boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı,boşanma avukatı istanbul,boşanma avukatları

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarda taraflara hukuki danışmanlık sağlayan ve dava sürecini yönetmekle görevli avukattır. Her ne kadar ülkemizde böyle bir mesleki uzmanlık literatürde mevcut olmasa da halk arasında boşanma, nafaka, mal paylaşımı ve velayet davalarına bakan avukatlar boşanma avukatı olarak isimlendirilmektedir.

Boşanma süreci bilhassa zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu sürecin daha kolay ve hızlı atlatılması adına eşler boşanma avukatına başvurmaktadır. Böylelikle boşanma avukatı eşleri hukuki bilgi birikimi gerektiren konularda bilgilendirecek ve davanın takibini gerçekleştirecektir.  

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma avukatı, medeni hukukun kapsamı içerisinde yer alan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda ve dava sürecinde gerekli çalışmaları yürütür. Boşanma avukatı genel olarak şu işlerle ve davalarla ilgilenmektedir:

 • Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolünün hazırlanması ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması, dava sürecinin takibi ve yürütülmesi
 • Boşanmada mal paylaşımı davası
 • Evlilik sözleşmesi ve evlenmeden önce yapılacak olan mal rejimine ilişkin sözleşmeler
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası
 • Çocukların velayetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Nafaka talebi veya nafaka artırım davası
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınması gereken tedbir ve kararlar

Boşanma Avukatı İle Çalışmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davası sürecinde boşanma avukatı ile çalışmak kanuni bir zorunluluk değildir. Herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak sürecin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi adına uzman bir boşanma avukatına danışmakta yarar vardır. Kişinin sahip olduğu haklar hakkında detaylı bilgi sahibi olması boşanma sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramaması kısaca mağdur olmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu noktada en iyi boşanma avukatı müvekkiline sağladığı hizmetlerle farkını ortaya koyacak, boşanma sürecini etkin bir şekilde yürütecek ve davanın makul süre içerisinde sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket edilmesi telafisi zor zararlara sebep olabilmektedir. Bu sebepledir ki boşanma sürecinin henüz yolun başındayken en iyi boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi gerekmektedir.

Hızlı Boşanmak İçin Boşanma Avukatı Gerekli Midir?

Boşanma davasının süratle sonuçlandırılması açısından uzman boşanma avukatıyla birlikte çalışmakta fayda vardır. Zira avukat uygulanacak prosedürü en iyi bilen kişi olduğu için usulde yapılan hatalar sebebiyle davanın uzamasına engel olacaktır.

İyi Boşanma Avukatının Boşanma Davalarına Etkisi

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar ne yazık ki hukuki sorunların yanında sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Boşanmayı düşünen ancak sürecin nasıl ilerleyeceğini, hangi haklara sahip olduğunu ve bu süreçte kendisini nelerin beklediğini bilmeyen pek çok kişi bulunmaktadır. Boşanmak isteyen eşler, boşanma sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramamak ve mağdur olmamak adına en iyi boşanma avukatını aramaktadır. En iyi boşanma avukatı; boşanma isteği ile gelen kişiyi dikkatlice dinleyen, boşanma sebeplerini anlamaya çalışan ve boşanma sürecini müvekkiline anlatan avukattır.

Boşanma davalarında müvekkili dinleyip onu anlamak kadar dava süreci hakkında onu bilgilendirmek de büyük önem taşımaktadır. Aradaki güven ilişkisinden güç alan kişiler dürüstçe boşanmaya sebep olan olaylardan bahsedebilecektir. İyi boşanma avukatı ise almış olduğu bilgileri toparlayacaktır. Çünkü bu bilgiler aslında mahkemeye sunulma aşamasında önem arz eder. En iyi boşanma avukatı bu bilgileri en iyi şekilde sunacaktır. Müvekkilinin taleplerini, savunmasını hukuki bir temele dayanarak gerçekleştirecektir. Bu da deneyim ve hukuki bilgi birikimi gerektirmektedir. En iyi boşanma avukatı bu özelliklere sahip ve bilgilerini hayata geçirebilen, uygulayabilen bir avukattır. Davanın iyi boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi ise kişilere hukuki anlamda haklarını bilmesi, bu hakların en iyi şekilde savunulması, dava sürecinin daha kolay ve hızlı ilerlemesi anlamında fayda sağlayacaktır.

Uzman Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

“Uzman boşanma avukatı nasıl bulunur?” sorusu boşanmak isteyen eşlerin internette sıklıkla arattığı sorulardan birisidir. Belirtmek gerekir ki bir avukatın hangi alanda uzmanlaştığı o avukatın bilgisi ve tecrübesi doğrultusunda tespit edilecektir. Bu sebeple uzman boşanma avukatı ararken o avukatın aile hukuku alanındaki bilgi yeterliliği, daha önce aile hukuku alanında kaç dava takip ettiği, bu davalarda ne kadar başarılı olduğu gibi hususların sorulması gerekecektir. Örneğin akademik olarak kendisini boşanma ve aile hukukunda geliştirmiş, makaleler yayınlamış bir avukatın bilgisinden şüphe edilmeyecektir. Bu alanda ne kadar tecrübe sahibi olduğu ise avukatın kendisinden öğrenilebilir. Bununla birlikte meslek hayatı boyunca yalnızca veya çoğunlukla boşanma davalarını takip eden bir avukatın tecrübeli olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.

Boşanma Avukatı Arıyorum Diyenler Ne Yapmalı?

Boşanma avukatı arıyorum diyenler çoğunlukla tanıdık vasıtasıyla avukat bulmaya çalışmaktadırlar. Daha önceden boşanmış bir kimsenin tavsiye etmesi üzerine aynı avukata danışmak uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte adliye yakınlarında bürosu olan avukatlara tabeladan görüldüğü kadarıyla ulaşılabilmektedir. Ancak bunun tamamen şansa bırakıldığı ve araştırılmadan herhangi bir avukata danışılmasının doğru olmayacağını belirtmek gerekir. Fakat internette yapılan aramalar kişiye bu konuda bilgi verebilmektedir. Örneğin sitesinde makaleler yayınlayan, çalışmalarından bahseden avukatlar hakkında ön bilgiye sahip olunabilecektir. Boşanma avukatı arıyorum diyen kişilerin anlaşacakları boşanma avukatı hakkında tecrübe, eğitim ve mesleki birikim anlamında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanmak isteyen eşler İstanbul’da boşanma avukatı arıyorum, İstanbul boşanma avukatı, boşanma avukatı İstanbul gibi aramalar yapmaktadır. İstanbul boşanma avukatı İstanbul ilinde boşanmak isteyen eşlerin başvurabileceği avukatlardır. Boşanma avukatları İstanbul’da büyük bir şehir olmasından ötürü küçük şehirlere oranla daha kolay bulunabilmektedir. Fakat boşanmak isteyen kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve dava sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi adına herhangi bir avukatla değil bir boşanma avukatıyla bu süreci yönetmesi önemlidir.

Boşanma Davası Çeşitlerine Göre Avukatın Gerekliliği

Boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun bir boşanma avukatına danışılarak açılmalıdır. Her ne kadar bu davaların açılmasında avukat desteği almak yasal zorunluluk olmasa dahi davanın önemi düşünüldüğünde bu bir zorunluluk haline gelebilmektedir. Çünkü kişilerin doğrudan doğruya hayatlarıyla ilgili bir mesele olan boşanmada tarafların talepleri, nafaka, tazminat, çocukların durumu gibi pek çok önemli husus söz konusu olmaktadır. Belirtilen bu hususların dilekçede veya anlaşmalı boşanmalarda protokolde doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde taraflar için hak kayıpları söz konusu olabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varmaları halinde söz konusu olabilecektir. Ancak Medeni Kanun bunun için birtakım şartlar öngörmüştür. Bu şartlar:

 • Eşlerin nikâh tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi
 • Eşlerin boşanmanın maddi ve manevi tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olmaları
 • Anlaşmaya varılan konuların anlaşmalı boşanma protokolü ile imza altına alınmış olması
 • Tarafların davaya bizzat katılarak irade beyanlarını tekrar etmeleri

Hâkim bu şartların gerçekleşmesi halinde tarafların irade beyanlarını değerlendirecek ve uygun bulması halinde boşanmaya karar verecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin tek taraflı olarak boşanma davası açması halinde söz konusu olmaktadır. Eşlerin boşanma konusunda anlaşıp bunun sonuçları üzerinde anlaşmaya varamamış olmaları halinde açılacak dava çekişmeli boşanma davasıdır. Bu tür boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Çünkü çekişmeli boşanma davası eşlerin ne oranda kusurlu olduklarının tespiti, tanık dinlenmesi, velayetin kime verileceği, nafaka ve tazminat istemlerini de kapsamaktadır.

Boşanma Avukatı Ücretleri

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI, 2023 İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ,
Aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası, 19.000,00 TL’den az olmamak üzere, dava değerinin %15’i,
Boşanmanın tanınması ve tenfizi, 15.000,00 TL (tanıma), 13.500,00 TL (tenfiz),
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kadlırılması davaları, 11.000,00 TL,
Nişan bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat ve hediyelerin iadesi davaları, 12.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u,
Anlaşmalı boşanma davası, 12.500,00 TL,
Çekişmeli boşanma davası, 19.000,00 TL,
Maddi ve manevi tazminat istemli çekişmeli boşanma davası, 19.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Soybağının reddi ve babalık davaları, 16.500,00 TL,
Nafaka davaları, 11.500,00 TL,
Evlat edinme davası, 12.500,00 TL,
Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 tedbirleri, 8.000,00 TL,
Nafaka icra takibi, 11.000,00 TL’den az olmamak üzere alacak miktarının %10’u,
Çocuk teslimi icrası, 11.500,00 TL.

Boşanma Dilekçesi Yazımında Avukat Desteğinin Önemi

Boşanma dilekçesi, boşanma davası açabilmek için gerekli olan ilk belgedir. Boşanma dilekçesinde boşanmaya sebep olan olayların doğru ve eksiksiz bir şekilde açıklanması, delillere atıf yapılması, davanın açılmasında dayanılan hukuki sebepler ve davacının istemi doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgilerin belirtilmesi ve açıklanmasında hataya düşülmesi davanın seyrini oldukça fazla etkilemektedir. Boşanmaya sebep olan olaylara dair delillerin toparlanması ve dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Sayılan bu sebeplerle hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren boşanma dilekçesinin yazımında avukat desteği oldukça önemlidir. Ancak boşanma ve aile hukuku davalarında uzman olan bir avukatın desteği ile ihtimaller ve sonuçlar bağlamında en doğru izahat yapılarak boşanma dilekçesi yazılabilecektir.

Boşanma Sebeplerinin Boşanma Avukatı ile Doğru Nitelendirilmesi

Boşanma sebeplerinin doğru nitelendirilmesi boşanma dilekçesinin yazımında önem arz eden bir husustur. Dava dilekçesinin hazırlanmasının ne kadar önemi ve hak yoksunluklarına sebep olabileceği düşünüldüğünde boşanmaya sebep olan olayın hukuk bilgisine sahip kimse tarafından nitelendirilmesi gerekliliği anlaşılacaktır. Zira sebebin doğru nitelendirilmemesi usul hatası olduğundan davanın reddine sebep olabilmektedir. Boşanma avukatı ile çalışmanın önemi boşanma sebeplerinin doğru nitelendirilmesinde bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

Boşanma Sürecinin Hangi Aşamasında Boşanma Avukatı ile Anlaşmak Gerekir?

Boşanma süreci esasen eşlerin birlikte veya eşlerden birinin boşanmaya karar verdiği anda başlamış olmaktadır. Bu anlamda verilen kararın hukuken hangi sonuçları doğuracağı noktasında kişinin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Örneğin anlaşmalı boşanmalarda protokolün yazımında eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları hakkında anlaşmaya varmaları gerekecektir. Bu anlamda bir boşanma avukatından boşanmaya karar verdikleri anda ve boşanma davası açmadan önce hukuki destek almaları yararlı olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında da süreç oldukça zorlu ve uzun olduğundan dolayı boşanma dilekçesi yazımından başlayarak dava sürecinin takibini sağlamak amacıyla boşanma avukatıyla anlaşmak gerekecektir. Aksi takdirde kaçırılan süreler, yanlış talepler vs. olabildiğinden dolayı yapılan hataları telafi etmek mümkün olmayabilmektedir.

Boşanma Davası Öncesi Boşanma Avukatı Gerekliliği

Boşanma avukatı boşanma davasından önce müvekkilinin boşanma sebebini ve taleplerini dinler. Avukat müvekkilinin taleplerini netleştirdiğinde dava dışı uzlaşma yöntemlerine başvurabilir. Dava dışı çözüm yöntemleriyle boşanma sürecinin taraflar için daha sağlıklı ve daha az yıpratıcı bir şekilde sonuçlanması sağlanır. Ancak dava dışı uzlaşma yöntemlerinden olumlu bir sonuç alınamadığında avukat dava açmak için gerekli hazırlık sürecini başlatır.  Boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığını ve müvekkilinin ileri sürdüğü boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Ardından iyi bir boşanma avukatı evlilik birliğini sonlandırma isteğini haklı sebeplerle ve destekleyici birtakım bilgiler ile temellendirir. Boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi dava hazırlık aşamasının en önemli adımlarından bir tanesidir. Boşanma davasının hazırlık süreci ne kadar dikkatli ve özenli yürütülürse boşanma davasında da o kadar başarılı sonuçlar ile karşılaşılır.

Boşanma Avukatına Soru Sormak

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kişiler hukuk bürolarına internet üzerinden sorularını yöneltebilmektedir. Bugün birçok hukuk bürosunun internet sayfasında kişilerin avukata soru sorma imkânı bulunmaktadır. Boşanma avukatına soru sormak ve boşanmanın hukuki sonuçları hakkında bilgi almak önemlidir. Çünkü kişiler davayı avukat ile açmasalar dahi dilekçe yazımında neye dayanılacağı, neleri dilekçede belirtmeleri gerektiği gibi soruların cevabını aramaktadır. Doğru yönlendirme ile bazı boşanma davalarında avukatsız da işlemler yürütülebilir. Ancak boşanma avukatına soru sorup danışmak önem arz etmektedir. Topo Hukuk Bürosu boşanma avukatlarına avukata soru sor isimli danışma formundan tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Nasıl Boşanma Avukatı Olunur?

Avukatlık mesleğinde bölüm sanılanın aksine fakültede seçilen bir şey değildir. Hatta hukuk fakültesinde okumuş olma şartı aranan mesleklerin hiçbirisi fakültede seçilen mesleklerden değildir. Bu mesleklere yönelebilmek için öncelikle hukuk fakültesinin bitirilmesi ardından çeşitli yollara veya sınavlara başvurularak meslek seçiminin yapılması gereklidir. Avukatlık mesleğinde bu durum hukuk fakültesinin bitirilmesinden itibaren bir yıllık zorunlu staj ile başlar. Bu stajın bitimiyle beraber avukatlık ruhsatı alınmaya hak kazanılmış olur. Stajın başlatılabilmesi için kanunda sayılan yasaklılık nedenlerinden herhangi birine sahip olmamak gerekir. Ruhsat alındıktan sonra artık avukat hukuk fakültesinden ve kendi imkânlarıyla edindiği bilgiler, okuduğu kitaplar, katıldığı seminerler ve daha pek çok etken ile kendini geliştirerek belirli bir alanda uzmanlaşmak için çabalayacaktır. Bu noktada kişi boşanma avukatı olmak için kendini bu alanda hem akademik alanda hem de deneyim ile geliştirmelidir. Topo Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır boşanma avukatları ile hizmet vermekte ve boşanma avukatı yetiştirmekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları

Boşanma sürecinin oldukça zorlu ve yıpratıcı olabileceğinden yukarıda bahsettik. Bu sürecin daha kolay atlatılması noktasında boşanma avukatları oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Topo Hukuk Bürosu uzman boşanma avukatları ile müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. Boşanma dilekçesinin yazımında, anlaşmalı boşanma protokolünün oluşturulmasında, davanın açılması ve dava sürecinin yakından takibi amacıyla bize danışabilir, profesyonel avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde yayınladığımız boşanma ve aile hukukuna dair diğer makaleleri okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Boşanma davalarıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruları danışma formundan veya ofis numaramızdan bize sorabilirsiniz.

✅ Hizmet Kapsamı: Hukuk Bürosu
✅ Hizmet Bölgesi: Türkiye
✅ Kuruluş Yılı: 2015
☎️ İletişim: +90 212 909 36 98
Yayım tarihi: 5 Eki 2017

YORUMLAR

40 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhaba hocam biz eşimle severek evlendik ama eşimin ailesinden bıktım artık tahammülüm kalmadı eşim ilk başta onları dinlemiyordu ama şimdi çok değişti tahammül edemiyorum. 2 yaşında bide oğlum var ama bu duruma tahammül edemiyorum. Boşansam oğlum bende kalırmı

  Cevapla
 • Merhaba ben boşanma davası açmak istiyorum ama maddi durumum iyi değil ilk dava açmadan önce barodan nasıl avukat isteyebiliriz birde dava açmadan önce mi isteniyor

  Cevapla
 • hocam ben yozgat akdağmadeninden yazıyorum açıkca söyleyim hocam bizim boşanma davamız vardı red oldu 15/01/2019 tarihinde 3yıl sürdü hocam red oldu biz anlaşmalı boşanmak istiyoruz eşimle yalnız ikamet ettimiz şehirde değilde başka şehirde anlaşmalı boşanma davası açıp avkat eşliğinde boşana bilirmiyiz mesela akdağmadeninde davamız red oldu gefekçeli karar yeni çıktı biz anlaşmalı dava açıp da sorgun ilçesi var orda boşana bilirmiyiz avkatta birde hocam gerekçeli karara itiraz etmek istemiyorum eşimde etmek istemiyor bu davanın hükmü kalırmı anlaşmalı dava açınca

  Cevapla
  • Merhaba Doğa Hanım,

   Boşanma davanızın derdestlikten reddedilmemesine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. İlk boşanma davasını sonuçlandırmadan diğerini açmanızı tavsiye etmiyoruz. Boşanma avukatı desteği almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrblar 2014 yilinda bir evlilik yaptim esim askeri personeldi akrabalar sayesinde tanistik sonra ilerleyen surecte evlendik evlilivimin ikinci ayindan hatta dugun gunum diyebilirim mutsuzdum ve esim bana bosanilim derdi bunun sonu kotuye gidecek dedi ben aileme ve cevreme mahcup olmamayim diye 4 sene turlu zorluklara ragmen devam ettirdim en istanbuldayken film koptu artik ikimizde calisiyorduk bana soguk davranmalar sudan bahnelersen kavgalar filan ve ben onun cogu kez ikinci sahislarla telefon mesaji fotograf ve internetten takiplerini gordum sonra biz ayrildik ben memlekete ailemin yanina gittim ayrildiktan sonra o istanbulda bir ay sonra dava acti dava 4 senedir suruyor ve benim ziynet esyalarimi habersiz gitti bozdurup uzerine bankaya yatirmis onun ailesiyle birlikte kalirken ben onlardan kaynakli kaza gecirdim ve bosanma davasi 4 yil sonra mahkeme temyize gonderdi yargitaya bosanma olmadi bu gecen surecte.ben lisansimi tamamladim yuksek lisans yapiyorum.Acilan nafaka davasini ben kazandim aliyordum bosanma olmayinca oda kesildi ve ben yurtta kaliyorum.Artik bosanmak istiyorum tum haklarimi alarak bana yardimci olurmusunuz ne yapmam gerekli.

  Cevapla
  • Merhaba Merve Hanım,

   Boşanma davalarında gördüğümüz kadarıyla boşanma sebepleri iyi incelenmeden açılan davalarda başarı oranı düşük olmaktadır. Büromuz boşanma avukatları İstanbul‘da yaşıyor iseniz size destek anlamında faydalı olacaktır. Ayrıca davanızın sürüncemede bırakılmaması adına takibi önemlidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed