Reddi Miras Nasıl Yapılır?
()

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?

Reddi miras, diğer bir adıyla mirasın reddi; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların mirastan pay almayı reddetmesidir. Bu red herhangi bir şarta bağlanmadan ve mirasın tümüne yönelik olmalıdır. Murisin borçlarını reddedip malvarlığı değerlerini kabul etmek şeklinde bir reddi miras söz konusu değildir.

Reddi miras; mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi şeklinde ikiye ayrılır. Mirasın gerçek reddinde yasal mirasçı veya atanmış mirasçı mirasbırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapacağı yazılı veya sözlü bir beyanla mirastan vazgeçebilir. Mirasın hükmen reddindeyse mirasçının beyanına gerek yoktur. Kanun karine olarak mirasçının mirası reddettiğini kabul etmiştir. Mirasın hükmen reddi, mirasbırakanın borçlarını ödemekten aciz olduğunun açıkça belli olması veya bunun resmen tespit edilmiş olması durumlarında mümkündür. Mirasın reddi dendiğinde ise mirasın gerçek reddi anlaşılır.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras nasıl yapılır? Mirasın açılacağı yer Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılacak bir reddi miras davası ile mümkündür. Kural olarak miras açıldığında miras kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılara geçer, bu nedenle mirası reddetmek için bir mirasın reddi davası açmak gerekir. Reddi miras davası açma süresi miras bırakanın ölümünden itibaren 3 aydır. Eğer mirasçı, mirasçı olduğunu mirasbırakanın ölümünden sonra öğrenmişse bu süre mirasçının mirasçı olduğunu öğrendiği tarihte başlar. Hâkime yapılacak sözlü veya yazılı bir beyanla mirasın reddedilmesi mümkündür.

Reddi Miras Süresi ve Zamanaşımı

Reddi miras süresi zamanaşımı 3 aydır. Bu süre mirasbırakanın ölümüyle başlar. Eğer mirasçı, mirasçı olduğunu mirasbırakanın ölümünden sonra öğrenmişse bu süre mirasçının mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Miras reddi süresi dolduktan sonra artık reddi miras davası açılamaz, mirasçı mirası kabul etmiş sayılır.

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler

Reddi miras için gerekli belgeler mirasçının son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınacak bir veraset ilamıyla yine aynı mahkemeye reddi miras dilekçesiyle yapılacak başvurudan ibarettir. Veraset ilamı; kişinin mirasçı olduğunu belirten belgedir. Mirasın reddi dilekçe örneği için bir miras avukatıyla görüşülmesi gerekir. Topo Hukuk Bürosu uzman miras avukatları reddi miras davasıyla ilgili diğer tüm hususlarda hizmet vermektedirler.

Reddi miras davası için veraset ilamı dışında ek bir belgeye ihtiyaç duyulmasa da terekedeki malların neler olduğunun etraflıca araştırılması gerekir. Bunun en iyi yolu bir terekenin tespiti davası açmaktır. Terekedeki pasiflerin yani borçların, aktiflerden yani alacaklardan fazla olması durumunda reddi miras davası açılması önerilir.

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

Mirasın reddi halinde miras kime kalır? Mirası reddeden yasal mirasçı veya atanmış mirasçıların payı en yakın yasal hak sahibine geçer. Bunlar kişinin altsoyudur. Altsoyun hiçbiri mirası kabul etmemişse bu pay sonraki en yakın yasal hak sahibi mirasçı olan ölenin sağ kalan eşine geçer. Ancak hem altsoy, hem sağ kalan eş mirası almayı reddetmişse artık mevcut alacaklar ve borçlar için iflas hükümleri uygulanır.

Mirası reddeden mirasçı; hâkimden kendinden sonraki pay sahiplerine mirası reddedip reddetmeyeceklerini sormasını isteyebilir. Mirasçılar bu bildirime 30 gün içinde cevap vermelidir. Aksi takdirde mirası reddetmiş sayılacaklardır.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Mirasın hükmen reddi; murisin borçlarını ödemeden aczi bulunduğunun açıkça anlaşıldığı veya bunun resmen tespit edildiği hallerde kanunun mirasçıların mirası reddettiğini karine olarak kabul etmesidir. Peki, mirasın hükmen reddi nasıl yapılır? Mirasın hükmen reddi için ayrıca bir şey yapmaya gerek yoktur, kanun zaten mirasın reddedildiğini karine olarak kabul etmiştir.

Atanmış Mirasçılar Mirasın Reddi Talebinde Bulunmuşsa Ne Olur?

Yasal mirasçılar mirasın reddi talebinde bulunabileceği gibi atanmış mirasçılar da talepte bulunabilirler. Bu durumda mirası reddeden atanmış mirasçının miras payı, zümre sistemi esas alınarak sırasıyla mirasbırakanın en yakın yasal varislerine geçer. Ancak burada ince bir ayrım vardır. Yasal mirasçı mirası reddetse bile altsoyu mirastan hak talep edebilmektedir. Oysa atanmış mirasçı reddi miras talebinde bulunduğunda atanmış mirasçının varisleri mirastan hak talep edemezler.

Mirasın Reddinde Alacaklıların Haklarının Korunması

Türk Medeni Kanunu reddi miras durumunda mirasbırakanın alacaklılarını değil mirasçıların alacaklılarını korumuştur. Buna göre mirası reddeden bir mirasçının sahip olduğu malvarlığı kendi borçlarını ödemeye yetmiyorsa, alacaklılar veya iflas idaresi altı ay içinde reddi mirasın iptali davası açabilirler. Ancak mirası reddeden mirasçı kendilerine yeterli bir güvence vermişse artık bu davayı açamazlar.

Reddi Miras ve Emekli Maaşı

Reddi miras yapan mirasçı, mirasbırakandan kalacak emekli maaşını almaya devam eder mi? Reddi miras emekli maaşını almaya engel midir? Kişinin ölümüyle birlikte emekli maaşı da kesilir. Mirasçılarına geçen emekli maaşı değil ölüm aylığıdır. Ölüm aylığıysa mirastan bağımsız olarak ölen kişinin mirasçılarına tanınmış bir haktır. Yani kişi mirası reddetse bile ölüm aylığı almaya devam edebilir.

Reddi Miras Yetkili ve Görevli Mahkeme

Reddi miras yetkili mahkeme ve görevli mahkeme, mirasın açılacağı yer Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mirasın açılacağı yerse miras bırakanın son yerleşim yeridir. Dolayısıyla yetkili mahkeme de miras bırakanın son yerleşim yeridir.

Reddi Mirasın Süresi Geçerse Ne Olur?

Reddi miras davası zamanaşımı süresi 3 aydır. Mirasın reddi süresi mirasbırakanın ölümünden itibaren başlar. Eğer ki mirasçı, mirasçı olduğunu mirasbırakanın ölümünden sonra öğreniyorsa o zaman onun için bu süre mirasçı olduğunu öğrendiği tarihte başlayacaktır. Reddi miras süresi boyunca hiçbir talepte bulunulmazsa artık reddi miras davası açılamaz, miras kabul edilmiş sayılır.

Ölmeden Noterden Reddi Miras Yapılabilir mi?

Reddi miras davasının açılabilmesi için ilk şart mirasbırakanın ölmüş olmasıdır. Mirasbırakanın sağlığında mirastan vazgeçmek için reddi miras davası değil mirastan feragat kurumu öngörülmektedir. Buna göre mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakanın sağlığında mirasçıyla yaptığı bir sözleşmedir. Bu sözleşme sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş bir memurun önünde ve iki şahitle birlikte yapılabilir.

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Reddi miras davası ne kadar sürer? Reddi miras davasının ne kadar süreceği mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddine göre farklılık göstermektedir. Mirasın gerçek reddinde dava süresi yaklaşık 3 aydır, mirasın hükmen reddindeyse bu süre 14-15 aya kadar çıkabilmektedir. Reddi miras davasında bir miras avukatıyla çalışılması zaman tasarrufu açısından önem arz etmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman miras avukatları miras ve reddi miras davalarının en kısa zamanda ve en iyi sonuçla sonuçlanması için hizmet vermektedir.

Reddi Miras Sonuçları

Reddi mirasın sonucu artık mirası reddeden mirasçının mirastan hiçbir hak talep edemeyeceğidir. Bunun dışında ölüm aylığı gibi diğer haklar reddi miras talebiyle birlikte kesilmezler.

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Dilekçesi

Mirasın reddi dilekçesi, veraset ilamıyla birlikte reddi miras davası açmada kullanılacak iki belgeden biridir. Reddi miras dilekçe örneği ve miras hukuku alanı içerisinde bulunan reddi miras davaları konusunda uzman olarak ilgilenen Topo Hukuk Bürosu miras davası avukatlarına tüm sorularınızı danışma formunu doldurarak ulaşabilirsiniz.

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nasıl Yapılır? – Avukat Serdar Han TOPO

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

5 Yorum. Yeni Yorum

 • Ben babamla noter huzrunda bir reddi miras akdi yaptim bu akit tek tarafli olarak tarafimdan bozulurmu tesekkur eder işlerinizde basarilar dilerim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 09:05

   Merhaba Eyüp Bey,

   Noterden yaptığınız sözleşme mirastan feragat sözleşmesi midir? Babanız vefat etti mi? Bu soruların cevabına göre yol haritanızın çıkarılması gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Reddi miras davası açmak için süre nedir?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   2 Eylül 2019 07:18

   Merhaba Emine Hanım,

   Reddi mirasta bulunmak için ölüm tarihinden itibaren 3 aylık süreniz mevcuttur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba reddi miras için sadece dilekce yeterli değilmidir.. Veraset ilamı e devletten de alınabilir mi?

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü