TCK Madde 326 – Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 326 – Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler Suçu
TCK Madde 326 Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler Suçu
✅ Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler suçunun cezası nedir?

Sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK Madde 326 Gerekçesi

Madde, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaların yok edilmesi, tahribi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması veya bunların tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanılmaları, hileyle alınmaları veya çalınmaları fiillerini cezalandırmaktadır.
Yayım tarihi: 25 Eyl 2023