TCK Madde 276 – Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 276 – Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu
✅ TCK Madde 276  Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu
✅ Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçunun cezası nedir? Üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır

TCK Madde 276 Gerekçesi

Madde, bilirkişi ve tercümanların kasten gerçeği yanlış olarak yansıtmalarını, yanlış tercüme yapmalarını cezalandırmaktadır. Bilirkişinin, kendi bilgi ve değerlendirmesine göre vereceği mütalâanın sadece hatalı olması, kastın bulunmaması hâlinde suç oluşturmayacaktır.

Yayım tarihi: 22 Haz 2023