Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Alkollü Araç Kullanma Suçu Cezası ve Unsurları

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Alkollü Araç Kullanma Suçu Cezası ve Unsurları
Alkollu Araç Kullanma
0
(0)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu TCK’nın 179. Maddesinde düzenlenmiştir. Genel tehlike yaratan suçlardan olan trafik güvenliğini tehlikeye sokma herkesin, yani toplumun belirli hukuki yararlarını korumayı amaçlamaktadır. Bu düzenlemeyle genel hukuki yararlardan birini tehlikeye veya zarara uğratan fiillerin cezalandırılması sağlanmaktadır. Söz konusu hukuki yarar TCK 179 bağlamında düşünüldüğünde trafik güvenliği ve dolayısıyla kamunun güvenliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte elbette kişilerin yaşam hakkı, bedensel bütünlüğü veya mülkiyet hakkı da düzenlemeye temel olarak alınmıştır.

TCK 179 her üç fıkrasında trafik güvenliğine ilişkin ayrı ayrı suç tiplerine yer vermiştir. Bu üç suç tipinin ortak özelliği kasten işlenen suçlar olmalarıdır. Zira taksirle tehlikeye sokma bir sonraki maddede düzenleme alanı bulmuştur.

Genel tehlike yaratan suçlardan olması nedeniyle bu suç bakımından mağdurun belirli ya da belirlenebilir kimseler olması şartı aranmamaktadır. Üç fıkra bakımından da herkes bu suçun mağduru olabilir. Fail ilk fıkrada herkes olabilecekken ikinci fıkra için yalnızca aracı harekete geçiren ve yönlendiren kimse olabilir. Bu anlamda uzaktan kumandayla yönetilen bir aracın faili de yöneten olacaktır. Üçüncü fıkra bakımından ise fail yalnızca maddede belirtilen kimse olabileceğinden özgü suç söz konusudur. Yani alkol veya uyuşturucu etkisiyle veya başka bir sebeple emniyetli bir şekilde aracı sevk ve idare edemeyen bu suçun faili olmaktadır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma başlıklı TCK 179.maddesinde üç farklı suç tipinin bulunduğunu yukarıda belirtmiştir. Bu suç tiplerine göre verilecek olan trafik güvenliğini tehlikeye sokma cezası da değişiklik gösterecektir. TCK 179 uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak cezasını fiillere göre inceleyelim:

1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güvenli şekilde devamının sağlanması amacıyla konulmuş her türlü işareti değiştirmek, kullanılamaz hale getirmek, konuldukları yerden kaldırmak, yanlış işaretler vermek; geçiş, varış, kalkış yahut iniş yolları üzerine herhangi bir şey koymak veya teknik iletişim sistemine müdahale etmek suretiyle başkalarının hayatı, sağlığı yahut malvarlığı hakkında bir tehlikeye sebep olmak ilk fıkrada belirtilen suç tipini oluşturmaktadır. Bu halde fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişiler için hayat, sağlık ya da malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek biçimde sevk ve idare etmek fiili ikinci fıkrada suç olarak düzenlenmiştir. Bu durumda fail iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

3) Üçüncü fıkrada alkollü araç kullanma suçu düzenlenmiştir.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Cezası

Alkollü araç kullanma cezası TCK 179 fıkra 3’te belirlenmiştir. İlgili cezayı açıklamadan önce alkollü araç kullanma suçundan bahsetmek gerekecektir. Madde metninde kişinin alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle yahut başka herhangi bir nedenle aracı emniyetli şekilde sevk ve idare edemeyecek olması hüküm altına alınmıştır. Başka bir neden kavramından herhangi bir neden çıkarılabilmektedir. Buna örnek olarak uzun süre araç kullanımı nedeniyle hissedilen aşırı yorgunluk ve uykusuzluk dikkate alınmadan aracın kullanılmaya devam etmesi de ilgili fıkra kapsamında cezalandırılabilir bir davranıştır.

Bu maddede soyut tehlike suçu düzenlenmiştir. Diğer bir değişle bu madde kapsamında cezalandırmaya gidilebilmesi için kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin bulunması aranmamaktadır. Bu bağlamda alkollü araç kullanma sebebiyle ölüm veya kaza gibi somut bir sonuç meydana gelirse bunlara ilişkin ilgili hükümler uyarınca ayrıca cezalandırmaya gidilecektir.

Alkollü araç kullanmanın cezalandırılabilmesi için aracın sürücüsü veya yönetenin yalnızca alkol kullanmış olması yeterli değildir. Ayrıca almış olduğu alkol sebebiyle aracı emniyetli bir şekilde sevk ve idare edemiyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu husus her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Alkollü araç kullanma cezası ikinci fıkra uyarınca belirlenecek olup iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Alkollü Araç Kullanırken Ölüme Sebep Olma

Alkollü araç kullanırken bu sebeple aracı emniyetli idare edememek ve neticede ölüme sebep olmak mümkündür. Bu durumda verilecek cezanın neye göre belirleneceği Kanunda belirtilmemiş olduğundan öğreti ve Yargıtay’ın görüşleri dikkate alınacaktır. Her ikisinin görüşüne göre de fikri içtima kuralları uygulanmalıdır. Burada fail işlediği bir fiille birden fazla suçun oluşmasına neden olmuştur. Buna göre TCK 44 hükmü gereği fail en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Alkollü araç kullanarak ölüme sebep olunursa trafik güvenliğini tehlikeye sokmak cezası değil taksirle öldürme suçundan cezalandırmaya gilidir.

Alkollü Araç Kullanma Sonrası Kazaya Sebebiyet Verme

Alkollü araç kullanma sonrası kazaya sebebiyet verme halinde bu kaza neticesinde bir yaralama meydana gelirse taksirle yaralama suçu oluşacaktır. Bu halde TCK 44 gereği fikri içtima kurallarının uygulanması gerekir.  Yargıtay da aynı görüşte olduğu bir kararda:

“Sanık, yönetiminde olduğu otomobil ile bölünmüş yolda ters istikamete girip katılan K’nin sevk ve idaresi altındaki araca çarpıp mağdurların basit tıbbi müdahale ile etkisinin giderilebilir şekilde yaralanmalarına sebep olmak suretiyle kazaya karışmıştır. Ayırca sanığın 341 promil alkollü araç kullandığı tespit edilmiştir. Böylece sanık güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluşmasına sebep olmuştur. Bu nedenle sanığın TCK 44 uyarınca 61. Madde de göz önüne alınarak yalnızca taksirle yaralama suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden…” (Yargıtay 17.01.2012, 15930/177)

Yukarıda vermiş olduğumuz alkollü araç kullanma Yargıtay kararı da göstermektedir ki bu halde fikri içtima yapılacak ve yalnız en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırmaya gidilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bilinçli taksir bilinçsiz taksir ayrımıdır. Zira bilinçsiz taksir halinde taksirle yaralama suçu takibi şikayete bağlı bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu halde mağdurun şikayetçi olmaz ise fail yalnız TCK 179’dan cezalandırılacaktır.

TCK’nın alkollü araç kullanmaya ilişkin hükmünün yanında KTK’nın 48.maddesine de bakmak gerekecektir. Zira KTK m.48/5 ile alkollü araç kullanma sonrası kazaya sebebiyet verilmesi halinde hem idari hem de cezai yaptırım uygulanacağı hükmü açıktır. Bu durumda 0,51-1,00 promil arasında trafik kazasına sebep olan sürücü hakkında hem idari yaptırım uygulanacak hem de ceza tatbikatı yapılacaktır.  

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Unsurları

Promil Sınırı

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluşturan davranışlardan biri alkollü araç kullanmadır. Burada kastedilen alkol etil alkoldür. Alkollü araç kullanımı tek başına yeterli olmayıp bunun aracı emniyetli olarak kullanamayacak kadar etkili olması şartı da her somut olayda ayrıca ele alınarak araştırılmalıdır. Ancak aracın emniyetli olarak kullanılamayacağına karine olarak belirli promil sınırının aşılması hali kabul edilmiştir. Bu sınır için KTK’nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 97.maddesi incelenmelidir.

Alkol etkisi altında trafikte araç kullanma söz konusu olduğunda trafik görevlilerince tespit edilen sürücüler hakkında alkol kontrolüne tabi tutulurlar. Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca alkol etkisinin idari para cezası gerektireceği sınır 0,50 promildir. Ancak promil oranı 1,00’ın üzerinde ise aracı sevk ve idare eden kimse hakkında TCK 179 uyarınca adli işlem yapılacaktır. Bu promil sınırının aşılmış olması halinde ayrıca güvenli sürüş yeteneğinin kaybedilmesi veya buna ilişkin dışa yansıyan bulgular aranmamaktadır. Son olarak oranı 0,30 ile 1,00 promil arasında bulunan sürücülerden de bahsetmek gerekir. Bu sürücüler hakkında adli işlem yapmadan önce sürücünün kişisel durumuna bakılmalıdır. Zira alkol herkes üzerinde aynı etkiyi göstermemektedir.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü