Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davası; hukuk, kapsamında değerlendirildiğinde insanların yalnızca maddi varlıklara sahip olabileceği düşünülmemektedir. Kişiler maddi varlıkların yanında manevi kazanç ve varlıklara da sahip görülmektedir. Bu da kişilerin herhangi bir suç unsuruna maruz kalması halinde yalnızca maddi zarar değil manevi yönden de zarar görebileceği anlamına gelmektedir. Maddi tazminat dava ile manevi tazminat davası farklı şartlar gerektirmekte olup sonuçları da farklı olmaktadır.

Maddi tazminat davalarında, zarar verici unsurun kanıtlanması ve karşılığında oluşan zararın belirlenmesi son derece kolaydır. Bu doğrultuda maddi zararın giderilmesi amacıyla açılan davalarda tazminatın belirlenmesini kolaylaştıracak veriler mevcuttur. Ancak manevi yönden alınan zararların kanıtlanması ve zarar derecesinin ölçülmesi imkansızdır. Bu durum da manevi tazminat davasında hakimin inisiyatifini öne çıkartmaktadır. Ancak yine de işlenen kusurun veya suçun büyüklüğü doğrultusunda tazminat tutarının yükselmesi veya düşmesi mümkün olacaktır. Çünkü ortaya konulan suçun ağırlığı karşı tarafın gördüğü hasarı da aynı ölçüde arttıracaktır.

Manevi tazminat konusunda tam bir netlik söz konusu değildir. İnsanların özgürlüğünü, güvenliğini, huzurunu tesis eden kişilik hakları söz konusu olduğunda manevi tazminat talep edilmesi de mümkün görülmektedir. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ticaret Kanunu kapsamında manevi tazminata yönelik bir takım hükümler yer almaktadır. Bu hükümler incelendiğinde boşanma, nişan, evlilik, sözlü tecavüz gibi durumlarda manevi tazminat davası açmanın mümkün olduğu belirtilmiştir. Elbette kişilik haklarına zarar veren hususlar ve bununla ilgili tazminat davaları bu kadarla sınırlı değildir. Kanun nezdine net bir tanım da bulunmadığı düşünüldüğünde kişilik haklarının zarar gördüğü her durumda manevi yönden zarar görüldüğüne ilişkin dava açılması mümkün olabilir.

Manevi Tazminatın Şartları

Manevi tazminat talep edilebilmesi için bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Aksi halde her durumda manevi tazminat talep edilerek bir kazanç oluşturulması mümkün olacaktır. Bu şartların en başında, manevi yönden zarar verdiği öne sürülen eylemin hukuk kapsamında hoş karşılanmıyor olmasıdır. Başka bir deyişle eylemin kanunlara aykırı bir nitelik taşıması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu kanuna aykırılığın kesinlikle kişilik hakları kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir diğer şart ise hukuka aykırı ve kişilik haklarına zarar veren eylem içerisinde bulunan tarafın kesinlikle kusurlu olması gerekliliğidir. Manevi tazminat avukatları Bazı durumlarda suçlu görülen taraf gerçekleştirdiği eylemin böyle bir sonuç doğuracağını düşünmemiş olabilir, yeterli akli yetiye sahip olmayabilir veya çeşitli sebeplerden kusurlu bulunmayabilir.

Manevi tazminat davası açmanın şartları arasında gerçekleştirilen aykırı eylem ile manevi zarar arasında kesinlikle bir ilişki kurulabilmesi gerekmektedir. Ayrıca manevi zararın oluştuğuna dair herhangi bir şüphenin olmaması gerekir. Başka bir deyişle gerçekleştirilen eylemin doğuracağı zararın manevi nitelikte olduğuna kesin kanaat getirilmelidir. Bazı hallerde hem maddi hem de manevi tazminat avukatlık ücreti talep edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Tecavüz suçu buna örnek verilebilir.

“Ne Kadar Tazminat Alırım?” Sorusunun Cevabı

Manevi tazminat açısından bu soruya net bir cevap vermek kesinlikle mümkün değildir. Bu konuda hiçbir avukat veya bilirkişi net bir tutar belirleyemeyecektir. Çünkü manevi tazminat tutarı tamamen mahkemenin vereceği karara bağlanmıştır. Ancak net olmasa da bu konuya da belirli bir sınır getirilmeye çalışılmıştır. Buna göre tazminat davaları gerçekten zararın karşılığı olmalıdır. Yani suçu işleyen için caydırıcı, zararı gören için ise tatmin edici olmalıdır. Bu dengeyi aşan durumlarda suçu işleyen yeterli dersi alamayabilir veya zarara uğrayan bunu bir kazanç haline dönüştürmek isteyebilir. Manevi tazminat davası sırasında hakimler bu düşünceye göre karar vereceklerdir.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü