BİLİŞİM HUKUKU

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
bilisim hukuku2
Bilişim suçları avukatı arıyorsanız bize ulaşın

Teknolojinin geldiği nokta itibariyle, internet artık başlı başına alternatif bir gerçeklik haline gelmiştir. Bunun sonucunda da bu gerçekliğin de bazı kurallara tabi olmasına ihtiyaç duyulmuş ve bilişim hukuku adını verdiğimiz alan ortaya çıkmıştır.

İnsanın fiziken içinde bulunduğu alemde koyulan hukuk kurallarının sanal aleme uyarlanması gerekmiştir. Zira, bu sanal gerçekliğin temelinde yer alan unsur da insandır. Fiziken yapabildiklerimizin bir kısmını sanal alemde de yapabilmemiz, buradaki boşluğun doldurulması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu anlamda hukukun en önemli ve yegane amacı olan adaletin, sanal alemde yürütülen faaliyetler bakımından da sağlanması amacı bilişim hukuku şemsiyesi altında inşa edilmeye çalışılmıştır.

Sanal alemde yürütülebilecek faaliyetlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Öyle ki, insan aklının bu faaliyetlerin çeşitlilik potansiyeline henüz vakıf olmadığı söylenebilir. Bu sebeple, ortaya çıkan her yeni durum ile birlikte hukukun da bu duruma adapte olması gerekir. Bahsettiğimiz faaliyetlerin çeşitlenmesi süreci gittikçe daha da kısalmaktadır. Bununla beraber, hukukun adapte edilmesinin de buna bağlı olduğunu düşünürsek bilişim hukukunun diğer alanlara nazaran daha dinamik ve kısa sürelerde ortaya çıkan yeni durumların getirdiği sonuçları içeren bir alan olduğunu görebiliriz.

Bilişim Hukuku Uzmanı Neden Önemlidir?

Bilişim Hukuku’nun açıkladığımız sebeplerden dolayı genç ve dinamik bir hukuk alanı olması bu alandaki kurallara dair ciddi bir takibat gerektirir. Bu takibatın nitelik olarak sağlamlığı, kişinin hem genel hukuk bilgisine haiz olması hem de teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurmasına bağlıdır. Sadece genel hukuk bilgisi de bu anlamda yeterli olmayabilir. Kendi içindeki özel durumlar dikkate alınarak hazırlanan belli alanlara dair hukuk kuralları da bu takibatın içinde yer almalıdır. Çünkü bilişim hukuku da hepsinde olduğu gibi diğer hukuk dallarıyla ilişki içerisindedir.

Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi hukuki işlem ve ilişkilerin de internet üzerinden gerçekleştirilmesini beraberinde getirmiştir. İnternet üzerinden yapılabilecek, hukukun başka alanlarına dahil olan hukuki işlemlerin kurallara aykırılık içermemesi hem kendi mensup olduğu hukuk dalına ilişkin kurallara hem de bilişim hukuku kurallarına uygun olmasına bağlıdır. Buna bağlı olarak bilişim hukuku uzmanı  danışmanlığı kişi açısından zararlı durumların ortaya çıkmaması için son derece önemlidir. Ayrıca günlük hayatta yapmak için zaman ve enerji harcadığımız işlerimizin internet üzerinden yapılması kişiye önemli faydalar sağlamaktadır. Örnek olarak ticaret hayatında hızlı olmanın taşıdığı önemi de düşünürsek internet üzerinden yapılabilecek faaliyetler konusunda bilişim hukuku uzmanının kılavuzluğu, kişinin daha önce haberdar olmadığı yöntemlerin varlığını öğrenmesiyle ciddi faydalar da sağlayabilir.

Bilişim Suçları

Günümüz hukuk sistemlerinin kendisine temel aldığı üzere bizim hukukumuzda da bireyin özgürlüğü esas alınır. Ancak elbette bu özgürlüğün diğer bireylerin özgürlüğü de söz konusu olduğundan bazı sınırları vardır. Bu sınırların aşımı durumlarının bazıları, kanunen belli cezalara bağlanmış suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suçların fiziken işlendiği gibi internet aleminde de işlenmesi mümkün olabilir. Bilişim suçları internet aleminde işlenen suçları konu edinir. Bu suçların koruduğu unsurlar da günlük hayatımızda korunan haklarımızın bir yüzüdür. Bilişim suçlarını üç kategoride inceleyebiliriz.

  • Bilişim Sistemlerine Yönelik Suçlar: Bilişim sistemlerini hedef alarak yetkisiz girme, sistemi engelleme veya bozma, verileri yok etme veya değiştirme fiillerinin işlenmesi bu kategorideki suçlardır.
  • Bilişim Bağlantılı Suçlar: İnternet bankacılığı ya da kredi kartına ilişkin dolandırıcılıklar, bilgisayar sistemleri ile alakalı malların çeşitli yollarla haksız kullanımı gibi fiiller bu kategorinin konusunu oluşturur.
  • Normal Suçların Bilişim Aracılığıyla İşlenmesi: Hakaret, terör propagandası, internet ortamındaki özel hayatın gizliliğini ihlal fiilleri de bu kategoriye girer.

Topo Hukuk Bürosunda, bilişim hukukuna dair en güncel mevzuatların takibatı ile bilişim avukatı departmanımız, üst düzey danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilişim hukuku veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.