Kaçak Canlı Yayın Yayınlama ve İzleme

Futbol Maçlarını Kaçak Olarak Sosyal Medyadan Canlı Yayınlamak Suç Mu?

Kaçak ya da yasadışı yollarla Lig TV ya da Beinsports gibi kanalların lisans hakkına sahip olduğu yayınları sosyal medyadan ya da internetten kaçak olarak izlemek ya da kaçak futbol maçı yayını yapmak suç mu? Futbol maçı yayın hakkını elinde bulunduran kanalların veya online platformların haricinde sosyal medyadan online olarak yayın yapılması yasal değildir. Fakat Instagram, Facebook gibi canlı yayına imkan tanıyan platformların yanında özellikle kaçak canlı yayın yayınlama hizmeti veren Periscope gibi sitelerden de yayın yapılmaktadır. Bu durumda hak sahiplerinin dava açarak sorumluları cezalandırma yoluna gitmesi muhtemeldir. Yukarıda açıklamış olduğumuz FSEK m.71 futbol maçlarının sosyal medyadan yayınlanması halinde de uygulama alanı bulacaktır. Bu halde savcılığa yapılacak şikayet ile birlikte maddi ve manevi tazminat davası da açılmalıdır.

Kaçak Canlı Yayın Yayınlama

Futbol maçlarının kaçak canlı yayın yayınlama şeklinde sosyal medyadan yayınlanması halinde hak ihlalinin en kısa zamanda durdurulması için ilgili sosyal medya sitesine şikayette bulunulmalıdır. Sosyal medya platformlarının topluluk kuralları ile gizlilik prensipleri uyarınca telif hakkı ihlali içeren paylaşımların kaldırılması mümkündür. Ancak bu işlemin uzun sürmesi, içerik sağlayıcısına yapılan başvurudan olumlu sonuç alınamaması vb. durumlarda 5651 s. Kanun kapsamında hukuki işlemler başlatılmalıdır.

Korsan Dizi veya Filmlerin Yayınlanması

Korsan dizi veya filmlerin izinsiz olarak yayınlanması ciddi bir suç teşkil edecektir, bu içerikleri yayınlamak telif hakkı sahiplerinin elinde olan bir yetkidir. Dizi veya film yapımcıları ile bunları yayınlamaya hak sahibi firmalar sinema, televizyon veya online uygulamalar yoluyla bu eserleri yayımlamaktadır. Yapılan bu yayınlar yoluyla elde ettikleri kazanç verilen fikri emeğin ürünü olup telif hakları ile korunmaktadır. Oysa günümüzde bu yayınların hak sahiplerinin izni alınmaksızın internet üzerinden yayınlanarak ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine sunulması yaygınlaşmıştır. Bir web sitesi üzerinden telif hakkı sahiplerinin bilgisi ve izni olmaksızın, ücret ödenmeksizin internete yüklenen bu yayınlar her geçen gün artış göstermektedir. İzinsiz dizi film yayınlamak suretiyle hizmet veren web sitelerinin kazancını ise aldıkları reklamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda yakın geçmişe kadar sıklıkla işlenen korsan film satma fiili yerini izinsiz dizi film yayınlayan sitelere bırakmıştır. Yapılan bu işlemi ise dizi veya filmlerin izinsiz yayınlanması yoluyla haksız kazanç elde etme olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır.

Dizi veya Filmlerin İzinsiz Bir Şekilde Yayınlanması Suç mudur?

Dizi veya filmlerin izinsiz bir şekilde yayınlanması 5846 sayılı FSEK m.71 uyarınca manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz teşkil etmektedir. Anılan maddeye göre:

 • Bir eseri veya yapımı hak sahibinin yazılı izni olmadan çoğaltmak, dağıtmak, her türlü işaret, ses yahut görüntü nakline yarayan araçla umuma iletmek,
 • Başkasına ait bir eseri kendi eseri olarak isimlendirmek,
 • Kaynak göstermeden bir eserden iktibas yapmak,
 • Hak sahibinin izni olmaksızın bir eser hakkında kamuya açıklama yapmak,
 • Bir eserle ilgili olarak yanlış, yetersiz, aldatıcı nitelikte kaynak göstermek,
 • Bir eser veya yapımı tanınmış başka birinin adını kullanarak çoğaltmak, dağıtmak yaymak veya yayımlamak cezalandırmayı gerektirmektedir. Bu hüküm ile nasıl korsan film satma fiili cezalandırılıyorsa internetten izinsiz yayın yapma fiili de cezalandırılabilmektedir.

Dizi veya Filmlerin İzinsiz Bir Şekilde Yayınlanmasının Cezası Nedir?

Dizi veya filmlerin izinsiz şekilde yayınlanması suretiyle yapılan ihlalin telif hakkı cezası FSEK m.71 çerçevesinde düzenlenmiştir. Kaçak canlı yayın yayınlama suçundan farklı olarak korsan film ya da korsan dizi yayınlamak yine FSEK hükümlerine tabidir. Hüküm ile telif hakkı cezası hapis veya adli para cezası olarak belirlenmiştir:

 • Bir eseri veya yapımı hak sahibinden yazılı izin almaksızın çoğaltan, değiştiren, dağıtan, internet üzerinden umuma iletip yayınlayan kimse hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunacaktır.
 • Başkasına ait bir eseri kendi eseri gibi isimlendiren kimse altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Bu fiil dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenirse hapis cezasının üst sınırı 5 yıl olacaktır. Bu halde ceza adli para cezası olarak belirlenemeyecektir.
 • Bir eserden kaynak göstermeden iktibasta bulunmak altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektirir.
 • Hak sahibinin izni bulunmamasına rağmen bir eser hakkında kamuya açıklamada bulunan kimse altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bir esere dair yetersiz, yanlış veya aldatıcı nitelikte kaynak göstermek altı aya kadar hapis cezası gerektirir.
 • Bir eser veya yapımı tanınmış başka birinin adını kullanarak çoğaltmak, dağıtmak, yaymak veya yayımlamak üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Dizi veya filmlerin izinsiz yayınlanması suretiyle telif hakkı ihlali cezası hapis veya adli para cezası haricinde içeriğin yayından kaldırılmasını da kapsamaktadır. FSEK Ek Madde 4 kapsamında hak sahiplerinin kendilerine ulaştığı servis ve bilgi içerik sağlayıcıların ihlale konu eseri yayından kaldırması gerekmektedir. Yapılan başvuruya rağmen ihlalin durdurulmaması halinde bilgi içerik sağlayıcıları ve ihlali gerçekleştiren hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı fikri bir eser sahibine bu eseri kullanmaya dair münhasır yetkiler tanıyan haktır. Sahibine fikri emeğinin ürünü olan eser üzerinde tasarruf hakkı tanımaktadır. İlim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eseri meydana getiren kişi bu eser üzerinde telif hakkı kapsamında şu tasarruflarda bulunabilmektedir: yayınlama, basım, dağıtım, uyarlama, sahneleme ve gösterim. Özellikle son dönemde kaçak canlı yayın yayınlama suçu olarak gündeme sık gelen suçlar telifle ilgili ciddi cezalar doğurabilmektedir.

Telif hakları soyut nitelikli olup maddi olmayan varlıklar üzerinde kurulmaktadır. Her türlü gayri maddi malda mevcut bulunan bu haklar çerçevesinde eser sahibi ürettiği eser üzerinde doğrudan egemenlik kurabilmektedir. Bu egemenliğin getirdiği maddi ve manevi haklar eserin meydana getirilmesi ile birlikte doğmaktadır. Eser sahibinin bu haklardan yararlanması için ayrıca tescil işlemine gerek duyulmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı açısından Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde tescil işlemi yapılabilir.

Telif hakkının sembolü olan © üzerinde bulunduğu ürünün veya eserin telif hakları ile korunduğunu belirtmektedir. Bu hakkın sağladığı koruma eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl daha devam etmektedir. Eser sahibinin yaşadığı süre ve ölümünden itibaren 70 yıl sonra eser kamuya mal olacak ve kişiler bundan serbestçe yararlanabilecektir.

Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları ile birlikte fikri mülkiyet hukuku ve bilişim hukuku alanında faaliyet göstermektedir. İnternetten yapılan kaçak canlı yayın yayınlama işlemlerinin durdurulması ve bu yayınlara ilişkin açılacak ceza davalarının takibinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Siz de internet üzerinden yapılan yayınların telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız gerekli hukuki işlemlerin başlatılması için iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 28 Eyl 2019