Kızlık Soyadını Kullanma
()

Kızlık Soyadını Kullanma

Kızlık soyadını kullanma evlilikle birlikte kadının değişen kimliğine ilişkin günümüzde oldukça ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Bilindiği üzere evlilik sonrasında kadın artık babasından almış olduğu soyadını bırakarak eşinin soyadını kullanmaya başlamaktadır. Böylece iş hayatında, aile hayatında ve sosyal çevresinde A Yıldız olarak tanınan bir kadın evlilikten hemen sonra A Yılmaz olarak, farklı bir soyadıyla hayatına devam etmektedir.

Günümüzde kadın-erkek eşitliği, kadın hakları gibi konuların ön plana çıkmasıyla devletler de bu anlamda bazı hukuksal değişikliklere gitmektedir. Evlilikte kızlık soyadı kullanma da bu değişikliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın evlendikten sonra kimliğinin, bilinen ve tanınmış olduğu isminin değişmesini istemediği takdirde kızlık soyadını kullanabilme hakkını elde etmiştir.

Evlendikten Sonra Kızlık Soyadını Kullanmak İçin Ne Yapmalı?

Evlendikten sonra kızlık soyadını kullanmak için ne yapmak gerekir pek çok kadın tarafından sorulmaktadır. Bu soru kadın erkek eşitliği ve temel haklar çerçevesinde oldukça önem kazanmaktadır. Evlilikte kızlık soyadı kullanma bazı ülkelerde kadına tanınmış bir hak değildir. Ülkemizde ise bugün kadın ister yalnızca kızlık soyadını ister hem kızlık hem eşinin soyadını birlikte kullanabilmektedir. Eğer tercih etmezse yalnızca eşinin soyadını alarak kimliğinin değişmesi yoluna da gidebilecektir. Fakat bu noktaya direkt olarak gelinmemiştir. Bu anlamda 30 Eylül 2015 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı oldukça önem arz etmektedir.

30 Eylül 2015 tarihinden önce kadının evlilikte kızlık soyadını kullanmasına ilişkin talebi reddedilmekteydi. Fakat aynı tarihli Yargıtay kararı AİHM içtihatlarına göre kişinin soyadının özel hayat kapsamında olduğunu ve evli kadının eşinin soyadını kullanmaya zorlanmasının özel hayata müdahale niteliği taşıdığını belirtmiştir. Kararda kızlık soyadını kullanma talebi insan hakkı olarak belirtilmiş olup cinsiyete dayalı bir ayrıma gidilmeksizin kızlık soyadını kullanma talebi için haklı bir gerekçe aranmayacağına hükmolunmuştur. Karara konu olayda ise davacı kadının evlenmekle eşinden aldığı soyadının iptaline ve yalnızca kızlık soyadını kullanmasına izin verilmesine dair karar verilmiştir.

Evlendikten sonra kızlık soyadını kullanma hakkına ilişkin verilen 30.09.2015 tarihli kararla birlikte kadının bu amaçla Aile Mahkemesine dava açması mümkün kılınmıştır. Bu tarihten itibaren kadın kızlık soyadı kullanma dilekçesi ile birlikte Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak eşinin soyadını iptal ettirip sadece kızlık soyadını kullanabilmektedir.

İki Soyadı Kullanma Kanunu

İki soyadı kullanma yahut kadının yalnızca evlilikten önceki soyadını kullanması hususları aslında Anayasa’nın özel hayat, eşitlik gibi ilkelerinin yanında ülkemizin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların da bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi AİHM kararları kadının bu tercih hakkına sahip olduğu hususunu ön plana çıkarmış ve iç hukukta düzenlemelere gidilmesine sebep olmuştur.

İki soyadı kullanma kanunu olarak değerlendirilen bu kanun aslında 4721 s. Türk Medeni Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Haklar ve Yükümlülükler başlığı altında düzenlenen TMK 187.madde kadının soyadı konusunu düzenlemektedir. Kanunun ilgili maddesine göre kadın evlenmekle kocasının soyadını alacaktır. Fakat kadının isteği doğrultusunda hem kızlık hem de eşinin soyadını bir arada kullanması da aynı madde düzenlemesiyle mümkün kılınmıştır. Buna göre kadın yapacağı bir başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilmektedir.

Çift Soyadını Kullanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Çift soyadını kullanmak evlenen kadının kendi soyadını da eşinin soyadıyla birlikte kullanmasını ifade etmektedir. Bu mahkemeye başvuru yapmayı gerektiren bir işlem olmayıp evlenme sırasında evlendirme memuruna başvuru yapmakla gerçekleşebilecektir. Bununla birlikte Medeni Kanunumuzda daha önceden evlenmiş bir kadının kendi soyadını kullanması hususu da düzenlenmiştir. Bunun için nüfus idaresine yazılı başvuruda bulunmak yeterli olacaktır. Böylelikle kadının evlendikten sonra dahi çift soyadı kullanmasının önü açılmıştır. Soyadı değiştirme davası hakkında sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz?

Çift soyadını kullanmak için evlendirme memuruna yahut nüfus müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanın gerekeceğinden bahsettik. Bu yazılı başvuru kızlık soyadı kullanma dilekçesi ile yapılacaktır. Bu sebeple makalemizi bitirmeden biz de kızlık soyadı kullanma dilekçe örneği veriyoruz:

… NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE,

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 197.maddesi “Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna ya da daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önüne önceki soyadını da kullanabilir.” hükmüne binaen evlenmeden önceki soyadım olan “Yıldız” soyadının nüfus kütüğüne işlenmesini talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

AD SOYAD

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü