Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Avukatı Nedir ?

Boşanma avukatı, boşanma ve aile hukukundan kaynaklanan davalara bakan avukattır. Boşanma davası ise eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin evlilik birliğine son verme kararı alması halinde açılacak olan davadır. Boşanma avukatı da aile hukukunun konusunu oluşturan boşanma, nafaka, mal paylaşımı ve velayet davalarına bakan, müvekkillerine bu konularda hukuki danışmanlık veren avukata verilen isimdir. Her ne kadar ülkemizde böyle bir mesleki uzmanlık literatürde mevcut olmasa da halk arasında yukarıda belirtilen davalara bakan avukatlar boşanma avukatı olarak isimlendirilmektedir.

Boşanma süreci bilhassa zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu sürecin daha kolay ve hızlı atlatılması adına eşler boşanma avukatına başvurmaktadır. Böylelikle boşanma avukatı eşleri hukuki bilgi birikimi gerektiren konularda bilgilendirecek ve davanın takibini gerçekleştirecektir.  

Uzman Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur ?

Uzman boşanma avukatı nasıl bulunur sorusu internette sıklıkla araştırılmaktadır. Bu konuda belirtmek gerekir ki bir avukatın hangi alanda uzmanlaştığını bilgisi ve tecrübesi gösterecektir. Bu sebeple uzman boşanma avukatı ararken bu avukatın daha önce aile hukuku alanında kaç dava takip ettiği, ne kadar başarılı olduğu, genel olarak hangi tür davalara baktığı vb. soruları sormak gerekecektir. Örneğin akademik anlamda boşanma ve aile hukuku alanında kendisini geliştirmiş, makaleler yayınlamış, kitap yazmış bir avukatın bilgisinden şüphe edilmeyecektir. Bu alanda ne kadar tecrübe sahibi olduğu sorusu avukatın kendisinden öğrenilebilir. Bununla birlikte mesleki hayatı boyunca yalnızca veya çoğunlukla boşanma davalarını takip eden bir avukatın tecrübeli olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.

İyi Boşanma Avukatının Boşanma Davalarına Etkisi

Boşanmak isteyen eşler öncelikli olarak ünlü boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı arayışına girmektedir. Peki bir avukatın iyi boşanma avukatı olduğu nasıl anlaşılır ? İyi boşanma avukatı ilk olarak müvekkiline karşı dürüst olmalı ve müvekkili ile arasında bir güven ilişkisi kurmalıdır. Müvekkilini boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm konularda bilgilendirmelidir.

Boşanma davalarında olguların ve olayların şeffaf olarak izah edilmesi önem arz ettiği için boşanma avukatının doğru bilgilendirilmesi mühimdir. Aradaki güven ilişkisinden güç alan kişiler dürüstçe boşanmaya sebep olan olaylardan bahsedebilecektir. İyi boşanma avukatı ise almış olduğu bilgileri toplarlayacaktır. Çünkü bu bilgiler aslında mahkemeye sunulma aşamasında önem arz eder. En iyi boşanma avukatı bu bilgileri en iyi şekilde sunacaktır. Müvekkilinin taleplerini, savunmasını hukuki bir temele dayanarak gerçekleştirecektir. Bu da deneyim ve hukuki bilgi birikimi gerektirmektedir. En iyi boşanma avukatı bu özelliklere sahip ve bilgilerini hayata geçirebilen, uygulayabilen bir avukattır. Davanın iyi boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi ise kişilere hukuki anlamda haklarını bilmesi, bu hakların en iyi şekilde savunulması, dava sürecinin daha kolay ve hızlı ilerlemesi anlamında fayda sağlayacaktır.

Boşanma Avukatı Ücretleri

boşanma avukatı ücretleri, boşanma avukatı ücreti, boşanma avukatları ücretleri

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri boşanmak isteyen eşler tarafından merak edilmektedir. Fakat boşanma avukatı ücreti konusunda kesin bir miktar vermek mümkün değildir. Ücretlerin değişiklik göstermesine sebep olan pek çok etken bulunmaktadır. Öncelikle davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğu boşanma avukatı ücreti belirlenenmesinde önem arz etmektedir. Çekişmeli boşanmalarda anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak davanın uzun sürüyor olması, tanık dinlenmesi, bilirkişi raporları, kusur tespitleri vb. gereklilikler boşanma avukatı ücretlerinin artışına sebep olmaktadır. Bununla birlikte davanın açılacağı şehir, müvekkilin mal varlığı, açılacak davada avukatın iş yükü, dava masrafları boşanma avukatı ücreti belirlenmesinde rol oynayan unsurlardandır. Son olarak avukatın bilgi ve tecrübesinin, bu alanda sahip olduğu başarılarının ücretin belirlenmesine etki edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Boşanma avukatı ücreti hakkında İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Tarifesi örnek verilebilir. 2018 yılı itibariyle İstanbul için boşanma avukatı ücretleri;

a)Anlaşmalı boşanmalarda avukatlık ücreti 5000 TL

b)Çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücreti 7300 TL

c)Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli boşanma davalarında avukatlık ücreti 7300 TL’den az olmamak üzere belirlenmiştir. Fakat her Baro’nun farklı ücret tarifesi belirleyebileceğini unutmamak gerekir. Sonuç olarak boşanma avukatı ücretleri ile ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte; avukattan avukata değişiklik gösterebilmektedir.

Boşanma Avukatı Arıyorum Diyenler Ne Yapmalı ?

Boşanma Avukatı Arıyorum

Boşanma Avukatı Arıyorum İstanbul

Boşanma avukatı arıyorum, boşanma davası açmak isteyen eşler ilk olarak boşanma avukatı arayışına girmektedir. Fakat çoğu kez taraflar boşanma avukatları nasıl bulunur sorusunu cevaplandıramamaktadır. Bu noktada “Boşanma avukatı arıyorum.” diyerek araştırmaya başlayan eşler için nereden başlanabileceğine dair tavsiyeler oluşturduk.

Boşanma avukatları boşanmaya karar veren eşler tarafından çoğunlukla tanıdık vasıtasıyla bulunmaktadır. Daha önceden boşanmış bir kimsenin tavsiye etmesi üzerine aynı avukata danışmak uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte adliye yakınlarında bürosu olan avukatlara tabeladan görüldüğü kadarıyla ulaşılabilmektedir. Ancak bunun tamamen şansa bırakıldığı ve araştırılmadan herhangi bir avukata danışılmasının doğru olmayacağını belirtmek gerekir. Fakat internette yapılan aramalar kişiye bu konuda bilgi verebilmektedir. Örneğin sitesinde makaleler yayınlayan, çalışmalarından bahseden avukatlar hakkında ön bilgiye sahip olunabilecektir. Boşanma avukatı arıyorum diyen kişilerin anlaşacakları boşanma avukatı hakkında tecrübe, eğitim ve mesleki birikim anlamında bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanmak isteyen eşler İstanbul’da boşanma avukatı arıyorum, İstanbul boşanma avukatı, boşanma avukatı İstanbul gibi aramalar yapmaktadır. İstanbul boşanma avukatı İstanbul ilinde boşanmak isteyen eşlerin başvurabileceği avukatlardır. Boşanma avukatları İstanbul büyük bir şehir olmasından ötürü küçük şehirlere oranla daha kolay bulunabilmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman boşanma avukatları ise İstanbul Avrupa Yakası Şişli ilçesinde faaliyet göstermektedir.

Boşanma Avukatına Soru Sormak

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kişiler hukuk bürolarına internet üzerinden sorularını yöneltebilmektedir. Bugün birçok hukuk bürosunun internet sayfasında kişilerin avukata soru sorma imkanı bulunmaktadır. Boşanma avukatına soru sormak ve boşanmanın hukuki sonuçları hakkında bilgi almak önemlidir. Çünkü kişiler davayı avukat ile açmasalar dahi dilekçe yazımında neye dayanılacağı, neleri dilekçede belirtmeleri gerektiği gibi soruların cevabını aramaktadır. Doğru yönlendirme ile bazı boşanma davalarında avukatsız da işlemler yürütülebilir. Ancak boşanma avukatına soru sorup danışmak önem arz etmektedir. Topo Hukuk Bürosu boşanma avukatlarına avukata soru sor isimli danışma formundan tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Boşanma Dilekçesi Yazımında Avukat Desteğinin Önemi

Boşanma dilekçesi, boşanma davası açabilmek için gerekli olan ilk belgedir. Boşanma dilekçesinde boşanmaya sebep olan olayların doğru ve eksiksiz bir şekilde açıklanması, delillere atıf yapılması, davanın açılmasında dayanılan hukuki sebepler ve davacının istemi doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgilerin belirtilmesi ve açıklanmasında hataya düşülmesi davanın seyrini oldukça fazla etkilemektedir. Boşanmaya sebep olan olaylara dair delillerin toparlanması ve dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Sayılan bu sebeplerle hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren boşanma dilekçesinin yazımında avukat desteği oldukça önemlidir. Ancak boşanma ve aile hukuku davalarında uzman olan bir avukatın desteği ile ihtimaller ve sonuçlar bağlamında en doğru izahat yapılarak boşanma dilekçesi yazılabilecektir.

Boşanma Davası Çeşitlerine Göre Avukatın Gerekliliği

Boşanma davası ister anlaşmalı boşanma olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun bir boşanma avukatına danışılarak açılmalıdır. Her ne kadar bu davaların açılmasında avukat desteği almak yasal zorunluluk olmasa dahi davanın önemi düşünüldüğünde bu bir zorunluluk haline gelebilmektedir. Çünkü kişilerin doğrudan doğruya hayatlarıyla ilgili bir mesele olan boşanmada tarafların talepleri, nafaka, tazminat, çocukların durumu gibi pek çok önemli husus söz konusu olmaktadır. Belirtilen bu hususların dilekçede veya anlaşmalı boşanmalarda protokolde doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde taraflar için hak kayıpları söz konusu olabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varmaları halinde söz konusu olabilecektir. Ancak Medeni Kanun bunun için birtakım şartlar öngörmüştür. Bu şartlar:

-Eşlerin nikah tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi

-Eşlerin boşanmanın maddi ve manevi tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olmaları,

-Anlaşmaya varılan konuların anlaşmalı boşanma protokolü ile imza altına alınmış olması

-Tarafların davaya bizzat katılarak irade beyanlarını tekrar etmeleridir. Hakim tarafların irade beyanlarını değerlendirecek ve uygun bulması halinde boşanmaya karar verecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin tek taraflı olarak boşanma davası açması halinde söz konusu olmaktadır. Ancak eşlerin boşanma konusunda anlaşıp bunun sonuçları üzerinde anlaşmaya varamamış olmaları halinde açılacak dava çekişmeli boşanma davasıdır. Bu tür boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Çünkü çekişmeli boşanma davası eşlerin ne oranda kusurlu olduklarının tespiti, tanık dinlenmesi, velayetin kime verileceği, nafaka ve tazminat istemlerini de kapsamaktadır.

Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Taleplere Etkisi

Boşanma davasında tarafların talep edebilecekleri nafaka, tazminat, velayet ve malların paylaşımı noktasında bilgilenmesi gerekmektedir. Çünkü bu konuda bilgi sahibi olmadan mahkemede talepte bulunmak hak kayıplarına sebep olmaktadır. Bu anlamda boşanma avukatından haklarını öğrenmesi ve hukuki prosedürlere uygun olarak talepte bulunması önem arz etmektedir.

Nafaka Talebi

Nafaka, kanunda dört farklı türde düzenlenmesine karşın boşanma davalarında bunların yalnızca üç tanesi söz konusu olmaktadır. Bunlar; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır. Tedbir nafakasına, boşanma davası esnasında geçimi zorlaşan eşin geçimine yardımcı olmak amacıyla talepte bulunulmasına gerek olmaksızın hakim tarafından kendiliğinden hükmolunur. Tedbir nafakası geçici olup boşanma davasının karara bağlanması ile geçerliliğini kaybedecektir.

Yoksulluk nafakası; boşandıktan sonra maddi durumu kötüleşerek yoksullaşacak olan eşi korumak amacıyla düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakası boşanma davası esnasında talep edilip boşanma kararı ile nafaka da karara bağlanabileceği gibi yoksulluk nafakası için boşanma kararından sonra ayrı bir nafaka davası da açılabilir. İştirak nafakası ile ise TMK’da boşanma kararı kesinleştikten sonra çocuğun velayet sahibi olmayan eş, velayet üzerinde kalan eşe çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma yani iştirak etme borcu altına gireceği şeklinde düzenlenmiştir. Bu katılma kanunda da belirtildiği üzere katılanın gücü oranında olmalıdır. Mevcut nafakanızın arttırılmasını istiyorsanız, nafaka arttırım davası makalemizi okuyabilirsiniz.

Velayet Talebi

Velayet, ergin olmayan çocuğun menfaatlerinin ergin bireyler olan anne ve babası tarafından korunması durumudur. Evli olmayan ana babanın çocuğunun velayeti kural olarak anaya ait olmakla beraber evli ana babanın çocuğunun velayetinin ortak kullanılması esastır. Bununla birlikte eğer evlilik birliğine son verilecekse çocuğun velayeti ana ya da babadan birine bırakılır. Bu durumda takdir yetkisi çocuğun menfaatlerini gözetmekle yükümlü olan hakime aittir. Hakimin gözetmesi gereken bir diğer önemli husus çocuğun anne şefkatine ihtiyacıdır. Belirli bir yaştan küçük çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için anne sevgisine ihtiyaç duymaları küçük çocukların velayeti hakkında toplumda genel bir kanı oluşturmaktadır.

Tazminat Talebi

Boşanma davalarında tarafların halihazırda ya da gelecekte gerçekleşme ihtimali yüksek olan menfaatlerinin boşanma yüzünden zarar görmesi durumunda kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf kusurlu olan taraftan zararına uygun bir maddi tazminat talep edilebilmektedir. Bunun dışında boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden herhangi bir kişilik hakkı zarara uğrayan taraf (örneğin zina sebebiyle ayrılık) yine bu zararın giderilmesi için uygun bir manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu talepler sonucu hükmedilecek maddi tazminat peşin ya da aylık şeklinde ödenme imkanına sahipken manevi tazminatta böyle bir seçenek yoktur. Manevi tazminatın tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Maddi tazminatın ödenme şekline hakim karar verecektir. Aylık şeklinde ödenecek maddi tazminatlar da yukarıda belirtilen yoksulluk nafakasının ortadan kalkması hallerinde ortadan kalkacaktır. Hakim yine aynı yoksulluk nafakasında olduğu gibi burada da istem halinde sosyal ve ekonomik durumu göz önünde tutarak aylıkları yeniden belirleyebilecektir.

Mal Paylaşımı Talebi

Boşanma davası ile mal paylaşımı talebinde bulunulabilmesi için öncelikle evlilik birliği kurulmadan önce ya da kurulduktan sonra eşler arasında bir mal rejimi sözleşmesi yapılmış mı buna bakmak gerekecektir. Eğer mal rejimi sözleşmesi yapılmış ise öncelikle belirlenen mal rejimi sözleşmesinin hukuka uygun olup olmadığının araştırılması gerekir. Eğer yapılmamış ise yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin hükümleri uygulanacaktır. Buna göre eşlerin malları edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak ikiye ayrılacaktır. Edinilmiş mallar her iki eşin ortak mal varlığı olduğu gibi kişisel mallar sadece mal sahibine aittir. Kişisel eşyalar; manevi tazminat alacakları, evlilik öncesinde sahip olunan ya da evlilik sonrasında karşılıksız kazanım yoluyla elde edilen mallar, sadece kişisel kullanıma özgü mallar ve kişisel mallar yerine geçen değerlerdir. İşte bu hükümlere göre boşanma davasıyla beraber ya da boşanma davasının arkasından boşanma avukatı ile açılacak bir dava ile mal paylaşımı talep edilebilir.

Boşanma Sebeplerinin Boşanma Avukatı ile Doğru Nitelendirilmesi

Boşanma sebeplerinin doğru nitelendirilmesi boşanma dilekçesinin yazımında önem arz eden bir husustur. Dava dilekçesinin hazırlanmasının ne kadar önemi ve hak yoksunluklarına sebep olabileceği düşünüldüğünde boşanmaya sebep olan olayın hukuk bilgisine sahip kimse tarafından nitelendirilmesi gerekliliği anlaşılacaktır. Zira sebebin doğru nitelendirilmemesi usul hatası olduğundan davanın reddine sebep olabilmektedir. Boşanma avukatı ile çalışmanın önemi boşanma sebeplerinin doğru nitelendirilmesinde bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

Boşanma Avukatı ile Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Boşanma avukatı ile boşanma davasının süresi somut davanın şartlarına göre değişebileceğinden kesin bir süre vermek mümkün olmayacaktır. Davanın niteliğine, anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre, tanık dinlenmesi, bilirkişi raporu gerektirip gerektirmediğine göre bu süre kısalıp uzayabilecektir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere bir avukat ile davaya katılmak, boşanma avukatının talepleri ve sebepleri daha keskin çizgilerle ve daha sağlam dayanaklarla belirteceğinden dolayı sürenin kısalmasında etkili olacaktır. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki anlaşmalı boşanma davaları en fazla 3-4 ay sürecekken çekişmeli boşanma davalarında bu süre 4-5 yıla kadar uzayabilmektedir. Boşanma avukatı ile yol almak bu süreleri yarı yarıya düşürebilmektedir.

Hızlı Boşanmak İçin Boşanma Avukatı Gerekli Midir ?

Hızlı bir boşanma için boşanma davasının uzman boşanma avukatı ile birlikte açılması yararlı olacaktır. Avukat hukuki bilgi birikimine sahip olduğundan prosedürü doğru uygulayacak ve sürenin usulde yapılan hatalar sebebiyle uzamasına engel olacaktır.

Boşanma Avukatı ile Çalışmak Zorunlu Mudur ?

Boşanma davası sürecinde boşanma avukatı ile çalışmak kanunen bir zorunluluk değildir. Fakat boşanma avukatı ile çalışılmadığında kişiler hukuken bilgili ve boşanma konusunda uzman olmadığından dolayı hata yapabilmektedir. Bu hatalar davada görevli ve yetkili mahkemenin karıştırılması olabileceği gibi talep edilenlerin doğru aktarılamaması da olabilecektir. Belirttiğimiz sebeplerden dolayı boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatına danışılması yerinde olacaktır.

Boşanma Avukatı Nasıl Olunur ?

Avukatlık mesleğinde bölüm sanılanın aksine fakültede seçilen bir şey değildir. Hatta hukuk fakültesinde okumuş olma şartı aranan mesleklerin hiçbirisi fakültede seçilen mesleklerden değildir. Bu mesleklere yönelebilmek için öncelikle hukuk fakültesinin bitirilmesi ardından çeşitli yollara veya sınavlara başvurularak meslek seçiminin yapılması gereklidir. Avukatlık mesleğinde bu durum hukuk fakültesinin bitirilmesinden itibaren bir yıllık zorunlu staj ile başlar. Bu stajın bitimiyle beraber avukatlık ruhsatı alınmaya hak kazanılmış olur. Stajın başlatılabilmesi için kanunda sayılan yasaklılık nedenlerinden herhangi birine sahip olmamak gerekir. Ruhsat alındıktan sonra artık avukat hukuk fakültesinden ve kendi imakanlarıyla edindiği bilgiler, okuduğu kitaplar, katıldığı seminerler ve daha pek çok etken ile kendini geliştirerek belirli bir alanda uzmanlaşmak için çabalayacaktır. Bu noktada kişi boşanma avukatı olmak için kendini bu alanda hem akademik alanda hem de deneyim ile geliştirmelidir. Topo Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır boşanma avukatları ile hizmet vermekte ve boşanma avukatı yetiştirmekteyiz.

Boşanma Sürecinin Hangi Aşamasında Boşanma Avukatı ile Anlaşmak Gerekir ?

Boşanma süreci esasen eşlerin birlikte veya eşlerden birinin boşanmaya karar verdiği anda başlamış olmaktadır. Bu anlamda verilen kararın hukuken hangi sonuçları doğuracağı noktasında kişinin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Örneğin anlaşmalı boşanmalarda protokolün yazımında eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları hakkında anlaşmaya varmaları gerekecektir. Bu anlamda bir boşanma avukatından boşanmaya karar verdikleri anda ve boşanma davası açmadan önce hukuki destek almaları yararlı olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında da süreç oldukça zorlu ve uzun olduğundan dolayı boşanma dilekçesi yazımından başlayarak dava sürecinin takibini sağlamak amacıyla boşanma avukatıyla anlaşmak gerekecektir. Aksi takdirde kaçırılan süreler, yanlış talepler vs. olabildiğinden dolayı yapılan hataları telafi etmek mümkün olmayabilmektedir.

Topo Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları

Boşanma sürecinin oldukça zorlu ve yıpratıcı olabileceğinden yukarıda bahsettik. Bu sürecin daha kolay atlatılması noktasında boşanma avukatları oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Topo Hukuk Bürosu uzman boşanma avukatları ile müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. Boşanma dilekçesinin yazımında, anlaşmalı boşanma protokolünün oluşturulmasında, davanın açılması ve dava sürecinin yakından takibi amacıyla bize danışabilir, profesyonel avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde yayınladığımız boşanma ve aile hukukuna dair diğer makaleleri okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Boşanma davalarıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruları danışma formundan veya ofis numaramızdan bize sorabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, , , , ,

41 Yorum. Yeni Yorum

 • merhaba avukat bey, çok severek evlendik eşimle fakat eşim beni aldatıyor. telefonda mesajlarını gördüm aynı şekilde facebookta konuşmalarını birbirlerine cam açtılarını herşeyi biliyoorum kendisinede söyledim beni aldattığını biliyorum diye ilk önce şoka uğradı sonra şiddet gördüm kendiside bni aldattığını kabul ediyor. 2 erkek çocuğum var ve ben boşanmak istiyorum ne yapmam gerekli

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   20 Nisan 2016 18:19

   Merhaba Ahsen Hanım,

   Toplayabildiğiniz kadar delil toplamanızı tavsiye ederiz. Facebook’ta ve telefondaki konuşmaların kaydını alabiliyorsanız bunları bir boşanma davası açarak mahkemeye usulüne uygun bir şekilde sunmanız ihtimalinde boşanmanız muhtemeldir. Eşinizin sizi aldattığını mahkemede de dile getirmesi işinizi kolaylaştıracak, ancak boşanmanızı tek başına sağlamayacaktır. Aldatma konularında unutmayın ki Medeni Kanun tarafından belirlenmiş hak düşürücü süreler mevcuttur. Zaman kaybetmeden bir avukata başvurmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Nasıl söylenir bilemiyorum. kocam komşumuzla beni salak yerine koydu resmen yıllardır anlayamamışım hainliklerini. gözlerimle gördüm ve delilim yok boşanmak istiyorum nasıl boşanabilirim

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   20 Nisan 2016 18:13

   Merhaba Baharcan Hanım,

   Boşanma konusunda kararlıysanız boşanma sebeplerinizin analizini ve delil olarak başkaca yollara nasıl gidebileceğinizi ortaya koymalısınız. Aldatma sebebiyle boşanma durumunda hakim mal paylaşımında farklı oranlara gidebiliyor, bilginize.

   Oldukça hassas ve uzun soluklu sayılabilecek boşanma prosedürünü uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütmenizde yarar vardır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Hocam iyi günler eşim tam 4 ay önce evi terk ederek ailesinin yanına gitti aynı şehirdeyiz kamu gorevlisiyiz ikimizde aramızda ufak tartışmalar oluyordu fakat şiddet yoktu bianda çekip gitti banada hiç birşey söylemiyor boşanalim diyorum bisey demiyor gel diyorum gelmiyor bu şekilde evlilik olacağını düşünüyorum ve istemiyorum maddi manevi bu süreçte yıprandım ben boşanmak istiyorum bu durumda ne yapmam gerek

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   24 Eylül 2016 13:33

   Merhaba,

   Dönmeyeceğini düşünüyorsanız terk sebebiyle boşanma davası açmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda bir boşanma avukatı ile iletişime geçmeniz avantajlı olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  Arkadaşım Hollanda da boşandı. Türkiye de tanıma tenfiz yapmak istiyor ama eski eşi ‘avukatıma talimat verdim dosyaları sana olduğu gibi yollayacak ancak hiçbirini konsoloslukta tastikletmeyeceğiz ve sana boşanmak için vekalette vermeyeceğim’ dedi.
  Bu durumda ne yapabiliriz ?
  Ayrıca 3 yıldır ayrı yaşıyorlar, karşı tarafın sevgilisiyle fotoğrafları, küfür ve hakaret içeren ses kayıtları mesajları var elimizde.
  En kısa zamanda Türkiye de boşanmak için nasıl bir yol izleyebiliriz?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   10 Ocak 2017 14:54

   Merhaba,

   Davanız boşanma davası değil, tanıma davası olmalıdır. Dilerseniz bu konudaki makalemizi okuyabilirsiniz.
   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Nunazlı G.
  11 Ocak 2017 23:33

  eşimle yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz, boşanmak istiyorum ama çocuklarım kesin bende kalırmı ?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 22:03

   Merhabalar, tarafların maddi durumları, kişilikleri ve sosyal hayatları ayrıca çocukların istekleri, ihtiyaçları ve yaşları dikkate alınarak mahkeme çocukların kimde kalacağına karar verecektir. Önemli olan sizin uzman bir boşanma avukatının yardımıyla mahkemenin takdirini lehinize çevirmektir. Bunun sonucunda çocuklarınızın velayeti size verilebilir. Saygılarımla

   Cevapla
 • hergün eve geç geliyor eşim akşam akşam toplantımı olurmuş hergün aynı hikayeyi dinliyorum artık boşanmak istiyorum, hangi sebeple dava açmalıyım ?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 15:14

   Merhabalar,

   Öncelikle bir aldatma olup olmadığını tespit etmelisiniz. Ardından sebebi daha net olarak belirleyebilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • 13 yıldır durumumuz kötüydü fakat eşimin şimdi durumu iyi bu yüzden eskisi kadar ilgilenmiyor benimle ve geçen gün telefonunu karıştırınca bir bayanla sohbetlerini gördüm kesin aldatıyor eminim ve boşanmak istiyorum. hem boşanma hemde tazminat davası açmak istiyorum yardım edin lütfen

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 11:54

   Merhabalar,

   Boşanmalarda bir eşin kusuru diğer eşin kusurundan fazla ise maddi ve manevi tazminat istenebilir. Tazminatın miktarı, eşlerin kaç yıldır evli olduklarına, çocuk sayılarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenmektedir. Boşanma sürecinde bir boşanma avukatından yardım almanız sizin lehinize bir durum oluşturacaktır. Süreç hem hızlı hem de iyi işleyecektir.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • eşimle dün akşam oturup konuştuk karşılıklı anlaştık boşanıcaz kabul ediyor kendiside ama en hızlı şekilde kaç günde boşanırız ?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   31 Ocak 2017 12:08

   Merhabalar,

   Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması ve mahkemeye başvurulması gerekiyor. Uzman boşanma avukatından yardım almanız işlemleri hızlandıracaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar. ben 7 aylık ewliiyim. ewlilik öncesinden başlayıp hala dewam eden tertışmalarımız ve kawgalarımız var. hakaret içerikli tehtitli tartışmalar çok fazla. eşimle aramızda hiç bir cinsel münasebet yaşanmadı. ben boşanmak istiyorum fakat eşim kesinlikle istemiyor üstelik boşanma olmaması için tehtit ediyor. boyle bi durumda ne yapmam gerekir ?

  Cevapla
 • eşimin bugün çocuğuma gerçek anlamda bağlı olmadığını iyice anladım, insan kendi çocuğunu sevmezmi? böyle bir şeyi kabul edemem bu yüzden boşanmak istiyorum ama çocuğumun yanınada yaklaşsın istemiyorum mümkünmü?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 12:59

   Merhabalar, boşanma sürecinde velayetin kendisine verilmesini isteyebilirsiniz. Eşiniz de velayeti isteyebilir. Velayeti istemese dahi çocuğunu belirli zamanlarda görmek isteyebilir. Haklı bir neden olmadıkça hakim, babanın çocuğunu görmesine izin verecektir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • ekonomik durumumuz kötü ama boşanmak istiyorum ve sadece 1 gayrimenkulumuz var boşanırsak onu ben alabilirmiyim pay etmeden?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:09

   Merhabalar, eğer eşiniz bunu kabul ederse alabilirsiniz. Kabul etmezse seçtiğiniz mal rejimine göre mallar paylaştırılacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • anlaşmalı olarak boşanmak istiyorum eşimle fakat benden maddi olarak beklenti içerisinde ve tehdit ediyor beni yeni sevgilisiyle bu konuda ne yapılabilir?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 17:41

   Merhabalar, boşanmanız çekişmeli olarak açılacaktır. Ayrıca tehdit için de şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • yeni evliyim ama evliliğin daha ilk aylarında bile bana kötü davranıyor kocam, ben böyle hayal etmemiştim evliliği acil boşanmam lazım lütfen yardım edin.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 12:42

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • kocam hergün sarhoş geliyor ve şiddet uyguluyor boşanmak istesem yine kötü davranıcak, gizlice mahkemeye vermem lazım her konuda destek lazım avukat bey yardım edin.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:13

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Selam avukat bey, özür dileyerek söylemeliyim ki ben eşimi aldattım zina yapan kadına çocuğun velayetinin verilmeyeceğini okudum bu doğru mudur .? birde nafaka falan alabiliyor muyum ?

  Cevapla
 • merhabalar,boşanma davam boşanamadan sonuçlandı yaklaşık yeniden boşanma dası açmama 11 ay gibi bir zaman kaldı,iki adet konutum var,bunlardan biri kağıthane de biri altınolukda eşim kağıthanedeki konutuma mk.199 aile konutu şerhi koydu dava sürecimizde fakat kendisi altınolukdaki konut da oturuyor hatta nafaka ödemesi edremit icradan kesiliyor,iki kızım var birini evlendirdim birisi bu sene üniversiteye gidiyor,emekli maaşım var artık geçinemiyorum bu art niyetden kağıthanedeki konutumun şerhini kaldırabilirmiyim ve kiraya verip veya satıp maddi olarak rahatlamak istiyorum mümkünmüdür.

  Cevapla
 • Eşim edremitteki evimizden çocuklarımı alıp istanbul balattaki anne evine gitti boşanma davası açtı sorum şu çocuklarımı goturdugu semt tam bir batakhane ve yaşadıkları evde şizofren hastası surekli küfür edip 3harflilerle konuşan bir dayı ve bonzai icicisi ve satıcısı bir kardeş var çocuklarım burada her turlu tehlike altında sosyal kültürel ve ruhsal acidan cok sıkıntılı çocuklarımı devlet çocuk esirgeme kurumuna verilmesini talep edeceğim uygun gorulurmu

  Cevapla
 • Merhaba, 4 yıldır istanbulda çalışıyorum, eşim 2 çocuğumla beraber kayseride ailemle beraber yaşamakta, kendiside çalışıyor, ailemde 4 kişinin daha geliri var, yanıma çağırdım burda yaşamak istemedi, bende işimi bırakıp gitmek istemedim, şimdi tedbir nafakası davası açmış, 4 sene boyunca hiç uğramadı, maddi ve manevi destek olmuyor, çocuklarımla ilgilenmiyor diye dava açmış, benimde 4 sene boyunca gönderdiğim paraların hareketlerini bankadan çıkarttım, internetten hem kendisine hem çocuklarıma yaptığım alışverişlerin kayıtlarını çıkarttım, istanbul kayseri arası bütün uçuş bilgilerimi çıkarttım, otobüsle gidip geldiğim zamanlarda oldu ama bunları belgeleyemedim, bunların bana bi faydası olurmu davada, birde bu belgeleri kayserideki mahkemeye kendim gitmeden nasıl gönderebilirim, hatta davamı buraya aldırıp duruşmaya burdan katılabileceğimi duydum, böyle yapmak istiyorum çünkü orda hem kendi ailem hemde eşimin ailesiyle sıkıntı yaşamam mümkün, bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • 1 bucuk ay once cekismeli bosanma davasi actim uzerime sadece arabam var arabadada 3 tane haciz var benden bin tl nafaka 108 grm altin ve arabadan dolayida 25 bin tl istiyor hic bir yerde calismiyorum sigortamda yok uzerime firmada yok benden ne alabilir

  Cevapla
 • İyi günler 19 yaşındayım babamdan üniversite 1. Sınıfa gidiyorum babama nafaka davası açmak istiyorum. Ne kadar sürede sonuçlanır

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   22 Aralık 2018 13:00

   Merhaba Ezgi Hanım,

   Boşanma avukatı olarak ilgilendiğimiz nafaka davaları yaklaşık olarak 6 ay – 1 yıl arası sürmektedir. Tabi davayı açacağınız mahkemenin iş yüküne göre süre değişebilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrblar 2014 yilinda bir evlilik yaptim esim askeri personeldi akrabalar sayesinde tanistik sonra ilerleyen surecte evlendik evlilivimin ikinci ayindan hatta dugun gunum diyebilirim mutsuzdum ve esim bana bosanilim derdi bunun sonu kotuye gidecek dedi ben aileme ve cevreme mahcup olmamayim diye 4 sene turlu zorluklara ragmen devam ettirdim en istanbuldayken film koptu artik ikimizde calisiyorduk bana soguk davranmalar sudan bahnelersen kavgalar filan ve ben onun cogu kez ikinci sahislarla telefon mesaji fotograf ve internetten takiplerini gordum sonra biz ayrildik ben memlekete ailemin yanina gittim ayrildiktan sonra o istanbulda bir ay sonra dava acti dava 4 senedir suruyor ve benim ziynet esyalarimi habersiz gitti bozdurup uzerine bankaya yatirmis onun ailesiyle birlikte kalirken ben onlardan kaynakli kaza gecirdim ve bosanma davasi 4 yil sonra mahkeme temyize gonderdi yargitaya bosanma olmadi bu gecen surecte.ben lisansimi tamamladim yuksek lisans yapiyorum.Acilan nafaka davasini ben kazandim aliyordum bosanma olmayinca oda kesildi ve ben yurtta kaliyorum.Artik bosanmak istiyorum tum haklarimi alarak bana yardimci olurmusunuz ne yapmam gerekli.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Ocak 2019 11:38

   Merhaba Merve Hanım,

   Boşanma davalarında gördüğümüz kadarıyla boşanma sebepleri iyi incelenmeden açılan davalarda başarı oranı düşük olmaktadır. Büromuz boşanma avukatları İstanbul‘da yaşıyor iseniz size destek anlamında faydalı olacaktır. Ayrıca davanızın sürüncemede bırakılmaması adına takibi önemlidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • hocam ben yozgat akdağmadeninden yazıyorum açıkca söyleyim hocam bizim boşanma davamız vardı red oldu 15/01/2019 tarihinde 3yıl sürdü hocam red oldu biz anlaşmalı boşanmak istiyoruz eşimle yalnız ikamet ettimiz şehirde değilde başka şehirde anlaşmalı boşanma davası açıp avkat eşliğinde boşana bilirmiyiz mesela akdağmadeninde davamız red oldu gefekçeli karar yeni çıktı biz anlaşmalı dava açıp da sorgun ilçesi var orda boşana bilirmiyiz avkatta birde hocam gerekçeli karara itiraz etmek istemiyorum eşimde etmek istemiyor bu davanın hükmü kalırmı anlaşmalı dava açınca

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   19 Şubat 2019 20:36

   Merhaba Doğa Hanım,

   Boşanma davanızın derdestlikten reddedilmemesine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. İlk boşanma davasını sonuçlandırmadan diğerini açmanızı tavsiye etmiyoruz. Boşanma avukatı desteği almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben boşanma davası açmak istiyorum ama maddi durumum iyi değil ilk dava açmadan önce barodan nasıl avukat isteyebiliriz birde dava açmadan önce mi isteniyor

  Cevapla
 • Merhaba hocam biz eşimle severek evlendik ama eşimin ailesinden bıktım artık tahammülüm kalmadı eşim ilk başta onları dinlemiyordu ama şimdi çok değişti tahammül edemiyorum. 2 yaşında bide oğlum var ama bu duruma tahammül edemiyorum. Boşansam oğlum bende kalırmı

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   24 Temmuz 2019 13:51

   Merhaba Ece Hanım,

   Boşanma davasında velayet eğer çocuk 2 yaşında ise diğer şartlar da uygunsa genellikle anneye verilmektedir. Hakimin çocuğun menfaatine hareket etme yükümlülüğü vardır.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü