Tanıma Tenfiz Davası
()

Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma teniz davası nedir? Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazı durumlarda bir ülkenin mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesinde kabul edilmesi mümkün olmaktadır. İşte yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de de uygulanması için açılan davaya tanıma ve tenfiz davası denmektedir. Yerel mahkeme önce söz konusu yabancı mahkeme kararını tanır ve ardından onu tenfiz ederek uygulamaya koyar.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar:

 1. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir ilam yani bir davanın mahkemece nasıl hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması gerekir.
 2. Dava konusu ilamın kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliğinde olması gerekir.
 3. Söz konusu dava ceza davası değil hukuk davası olmalıdır.
 4. Türk mahkemelerinin münhasıran yetki alanına girmeyen bir konu olmalıdır.
 5. Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil etmemelidir.
 6. Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olmalıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslı veya tasdikli sureti.
 2. Kararın kesinleştiğine dair şerh.
 3. Apostil şerhi.
 4. Kararın, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ve konsolosluk tarafından tasdik edilmiş olması.
 5. Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
 6. Noter tasdikli veya konsolosluktan alınan avukat vekâletnamesi.

Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme davacının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesi, görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Eğer tenfiz konusu dava bir aile hukuku davasıysa yani boşanma davası, velayet davası, nafaka davası vs ile ilgili bir kararsa o zaman görevli mahkeme Aile Mahkemesi olacaktır.

Tanıma Tenfiz Davaları Sadece Boşanma Davaları İçin Mi Açılır?

Tanıma davaları en sık yabancı ülkelerdeki boşanmaların Türkiye’de de geçerli olması için açılmaktadır. Ancak bunun yarattığı tenfiz davalarının sadece boşanma davaları için açılacağı algısı doğru değildir. Tanıma Tenfiz davası, ceza hukuku alanına girmeyen davalar yani her türlü hukuk davası için açılabilmektedir. Örneğin yabancı mahkemelerde verilen davalının Türkiye’deki mallarına ihtiyati haciz koyulması kararı Türkiye’de aynen uygulanır.

Yurtdışında Evlenenlerin Türkiye’de Boşanması

Yurtdışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum, konusu tenfiz davalarıyla ilgili en çok şikâyet edilen konulardan biridir. Yurtdışında yapılan bir evliliğin Türkiye’de geçerli olabilmesi için öncelikle bu evliliğin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna bildirilmesi gerekir. Konsolosluğa bildirimi yapılmamış bir evlilik Türkiye’de geçerli olmayacağı için bildirimi yapılmamış bir evlilik hakkındaki boşanma kararı da Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Zira evli olmayan birinin boşanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanıması için öncelikle evlilik bildiriminde bulunulması gerekir. Eğer evlilik bildiriminde bulunulmuşsa yurtdışında gerçekleşen bu boşanma, boşanma tanıma tenfiz davası ile Türkiye’de de sonuç doğuracaktır.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer? Tanıma tenfiz davasının ne kadar süreceği tebligat yapılacak kişinin durumuna göre değişiklik arz edecektir. Buna göre:

 1. Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.
 2. Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.
 3. Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanacaktır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma (Tenfiz) İçin İstenilen Evraklar İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunda Mıyım?

Tanıma (tenfiz) için istenilen evraklar için Türkiye’ye gelinmesi gerekmez. Bu belgelerin bir şekilde Türkiye’ye ulaştırılması yeterlidir. Türkiye’deki bir avukata usulüne uygun şekilde vekâletname verilmesi suretiyle tenfiz davasını avukat da yürütebilir.

Tanıma Tenfiz Davasında Duruşmalar İçin Türkiye’ye Gelme Zorunluluğum Var Mı?

Tanıma (tenfiz) davasında duruşmalar için Türkiye’ye gelme zorunluluğu yoktur. Türkiye’deki bir avukata usulüne uygun şekilde vekâletname vererek davayı avukat aracılığıyla yürütmek de mümkündür.

Tenfiz Davası ve Tanıma Davası Arasındaki Farklar

Tenfiz davası ve tanıma davası birbirlerinden farklı kavramlardır. Tanıma bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de kendiliğinden hüküm ifade etmesi, yani sonuç doğurmasıdır. Ayrıca bir tenfiz davası açılmasına gerek yoktur. Tenfiz davasında ise tanıma şartları gerçekleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye’de uygulanabilmesi için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediği incelenir. Her tenfiz davası içinde aynı zamanda bir tanıma talebini de bulundurur. Bu açıdan tenfiz davası ile tanımanın birbirlerinden pratik bir farkı yoktur.

tanıma tenfiz avukatı

Tanıma Tenfiz Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasında Avukatlık Ücreti ve Vekâlet Ücreti

Tanıma tenfiz davası avukatlık ücreti ve tanıma tenfiz davası vekâlet ücreti belirlenirken İstanbul Barosu’nun yayınladığı asgari ücret tarifesi taban alınır. Daha ayrıntılı bilgi için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Davası Vekâletname Örneği

Tanıma tenfiz davası vekâletname örneği iletişime geçildiği takdirde Topo Hukuk Bürosu boşanma avukatları tarafından temin edilmektedir. Tanıma tenfiz davaları noterde veya konsolosluklarda verilir. Diğer vekâletnamelerden farklı olarak üzerinde fotoğraf olması gereklidir.

Yurtdışında Boşandım Türkiye’de Evli Görünüyorum

Yurtdışında boşanan kimselerin Türkiye’de evli olarak görünmesi, yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olmaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Zira her ülke kendi kanunları çerçevesinde aldığı kararları uygular ve başka ülke mahkemelerinde verilen kararları tanıma zorunluğu yoktur. Fakat bu durum yurtdışında boşanan taraflar için birtakım zorluklara sebep olabilmektedir. Bu noktada apostil şerhi kavramından bahsetmemiz gerekecektir. Apostil şerhi bir ülkede düzenlenen belgelerin başka bir ülke devletinde de yasal olarak geçerli kabul edilmesine ilişkin bir işlemdir. Apostil şerhi bulunduğu sürece belgenin diğer ülkedeki geçerliliği için tasdik mecburiyeti olmayacaktır.

Apostil şerhi yalnızca Lahey Konferansına üye devletler arasında geçerli olup, şerhe konu olan belge de tüm üye ve taraf devletlerde geçerli olacaktır. Türkiye’de apostil şerhi vermeye yetkili makamlar:

 • Adli belgelere ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları,
 • İdari belgelere valilik, vali, vali adına vali muavinleri veya hukuk işleri müdürleri, kaymakamlıklardır.

Yurtdışında verilen boşanma kararının geçerliliği için apostil şerhinin bir diğer alternatifi de dava açmaktır. Eskiden yurtdışında boşanan kimseler boşanma kararının Türkiye’de geçerliliği için yeni bir dava açmak zorunda idi. Açılması gereken bu dava ise tanıma tenfiz davasıydı.

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan tanıma ve tenfiz davasında hakim yeni bir boşanmaya karar vermemektedir. Bu dava yalnızca yabancı mahkeme kararının ülkemiz hukukunda da sonuç doğurmasını sağlamaktadır. Fakat Türkiye’de sonuç doğurması istenen boşanma kararının kabulü için yeniden dava açma, duruşmalara gelip gitme gibi maddi sorunlara sebep olabilmekteydi. Bu sebeple 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununda değişikliğe gidilmiş ve yurtdışında boşanan taraflara kolaylık getirilmiştir.

Yeni Düzenleme Kapsamında Yurtdışında Verilen Boşanma Kararının Nüfusa İşletme Şartları

5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanunu ilgili 27/A maddesi uyarınca yabancı ülke adli idari makamlarınca verilen boşanma kararı tanıma ve tenfiz davası açmadan nüfusa işletilebilmektedir. Fakat yurtdışında verilen boşanma kararının nüfusa işletilebilmesi için bazı şartları haiz olması aranmaktadır. Bu şartlar:

 1. Tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması
 2. Yurtdışında boşanmaya yetkili olan adli veya idari makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı
 3. Kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

Yurtdışında verilen boşanma kararının dava açmadan nüfusa işletilmesi için taraflar yetkili mercilere yaptıkları başvurular neticesinde tescili gerçekleştirebilir. Bu tescil işlemleri için yurt dışında kararı veren ülkedeki dış temsilciliklere yurt içinde ise Bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerine başvurulur. Ancak eşlerin birlikte başvuru yapmaması halinde nüfus kütüğünde tescilin gerçekleştirilmeyeceği, tarafların dava açması gerekeceği unutulmamalıdır.

Tanıma Tenfiz Davasında Yeni Kanun

Tanıma tenfiz davası yeni kanun ile boşanma davaları için kaldırılmış gibi görünmektedir. Yeni çıkarılan kanun ile tanıma tenfiz davalarında boşanan eşler konsolosluğa veya nüfusa birlikte başvurdukları takdirde tanıma tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanma kararları Türkiye’de de geçerli olacaktır. Ancak söz konusu kanunun nasıl uygulanacağına dair tanıma tenfiz yönetmeliği hala çıkmamıştır. Bunun için bir yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye’de de kabul görmesi için tenfiz davası açılmaya devam edilmektedir.

Tanıma Tenfiz Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu’nda tanıma tenfiz avukatı olarak tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler, dilekçe örneği, vekâletname örneği ve tüm dava süreci boyunca hizmet vermekteyiz.

Tanıma Tenfiz Avukatı Olarak Hangi Ülkelere Hizmet Vermekteyiz?

Tanıma tenfiz avukatı olarak hizmet verdiğimiz ülkelerden bazıları şunlardır: ABD, Kazakistan, Almanya, Kosta Rika, Avustralya, Liechtenstein, Avusturya, Litvanya, Lüksemburg, Arjantin, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Mali, Danimarka, Malta, Endonezya, Norveç, Finlandiya, Pakistan, Güney Kore, Paraguay, Portekiz, Hırvatistan, Peru, İrlanda, İsveç, Senegal, Sırbistan, İspanya, Slovakya, İsrail, Slovenya, Japonya, Uruguay, Karadağ, İtalya, Romanya, Tunus, KKTC, Avusturya, Irak, Polonya, Ürdün, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Arnavutluk, Çin, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Suriye, İsviçre, İran, İngiltere, Tacikistan, Kanada, Yunanistan.

Tanıma tenfiz davalarıyla ilgili sorularınızı danışma formundan bize ilettiğinizde en kısa sürede cevap verilecektir.

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nedir?

Tanıma tenfiz dilekçesi, tanıma tenfiz davası açmak için yazılan dilekçedir. Peki ya tanıma tenfiz davası nedir? Kanunların yerselliği ilkesi uyarınca kanunların yetki alanı çıkarıldıkları devletlerin sınırlarıyla sınırlıdır. Aynı şekilde bir devletin mahkemesinin verdiği karar ancak o devlet sınırları içerisinde uygulama bulur. Ancak bazen bir devlet mahkemesinde verilen kararın başka bir devlet mahkemesinde de tanınıp uygulamaya konması gerekebilir. İşte yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerince tanınıp uygulamaya konması için açılan davaya tanıma tenfiz davası denir.

Tanıma tenfiz davası her türlü karar için değil ancak hukuk davası kararları için söz konusu olur. Yabancı bir mahkemede kesinleşmiş bir ceza davası kararının Türkiye’de de aynen kabul edilmesi söz konusu olamaz. Zira devletlerin neyi suç kabul edip neyi suç kabul etmediği, suçun nitelikli hali, suçun cezası gibi hususlardaki tutumları farklılık arz etmektedir. En çok dava konusu edilen konu ise tanıma ve tenfiz kararları aile hukukunu ilgilendiren boşanma davası ve velayet davası ile alacak davalarının icraya konulmasıdır.

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Tanıma tenfiz dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 1. Dilekçenin verileceği mahkeme doğru yazılmalıdır. Zira dilekçe verilmesi gereken yer mahkemesinden başka bir yer mahkemesine verildiğinde dava yetkisizlik sebebiyle reddedilecektir. Yine aynı şekilde görevli olmayan bir mahkemeye, örneğin aile mahkemesine verilmesi gerekiyorken sulh ceza mahkemesine verilen bir dilekçe de görevsizlik sebebiyle reddedilecektir.
 2. Davacı taraf ve davalı tarafın doğru yazılması gerekir.
 3. Konu belirtilmelidir.
 4. Davanın neden açıldığı ve dilekçenin neden yazıldığı açıklamalar kısmında maddeler halinde belirtilmelidir.
 5. Davayı açmadaki yasal nedenler gösterilmelidir.
 6. Tanıma tenfiz dilekçesine eklenecek evraklar kanıt olarak sunulmalıdır.
 7. İstem sonucunda dilekçenin ne için yazıldığı, sonucunda ne istendiği yazılır. Tarih ve imza atılarak dilekçe mahkemeye gönderilir.

Tanıma tenfiz dava dilekçesi yazmak uzmanlık gerektiren bir iştir, bir avukat ile birlikte hazırlanması gerekir. Örneğin boşanma kararının tanınması için bir boşanma avukatı ile birlikte tanıma davası açmakta fayda vardır. Zira uzman bir avukat neyin nasıl yapılacağını bildiği için müvekkiline zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları tanıma tenfiz dilekçe örneği yazmakta ve tüm tanıma tenfiz sürecinde destek vermektedirler.

Tanıma Tenfiz Dilekçesi Nereye Verilmelidir?

Tanıma tenfiz dilekçesi nereye verilmelidir, hangi mahkemeye verilmelidir? Tanıma tenfiz davasında yetkili mahkeme davacının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir. Davanın başka bir yer mahkemesinde açılması durumunda hâkim davayı yetkisizlik sebebiyle reddedecektir. Görevli mahkeme ise genel olarak Asliye Hukuk Mahkemesi, tanıma konusu dava bir aile hukuku davası ise de Aile Mahkemesi’dir. Dilekçenin başka bir mahkemeye yazılması durumunda dava görevsizlik sebebiyle reddedilecektir.

Tanıma Tenfiz Dilekçesine Eklenecek Olan Evraklar Nelerdir?

Tanıma tenfiz dilekçesine eklenecek evraklar sıkça sorulan sorulardandır. Sorularınızı netliğe kavuşturmak için aşağıda belirttiğimiz evrakların tamamını tanıma tenfiz dilekçesi içerisinde bulundurmanız gerekmektedir. Eklenmesi gereken evraklar şunlardır;

 1. Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslı veya tasdikli sureti.
 2. Yabancı mahkeme kararının kesinleştiğine dair şerh.
 3. Yabancı mahkeme kararının apostil şerhi.
 4. Sayılan belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrildiğine dair konsolosluktan alınmış, konsolosluk tarafından tasdik edilmiş belge.
 5. Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
 6. Noter tasdikli veya konsolosluktan alınan fotoğraflı avukat vekâletnamesi.

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği yazmak hukuki birikim isteyen bir iş olduğu için ilgili bir avukat tarafından yazılması tavsiye edilmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları müvekkilleri adına tanıma tenfiz dava dilekçesi yazmakta ve tenfiz sürecini yürütmektedir. Aklınıza takılan soruları danışma formundan bize gönderebilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

1 Yorum. Yeni Yorum

 • Semra Tufan
  2 Ocak 2019 17:44

  Merhaba
  ben Ekim 2018 de Almanyada Boşandım ikimizde Türk Vatandaşıyız.Zor bi boşanma oldu ,kızlık ismimi geri almak istiyorum ve Nüfus cüzdanından evli yazısını sildirmek istiyorum.Samsunluyum ve yakında Samsuna gidicem ,eski eşim hic birsekilde yanaşmıyor ,lütfen bana yardımcı olurmusunuz Samsunda iyi bir Avukat tavsiye edebilirmisiniz.
  Saygılarımla Semra Tufan

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü