Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Ceza Hukuku
  3. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
0
(0)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak TCK 179’da sayılan fiillerden biri ile trafikte başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmaktır. TCK 179/1 uyarınca:

  • Kara, deniz, hava yahut demiryolu ulaşımınına dair konulmuş her türlü işareti değiştirmek, kullanılamaz hale getirmek, konuldukları yerden kaldırmak, yanlış işaretler vermek,
  • Geçiş, varış, kalkış ya da iniş yolları üzerine bir şey koymak,
  • Teknik işletim sistemine müdahale etmek yasaklanmıştır. Maddede bu fiiller işlenerek başkalarının hayatları, sağlıkları veya malvarlıkları bakımından tehlikeye sebep olunması önlenmeye çalışılmıştır. Amaç ulaşımın güven içerisinde akışını sürdürülmesini sağlamaktır. İkinci fıkrada ise sevk ve idare düzenlenmiş ve ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayatlarına veya malvarlıklarına karşı tehlike oluşturabilecek şekilde sevk veya idare edilmesi suç oluşturur. Maddenin son fıkrasında aracı emniyetli şekilde sevk veya idare edemeyecek olmasına rağmen araç kullanmak düzenlenmiştir. Bu halde kişi alkol, uyuşturucu madde etkisinde olabileceği gibi başka bir sebeple de aracı emniyetli kullanamayacak olabilir. Başka bir sebebin daha anlaşılır olması bağlamında uzun süre mola vermeden yorgun ve uykusuz bir şekilde araç kullanmaya devam etmek örnek olarak verilebilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası Nedir?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak cezası nedir sorusunu TCK 179 ile cevaplandırmak mümkündür. TCK 179 trafik güvenliğini koruma altına almak amacıyla bunu tehlikeye sokacak davranışlarda bulunan kimseler için hapis cezası öngörmektedir. Buna göre maddenin birinci fıkrasındaki fiillerden biri veya birkaçını işleyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişi bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen tehlikeli sevk veya idare fiilini işleyen kimse hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Maddenin üçüncü fıkrası uyarınca aracı emniyetli sevk veya idare edemeyecek olmasına rağmen kullanmaya devam eden kimse cezalandırılır. Alkollü araç kullanma cezası da 179/2 uyarınca belirlenecek ve alkollü araç kullanan fail üç aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Suretiyle Kazaya Sebebiyet Verme

Alkollü araç kullanma TCK 179/3 uyarınca soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Buna göre tipik bir davranış bulunmaktadır ve tehlike buna bağlı olarak oluşacak veya oluşmayacaktır. Söz konusu tipik davranış alkollü araç kullanmaktır ve bunun sonucunda bir kaza meydana gelse de gelmese de araç kullanan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sonucu cezalandırılacaktır. Fakat kişi alkollü araç kullanması sebebiyle kazaya sebebiyet verirse cezalandırma taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçları uyarınca gerçekleştirilecektir.

Alkollü araç kullanma sebebiyle gerçekleşen kaza neticesinde bir kimsenin yaralanmasına sebep olan kişi TCK 89 uyarınca taksirle yaralama suçu kapsamında cezalandırılır. Taksirle yaralama suçu takibi şikayete bağlı bir suç iken bilinçli taksir söz konusu olduğunda trafik şikayet etme şartı aranmamaktadır. Aracın alkollü kullanımı nedeniyle meydana gelen kazada ölüm gerçekleşmişse kişi TCK 85’ten cezalandırılacaktır. Alkollü sürücü kazada hem ölüm hem de yaralamaya sebep olmuşsa TCK 85/2 uyarınca iki yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Anılan bu ölüm veya yaralama suretiyle zarar meydana geldiği hallerde kişi fikri içtima hükmü gereği TCK 179’dan cezalandırılmayacaktır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak İçin Alkol Sınırı Ne Kadardır?

Alkollü araç kullanarak bireyler trafikteki diğer bireylerin hayatını, sağlıklarını veya malvarlıklarını tehlikeye sokmaktadır. Bu sebeple Karayolları Trafik Kanunu madde 48 uyuşturucu, uyarıcı madde almış veya alkollü sürücülerin araç kullanmasını yasaklamıştır. Kolluk, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüleri teknik cihazlar kullanarak kanlarındaki alkol miktarını tespit edecektir. Normal şartlarda hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araçlar bakımından 0.20 promilin üzerinde alkol tespit edilirse yalnızca idari para cezası verilmektedir. Alkollü araç kullanma cezası idari para cezası ile sürücü belgesinin geri alınmasıdır. Ancak ilgili madde uyarınca teknik cihazla yapılan ölçüm neticesinde kandaki alkol miktarının 1.00 promilin üzerinde olduğu tespit edilirse TCK 179 /3 uygulama alanı bulacaktır. Bu, trafik güvenliği açısından aşılmaması gereken alkol miktarıdır. Sınırının aşıldığında polis tarafından yapılan alkol çevirme olarak bilinen kontrollerde veya trafik şikayet etme yöntemiyle yapılan ihbarla tespit edilmeniz ve cezalandırılmanız söz konusu olacaktır.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü