Online itibar yönetimi
()

Online İtibar Yönetimi Nedir?

Online itibar yönetimi bir kişinin veya bir markanın internet üzerindeki imajının oluşturulması ve düzenlenmesini ifade eder. Kişilerin internette yaptığı araştırmalar neticesinde kişi veya kurumlar hakkında edindiği izlenim online itibar yönetimi ile doğrudan ilgilidir. Online itibar yönetimi almış bir kimse veya markanın verdiği izlenim iyi olacak, arama motoruna ilgili isim yazıldığında olumsuz içeriklerle karşılaşılmayacaktır. Özellikle sözlük ve sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla takip edilmesi oldukça zor bir hal alan olumsuz içerikler online itibarı doğrudan etkilemektedir. Marka veya kişiler kendileri hakkında girilen bu olumsuz içeriklerin kaldırılarak yerlerine olumlu içeriklerin girilmesi ile sanal ortamda kendileri için Dijital PR yani online itibar çalışması yapmaktadır.

Yapılan bu açıklamalar sonucunda online itibar yönetimini itibar takibi, kriz yönetimi ve online itibarın yönetimi aşamalarından oluştuğu söylenebilir. Online itibar yönetimi ise internetten içerik kaldırma, arama motoru optimizasyonu, dijital pazarlama ile sosyal medya yönetimi gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Online İtibar Yönetimi Nasıl Yapılır?

Online itibar yönetimi tek bir hamlede yapılıp sona erecek bir işlem değildir. Online itibar yönetimini gerçekleştirebilmek için temel olarak iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki hukuki yolları kullanarak olumsuz içeriklerin yayından kaldırılmasını sağlamak, ikincisi ise yeni ve olumlu içerikler üretmektir.

Olumsuz içerikler markalar için genellikle şikayet siteleri, sözlükler veya forumlar, sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel anlamda ise özellikle ünlüler hakkında yapılan magazin haberleri, bloglarda yazılan yazılar gibi yayınlar itibarı zedeleyebilecek olumsuz içeriklere örnek oluşturmaktadır. Bu içeriklerin internet üzerinde yayınlanıyor olması bir kez yapılan hatanın bir daha unutulmaması anlamında gelmektedir. Online itibar yönetimi ile bu içerikler internete girildiği zaman hızlıca kaldırılacak ve oluşabilecek krizlerin önüne geçmek mümkün olabilecektir. Bununla birlikte bütün negatif yorumları sildirmek mümkün olmayabilir. Negatif yorumlar her zaman olacaktır ancak bunların yönetilebilmesi asıl meseleyi oluşturmaktadır. Olumsuz yorumlara karşı pozitif cevaplar vererek kullanıcılara önemsendikleri ve dikkate alındıkları mesajı iletilmelidir. Bundan sonraki aşama ise oluşan krizlerin yönetilmesinde de önem arz eden olumlu içerik üretmektir. Arama motoru optimizasyonu ve arama motoru pazarlaması işlemleri artık pek çok kimse tarafından bilinir hale gelmiştir. İnsanların bir ürün satın almadan veya bir kimse ile iş yapmadan önce haklarında araştırma yaptığı arama motorlarının kontrolü oldukça önemlidir. Böylece kullanıcılar marka veya kişileri arama motorlarında aradığında öncelikli olarak olumlu içeriklerle karşılaşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken markaların bu içeriklerin kendileri tarafından üretildiğini fark ettirmemesidir. Bu amaçla marka veya kişilerin online itibar yönetimi için bir profesyonelden yardım almaları gerekmektedir.

Online itibar yönetimi sürecinin önemli bir parçasını da kriz yönetimi oluşturmaktadır. Online krizler her an ortaya çıkabilecek, marka kurum veya kişilerin itibarını negatif yönde etkileyerek geri dönülmez sonuçlara yol açabilecek gelişmeleri ifade etmektedir. İtibar kaybına sebep olan her türlü içerik temel olarak krizlere de yol açabilecek niteliktedir. Ancak kriz yönetimi yapılarak önceden kriz senaryoları hazırlanması ve dolayısıyla soyut olarak belirlenen krizlere hazırlanılarak çözümler üretilmesi mümkündür. Kriz yönetimi itibar takibinden bağımsız düşünülemeyecek bir işlemdir. Senaryoların üretilmesi ve çözümlenmesi yeterli olmayacak, düzenli olarak itibar takibi yapılarak krizler oluşmadan önceden belirlenen çözümlerin uygulama alanı bulması gerekecektir.

Kişisel Online İtibar Yönetiminin Önemi

Kişisel online itibar internet üzerindeki itibarın gerçek hayatta da etkili olması bağlamında önem arz etmektedir. Günümüzde insanlar yeni tanıştıkları kişileri, işverenlerini veya çalışanlarını, iş yapmak istedikleri kişileri, ünlüleri arama motorlarında aratarak bunlara dair bilgi edinmeye çalışmaktadır. Kişisel online itibar ne kadar yüksek olursa sosyal yaşamda da bu itibar yükselmektedir. En açık örneğini sosyal medyada kendimizi nasıl yansıtırsak gerçek hayatta da öyle tanındığımız oluşturmaktadır. Bu anlamda hakkınızda yazılan eleştiri sınırını aşan yorumlar, oluşturulan olumsuz içerikler bu itibarın düşmesine neden olmaktadır.

İş hayatını derinden etkileyebilecek kişisel online itibar özellikle ünlüler açısından önemlidir. Hayranlarının kendisini daha iyi tanıyabileceği sosyal medya platfomlarında itibarını zedeleyici tavırlar sergileyen, yazılar yazan veya paylaşımlarda bulunan ünlüler için iş hayatında pürüzler ortaya çıkabilecektir. Oysa günümüzde sık sık örneğini gördüğümüz, internet ortamında tanınan ve sevilen, kendi hayran kitlesini oluşturan yani online itibarını yöneten birçok ünlü de bulunmaktadır.

Kişisel online itibar yönetimi online itibarın düzenli takibi, itibar zedeleyici içeriklerin tespiti ile kaldırılması, yeni ve olumlu içeriklerin ön plana çıkartılması suretiyle yapılacaktır. Online itibarın düzenli takibi ile olumsuz içerikler online platformlarda ortaya çıktığında kriz oluşmadan yönetim sağlanabilecektir. Bu krizlerin önlenmesi itibar ve dolayısıyla kişilerin tanınırlığı anlamında oldukça gerekli ve hatta şarttır. İnternette bulunan olumsuz içeriklerin kaldırılması 5651 s. Kanunda öngörülen hallerden birinin varlığı halinde mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte Google da kişilere kendi arama sonuçları üzerinden içeriklerin kaldırılması imkanı tanımaktadır. Zaten bu husus içeriğin yayından kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi halinde de gerekli olduğundan böyle bir imkanın tanınması mantıklıdır. Zira içeriğin kendisi yayınlandığı web sitesinden kaldırıldığında dahi arama sonuçlarında görünür olmaya devam etmesi söz konusu olabilmektedir. Bu halde elbette ki eski içeriğin kaldırılması yoluyla internette kalıcı olması önlenerek içeriğin unutulması sağlanabilmektedir.

Kurumsal İtibar Yönetiminin Önemi

İtibar yönetimi bir kurum için her şey demektir. Ticari yaşamda güven itibarla sağlanmakladır. Bu itibarın zedelenmesi kurum açısından yalnızca para kaybetmekten ibaret olmamaktadır. Marka imajının zedelenmesi ticari anlamda büyük bir kaybın başlangıcı sayılabilir ve hatta çöküşe dahi sebep olabilmektedir. Çünkü online itibar kalıcıdır. Bu cümle online itibarın neden bu kadar önemli olduğunu en kısa deyişle açıklamaktadır. İnternet üzerinde yapılan bir paylaşım içerik sağlayıcı tarafından kaldırılmadığı sürece orada varlığını sürdürmeye devam edecektir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki tüketicilerin çoğunluğu bir alışveriş yapmadan önce ilk olarak internet üzerinde arama yapmaktadır. Ürün hakkında şikayet var mı, kullananlar memnun mu, markanın diğer ürünleri kaliteli mi, marka sahipleri hakkında olumsuz bir içerik var mı, güvenilir mi incelemektedir. İşte kullanıcılar bir ürün veya marka adını arama motorlarında aradığında buna dair olumsuz bir içeriği her zaman görebilecektir. Tüketicinin güvenini sarsacak bu içerik bazen bir ürün satın alınmasını engelleyecek bazen ise markadan bir daha alışveriş yapılmamasına sebep olacaktır.

Kurumsal itibar yönetimi rekabet anlamında da oldukça önemlidir. Zira rakip firmaların olumsuz içerik üreterek rekabete haksız bir şekilde yön vermeye çalıştığı görülmüştür. Bu haksız davranışın kriz halini almadan yönetilmesi, oluşturulan asılsız içeriklerin erkenden fark edilmesi maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Kişisel itibar yönetiminde de bahsettiğimiz gibi kurumsal itibarın düzenli takibi ile krizlere sebep olabilecek içeriklerin erkenden fark edilmesi ve kontrol altına alınması önemlidir. Online kriz kavramı kurumların beklemediği anlarda ortaya çıkan ve negatif sonuçlara yol açabilecek olaylarının bütününü ifade etmektedir. Bu hallere örnek olarak olumsuz içerikli haberlerin yayınlanması, kurum yöneticilerinden bir veya birkaçı hakkında girilen inandırıcı ve olumsuz nitelikli içerik, kişisel veya kurumsal skandalların ortaya çıkması verilebilir. Günümüzde sıklıkla yayınlanan Youtube videoları, fenomen olarak tanımlanan sosyal medya hesapları dolayısıyla bu içeriklerin yayılma hızı oldukça yüksek olacak, kısa zamanda herkesçe bilinir hale gelecektir. Mevcut ve potansiyel müşteriler bağlamında düşünüldüğünde bu içeriklerin kayıplara neden olabileceği açıktır. Online kriz ve itibar yönetimi kapsamında yukarıda saymış olduğumuz tüm bu olumsuz neticelerin önüne geçebilmek mümkündür.

Google İtibar Yönetimini Neden Yapmalısınız?

Google itibar yönetimi en sık kullanılan arama motoru olan Google üzerinden online itibarın yönetilmesi çalışmalarını ifade eder. Makalemizde sıklıkla belirttiğimiz üzere internet kullanıcıları bir ürün satın almadan önce dahi ilk olarak internet üzerinden araştırmasını yapmakta ve olumlu yorumlarla karşılaşmadığı takdirde satın almaktan vazgeçebilmektedir. Bununla birlikte olumlu yorumların daha fazla olması, kullanıcıların memnuniyeti esasında ihtiyaç sahibi olmayan kimseler tarafından dahi deneme amaçlı satın alınmasına yol açabilmektedir. Google itibar yönetimi de işte bu amaçla, belki reklam belki güven olarak adlandırılabilecek bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Google itibar yönetimi arama motoruna isminizi yazdığınızda çıkan sonuçların düzenli olarak kontrol edilmesini, eski veya olumsuz içeriklerin yayından kaldırılmasa dahi arama sonuçlarından çıkarılmasını sağlamaktadır. Bunların yanında olumlu içerikler yayınlayarak olumsuz yayınların sonuçlarda gerilere atılması da faydalı olmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kullanıcıların çoğunluğu arama sonuçlarında ikinci sayfaya dahi bakmamaktadır. Bu halde içeriğin hukuki yollarla yayından kaldırılması gibi zahmetli bir yöntem yerine olumlu içerik yayınlamak tercih edilebilirdir. 

Bir İtibarı Neler Zedeler?

Online itibarı neler zedeler sorusunun en temel cevabı olumsuz içeriklerdir. Olumsuz içerikler:

  • Asılsız haberler,
  • Sosyal medya paylaşımları,
  • Forum siteleri veya sözlüklerde yapılan eleştiri sınırını aşan yorumlar,
  • Hakaret içerikli paylaşımlar,
  • Şikayet siteleri,
  • Kişisel blog sayfalarında paylaşılan görüşler gibi birçok paylaşımdan ortaya çıkabilir. Örneğin bir marka için kendi ürünü hakkında yapılan her şikayet olumsuz içerik kapsamına dahildir. Marka bu içeriği kaldırmak veya doğru bir dil ile cevaplamak yerine tüketiciyi tersleyerek sorununa çözüm bulmaktansa şikayete cevap bulma yoluna giderse itibarını kendisi zedelemiş olacaktır. Bu noktada yapılması gereken yukarıda da belirtildiği üzere kullanıcıyla iletişime geçerek samimi bir şekilde şikayetine kulak verildiğinin gösterilmesidir. Bununla birlikte bir kimsenin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım neticesinde insanların eleştirisine uğraması çok olağandır. Ancak eleştiri linç halini almış ve itibarın sarsılması söz konusu olmuşsa buna ilişkin içeriğin kaldırılması veya samimi bir özür paylaşımı yapılması kişinin itibarını toparlayabilecektir. Hatalı olunduğunda özür dilemek her zaman için itibarın toparlanmasında faydalı olmaktadır. Yapılan bir magazin haberinin asılsız iddialara dayalı olması halinde dahi ünlüler tekzip fakat esasında bir özür metni yayınlatmaktadır.

Özel hayatın gizliliği kapsamına giren birtakım bilgilerin internet ortamında herkese açık bir şekilde yayınlanması halinde de itibar zedelenmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin bir kimsenin müstehcen görüntülerinin internette yayınlanması, Youtube gibi platformlarda herkese görünür bir biçimde yer alması itibarın sarsılmasına neden olacaktır.

İtibarı Zedelenmiş Kişiler Neden Online İtibar Yönetimi Çalışması Yapmalı?

İtibarı zedelenmiş kişiler online itibar çalışması yapmalıdır çünkü itibar kişilerin nasıl tanındığı konusunda en önemli etkendir. Kullanıcılar yalnızca doğru şikayetleri veya gerekli eleştirileri değil olumlu olumsuz bütün görüşlerini internet ortamında paylaşmaktadır. Kişi hakkında suçlayıcı beyanlarda bulunulabilir veya özel hayat kapsamındaki bilgiler paylaşılabilir. Bu içeriklerin internet ortamında kalıcı olarak varlığını sürdürmesi itibar zedelenmesi yanında kişinin sosyal hayatını da olumsuz etkileyecektir.

Günümüzde internet kullanıcıları yalnız belli bir kesimi ifade etmemektedir. Her çevreden insan artık internette vakit geçirmekte, aldıkları ürünlerden karşılaştıkları kimselere, duydukları haberlerden tanık oldukları olaylara kadar arama motorunda arama yapmaktadır. Bu da itibarı zedelenmiş kimselerin online itibar yönetimi yapmaması halinde kendisini arayan insanların görüşlerinin olumsuz şekillenmesine yol açacaktır.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü