Mesafeli Satış Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?
0
(0)

Mesafeli satış sözleşmesi nedir sorusunu cevaplamadan önce konunun netleşmesi için birkaç noktaya değinmemiz gerekmektedir. Bilişim hukuku ve e-ticaret hukukuna konu olan mesafeli sözleşmeler kavramı aynı zamanda tüketici mevzuatını da yakından ilgilendirmektedir. Mesafeli sözleşmeleri e-ticaret sözleşmelerinden ayıran en önemli nokta mesafeli sözleşmelerde alıcı tarafın daima tüketici olmasıdır. Oysa e-ticaret sözleşmelerinde taraflar tüketici, satıcı veya sağlayıcı olabilmektedir. Mesafeli sözleşmeler çoğunlukla karşımıza mesafeli satış sözleşmesi olarak çıkmaktadır. Bu yüzden yazının devamında mesafeli satış sözleşmesi terimini kullanarak devam edeceğiz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Günümüzde artık pek çok kullanıcı mağaza mağaza dolaşmak yerine internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Bu sayede insanlar hem vakit kazanmakta hem de internete özel olarak belirlenen indirimli fiyatlardan yararlanabilmektedir. Ayrıca neredeyse aranan her marka ve firmanın internet satışı bulunmakta ve satın aldığınız ürün dilediğiniz yere teslim edilmektedir. İnternet alışverişinin bu denli artması da mesafeli olarak gerçekleştirilen satışların kanunlar çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Mesafeli satış sözleşmesi satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın mal ve hizmetlerin pazarlanmasına yönelik yapılan sözleşmelerdir. Sözleşme uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla taraflar arasında kurulur.

Mesafeli satış sözleşmesi tüketici tarafından okunup onaylanan ön bilgilendirme formundan sonra tüketiciye sunulur. Geniş kapsamlı bir sözleşme olduğu için her siteye göre özelleştirilir. Genellikle sözleşmede tarafların iletişim bilgileri, satışa konu mal veya hizmetlere ilişkin detaylı bilgi, teslim masraflarının hangi tarafa ait olacağı ve iade ve cayma prosedürleri yer almak zorundadır. Mesafeli sözleşme tüketicinin onayı üzerine tamamlanır. Satış sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğindedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Mesafeli satış sözleşmesinde satıcıya daha ağır yükümlülükler getirilmiş ve tüketicinin korunma kapsamı daha geniş tutulmuştur.

 • İlk olarak satıcı veya sağlayıcının mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciyi belli hususlarda bilgilendirme zorunluluğu vardır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Ön bilgilendirme başlığı altında hangi konularda bildirim yapılmasının zorunlu olduğunu düzenlemiştir. Yönetmelik uyarınca satıcının veya sağlayıcının tüketiciyi gerekli konularda bilgilendirmemesi halinde sözleşme yapılmamış sayılır. Bununla birlikte yine aynı şekilde teslim ve benzeri ek masraflar konusunda da tüketici bilgilendirilmiş olmalıdır aksi halde tüketici ek masrafları ödemek zorunda değildir. Ön bilgilendirme işlemi açık ve anlaşılır bir şekilde yapılmalıdır. Tüketiciye ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
 • Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı vardır.
 • Satıcı veya sağlayıcı sipariş kendisine ulaştığı andan itibaren satın alınan ürün veya hizmeti tüketiciye taahhüt edilen süre içerisinde sunmalıdır. Mal satış sözleşmelerinde sözleşmenin ifa süresi maksimum 30 gün olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin süresi içinde ifa edilmemesi halinde tüketici sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih ile tüketici tarafından yapılmış olan ödemeler tüketiciye kanuni faizi ile birlikte geri ödenmek zorundadır.
 • Yönetmelik gereği malın tüketiciye teslimine kadar oluşan hasar ve kayıptan satıcı veya sağlayıcı sorumludur. Tüketici siparişe konu olan malı teslim almadan önce incelemeli ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelidir. Ancak tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı tarafından malın gönderilmesi talep etmesi durumunda malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren hasar ve kayıptan doğan sorumluluk tüketiciye geçmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği

Mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği, mesafeli sözleşmeler hakkında ayrıntılı düzenlemeler içeren yönetmeliktir. Yönetmelik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olarak çıkartılmış ve hangi tip sözleşmelerin yönetmeliğe tabi olacağını düzenlemiştir. Bu yönetmelik alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmediği uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sözleşmenin kurulduğu durumlara ilişkindir. Ayrıca alıcının tüketici sıfatına sahip olmadığı durumlarda bu düzenlemelerin uygulanması mümkün değildir. Alıcı ve satıcı arasında bir mesafenin bulunması demek yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilen satış işlemlerini değil telefon veya faks aracılığıyla yapılan sözleşmeleri de kapsamaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmelik hükümleri aşağıda belirtilen sözleşmelere uygulanmaz.

 • Finansal hizmetler,
 • Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
 • Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
 • Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
 • Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
 • Konut kiralama,
 • Paket turlar,
 • Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
 • Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
 • Yolcu taşıma hizmetleri,
 • Malların montaj, bakım ve onarımı,
 • Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler bu yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

Cayma Hakkı Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği uyarınca tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi tüketicinin veya onun tarafından belirlenen bir kimsenin malı teslim aldığı andan itibaren başlar. Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde malı iade etmek zorundadır. Ayrıca tüketici cayma hakkını sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de kullanabilmektedir. Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi sözleşmenin kurulduğu günden başlamaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkını Nasıl Kullanabilirsiniz?

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde, yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi gereklidir. Cayma hakkının kullanıldığına dair ispat yükü tüketiciye aittir. Mesafeli satış sözleşmesinde cayma hakkı kullanıldığında satıcı bu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciden tahsil etmiş olduğu ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Tüketici hiçbir şekilde iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca bir diğer önemli husus da satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi cayma hakkı konusunda bilgilendirme zorunluluğunun bulunmasıdır. Tüketici cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemiş ise 14 günlük süre ile bağlı olmayacaktır.

Cayma Hakkının İstisnaları Nelerdir?

Cayma hakkının istisnaları Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliğinde 15. Maddede düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde taraflar aksini kararlaştırmadıkça tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Topo Hukuk bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok alanında faaliyet göstermekte ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ya da danışma formunu doldurarak ekibimizle iletişime geçebilir ve mesafeli satış sözleşmesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü