerektiğini, değiştirmezse ona ve kızına çok kötü şeyler yapacağını söylüyor. Eşimin aklı dengesine bir zarar gelmesinden korkuyorum davayı nasil açacağım acaba geçerli bir sebep mi bu ?

  Cevapla
 • merhaba serdar bey, isim değişikliği davasında ödenecek olan avukatlık ücreti hakkında bilgi alabilir miyim?

  Cevapla
 • Merhabalar. Avukat ile birlikte yaparsam. Toplam maliyetim ne kadar olur sizce tahmini?

  Cevapla
 • merhaba
  ismimi değiştirmek için dilekçe vermem yeterli olur mu ?

  Cevapla
  • Merhaba Satılmış Bey,

   İsim değiştirme davası için gerekli evraklardan biri isim değiştirme dilekçesidir. Ancak durumunuz özelinde bir değerlendirme yapmak için avukata başvurmanız daha iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba serdarhan bey size bir şey soracaktım. İnsan soyad değiştirirken sadece kendi akrabasının soyadını mı alır yoksa her türlü soyad olabilir mi acaba diye düşünüyorum.

  Cevapla
 • merhaba ismim huriye ben daha önce ismimi değiştirdim ablamın ismine uygun olsun diye mihrap yaptım ve şuan çok pişmanım ve dilekçemde normal hayatta mihrap kullanılıyor dedim acaba tekrar dava açıp eski ismimi alabilir miyim ve bir avukatla halletmek istiyorum bu isim davasını

  Cevapla
 • Merhaba ismim değişti ve mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmak üzere mahkemede işimin tamamlandığı söyledi ancak gazetede ilan vermem gerektiği gibi herhangi bir bilgi verilmedi, şu durumda nüfus müdürlüğüne gitmeden önce herhangi bir gazeteye ilan vermem gerekiyor mu? mahkemenin yazısı nüfus müdürlüğüne ne zaman ulaşmış olur, e-devlet üzerinden nüfus müdürlüğüne ulaşıp ulaşmadığını görebiliyor muyum? iyi çalışmalar

  Cevapla
 • isim değiştirme davasında avukat tutulmadığı takdirde sürecin uzaması mı söz konusu

  Cevapla
 • Merhabalar,
  İsim değiştirme davamı açtım ama dilekçede tanıkları ismen belirtmedim hukuki delillere tanık beyanı yazdım.Duruşma gününe kadar tanıkları bildirebilmem mümkün müdür?

  Cevapla
 • İsmimi degiştirmek istiyorum bana Bi bilgi verirmisiniz ne yapmam lazım nu maram 053*******

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 14:48

   Merhaba Şaban Bey,

   İsim değişikliği davası ile ilgili detayları görüşmek üzere bize 02126793253’ten ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 5 ay önce isim değişikliği için dava açtım mahkemeden cevap da geldi ancak sistemde Bi değişiklik olmadı ve e devlette karara çıktı yazıyo
  Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum

  Cevapla
  • Merhaba Ömer Bey,

   İsim değiştirme davası sonucunda mahkeme kararı kesinleştiğinde isminiz nüfustan değiştirilmektedir. Sürecin takibi açısından bir avukat ile anlaşmanız iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler benim kimlikte iki ismim geçiyor ben bunu teke yani sadece ilk ismi kullanmak istiyorum. Nedeni bazen ikinci ismim kullanılarak işlem ve söylemlerde mağduriyetler yaşıyorum. Bunu sadece dilekçe ile başvursam oluyor mu. Olmuyorsa avukatlık dahi ücret ne kadar olur bilgi verebiliyor musunuz.

  Cevapla
 • Merhaba isim ekletmek için illa 2 şahite gerek varmı avukat tutarsak biz çok uğraşıyprmuyuz çalışan bir birey olarak dönerseniz mail adresimden sevinirim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 13:27

   Merhaba,

   Eklemek istediğiniz ismin haklı bir sebebi var olmalıdır. Haklı sebebin ispatı için tanık zorunluluğu yoktur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar benim adım sümeyye ismimi değiştirmek istiyorum çünkü çevremdekiler telaffuz ederken genellikle yanlış telaffuz ediyorlar mahkemeye gitmek istiyorum ancak kabul edilmezse herhangi bir ödeme yapmam gerekiyor mu mahkemeye

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 12:53

   Merhaba Sümeyye Hanım,

   İsim değiştirme davası açmak için haklı sebebin varlığı gereklidir. Haklı sebep olarak bahsettiğiniz nedeni sunabilirsiniz. Mahkeme harçları ile ilgili bilgiyi adliyeden öğrenebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Sanık olarak devam eden yargılandığım bir dava varken isim değişikliği yapabilıyor muyum dava açabiliyor muyum?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 09:06

   Merhaba Fikret Bey,

   İsim değiştirme davası için sanık olarak yargılanmak herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba kızımın kimlikte ismi sedanur ama ben edanur olmasını istemiştim babası son kararın nedir diye beni telefonla aradığında sedanur anlamış ben bu karışıklığı nasıl hallederim yanlış anlamadan dolayı s harfini sildirebilir miyiz

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü