Sigorta Avukatı Nedir? Ne İş Yapar? (Sigorta Davalarında Avukatın Önemi)

  1. Topo Hukuk
  2. Tazminat Hukuku
  3. Sigorta Avukatı Nedir? Ne İş Yapar? (Sigorta Davalarında Avukatın Önemi)
Sigorta Avukatı

Sigorta avukatı makalemizde sigorta avukatı nedir, ne iş yapar, sigorta davaları nelerdir, türleri nelerdir, sigorta sözleşmesi nasıl hazırlanır, ihtiyati sigorta ile mecburi sigorta konularında sizleri bilgilendirdik. Siz de sigorta avukatı arıyorum diyorsanız makalemizi okumanızda fayda var.

Sigorta Avukatı Nedir?

Sigorta avukatı nedir, sigorta avukatı ne iş yapar? Aslında avukatlık resmi şekilde kendi içinde uzmanlıklara ayrılan bir meslek değildir. Avukatlar uzmanlıklarını ve yönelecekleri alanları kendileri belirleyebilme özgürlüğüne sahiptirler. Bununla birlikte avukatlık mesleğini icra edecek kişi eğer uzmanlık alanlarından birini de sigorta hukuku olarak belirlemek isterse bunu yapabilecektir. Bu durumda sigorta davasına bakan avukatların çalıştıkları alanlar hayat, sağlık ve emeklilik sigortası sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ve diğer birçok sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları olacaktır. En iyi sigorta avukatları kendini bu alana yoğunlaştırmış sigorta türlerine ve sözleşmelerine hakim olan avukatlar olacaklardır. Sigorta davasına bakan avukatlar sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklarda önemli destek sağlayacaktır.

Sigorta Avukatı Ne İş Yapar?

Sigorta avukatı ne iş yapar sorusunu cevaplandırabilmek için sigorta avukatı ile sigorta şirketi avukatını birbirinden ayırmak gerekir. Sigorta avukatı yöneldiği ve kendini uzmanlaştırdığı alanı sigorta hukuku olarak belirlemiş avukattır. Sigorta şirketi avukatı ise sigorta şirketleri ile sözleşme imzalamış, sigorta şirketi adına vekillik yapan avukattır. Sigorta şirketi avukatı, sigorta şirketinde çalışanların iş hukuku çevresindeki davalarına bakan bir avukat da olabilir. Sigorta avukatı, sizi sigorta şirketleri ile sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yaşadığınız her türlü uyuşmazlıklarda temsil eder ve sizin haklarınızı savunur. Sigorta avukatı, ortaya çıkan maddi zararın sigorta edilmiş konu kapsamına girip girmediğinin tespiti, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, mevzuat değişikliklerinin takip edilerek temsil olunana bilgi verilmesi ve sigorta konusu şeyde meydana gelen zararın tazminini sağlamak gibi pek çok iş üstlenir.

Sigorta Hukuku Davaları ve Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku TTK’de düzenlenmiştir. Sigorta davalarına genel olarak sigorta poliçeleri ve bunlardan kaynaklanan alacak ve tazminat talepleri, mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin davalar, iş kazası avukatı ile sigortalara ilişkin davalar, trafik kazalarından doğan zarara ilişkin tazminat talepleri, hayat ve sakatlık sigortası davaları,  yangından meydana gelen zararlara ilişkin sigorta davaları şeklinde saymak mümkündür. Bunların dışında farklı sigorta davaları da olabileceği gibi kişilerin sigorta şirketleriyle arasında uyuşmazlık çıkan her konu sigorta davalarına örnek olabilir.

TTK’nin altıncı kitabında düzenlenen sigorta hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında açacağınız davaları bir avukat eşliğinde açmanız halinde hem bu kitaba ilişkin hükümler hakkındaki bilgisi hem de hukukunun diğer alanlarına ilişkin bilgileri sayesinde hak kaybına uğramaksızın davanızı yürütebilir ve haklarınızı en iyi şekilde savunabilirsiniz.

Sigorta Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Sigorta sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Buna göre sigorta yaptıran kimse belirli aralıklarla ya da peşin olarak belirli bir miktar parayı prim olarak ödeme, sigorta şirketleri ise kişinin sigortalattığı şeyin başına sigorta koşullarına uygun bir zarar gelmesi halinde bu zararı tazmin etme borcu altına girer. Sigorta sözleşmeleri süreli sözleşmelerdir ve sigorta ettirilen şeyin başına belirlenen sürede bir zarar gelmezse primlerin geri alınması mümkün değildir.

Sigorta sözleşmeleri yapılırken kanunun ve mahkeme kararlarının bilgi birikimiyle hareket eden ve sigorta davasına bakan avukatların varlığı size sigorta sözleşmesinin yapılması aşamasında da çok faydalı olacaktır. Çünkü aslen iyi niyet ilkesine dayanan sigorta sözleşmeleri sigorta şirketlerinin netice de birer tacir olmaları sebebiyle sigorta sözleşmelerinde sigorta yaptıran aleyhine bazı hükümler düzenleyebilmektedir. Sigorta davasına bakan avukatların varlığı bu gibi durumlarda daha sözleşme kurulmadan yaşanacak hak kayıplarını ve aleyhe durumları önlemektedir.

Sigorta Türleri

Sigorta türleri nelerdir dediğimizde karşımıza çeşitli sigorta türleri çıkmaktadır. Bunlardan ilki kasko sigortasıdır. Araç sahibi olan hemen herkesin en az bir kere duyduğu bir kısmının da sahip olduğu bir sigorta türüdür. Kasko sigortası aracınızın başına gelen hasarların giderilmesi için aracınızı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bir diğer sigorta türü olan zorunlu trafik sigortası ise araç sahibi olan herkesin kanunlar uyarınca bir trafik kazasında karşı taraf ve 3. kişilerin trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal zararlarını gidermeyi üstlenerek onları güvence altına alır. Zorunlu trafik sigortasının olmaması aracın trafikten men edilmesine sebep olur. Sigorta tazminatlarınızı almak için trafik kazası sigorta tazminatı nasıl alınır makalemizi okuyunuz.

Başka bir sigorta türü olan özel sağlık sigortası da karşılaşabileceğimiz hastalıklar ve kazalar sonucu meydana gelen sağlık sorunlarının masraflarının karşılanmasını üstlenir. Bireysel emeklilik sigortasında ise yatırdığınız primler belli bir yaşa gelince size maaş olarak ödenir ve emeklilikte ek bir gelir elde etmiş olursunuz. Konut sigortası ile evinizi gelebilecek hemen hemen her türlü zarara karşı sigortalatmış olursunuz.

Zorunlu deprem sigortası yakın tarihlerde büyük depremler yaşamış ülkemizde zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile depremde meydana gelecek zararları tazminat altına almış olursunuz. Yıllık hayat sigortası ise kişinin başına bir şey gelmesi halinde ailesinin geçim sıkıntısına düşmemesi amacıyla ortaya çıkmış bir sigorta türüdür. Nihayet seyahat sigortası yolculuklarda başınıza gelebilecek zararları tazmin ettirebilmek amacıyla araç işletenin sorumluluğu ilkesinin kapsamını genişleten bir sigorta türüdür. Eğer sigorta avukatı arıyorum diyorsanız bu sigorta türlerini ve hükümlerini iyi bilen bir avukat ile yaşadığınız uyuşmazlıkları daha kolay çözümlendirebilirsiniz.

İhtiyari Sigorta ve Mecburi Sigorta Arasındaki Fark

İhtiyari sigorta nedir, mecburi sigorta ile arasında ne fark bulunur? İhtiyari kelimesinin anlamı isteğe bağlıdır. Yani mecburi sigorta belirli kanunlar ve yaptırımlarla yapılması mecburi tutulmuş yapılmaması halinde aleyhe durumların ortaya çıkacağı sigorta türleridir. Bununla birlikte ihtiyari yani isteğe bağlı sigorta sözleşmelerinin yapılması ya da yapılmaması serbest bırakılmış kişinin iradesine bağlı sigortalardır. Yukarıda saydığımız sigorta türleri içinde zorunlu deprem sigortası (DASK) ve zorunlu trafik sigortaları adından da anlaşılacağı üzere mecburi sigorta türlerindendir. Yapılmaması halinde çeşitli idari yaptırımlar öngörülmüştür.

Sigorta Sözleşmesinin Sigorta Avukatı ile Hazırlanması

Sigorta davasına bakan avukatlar ile çalışılması hem sigorta sözleşmelerinin kurulması anında hem de olası bir uyuşmazlık çıkması halinde kişinin yararına olacaktır. Çünkü sigorta avukatı bu alana yoğunlaştığı için hem sigorta türlerinde hem de sigorta hukuku ve tazminatı konularında gerek teorik gerekse pratik olarak diğer alanlara yönelmiş avukatlardan daha bilgilidirler. Bu bilgiler ile sözleşmede yer alan hükümlerin uygulamada nasıl bir sonuç doğurduğunu, hangi hükümlerin eklenmesinin ya da hangi hükümlerin çıkarılmasının müvekkile daha faydalı olduğunu rahatlıkla kavrayıp sigorta sözleşmesinin olabilecek en lehe şekilde kurulmasını sağlayacaklardır.

Sigorta Davaları İçin En İyi Sigorta Avukatının Önemi

Sigorta hukuku alanında çalışan bir hukuk bürosu olarak sigorta şirketleri, acenteler ve reasürans şirketlerine en iyi sigorta avukatı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Sigorta hukuku danışmanlık hizmeti ile güncel mevzuatı takip ederek sektörü hukuki açıdan değerlendirmektedir. Büromuz sigorta davaları avukatı ile davayı yakından takip eder, dava dilekçesi düzenler ve işlemlerin hukuki prosedüre uygun yürütülmesini sağlar. Kasko sigorta avukatları ile kasko sigorta davalarına bakar. Büromuz yalnızca sigorta şirketlerine değil sigorta hizmeti alan bireylere de hizmet vermektedir. Topo Hukuk Bürosu alanında uzman sigorta avukatları ile şirketler ve hizmet alan bireyler ve diğer şirketler arasındaki sigorta sözleşmelerinin imzalanmasında, müzakeresinde, hazırlanmasında danışman olarak faaliyet göstermektedir. Sigorta avukatı Istanbul‘da arıyorsanız ilgili avukatlarımıza konu ile ilgili sormak istediğiniz soruları danışma formundan bize iletebilirsiniz.

Yayım tarihi: 10 Ara 2018