TCK Madde 322 Savaş zamanında Yükümlülükler Suçu
✅ Savaş zamanında Yükümlülükler suçunun cezası nedir?  Üç yıldan on yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Savaş zamanında, Devletin silahlı kuvvetleri veya halkın ihtiyaçları için Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine getirmeyen kişi üç yıldan on yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yükümlülüklerin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi taksirle meydana gelmesi, cezanın dörtte üçüne kadarının indirilebilmesi sebebidir. TCK 322/2

TCK Madde 322 Gerekçesi

Madde, savaş zamanında silâhlı kuvvetlerin veya halkın ihtiyaçları için kamu kurum veya kuruluşlarıyla sözleşme yaparak iş veya mal verme taahhüdünde bulunanların, yükümlülüklerini kısmen de olsa yerine getirmemelerini cezalandırmaktadır.
Yayım tarihi: 17 Eyl 2023