Miras Davası Nasıl Açılır? Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras davası nasıl açılır ve miras hukuku üzerine en merak edilen konuların başında geliyor. Kadınların, kardeşlerin ve aile bireylerinin mirasları nasıl bölüştüreceğini makalemizde detaylı olarak anlatacağız. Miras nasıl bölüştürülür kendisine miras kalan kimseler tarafından merak edilen bir konudur. Miras ve…
Devamını Oku
Miras Payının Devri

Miras Payının Devri

Miras Payının Devri Nasıl Yapılır? Miras payının devri TMK hükümlerinde düzenlenmiştir. TMK uyarınca açılmış miras payının devri ya da açılmamış miras payının devri şeklinde öngörülmüştür. Miras bırakanın ölümünden sonra açılmış olan miras payının devri sözleşmesi 677 hükmü ile düzenlenmiştir. Bu…
Devamını Oku
Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Ne Demektir?

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Mirasçılıktan Çıkarma Iskat Nedir? Mirasçılıktan çıkartma yani ıskata ilişkin miras kanunu gibi ayrı bir kanun düzenlenmemiş bu konular TMK’nin üçüncü kitabı olan miras hukuku kısmında yer almaktadır. Bu kısmın 510-513 maddeleri arasında ise ıskat nedir sorusuna cevap olacak hükümler düzenlenmiştir.…
Devamını Oku

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır ?

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname nedir sorusu miras hukuku ile ilgili araştırma yapanların en çok sordukları sorulardan birisidir. Ancak vasiyetname nedir sorusuna cevap verebilmek için öncelikle vasiyet nedir sorusuna cevap vermek gerekmektedir. Vasiyet bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olmak üzere hazırladığı kendi…
Devamını Oku
kat irtifakı

Kat İrtifakı

Kat İrtifakı Nedir ? Kat irtifakı nedir, kat irtifakı ne demektir soruları taşınmaz mülkiyeti ile ilgililenenlerin en çok sordukları sorulardan ikisidir. Buna göre kat irtifakı paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın payları üzerinde kurulan, inşaatı yapma ve mülkiyeti kurma borcudur. Başka…
Devamını Oku
Saklı Pay Nedir, Oranları Nasıl Hesaplanır?

Saklı Pay

Saklı Pay Nedir, Ne Anlama Gelir? Saklı pay davası nedir, mirasta saklı pay mirasçıları kimlerdir ve oranları nasıl hesaplanır. Saklı pay nedir, mirasbırakanın kanunen belirlenmiş mirasçılarından kaçıramayacağı, her birine yasal olarak düşen paydır. Öyle ki mirasbırakan ölüme bağlı tasarruflarıyla ya…
Devamını Oku

Miras Paylaşımı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Miras Paylaşımı Nedir? Miras paylaşımı, ölen ya da hakkında gaipliğe hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerlerinin mirasçıları arasında bölüştürülmesidir. Mirasçılar mirası bir bütün olarak kazanmaktadır. Miras bırakanın mirasçıları kanunen belirlenmiş olabileceği gibi miras bırakan tarafından da belirlenmiş olabilir. Kanun gereği…
Devamını Oku
Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nedir? Tenkis davası nedir, tenkis davası nasıl açılır ? tenkis; mirasbırakanın saklı pay sahibi mirasçılarının haklarını aşacak tasarruflarda bulunması durumunda saklı pay mirasçıları tarafından açılan davadır. Tenkis davası miras hukukuna özgü bir iptal davası olup ancak mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilir.…
Devamını Oku
reddi miras

Reddi Miras (Mirasın Reddi)

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir? Reddi miras, diğer bir ismiyle mirasın reddi, mirasbırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların terekenin meydana getirdiği her türlü hak ve yükümlülüğü reddetmesidir. Kanuni veya atanmış mirasçılar mirasbırakanın ölümünden sonra açıklayacakları bir irade beyanı ile…
Devamını Oku

Ecrimisil Davası

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Nedir? Ecrimisil nedir? Ecrimisil kısaca haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir. Daha detaylı açıklamak gerekirse; haksız işgal tazminatı (Ecrimisil) bir taşınmazın zilyetliğini izin ve yetkisi olmayarak tasarrufunda bulunduran kimseye karşı açılacak dava neticesinde hükmedilecek tazminattır. Ecrimisil Hazine…
Devamını Oku
Menü