TCK Madde 340 – Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 340 – Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç Suçu
TCK Madde 340 Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç Suçu
✅ Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç suçunun cezası nedir?
 Müebbet hapis cezası verilir.

(1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.

TCK Madde 340 Gerekçesi

Madde metninde, yabancı devlet başkanlarına yönelik olarak işlenen suçlardan dolayı verilecek cezanın artırılarak hükmedilmesi öngörülmüştür. Ancak, bunun için, karşılıklılık koşulunun aranması gerekir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından tanınmış bulunması, doğal olarak, temel koşuldur.

Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan dolayı şikâyet hakkının, ilgili yabancı devlet hükûmeti tarafından kullanılabileceği öngörülmüştür.

Yayım tarihi: 23 Eki 2023