Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek için Gerekli Şartlar ve Belgeler Nelerdir?

 1. Topo Hukuk
 2. Boşanma ve Aile Hukuku
 3. Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek için Gerekli Şartlar ve Belgeler Nelerdir?
Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek
5
(2)

Günümüzde özellikle Milletlerarası Özel Hukuku ve aile hukukunu ilgilendiren konulardan biri de bir Türk vatandaşının yabancı uyruklu biriyle evlenmek isteği. Kişinin kendi uyruğu dışında biriyle evlenmesi yani yabancı uyruklu biriyle evlenmesi hukuk alanında birçok yönünü etkilemektedir. Evlilik sürecinden yabancı uyruklu eşin Türkiye’de oturma iznini almasına ve boşanmak istedikleri zaman boşanma sürecine kadar birçok alanda farklılıklar olabilmektedir. Özellikle bu işlemlerin çoğu zaman Türk hukuk sistemi içerisinde gerçekleşmediğini göz önüne aldığımızda prosedürlerde değişiklikler meydana gelebilmektedir. Örneğin yurtdışında boşanan bu bireylerin Türk hukuk sistemi içerisinde boşanmış sayılabilmeleri için tanıma ve tenfiz davasının Türkiye’de açılması gerekir.

Yabancı uyruklu biriyle evlenmek isteyen Türk vatandaşı bu evliliğini Türkiye sınırları içerisinde evlilik yönetmelik ve mevzuatına uygun bir şekilde yetkili makamlar önünde gerçekleştirebileceği gibi yurtdışında da gerçekleştirebilir.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlilik Sonrası İşlemler

Günümüzde evlilik trendlerinin de değiştiğini ve bireylerin refah seviyelerinin de artığını göz önüne aldığımızda gerek iki Türk vatandaşının gerekse yabancı biriyle evlenmek isteyen Türk vatandaşının yurtdışında evlenmesini oldukça olağan karşılarız. Yurtdışında evliliği gerçekleştirecek olan bireylerin yani eşlerin her ikisi de Türk vatandaşıysa bu durumda kişiler yurtdışındaki makama başvurmadan da direk Türk konsolosluklarında evlilik törenlerini gerçekleştirebilirler. Fakat Türk vatandaşı birey yabancı uyruklu biriyle evlenecekse ya da evleneceği kişi çifte vatandaş ise bu durumda Türk konsolosluğunda evlilik töreni gerçekleştirilememektedir. Bu yüzden bulundukları ülkenin prosedürüne uygun bir şekilde evlilikleri gerçekleşmektedir.

Yabancı biriyle evlenecek olan birey ve eşi yurtdışında bulundukları ülkenin yetkili makamları önünde evleneceklerinden dolayı yetkili makamın isteyeceği birtakım belgeler olabilmektedir. Bireyler ancak bu belgeleri tamamlarsa yurtdışında evlenebilirler. Peki, bu evlilik Türk hukuk sistemi içerisinde evlilik işleminin gerçekleşmesinden sonra geçerli kabul edilecek midir? Yabancı uyruklu biriyle evlenen kişinin Türk hukuk sistemi içerisinde de evli sayılabilmesi için evliliğin gerçekleşmesinden itibaren kanun hükmünde gösterilen süre dâhilinde gerekli işlemlere başlaması gerekir. 

Herhangi Bir Belge Gerekli mi?

Birazdan ele alacağımız başlıkta yurtdışında yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin Türk hukuk sistemi içerisinde de evliliğinin geçerli sayılabilmesi için yapması gereken işlemlerden bahsedeceğiz. Bu nedenle burada da o işlemleri gerçekleştirirken lazım olacağı ve kendisinden isteneceği belgeleri ifade etmekte fayda vardır.

Yurtdışında yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin kendisine dair ve eşine dair getirilmesi gereken birtakım belgeler vardır ve bu belgeler şunlardır:

Türk vatandaşı olan eşten istenen belgeler:

 1. Evlendirme ehliyeti belgesi
 2. İkametgâh belgesi
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 4. Pasaportunun aslı ve fotokopisi
 5. Uluslararası doğum kaydı
 6. Nüfus kayıt örneği
 7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 4 adet vesikalık fotoğraf

Yabancı olan eşten istenen belgeler:

 1. Yabancı uyruklu kişinin bekâr olduğuna dair belge
 2. Doğum sertifikası
 3. Kimlik belgesi
 4. 2 ya da duruma göre 4 adet vesikalık fotoğraf
 5. 6 tane uluslararası posta pulu
 6. Bu belgeler yurtdışında yabancı uyruklu biriyle evlenmek isteyen bireyle beraber getirilebileceği gibi daha sonra evlilik aşamasında Türkiye’den de istenebilmektedir. Bu belgelerin Türkiye’de yurtdışında bulunulan bölgeye getirilmesi tahmini olarak 1 aydır.

Yabancı Uyruklu Evlilik Sonrası İşlemler Nelerdir?

Yabancı uyruklu biriyle evlenen kişi eğer yurtdışındaki makamlar önünde evlenmiş ise Türk hukuk sistemi kapsamında evliliğinin geçerli olarak sayılması için bu kişinin evlendikten sonra yapması gereken birtakım işlemleri vardır. Bu işlemler şu şekildedir:

Öncelikle Türk vatandaşı olan birey evlilik tescilini gerçekleştirmelidir. Yani Türk vatandaşı birey evlendiğini bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğuna bildirmelidir. Evlilik bildirimini evlendikten itibaren 1 ay içerisinde gerçekleştirmezse idari para cezasına çarptırılabilmektedir. Evlilik bildiriminin gerçekleşmesinden sonra bireye verilen bilgi dâhilinde birey Aile cüzdanı ve Nüfus Cüzdanı başvurusunu gerçekleştirmelidir. 

Yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin evlilik tescilinin gerçekleştirebilmesi için konsolosluğa göndermesi gereken birtakım belgeler vardır. Bu belgeler sırasıyla şunlardır:

 1. Eşlerin her ikisinin de nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri
 2. Evlilik belgesinin aslı yahut onaylı örneği
 3. Evlenmiş olan kadın Türk vatandaşıysa ve ilk evliliği değilse Türk mahkemelerinden alınmış iddet müddetine dair karar
 4. Kadın Türk vatandaşıysa ve evlilik birliği içerisinde önceki soyadını da kullanmak istiyorsa bunu anlatan bir dilekçe
 5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafları

Yabancı uyruklu bir birey ile evlilik halinde geçerlilik için yapılması gereken evlilik sonrası işlemler hakkında ayrıntılı bilgi almak için vatandaşlık hukuku avukatlarımıza danışabilirsiniz. 

Yabancı Uyruklu Eşin Oturma İzni Otomatik Olarak Mevcut mu?

Yabancı uyruklu birey Türk vatandaşıyla evlenmiş olsa dahi eşiyle beraber Türkiye sınırları içerisinde yasal bir şekilde oturmak istiyorsa oturma izni almalıdır. Bu durumda yabancı bireyin alacağı oturma izni dâhilinde birey eşiyle beraber kalabilir. Diğer bir ifadeyle yabancı uyruklu eşin oturma izni otomatik olarak mevcut kabul edilmemekte, oturma izni için başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Yabancı Uyruklu Evlilik İle Oturma İzni Alma

Yabancı uyruklu ile evlilik halinde Türkiye’de ikamet edebilmek için oturma izni alınması gerektiğinden bahsettik. Yabancı eş oturma izni almak için gerekli belgeler ile konsolosluğa başvuruda bulunulmalıdır. 

 Yabancı uyruklu bireyin Türk vatandaşı olan bireyle gerçekleştirdiği evlilik nedeniyle alması gereken oturma izni için gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Yabancı uyruklu birey ile Türk vatandaşının evli olduğunu ilk önce ispatlamaları gerekir. Bu nedenle ispat için getirecekler 2 belge vardır. Bunlar evlilik cüzdanıyla nüfus kayıt örnekleridir.
 2. Ayrıca bireyin bu husus kapsamında oturma izin alabilmesi için evliliklerinin Türk hukuk sistemi kapsamında yetkili makamlarca onaylanması gerekir. Bu durumda yabancı uyruklu biriyle evlenen bireyin evliliklerinin Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli sayılabilmesi için öncelikle yukarıda izah ettiğimiz işlemleri gerçekleştirmesi gerekir.
 3. Yabancı uyruklu kişinin pasaportu
 4. İkamet beyannamesi formu
 5. Fotoğraf (toplam da 3 adet)
 6. Oturma izni bedelinin ödenmesi gerekir.
 7. Harç makbuzu
 8. Türk eşe ait geçim belgesi
 9. Kira kontratı

Yabancı Uyruklu Biriyle Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Yabancı uyruklu biriyle evlenen Türk vatandaşının boşanma davasının görüleceği yer önemlidir. Eğer boşanma davası yetkili ve görevli Türk hukuk sistemi içerisindeki mahkemelerde görülecekse Türk Medeni Kanunu esas alınır. Fakat boşanma davası evlilik gibi yurtdışında gerçekleşecekse bu durumda boşanma davasıyla ilgili usul ve esaslarda gerek Türk hukuk sistemi açısından gerekse boşanma davasının görüleceği devletin hukuk sistemi açısından değişiklik gösterecektir. Eğer boşanma yabancı bir ülkede meydana gelecekse boşanma davasının gerçekleşmesi yabancı uyruklu biriyle evlenen Türk vatandaşı için Türkiye’de boşanmanın gerçekleşmesinden itibaren geçerli olarak sayılmaz. Türk vatandaşının yurtdışında gerçekleştirdiği boşanmanın Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli sayılabilmesi için ayrıca tanıma ve tenfiz davasını açması gerekir. Açılan tanıma ve tenfiz davasıyla yurtdışında gerçekleşmiş ve kesinleşmiş olan boşanma davası Türkiye’de de geçerli sayılarak boşanmanın hüküm ve sonuçları uygulamaya geçecektir.

Yurtdışında Nikah Türkiye’de Geçerli Olur mu?

Yurtdışında yapılan nikahın Türkiye’de geçerli olması mümkündür ancak bu geçerlilik için yurtdışında yapılan nikah ilk olarak Türk hukukuna uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. Evlenmenin düzenlenmiş olduğu Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen bir evlilik yetkili makamlara bildirilmesi yoluyla ülkemizde de geçerli olacaktır. Öte yandan yurtdışında nikahın Türkiye’de geçerli olmasının bir yolu daha bulunmaktadır. Bu yol nikahın Türk konsolosluğunda gerçekleştirilmesidir.

TMK’ya göre evlenmek için tarafların yaş şartını sağlaması, ayırt etme gücüne sahip olması; hısımlık, önceki evliliğin devamı, kadının iddet mühletinin doldurulmaması, akıl hastalığı gibi evlenme engellerinin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartların mevcut olduğu bir nikah yurtdışında gerçekleştirilmiş olsa dahi Türkiye’de geçerli olacaktır. Fakat bu geçerliliğin sağlanabilmesi için makalemizde bahsetmiş olduğumuz işlemlerin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmekte fayda vardır.

Topo Hukuk Bürosu yabancılar hukuku avukatlarından yurtdışı evlilik ve boşanma hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

63 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhabalar,

  Dogum sertifikasi ve bekar olunduguna dair belge demissiniz, yabanci taraf icin. Dogum tarihi pasaportta yazan bir bilgi pasaport tek basina yeterli degil mi? Bekar oldugunu gosteren belgeyi Istanbuldaki ilgili ulkenin konsoloslugundan alabilir miyiz? Bu bekarlik belgesi olmadan mantiken nikah kiyilmaz zannediyorum. Dilerseniz beni arayabilirsiniz 505 *******

  Cevapla
 • Merhaba,
  Suriye’den bekar olduğuna dair evrak (ihraç kayit) pasaport randevu doğum evragi ölüm evragi her türlü evraklariniz konsolosluk onaylı temin edilir.

  Cevapla
 • Merhaba ben gurcistan vatandasi ile sadece gurcistanda evlendim turkiyede evli gorunmuyorum ve ayrildik acaba benim mirasi ma ortak olabilirmi?

  Cevapla
 • Merhaba. Yeni evliyiz. Eşim Arjantinli biz Türkiye’de evlendik. Eşim bütün ülkelere pasaportu ile giriş yapabiliyor. Bu durumun bana herhangi bir faydası bulunur mu ? Yani birlikle aktarmalı uçuş yaparken örneğin eşim ispanya da çıkış yapabilirken ben yapabilir miyim?

  Cevapla
 • Merhabalar. Ben türküm ve hiç Türkçe bilmeyen belçika vatandaşı bir bireyle evleneceğim. Türkiye de bu evlilik gerçekleşip daha sonrasında ben Belçika’ya gidebiliyor muyum? Ve Türkiye’de nasıl evlenebilirim?

  Cevapla
 • merhabalar ben bende 8 yaş büyük biriyle evleneceğim bunda herhangi bir ıskıntı varmı eşim oturum kartını alabilirmi etki edermi oturum kartına ve mezun olduğu bölümde çalışabilirmi burada teşekkürler

  Cevapla
 • merhaba ben türk vatandaşıyım erkek arkadasım italyan ama türk vatandaşıda çift vatandaş olup italyada yaşıyor türkiyede evllenecegiz bunun için nasıl yol izlememiz gerekiyor ve evlendikten bir bucuk sene sonra italyaya ikamet etmem sorun olurmu yardımci olursanız teşekkür ederim.

  Cevapla
 • – merhaba, kız arkadaşım polonya lı ve bu yaz evlenmek istiyoruz, ikimizin yaşı da genç, bu bir sıkıntı olur mu?
  – Evlendikten sonra direk Polonya ya yerleşebilir miyim?
  – Türkiye de evlendikten sonra Polonya da da herhangi bir işlem yapmamıza gerek var mı?
  cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Merhaba Kerimcan Bey,

   Yabancı uyruklu biriyle evlenme konusundaki kararınız için tebrik ederiz. Yaşınız eğer 18’den büyük ise bu anlamda herhangi bir sorun olmayacaktır. Polonya yasalarına göre ikamet izni şartlarını incelemelisiniz. Sonraki prosedürlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmetine başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Yurt dısında türk vatandaslıgından 92 de cıkmıs yani alman olan biriyle evlendim bu sürede türkiyede ikametgahım devam vede çalışmaktayım ülkemde yetkili makamlara gidip evliligimi tanıttım vede şuan işyerinden evlilik izni alabiliyormuyun sonucta evlendim ..saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba İbrahim Bey,

   Yabancı biriyle evlenmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. İş hukuku ile ilgili olan kısım için işyerinin merkezine göre cevabınız değişkenlik gösterecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Ben Özbekistan vatandaşıyım, eşim Türk vatandaşi. Biz Özbekistan’da evlendik. Şuanda bi süreliğine özbekistadayız. Fakat eşim Türkiyede hala bekar gözüküyor. Biz napmamız gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olurmusunuz lütfen

  Cevapla
  • Merhaba Melisa Hanım,

   Yabancı biriyle evlenmek vatandaşlık gibi konularda hukuki hizmet veren bir hukuk bürosu olarak şunu belirtmeliyiz ki; Evliliğinizin Türk makamlarınca tanınması için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  İranlı biriyle birlikteyim, nişanlanacağız yakında, evlenmek istiyorum. Nişanlanmadan önce, onun orada daha önce evlenip evlenmediğini nasıl öğrenebilirim. Ailem şüpheyle yaklaşıyor, resmiyeten önce nasıl öğrenebilirim.

  Cevapla
 • Merhaba ben almanyada evlendim ve cok kisa surdu evliligim konsolasluga bildirmeden bitti bosandim simdi bunu bildirmem gerekirmi yardimci olursaniz sevinirim

  Cevapla
 • Meraba Bilmek istiyorum ki ben Şuan Oturum Yaptıramadım
  Ceza ödemem lazım
  Kendi Memleketime giderken
  Yani Azerbaycan a
  Ve Şuan Kaçak durumda Gözüküyorum
  Ama Sevgilimle Evlenmek İstiyorum
  Bu durumda Sınırı geçmeden ceza ödemek ve ya evlenmek için napa biliriz
  Sayğılar

  Cevapla
 • Merhaba kız arkadaşım türkmenistanlı türkiye,ye yasadışı yollarla gelmiş evleneceğiz ne yapmam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar ben çin de evlendim resmi işler tamam çin evlilik cüzdanımız var çin noter tasdikli belgeler ve cüzdan var yanımızda türkiyedeyim ve konsolosluğa bildirmedik buradan yani türkiye’den resmi evlilik yapabilirmiyiz

  Cevapla
 • Sizden yardim istiyorum cezayirden bir kız arkadaşım var burada yani turkiyeye gelecek evlenmek için ne tür evrak getirmesi gerekiyor ve gelince ne yapacagim yani nasıl evleneceğim

  Cevapla
 • Merhabalar , kız arkadaşım makedonya vatandaşı , Türkiye’ye geleli 10 gün oldu. 90 gün vizesi var.Nikah işlemlerini başlattık haftaya kısmetse nikahımız var. Nikah tan sonra 90 gün içinde giriş çıkış yapması gerekiyor mu , yoksa evlilik cüzdanı ile oturum iznini bekleyebilir mi ? Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyım ? İlk önce oturum izni daha sonra türk vatandaşı olabilmesi için nasıl bir yol takip etmeliyim ? Şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba. Ben türkiyeden evliyim. Ancak yurt dışında başka bir evlilik daha planlamaktayım. Bulunduğum ülke bu konuyu destekliyor. Bununla birlikte 1 ay içinde türk konsolosluğuna bildirimde bulunmaz isem ve türkiye den de hala evli olduğum için bu evliliğim türkiyede otomatikman geçersiz sayılıyor anladığım kadarı ile. İdari bir para cezası rücu eder mi acaba ?

  Cevapla
 • Merhaba kişi yurt dışında yabancı biriyle evlenmesi için bütün işlerini elçilikler den halledebilir mi? Ve Litvanya da bir Türk ve bir Rus un evlenmesi nasıl olur gerekli işlemler nelerdir? Çok kısa bir sürede evlenebilirler mi?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 11:09

   Merhaba Tuğba Hanım,

   Yabancı ile evlilik prosedürü evraklar hazır olduğu sürece hızlıca bitirilebilen bir süreçtir. Evlilik evraklarınızı toplayıp randevu almalısınız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ablam ingiliz biriyle resmi olarak turkiyede evlendi.yaklasik 14 sene oluyor.adam vefat etti.ablam miras olarak ne hakkı vardır.emekli maaşını alabilirmi.kimse muhattap almıyor ne yapmamız gerek.

  Cevapla
  • Merhaba Efe Bey,

   Ablanızın evli olduğu kişinin uyruğunun İngiliz olması uygulanacak olan hukuku değiştirebilmektedir. Vefat eden kişinin gayrimenkul malları İngiltere’de ise Ingiliz hukuku uygulanacaktır. Malların listesini yapıp miras hukukunu ile ilgili olan kısmı yabancı uyruklu biriyle evlenme hukuki fiiliyle birleştirmek gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  Ispanyol vatandasi erkek arkadasimla yakin zamanda evlenmeyi planlamaktayiz. Erkek arkadasim Ingiltere’de iki yildir ikamet ediyor ve calisiyor. Ingilterede yasamaya devam etmek istiyoruz. Ingilterede oturum izni alabilmem icin evliligimizi hangi ulkede gerceklestmeliyiz? Evlenecegimiz ulke benim oturum izni almami kolaylastirir mi?

  Tesekkurler

  Cevapla
  • Merhaba Nora Hanım,

   İngiliz hukuku ile ilgili uzman farklı bir avukattan destek almanız daha iyi olur. Ancak evliliğinizi Türkiye’de gerçekleştirmeniz mümkün.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,
  Ukrayna’da evlilik yaptım ancak Türkiye’ye bildirmedim ve su an Türkiye’de bekar goruluyorum. Su an boşanmak istiyorum ancak buranın sistemi bosanmamiza izin vermiyor cocuktan dolayı. Bende Türkiye’ye dönüp Ukraynalı başka kız arkadaşımla evlenmek istiyorum. Bu durum nasil bir sorun çıkartabilir? Ukrayna’da evli olduğum ortaya çıkabilir mi?

  Teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba Onur Bey,

   Evliliğinizi bildirmeseniz de bu durum evlendiğiniz gerçeğini değiştirmez. O yüzden usulüne uygun boşandıktan sonra kararı tanıtmanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, yabancı uyruklu eşim ile ekvador ülkesinde evlenip Türkiye’de tasdiklettik. Fakat eşimin benim soyadımı alması ile ilgili bir süreç geçirmedik. Aile oturma izni 2 yıllık, burada da benim soyismimi almamış vaziyette. Bu durumda benim soyadımı alması için ne yapmamız gerekir

  Cevapla
 • Merhaba. Yabancı uyruklu bir kişi ile evlenen bayan artık Türk vatandaşlığından çıkmış mi oluyor. Birde devlet memuru olması sıkıntı yaratır mı.memuriyet hakkı elinden alınır mı evlenince.

  Cevapla
 • Merhaba kız arkadaşım 19 yaşında Azerbaycanlı. Ailesi sorun yaratıyor. Kız arkadaşımda bu yaz kaçmayı düşünüyor. Yani kız arkadaşım kaçacak ve evleneceğiz. Bunun için herhangi bir belge getirmesi lazım mı. Yada ne yapmamız lazım. Yardımcı olursanız teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba ben turk vatandaşıyım özbekistan vatandaşı ile özbekistanda evlilik yapacagım evlilik ehliyet belgesi (bekarlık) belgesini nufus müdürlüğü vermiyor bana kız arkadaşımın bekarlık belgesinin aslını istediler fakat ta özbekistanda asli bekarlık belgesini nasıl gondersin bunun başka bir yolu yokmu yardımcı olurmusunuz birde gerekli belgeler nedir aydınlata bilirmisiniz.

  Cevapla
 • Merhaba ben şu anda Türkiye’de de evliyim Letonya’da Avrupa vatandaşı bir kız arkadaşım ile evlenmek istiyorum fakat Türkiye’de boşandıktan sonra Letonya’da hemen evlenme imkanım oluyormu evleneceğim koz arkadaşım ise bende 20 yaş büyük bu ikimiz açısından sorun değil ama 5 yıldan sonra vatandaşlık hakkı aldığım zaman yada onunla boşandığım zaman da EU vatandaşlık hakkı almış olurmuyum

  Cevapla
  • Merhaba Hamit Bey,

   Single Certificate dediğimiz bekarlık belgesini apostil şerhi ile birlikte aldığınız sürece tekrar evlenmenizde sakınca yoktur. Yabancıyla evlenmek prosedürü ile ilgili detaylı danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben turk vatamdasiyim nisanlim.azerbaycan vatandasi ve kktc de calisiyor fakat turkiuede oturma izni bulunmuyor sadece kktc de var calisma ve oturma izni biz turkiyede nikah kiymak istiyoruz 10 15 gunde suremiz var bunun icin oturma iznine ihtiyac varmi hangi evraklar gerekli nikahin olmasi icin

  Cevapla
 • Merhaba.
  Benim sevgilim almanyada evlendiğimiz zaman Türkiye de yaşamak istiyoruz. İkametgahını buraya aldırdıktan sonra burada yaşaması için yapması gereken başka işlem var mı?

  Cevapla
 • Merhaba öncelikle verdiğiniz faydalı bilgiler için teşekkürler.birde sorum olacak.acaba yabancı ile evlenme sürecinde yardımcı olabilecek ve yönlendirebilecek bir hizmet verebiliyormusunuz bu işlemleri beraber yapacak bir avukat tutabiliyormuyuz?teşekkürler!

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   7 Ekim 2019 10:36

   Merhaba Gürkan Bey,

   Yabancıyla evlilik danışmanlık hizmeti veren büromuz ile 02126793253 nolu hattan iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Topo Hukuk Bürosu
  7 Ekim 2019 10:28

  Merhaba Serkan Bey,

  Büromuz sadece Türkiye’de yabancıyla evlilik ve Türk hukuku konusunda destek sağlamaktadır. Almanya’da oturum izni için oradan bir avukatlık bürosu ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • Turkiyede evlendim turk vatandasiyim. evlendigim kisi avusturya vatandasi bir cocugumuz var 2 yasinda ve bosanmak istiyoruz cocuk kime verilir.

  Cevapla
 • Merhabalar.
  Ben TC vatandasiyim. suan KKTC de yasiyorum. esim ise rum. guney kibris ta evlendik fakat turkiyeye tasdik ettirmek icin gittigimizde kendilerinin birsey yapamayacaklarini ve evlendigim ulkedeki konsolosluga basvurmam gerektigini soylediler. guney kibrista turk konsoloslugu yok. kuzey kibris da politik olarak rum kesimini tanimadigi icin islem yapamayacaklarini soyluyorlar. turkiyede evlenmek icin basvuru yapmak bir cozum olabilir mi

  Cevapla
 • Merhaba, ben türkvatandaşıyım erkek arkadaşım yabancı uyruklu , evlilik için onun topladığı evraklarda temdit işlemi uygulanır mı

  Cevapla
 • İyi günler ben faslı bir kız ile evlenmek istiyorum 2020 ocak ayında burada türkiyede nikah yapacağım evlenme ehliyet belgesi için oturma izni mecburmu ve aile rıza belgesi olacakmı yardım edebilirmisiniz ne yapacağımı bilemiyorum

  Cevapla
 • Avatar
  Topo Hukuk Bürosu
  11 Aralık 2019 12:41

  Merhaba Hasan Bey,

  Bekarlık belgesi ve doğum belgesi önemli olan gerekli evraklardandır. Dilerseniz yabancılar hukuku konusunda uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • İyi günler,ben Tc vatandaşıyım,eşim letonyalı ve biz letonyada evlendik.Ancak şu an ben Türkiyede,eşim ise letonyada yaşıyor.Ben Türkiyede boşanma davası açabilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   28 Aralık 2019 15:13

   Merhaba Ali Bey,

   Yurtdışında yaşayan eşinize boşanma davası açmanızda bir engel yoktur. Ancak boşanma davasının yabancılar hukukuyla olan bağlantısı ile ilgili hukuki danışmanlık almanızda fayda var.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba kolay gelsin özbekistan uyruklu biriyle 2hafta önce evlendim evlendikten sonra yapılması gereken resmi işlemler nelerdir hiçbir yerde bir bilgi bulunmuyor birde pasaportunu süresi azalmış pasaportu Türkiye sınırları içerisinde yenilemek mümkünmü bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum

  Cevapla
 • Merhaba esim çifte vatandaş bulgar vatandaşı turkiyede hakaret sucu nedeniyle aranıyor yurt dışında yaşıyor biz Ukranya da evlendik evlilik tescil işlemi yaptırmamiz mümkün mü turkiyede.bir sıkıntı cikarirlarmi

  Cevapla
 • Merhaba, nişanlımın İngiltere’de oturum izni var ve çalışıyor. Türkiye’de evlenmek istiyoruz. Nikah öncesi işlemleri için nişanlım yerine bir avukat vekil olabilir mi? Nikah için tabi ki kendisi Türkiye’de gelecek ancak en fazla 1 yada 2 haftalığına Türkiye’ye gelebilir. Eğer bu mümkün değilse, yabancı biriyle evlenmek için gerçekleştirilmesi gereken nikah öncesi işlemler ne kadar sürer?

  Cevapla
 • Marhaba, ben TC vatandaşıyım, eşim Çin vatandaşı. 23 Şubat 2016 yılında çinde evlendik. evlendikten sonra gerekli evrakları tastikleri Pekin büyük elçiliğinde hallettik. 2017 yılının Ocak ayında elçilik vasıtasıyla eşime 3 aylık eş durumundan vize çıkarttım. ben 7 buçuk senedir Çin deyim. eşimle beraber Türkiye ye taşınmayı düşünüyoruz. evliliği miz nerdeyse 4
  sene oldu. eşimin daha uzun süreli türkiyede ikamet edebilmesi için ne yapmalıyım? ne gerekiyor. eşim benimle kendi ülkesinin vatandaşlık haklarından mahrum kalmadan bu durumu nasıl çözebiliriz? en uzun eşim türkiye de ne kadar yasal olarak ikamet edebilir?

  Cevapla
 • Merhaba ben Türk vatandaşıyım eşim Afganistan vatandaşı. Benim soyadımın değişmesi durumunda ben hangi kütüğe yazılacağım yani bunun için ayrıca bir işlem yapmamız gerekir mi

  Cevapla
 • merhaba kız arkadaşım yabancı yurt dışında buraya gelmek istiyor evlilik için uçak bileti almak istiyor ama izin için benim burdan birşeyler yapmam gerektiğini söyledi ama ne demek istediğini ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   28 Nisan 2020 10:53

   Merhaba,

   Yabancı kızarkadaşınız ile evlenmeniz için gerekli evrakları toplayıp evlendirme müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,

  Yabanci biriyle Turkiye’de yapilan evliliklerde karsi ulkeye (Tunus) bildirimi bizler mi yapmaliyiz yoksa direkt olarak devlet kanaliyla bildirim yapiliyor mu ? Tabi her ikisinin birden yapilmasi da soz konusu olabilir… Ya da Boyle bir zorunluluk yok mudur? Simdiden tesekkur ederim.

  Saygilarimla..

  Cevapla
 • Merhaba. Ukrayna vatandaşı ile evlenmek istiyorum. Evlilik cüzdanı ve evrak işlemlerinin tamamlanması ne kadar sürer. Detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz zamanınız varsa?

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü