TCK Madde 171 – Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 171 – Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu
✅ TCK Madde 171 Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu
✅ Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun cezası nedir? Üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Taksirle;

a) Yangına,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 171 Gerekçesi

Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır.

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun birinci fıkrasında söz konusu edilen fiillerin taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için de, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir.

Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar neticesi açısından örneğin taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu oluşabilir. Bu gibi durumlarda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.

Yayım tarihi: 3 Mar 2023