✅ TCK Madde 183 Gürültüye Neden Olma Suçu
✅ Gürültüye Neden Olma Suçunun cezası nedir? İki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

(1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 183 Gerekçesi

Madde metninde gürültüye neden olma fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunun için, gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir.

Yayım tarihi: 16 Mar 2023