Tahkim Avukatı
()

Tahkim alanında hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürüten kimseye tahkim avukatı denilmektedir. Tahkim avukatını açıklamadan önce tahkim konusuna değinmek gerekmektedir. Tahkim Kurumu mevcut yargı mekanizmalarının yetersizliği ve mahkemelere yığılan yoğunluk sebebiyle alternatif bir çözüm yolu olarak oluşturulmuştur. Alternatif çözüm yöntemleri ile uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuca bağlanması ve tarafların mağduriyetinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Tahkim; taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların mahkemeler yerine kendileri tarafından belirlenen hakem veya hakem heyeti aracılığıyla çözümlenmesidir. Bir görüş tahkimin alternatif bir çözüm yolu olduğunu diğer bir görüş ise doğrudan yargısal bir faaliyet olduğunu savunmaktadır. Tahkim kendi içerisinde iç tahkim ve uluslararası tahkim olmak üzere ikiye ayrılır. Taraflar arasındaki ilişkide yabancılık unsuru bulunmuyor ise iç tahkim yoluna gidilir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan hükümler uygulanır. Uluslararası tahkim ise taraflar arasındaki ilişkide yabancılık unsuru bulunduğunda söz konusu olur. Bu tür uyuşmazlıkların çözümünde Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri uygulanır.

Tahkim Avukatı Nedir?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gittikçe önem kazanan ve alternatif uyuşmazlık yolu olan tahkim için tahkim avukatı ve bu alanda hizmet veren hukuk büroları bulunmaktadır. Tahkim avukatı taraflara hukuki danışmanlık hizmeti veren gerektiğinde müvekkilini temsil eden kimsedir.

Belirtmek gerekir ki her uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna başvurulması mümkün değildir. Tahkim yoluna başvurmak için iki şartın varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan ilki taraflar arasındaki uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüleceğine dair birbirine uygun irade beyanının varlığıdır. Bir diğer şart ise uyuşmazlığın tahkim yargılamasına elverişli olmasıdır.

Tahkim yoluna başvurabilmek için taraflar arasında tahkim sözleşmesi yapılmış olması ya da mevcut bir sözleşmeye tahkim şartının düşürülmüş olması gerekmektedir. Tahkime elverişlilik durumu ise özel olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda incelenmiştir. Kanun hükmü uyarınca taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklara boşanma davası örnek olarak gösterilebilir.

Tahkim Avukatı Görevleri

Tahkim alanında uzman avukat ve büroların hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
  • Ulusal ve uluslararası alanda tahkim davalarının takibinin yapılması,
  • Hakem heyeti nezdinde dosya hazırlanması ve dosyanın sunulması,
  • Türkiye’de tahkim kararlarının icrasının sağlanması,
  • Tarafların talebi doğrultusunda bağımsız ve tarafsız bir şekilde hakemlik görevinin yerine getirilmesidir.

Sigorta Tahkim Avukatı

Alternatif çözüm yollarının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’de de 2007 yılında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu; sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile sözleşme çerçevesinde riski üstlenen taraf arasındaki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur. Gerçek ve tüzel kişiler komisyona üye olan bir sigorta kuruluşu ile aralarındaki sigorta sözleşmesinden dolayı söz konusu olan uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirler. Ayrıca komisyona başvurmak için bir diğer sebep de güvence hesabına karşı ileri sürülen taleplerdir.  Komisyon 4 ay gibi kısa bir sürede kararlarını vermek zorundadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun verdiği kararların kesinliği açısından bir ayrım yapılmaktadır. Şöyle ki; komisyona yapılan başvurularda tutarı 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir. 5000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar hakkında sigorta hakemi kararlarına karşı 10 gün içinde Komisyon nezdinde 1 defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. 40.000 TL’yi aşan uyuşmazlıklar için itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir.

Sigorta tahkim avukatı taraflara bu süreçte destek olan ve yol gösteren kişidir. 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda karara itiraz edilemeyeceği için çoğunlukla kişiler yüksek meblağlı uyuşmazlıkların varlığı halinde sigorta tahkim avukatına başvurmaktadır. Komisyonun kararlarına tecrübeli bir tahkim avukatı aracılığıyla itiraz etmek sürecin başarılı bir şekilde sonlanması adına önem taşımaktadır. 

İstanbul Tahkim Avukatı

İstanbul tahkim alanında hizmet veren avukatların ve büroların bulunduğu bir şehirdir. Burada görülen davaların yoğunluğu ve yaşanan aksaklıklar sebebiyle insanlar tahkim yoluna başvurmaktadır. Tahkim yolu ile uyuşmazlıklar daha hızlı çözüme kavuşturulur. Topo Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize tahkim ve dava dışı uyuşmazlık çözüm süreçlerinde uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. İstanbul’da faaliyet gösteren ekibimiz tahkim alanında hukuki bilgiye sahip ve deneyimli kimselerden oluşmaktadır.

Tahkimin Faydaları Nelerdir?

Tahkim mevcut yargı sistemimizde yer alan diğer dava yollarına nazaran daha kısa sürede uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca diğer yollara göre taraflara çok daha ucuza mal olması sebebiyle tahkime başvuran kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte tahkim yargılamasında taraflar ve hakemler pek çok noktada getirilen hükümler çerçevesinde daha serbest bırakılmıştır. Tahkimin faydaları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  • Tahkim süreci gizlidir.

  Duruşmaların ve tahkim yargılaması halka açık değildir. Ticari sırların ve gizli bilgilerin kamudan, medyadan ve rakiplerden korunması adına tarafların ve hakemlerin gizlilik hükümlerine uyma zorunluluğu getirilmiştir.

  • Hakemler alanında uzman kimselerdir.

  Taraflar hakemlerini ancak kişinin tarafsız ve bağımsız olması koşuluyla serbestçe belirleyebilirler. Bu şekilde tarafların isteği doğrultusunda uyuşmazlık tecrübeli ve profesyonel bir hakem tarafından çözümlenebilmektedir.

  • Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir.
  • Tahkimde uyuşmazlık kısa süre içerisinde çözümlenir.
  • Tahkim gereksiz masraflardan tasarruf edilmesini sağlayarak daha ucuza mal olur.

Tahkim Avukatı Ücreti

Tahkim başvuruları için ücret tarifesi belirlenmiş olmakla birlikte tahkim avukatı ücreti özel olarak düzenlenmiş bulunmamaktadır. Türkiye Barolar Birliği her yıl Resmi Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarifeye göre avukatlık ücretlerinin alt sınırı belirlenir. Ancak her avukat sağladığı hizmetlere göre ücretlendirme yapabilmektedir. Tahkim avukatı da ücreti yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve davanın ortalama süresi gibi birtakım sebepleri dikkate alarak kararlaştırabilir. Bunun dışında taraflar müvekkilin ücreti ne zaman ve ne şekilde ödeyeceğini serbestçe belirleyebilirler.

Topo Hukuk bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok alanında faaliyet göstermekte ve müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ya da danışma formunu doldurarak ekibimizle iletişime geçebilir ve tahkim konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü