TCK Madde 180 – Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 180 – Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu
✅ TCK Madde 180 Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu
✅ Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçunun cezası nedir? Üç aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK Madde 180 Gerekçesi

Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında trafik güvenliğini kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 13 Mar 2023