Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel dönüşüm nedir ? Kentsel dönüşüm avukatı hangi işlemlerle ilgilenir ? gibi soruların cevabı için kentsel dönüşüm terimini açıklamak gerekir. Kentsel dönüşüm, şehrin büyük bir kısmının bir proje kapsamında sistematik olarak dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm kaçak yapıların ve depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılarak yerlerine afetlere karşı dayanıklı ve şehrin bütünlüğüyle uyum içerisinde yeni binalar yapılması ya da yapıların güçlendirilmesi biçiminde olur. Kentsel dönüşüm 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Bölüştürülmesi Hakkında Kanun ile hayatımıza girmiştir. Söz konusu kanundan kısaca 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bahsedilmektedir.

Peki kentsel dönüşüm avukatı bu kamusal çalışmanın neresindedir ? Kentsel dönüşüm avukatı kısaca mevzuata uygun hareket edilip edilmediğini kontrol eder, tarafların izlemeleri gereken yolları gösterir, ortak karar protokolü hazırlar, konsept ve ana proje seçim süreci ile binanın iskanının alınması sürecini yönetir, iptal davalarına bakar, müteahhidin sözleşmeye uymaması gibi hukuki problemlerle ilgilenir. Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili tüm hukuki hususlarda müteahhide veya maliklere hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

Yapılaşmanın yüksek olmasından dolayı kentsel dönüşüm avukatı İstanbul ilinde yoğun olarak bulunmaktadır. Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Şişli… gibi büyük semtler başta olmak üzere İstanbul’un hemen her yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları mevcuttur. Kentsel dönüşüm konusunda uzman avukat ile çalışıldığı takdirde hak kayıpları en aza uğrayacak ve kişi hem zamandan tasarruf edecek hem de parasal kayıplara uğramayacaktır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı ile Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Nedir ?

Kentsel dönüşüm sürecindeki bazı hukuki uyuşmazlıklar dava yolu ile bazıları ise davaya gerek kalmadan çözülebilir. Kentsel dönüşüm danışmanlığı nedir ? İnşaat ve yatırım sözleşmelerinin hazırlanması, maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımlarının nasıl olacağı, riskli yapının tespiti ve kentsel dönüşüm sürecinin nasıl yönetileceği ile ilgili diğer bazı hususlarda dava açmaya gerek çoğu zaman olmamaktadır. Bu hususlarda kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Öte yandan kentsel dönüşüm hukuki danışmanlık hizmeti sadece malik taraf için değil müteahhit taraf için de gereklidir. Örneğin iskânın nasıl alınacağı gibi hususlarda da hukuki danışmanlık hizmetini kentsel dönüşüm avukatı vermektedir.

Kentsel dönüşüm iptal davaları, olumsuz oy kullanan malike gönderilecek ihtarnameler ve kentsel dönüşüme karşı açılan davalarda ise dava takibi ile kentsel dönüşüm avukatlığı hizmeti verilmektedir. Kentsel dönüşüm avukatlığı da kentsel dönüşüm danışmanlığı gibi her iki tarafa hizmet verilebilen alanlardır. Örneğin kentsel dönüşüm avukatı yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan malike karşı açılacak davalarda veya doğacak zararları diğer maliklere rücu ettirmede müteahhit tarafa avukatlık hizmeti verebilmektedir.

kentsel dönüşüm avantajları, kentsel dönüşüm süreci

Kentsel Dönüşümün Avantajları

Kentsel Dönüşüm Avukatı İle Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşler?

Kentsel dönüşüm nasıl yapılır sorusu kendisine maliki oldukları yapıyla ilgili kentsel dönüşüm ile ilgili tebligat gelenlerin ve müteahhitlerin en çok sorduğu sorulardan birisidir. Kentsel dönüşüm süreci kentsel dönüşüm yönetmeliğine uygun olarak gerçekleşir ve aşamaları sırasıyla şu şekildedir:

 1. Başvuru aşaması. Maliklerden biri ya da bunların kanuni temsilcileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı listedeki lisanslı kuruluşlardan birine başvurarak kentsel dönüşüm sürecinin başlatılmasını isteyebilir. Kentsel dönüşüm başvurusunu yapmada ayrıca yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘dır.
 2. İnceleme aşaması. Kendisine başvuruda bulunulan lisanslı kuruluş binadan bir parça alarak veya binayı inceleyerek kentsel dönüşüm şartlarına uyup uymadığını tespit eder. Yapının riskli olduğuna karar verilirse oluşturulan riskli yapı tespit raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilir. Bakanlık raporu ilgili tapu müdürlüğüne gönderir. Tapu müdürlüğü binayı tapuya riskli olarak şerh eder.
 3. İtiraz ve yıkım süreci. Tapu müdürlüğü maliklere binalarının riskli olduğuna ve kentsel dönüşüm süreci içerisinde yıkılacağına dair bir tebligat çeker. Bu tebligata 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz bakanlığın oluşturduğu bir teknik heyetce incelenir ve binanın riskli olduğu teyit edilirse artık 60 günlük yıkım süreci başlar. Belediye bu süreç içerisinde binanın elektrik, su ve doğalgazını keser. Maliklerden binanın tasfiyesi istenir. Tasfiye sürecinde sıkıntı çıkaran malikler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

Kentsel dönüşüm avantajları göz önüne alındığında hem malikler için hem de müteahhitler için avantajlıdır. Kentsel dönüşüm sayesinde riskli ve eskimiş binalar yıkılarak yerlerine güvenli ve yeni binalar yapılmaktadır. Ancak bu süreç içerisinde bir kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti alınmazsa bu avantajlar dezavantaja dönüşebilmektedir. Binanın ederinin altında müteahhite verilmesi, maliklere taşınma ve kira masraflarının ödenmesi gibi hususlarda mağduriyet yaşamamak için bir kentsel dönüşüm avukatı ile çalışmakta fayda vardır. Kentsel dönüşümün müteahhit avantajları ise öncelikle kentsel dönüşüm bölgelerinin çokluğundan ötürü iş imkanlarının fazla olmasıdır. Öte yandan devlet desteği ve bankalardan düşük faizli krediler çekebilme gibi imkânlar sayesinde müteahhitler yüksek kar paylarına sahip olabilmektedirler. Her iki tarafa da avantajlı olan kentsel dönüşüm sürecinin hukuki ve sorunsuz olarak bitirilmesi adına kentsel dönüşüm avukatı önem arz eder.

Kentsel Dönüşüm Konusunda Uzman Avukat Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu kentsel dönüşüm konusunda uzman avukatları kentsel dönüşüm süreci ile ilgili hukuki danışmanlık ve  dava takip hizmetleri vermektedirler. Hizmetlerden bazıları şunlardır: Maliklerin ve müteahhitlerin haklarının korunması ve kendilerine gereken devlet yardımlarının sağlanması, ortak karar protokolü, iptal ve itiraz süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme hazırlanması, inşaat şirketleri ile apartman yönetim kurulu toplantılarına katılarak taraflara yol göstermek.

Kentsel Dönüşüm Hukuk Bürosu ile Kentsel Dönüşüm Bürosu Arasındaki Farklar

Kentsel dönüşüm büroları kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerde kurulan, bina maliklerine ve müteahhitlere hizmet veren ofislerdir. Ancak kentsel dönüşüm bürolarının müteahhit taraftan ne kadar pay aldığı belli olmadığı için tarafsızlıklarına güvenmek çoğu zaman doğru değildir. Ayrıca burada çalışan kişiler hukuk eğitimi almış kişiler de değildir. Kentsel dönüşüm hukuk bürosu ise kentsel dönüşüm hukukuna uygun olarak hizmet veren kişiler baroya kayıtlı avukatların çalıştıkları hukuk bürolarıdır.  İleride ciddi sorunların doğmaması açısından kentsel dönüşüm bürosundansa kentsel dönüşüm hukuk bürosuna başvurmakta fayda vardır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı ve Kentsel Dönüşüme Karşı Açılan Davalar

Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili kentsel dönüşüme karşı açılan davalar ve kentsel dönüşüme itirazlar üçe ayrılabilir:

 1. Risk tespit raporuna itiraz. Risk tespit raporuna tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Risk tespit raporuna itirazı malik kendisi yapabileceği gibi malikin yasal temsilcileri de yapabilir. İtiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca oluşturulun bir teknik heyet tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi durumunda söz konusu yapı için kentsel dönüşüm yapılmaz. İtirazın reddedilmesi durumunda karar kesinleştirilir ve bina 60 gün içinde yıkılır.
 2. Risk tespit raporuna karşı iptal davası açılması. Risk tespit raporuna karşı iptal davası açılması için illa ki önceden risk tespit raporuna itiraz edilmesi gerekmez. Risk tespitinin hak sahiplerine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açılabilir. İptal davasında görevli ve yetkili mahkeme riskli yapının bulunduğu yerin İl İdare Mahkemesi’dir.
 3. Riskli alan kararına karşı iptal davası açılması. Risk sadece binalar için değil can ve mal kaybına yol açabilecek zemin yapısına sahip alanlar için de söz konusudur. Riskli alan kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açılabilir.
kentsel dönüşüm hukuki danışmanlık, kentsel dönüşüm hukuk bürosu, kentsel dönüşüm hukuku azman avukatları, kentsel dönüşüm avukatları

Kentsel Dönüşüm Hukuku Uzman Avukatları

Kentsel Dönüşüme Karşı Açılan Davalarda Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Kentsel dönüşüme karşı açılan davalar ve yapılan itirazlar risk tespit raporuna itiraz, risk tespit raporuna karşı iptal davası ve riskli alan kararına karşı iptal davasıdır. Kentsel dönüşüm dava dilekçesi yazılmasında kentsel dönüşüm konusunda uzman avukat ile çalışmakta fayda vardır. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları kentsel dönüşüm dava dilekçesi örneği hazırlamada ve tüm süreç boyunca danışmanlık ve dava hususlarında hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Konusunda Hukuki Danışmanlık

Kentsel dönüşüm için hukuki danışmanlık hizmeti almak; kentsel dönüşüm süreci içerisinde hak kayıplarına uğramamak ve süreci hızlandırmak için son derece önemlidir. Unutulmamalıdır ki; bir kentsel dönüşüm avukatı hem aldığı hukuki eğitim hem de daha önceden dahil olduğu birçok kentsel dönüşüm süreci tecrübesi sayesinde en iyi hizmeti verecektir. Topo Hukuk Bürosu uzman kentsel dönüşüm avukatlarına aklınıza takılan soruları danışma formundan yöneltebilirsiniz.

Kentsel Dönüşümde Avukat Gerekli Midir ? – Avukat Serdar Han TOPO

 

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 25. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO kentsel dönüşümde avukatın gerekliliğini değerlendirdi.

Kentsel Dönüşüm süreci risk raporunun alınması, yapılac…

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, , , , , ,

20 Yorum. Yeni Yorum

 • arsa fiyatlarının çok değerli olduğu bir yerde ikamet ediyorum, kentsel dönüşüm geldi çattı ama tüm maliklerin haklarını koruyacak birine ihtiyacımız var. İlk defa başımıza geldiği için de ne yapacağımızı bilmiyoruz.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:52

   Merhabalar, kentsel dönüşüm uzun ve zorlu bir süreç maalesef. Bunun için de bir kentsel dönüşüm avukattından hukuki destek almanız sizin lehinize bir sonuç doğuracaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • merhaba benim oturduğum semtte kentsel dönüşüm başlayacak yalnız gelen müteahhit önce bize 4 daire vereceğini söyledi daha sonradan 3 daire diye ikinci sözleşmeyi imzalatmaya çalışıyor ne yapmamız lazım?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 11:43

   Merhabalar,

   İkinci sözleşmeyi imzalamayın. Müteahhitin size zorla sözleşme imzalatma imkanı mevcut değildir. Başka durumlar ortaya çıkarsa uzman bir kentsel dönüşüm avukatından hukuki destek almanız lehinize olacaktır.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • geçen yıl komple onardığım apartmanım için bu yıl riskli raporu verildi. riskli raporuna itiraz edilirmi? tekrar güçlendirme yapsam yeni rapor alabilirmiyim?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   31 Ocak 2017 13:11

   Merhabalar,

   Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • selamınaleyküm, bizim dairemiz afet riski taşımıyor fakat kentsel dönüşümde yıkarlar mı yinede ?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 17:12

   Merhabalar, afet riski taşıyan bir bölgede oturuyorsanız kentsel dönüşüme girebilir daireniz. Saygılarımla

   Cevapla
 • kentsel dönüşüme başlanıcak lokasyonumuzda avukat araşımız var. bir avukat yardımıyla sözleşmeleri hazırlamak ve bakanlıkla iletişime geçirmek için. çalışmak istermisiniz?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 11:55

   Merhabalar, sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • kentsel dönüşüm için, idare konum olarak bazı fiili uygulamaların yürütülmesini sağlayabileceğimiz bir avukat arıyoruz çalışmak isteriz efendim iletişime geçermisiniz?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 12:52

   Merhabalar, kentsel dönüşüm zorlu ve zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacak ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Bize ulaşmak için sitemizin iletişim bölümünde yer alan numarayı arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, üç aile kentsel dönüşümde yıkılan apartmanımız için kendi çapımızda sözleşme hazırlamak istiyoruz ama bizim şahsi olarak sözleşme hazırlama hakkımız var mı ? yoksa bir avukatlamı hazırlamak gerek?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 15:10

   Merhabalar, kendi aranızda sözleşme hazırlayabilirsiniz. Notere onaylatırsanız ilerleyen zamanlarda çıkabilecek sorunları azaltmış olursunuz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • sokağımıza kentsel dönüşüm için firmalar gezmeye başladı, ben tersliyorum istemiyorum dönüşüm felan. binanın sağlamlık raporlarını çıkarttırsam yıkımdan sıyrılabilirmiyim?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   22 Şubat 2017 18:26

   Merhabalar, deprem risk raporu alırsanız binanızın riskli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca binanızın olduğu bölgenin de riskli alan olup olmadığına bakmalısınız. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben antalyadayim bueada kentsel donusum avukata bulmak istiyorum siz antalyada ikamet ediyorsaniz sizi avukatim olarak tutmak isteti.

  Cevapla
 • Avukat bey iyi günler. 5/01/2017 tarihinde bir müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık ancak 26/07/2018 tarihi itibarıyla binaları yıktı ve inşaat hafriyatını aldı ve iflas etti ancak işi yapamamasını dört kat malikine yükleyerek sözleşmeyi fesih etmemizi sizi 5 yıl uğraştırırım diye tehdit ediyor. Sözleşmeyi haklı fesih edebilirmiyiz ve bu tehdidi gerçek olabilir mi selamlar

  Cevapla
 • Merhaba biz kentsel dönüşüme
  Verdik Mütayit temeli eşti
  Bir yıl oldu daha başlamadı
  Bizde bir avukat bulduk
  Paşa bizden vekaletname istiyor
  Vekaletten pek anlamıyoruz
  Devretme hakkını üçüncü kişi ye diye
  Bişeyler var sıkıntı yaşarmıyız

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Aralık 2018 12:20

   Merhaba Mükremin Bey,

   Verdiğiniz vekaletname ile yapılacak işi karşılaştırıp hareket etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü