Temyiz Hakkında Bilgiler

Temyiz Nedir? Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Temyiz, Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararların hukuka aykırı olduğu düşünüldüğünde başvurulacak bir kanun yoludur. Türk yargılama sisteminin üçüncü basamağıdır. Hukuk ve ceza davalarına ilişkin başvuru yapıldığı takdirde inceleme merci yüksek mahkeme olan Yargıtay’dır.  Temyiz Nedir? Bu sorunun esasen iki…
Devamını Oku
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

İnternet Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu, Cumhurbaşkanına Gıyabında Hakaret Suçunun Unsurları, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (TCK 299) Yargıtay Kararları konusu üzerine bilgi almak için tıklayın

Devamını Oku
Nefret ve Ayrımcılık Suçu Nedir

Nefret ve Ayrımcılık Suçu Nedir?

Nefret ve ayrımcılık suçu TCK m. 122’de Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında İkinci Kitap, İkinci Kısım, Yedinci Bölümde düzenlenmiştir. Bu madde ile insanlar arasında kanunların izin vermediği ayrımlar yapılması ve bazı insanların bu ayrımlar sebebiyle hukukun sağladığı olanaklardan yoksun bırakılması…
Devamını Oku
Senet Üzerinde Tahrifat (Oynama)

Senet Üzerinde Tahrifat (Oynama)

Senet Üzerinde Oynama Sene üzerinde oynama (tahrifat) ya da senette rakam değişikliği resmi belgede sahtecilik TCK 204 hükmü ile hukuki zemine oturtulmuştur. Suç resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmi belgenin kullanılması…
Devamını Oku
Tefecilik Suçu ve Cezası Nedir

Tefecilik Suçu ve Cezası Nedir?

Tefecilik Suçu Nedir? Tefecilik suçu TCK’nın İkinci Kitap, Üçüncü Kısım, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlıklı Dokuzuncu Bölümünde madde 241’de düzenlenmiştir. Kelime anlamı itibariyle tefecilik tefeci işi, faizcilik, murabahacılık demektir. Türk Ceza Kanunu tefeciliği, kazanç elde etme amacı güderek…
Devamını Oku
Menü