0
(0)

Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim avukatı terimi aslen 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü internet ve teknoloji son 20. yüzyılda hızla gelişmiştir. Neredeyse herkesin aktif olarak kullandığı internetin gelişme göstermesiyle birlikte yararları ve zararları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilindiği üzere internet bilgiye ulaşımın en kolay yolu, kaynağıdır. Ancak her zaman yararlı bir şekilde kullanılmamaktadır. Özellikle internet üzerinden takip ve tespit edilmenin gerçek hayata oranla daha zor olması internet üzerinden işlenen suçların sayısını artırmıştır. Bu bilgiler ışığında internet ve bilişim sistemlerinin kullanılmasından doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan avukat olarak tanımlamak mümkündür.

Bilişim Avukatı Nasıl Olunur?

Avukatlık mesleğini icra edebilmenin ilk şartı bir hukuk fakültesinden mezun olmaktır. Hukuk fakültesi mezunu birey 1 yıllık stajını yapmaya başlamalıdır. Stajın bitmesiyle avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmış olacaktır.

Bilişim avukatı nasıl olunur dendiğinde avukatın kendini bilişim hukuku alanında geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gelişim avukatın öğrencilik ve meslek hayatında katıldığı seminerler, okuduğu akademik yayınlar, bilişim alanında yüksek lisans yapmak gibi birçok şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bununla birlikte bir avukatın bilişim suçlarında uzman avukat olarak tanınabilmesi için daha çok bu alanda davaları takip etmesi, takip ettiği davalarda hangi oranda başarılı olduğu, makaleler yayınlaması gibi hususlar da etkili olmaktadır. Nasıl bilişim avukatı olunacağı sorusunun esasında pratikle de çok fazla ilgisi vardır. Bilişim suçları alanındaki suçlardan şantaj suçu, skype şantaj suçu, internet dolandırıcılığı suçu, hakaret suçu, illegal bahis sebebiyle banka hesabına konulan blokenin kaldırılması gibi dava çeşitleriyle ilgili çalışma yapmak bilişim suçlarında uzman avukat olmanın getirdiği pratik sonuçlardır.

Bilişim Avukatı Ne İş Yapar?

Bilişim avukatları bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen suçlara veya bilişim sistemleri ile ilgili doğan hukuki uyuşmazlıklara bakar. Bilişim suçlarına bakan avukatlar çoğunlukla müstehcenlik suçu, şantaj suçu, tehdit suçu, internet üzerinden dolandırıcılık, bilişim sistemine girme gibi suçlarla karşılaşmaktadır. Bununla birlikte online itibar yönetimi, internetten içerik kaldırma, internetten yalan haber kaldırma, sahte sosyal medya hesabı kapattırma işlemleri de bilişim hukuku avukatının çalışma alanına girmektedir. Youtube’dan video kaldırma, Google arama sonuçlarının silinmesi, telif hakkı korunması, telif hakkının ihlali halinde yürütülmesi gereken hukuki işlemler, e-ticaret sözleşmelerinin, mesafeli satış sözleşmesi hazırlanması işlemlerinde de bilişim avukatları önemli bir rol oynamaktadır. Sayılan bu işlemler haricinde bilişim avukatları yer, içerik ve erişim sağlayıcılarının hukuki danışmanlığı ile temsilini sağlamaktadır. Bilişim avukatının ne iş yaptığı sınırlı sayıda olmadığı için internet ve bilişim sistemlerinde ortaya çıkan veya çıkabilecek olan tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir demek doğru olacaktır.

Bilişim Avukatının Bilişim Suçları Alanındaki Çalışmaları

Bilişim suçlarına bakan avukatlar TCK’da Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar ile ilgili çalışmaktadır. Bahse konu suçlar:

1) Bilişim sistemine girme (m.243)

2) Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (m.244)

3) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (m.245)

4) Yasak cihaz veya program kullanılmasıdır. (m.245/A) Sayılan bu suçlar haricinde TCK çerçevesinde düzenlenen herhangi bir suçun bilişim sistemleri vasıtaysıyla işlenmesi bilişim hukukunun alanına girmektedir.

Bilişim suçları yukarıda bahsedilenlerle sınırlı olmayıp bazı suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilmesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Böylelikle bu alanda uzmanlaşmış avukatların tüm bilişim suçlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar göz önüne alınabilmektedir.

Uzman Bilişim Avukatlarımızdan Bilgi Almak İçin, Topo Hukuk’a Danışın.

Bilişim Avukatına Soru Sormak

Bilindiği üzere bilişim hukuku internet teknolojilerinin gelişme göstermesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu alanda ülkemizde halen yeterli mevzuat bulunmamaktadır. Bilişim avukatı ise bilişim hukuku alanında kendini geliştirmiş, ilgili mevzuata hakim, bilişim alanındaki gelişmeleri hukuki anlamda takip eden avukatlardır. Hal böyle olduğundan her avukat bilişim hukukunun alanına giren davalarda rol oynayamayacaktır. Bununla birlikte birey veya kurumlar dava açmak veya bilişim ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarını çözmek istediklerinde, bilişim sistemlerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarında ne yapacaklarını kestirememektedir. Bilişim avukatına soru sormak tam da bu sebeplerle ihtiyaç halini almaktadır. Uzman bir avukat sizleri yaşadığınız olaya göre bilgilendirecek ve izlemeniz gereken yasal yollardan bahsedecektir.

Topo Hukuk Bürosu bilişim hukuku avukatı Serdar Han Topo tarafından kurulmuş bir hukuk bürosudur. Büromuz avukatlarına bilişim hukuku alanında soru sormak için internet sitemizin avukata soru sor bölümünden ulaşmanız mümkündür.

Bilişim Avukatı ile Çalışmak Zorunlu Mudur?

Avukat ile çalışmak hukukun her alanında olduğu gibi burada da zorunluluk değildir. Ancak yukarıda da aktarmış olduğumuz gibi bilişim hukuku oldukça yeni bir alandır. Her ne kadar 5651 s. Kanun ve 5237 s. TCK ile bilişim alanında işlenen suçların önlenmesi ve faillerin cezalandırılması amaçlanmış olsa dahi mevzuatımız tam anlamıyla yeterli değildir. İnternetin hızla gelişmesi ve 7’den 70’e birçok insanın internet ortamında aktif rol oynaması pek çok suçun da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte yeni yeni internet kullanmaya başlayan kullanıcılar da sahip oldukları haklar hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Sayılan bu sebeplerle kişi her ne kadar yaşadığı mağduriyet sebebiyle avukata danışmak zorunda olmasa da konu bilişim hukuku olduğunda avukat gereklilik halini alabilmektedir. Bilişim suçu söz konusuysa gerek mağdur gerekse failin hak kayıplarını önlemek ve süreçleri hızlandırmak adına uzman bir avukat ile çalışması şiddetle önerilmektedir. Belirtmek gerekir ki; adaletin geç gelmesi bazı durumlarda sonuca olumlu etki yapmayacaktır. 

Bilişim Suçlarında Uzman Avukat ile Çalışmak Neden Önemlidir?

Bilişim suçlarında uzman avukat ile çalışmam gerekir mi?  Bilişim suçlarında uzman avukat ile çalışmanın önemini suçun işlenmesinin ardından internette yayılma hızı ile açıklamak mümkündür. Örneğin bir kimse hakkında yapılan yalan haberin yayınlandığı dakikada binlerce paylaşım alması, bu haber üzerine kişiye hakaret içerikli mesajların gitmesi, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan yorumlarda bulunulması, hakaret veya iftira nitelikli paylaşımların yapılması bu kimsenin kişilik haklarını ihlal edecektir. Bir başka örnekte kişi eski sevgilisi ile barışmak için müstehcen görüntülerini yayınlamakla tehdit edebilir. Bu tehdide karşılık alamadığında video ve fotoğrafları yayınlaması halinde internet ortamında hızla yayılacaktır. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişinin online itibarını zedeleyen bu suçun işlenmesi halinde mağdur en iyi bilişim suçları avukatı ile çalışmak isteyecektir. Zira en iyi bilişim suçları avukatı hızla görüntünün kaldırılması, görüntüye erişimin engellenmesini, sorumluların yakalanması ve cezalandırılması için gerekli işlemlerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Bilişim suçlarında uzman avukat bu işlemlerin yanında kişinin online itibarını korumaya yönelik işlemleri de gerçekleştirecektir.

Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu

Yasak cihaz veya program kullanma suçu izleme ve izinsiz veri edinmeyi sağlayan cihaz veya programların belirtilen fiiller aracılığıyla kullanılmasını yaptırım altına almıştır. Yasak cihaz veya program kavramlarının tanımını suç işlemek amacıyla oluşturulan bütün yazılım ve sistemler olarak yapmak mümkündür. Dolayısıyla bu cihaz veya programları maddede öngörülen şekilde kullanmakla suç oluşacaktır. 245/A düzenlemesine göre yasak cihaz veya programları imal veya ithal etme, sevk etme, nakletme, depolama, başkalarına verme, kabul etme, bulundurma, satma, satışa arz etme, satın alma fiilleri suç kapsamındadır. Buna göre örneğin bir sisteme erişim sağlamada aracı olacak bilgisayar şifrelerinin erişim kodlarının ve benzeri verilerin elde bulundurulması ile ilgili suç oluşmuş sayılacaktır.

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK 245’te düzenlenmiştir. Buna göre başkasına ait bir banka veya kredi kartını ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kartı izinsiz olarak kullanır ve bundan bir yarar sağlarsa hukuken cezalandırılacaktır. Ancak bu suç oluşturan fiil şu kimselerin zararına işlenmiş ise ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacaktır: eşin, üstsoy veya altsoy yahut bu derece kayın hısımlarından birinin, aralarında evlatlık ilişkisi bulunan kimselerin, aynı konutta birlikte yaşayan kardeşlerden birinin.

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması maddesi ikinci fıkrasında farklı bir suç düzenlenmiştir. 245/2 hükmünde sahte kartların üretim ve kullanımı yaptırım altına alınmıştır. İlgili düzenlemeye göre başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte bir kredi/banka kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek fiilleri suç oluşturmaktadır.

Sahte olarak oluşturulan yahut üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlanması fiili 245.maddenin 3.fıkrasında suç olarak belirlenmiştir. Kişi bu fiil ile kendisine yarar sağlayabileceği gibi bir başkasına da sağlayabilir. İki halde de suç oluşmuştur.

Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu düzenleyen TCK 244 düzenlemesine göre suçun seçimlik hareketlerini:

-Bir bilişim sistemininin erişimini engellemek veya bozmak

-Sistemdeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek, erişilmez kılmak,

-Bir bilişim sistemine veri yerleştirmek veya var olan verileri başka bir yere göndermek oluşturmaktadır. Bu seçimlik hareketlerin bir banka veya kredi kurumuna, kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemleri üzerinde işlenmesi halindeyse ceza ağırlaştırılacaktır.

Bilişim sistemi her türlü veri sistemlerini içerisine alan geniş bir kavramdır. Bu anlamda herhangi bir sosyal medya uygulaması veya işletim sistemi bilişim sistemi kavramına dahildir. Dolayısıyla kişinin bir sosyal medya hesabına girerek hesap sahibinin bilgilerini değiştirmek, hesap sahibinin kendi hesabına girmesini engellemek bu suçu oluşturacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek bilişim sistemine girme suçunu oluşturacaktır. Bilişim suçlarından ilki olan bu düzenlemeye göre girilen sistem bedeli karşılığında yararlanılabilen sistemlerdense bu husus cezada indirim sebebidir. Fakat kanun koyucu hukuka aykırı yollarla girilen sistemdeki verilerin değişmesi ya da yok olması halinde suçun basit haline göre daha ağır bir ceza öngörmüştür.

Bilişim suçlarından bir diğeri ise 243.maddenin son fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre bir kimse; bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini hukuka aykırı olarak izlerse cezalandırılacaktır. Fakat hukuka aykırı izleme sebebiyle hapis cezasına hükmolunması için kişinin bu fiili bilişim sistemine girmeksizin, teknik araçlarla gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bilişim Avukatı IP Numarasını Nasıl Tespit Eder?

Bilişim suçları söz konusu olduğunda suç işleyen kimsenin tespit edilmesi için ilk adım IP numarasının bulunmasıdır. Bilişim alanında bilgi birikimi gerektiren bu işlem bilişim avukatları tarafından gerçekleştirilmektedir. Peki bilişim suçlarında uzman avukat IP numarasını nasıl tespit edecektir? Eğer işlenen bilişim suçu banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi fail ile mağdur arasında bir bağlantı olmayan suçlardansa ilgili birime ulaşılacaktır. Verdiğimiz örnekte kötüye kullanımın gerçekleştirildiği bankaya ulaşmak yoluyla yöneticiden ilgili işlemin ne zaman, hangi adresten yapıldığı bilgisi alınacaktır. Bununla beraber kullanımın yapıldığı site yöneticisine ulaşarak, örneğin alışveriş sitesi, siparişin nereden verildiği bilgisine ulaşılacaktır.

Bilişim suçlarında IP numarasını tespit etme işleminde gerekli prosedüre dair ayrıntılı bilgi için Topo Hukuk uzman bilişim avukatlarına danışabilirsiniz.

Bilişim Avukatı İspat Amacıyla E-Tespit İşlemini Nasıl Yapar?

E-tespit işlemi internet ortamında yayınlanan içeriklerin tespitini gerçekleştirmektedir. Bu işlem ile yayınlanan içeriğin bir bilişim suçu oluşturması halinde, içerik yayından kaldırılmadan tespit mümkün hale getirilmiştir. Böylece bilişim suçlarının ispatı kolaylaştırılmıştır. İspat amacıyla yapılan e-tespit işlemi ilk aşaması internet üzerinden gerçekleştirilecek olup başvuruda bulunduğunuz avukat tarafından yapılabilmektedir. Fakat işlemin kesinleşmesi için bu yeterli değildir. Uzman avukat e-tespit işleminin devamında noterliğe başvurarak bir tespit tutanağı hazırlatacaktır. Bu tutanak ile e-tespit işlemi tamamlanacaktır.

Bilişim Avukatı ile Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçları

Kredi kartı dolandırıcılığı suçları bilişim avukatlarının uygulamada sıklıkla karşılaştığı suçlardandır. Kredi veya banka kartı dolandırıcılığı TCK 245’te kredi veya banka kartlarının kötüye kullanılması olarak düzenlenmiştir. Bu suç bilişim alanındaki suçlara girmektedir.

Kredi veya banka kartı dolandırıcılığı suçu kartın çalınması, kart bilgilerinin kopyalanması, sahte kart üretimi vb. şekillerde ortaya çıkmaktadır. İnternetten kredi kartı ile yapılan bir alışverişte satın alınan ürünün gönderilmemesi yahut satın alınandan farklı bir ürün gönderilmesi kredi kartı dolandırıcılığı suçunu oluşturacaktır. Bununla birlikte kart bilgilerinizin kopyalanması ve onayınız olmadan bu bilgiler ile alışveriş yapılması da dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri yoluyla işlenmesine örnek olarak gösterilebilir.

Kredi veya banka kartı sahipleri dolandırıcılık suçunun mağduru olduklarını fark ettiği anda panikleyebilmekte, ne yapacaklarını bilememektedir. Böyle bir durumda yapılması gereken ilk şey kartın ait olduğu bankayı bilgilendirmek ve bilişim hukuku avukatı ile iletişime geçmek olmalıdır. Yaygın kanı her ne kadar paranın gittiği ve artık bir şey yapılamayacağı olsa da aslında durum tam olarak böyle değildir. Bankanızın bu miktarda parayı iade etmesi gerekmektedir. Aksi halde ilgili bankanın hukuki sorumluluğu gündeme gelecektir. Kart sahiplerinin mağduru oldukları suç ve suçun konusu olan paranın geri iadesinin nasıl yapılacağı hakkında uzman bir avukattan bilgi alması yararlı olacaktır. Bununla birlikte bankaya yapılan iade başvurusu için gerekli dilekçenin yazımında avukatın oynayacağı rolün önemi şüphe götürmezdir. Kredi kartı dolandırıcılığında bilişim suçlarında uzman bir avukat ile soruşturma sürecinin yürütülmesi ve dava yoluyla hak kaybına uğranılan ücretin iadesi daha kolay olabilecektir.

Bilişim Avukatının İnternetten Şantaj Suçlarında Rolü

İnternetten şantaj suçları oldukça farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ancak bilişim avukatları çoğunlukla failin mağduru birtakım müstehcen görüntülerini yayınlamakla tehdit ederek hesabına para yatırma talebi ile karşılaşmaktadır.

Şantaj suçlarında diğer suçlardan farklı olarak mağdur kimsenin itibarı zedelenme tehlikesi altındadır. Tam da bu sebepten ötürü mağdur çözümü mağdura boyun eğmekte ve istenilen miktarı failin hesabına yatırmakta bulmaktadır. Ancak şantaj yalnızca bir kez değil, ömür boyu devam edebilecek bir suçtur. Parayı bir kez yatırmak bunun sonu olmayacaktır. Mağdurun yapması gereken çaresiz olduğu düşüncesinden sıyrılmak ve uzman bir avukata danışmaktadır.

Uzman bilişim avukatları şantajın ne kadar ciddi olduğu, şantaj konusunun gerçekleşmesi durumunda mağdurun hangi haklarının zedeleneceğinin değerlendirmesini yapacaktır. Bu hakları korumak adına suç duyurusunda bulunacak ve gerekli dilekçe yazımında mağdura yardımcı olacaktır. Eğer fail yapmakla tehdit ettiği şeyi gerçekleştirir ve internet ortamında mağdurun itibarını zedeleyici bir sonuç yaratırsa bilişim avukatı şahıs haklarını zedeleyen içeriğin derhal kaldırılmasını sağlayabilecektir. Son olarak Google arama sonuçlarından kaldırılması ile online itibarın yönetimine katkı yapacaktır. İnternet üzerinden işlenen şantaj suçlarından eski sevgili şantajı, facebook şantaj gibi suçlarda teknik ve yasal birçok yolla uzman bir avukat olumlu sonucun hızlıca elde edilmesinde etkilidir.

Bilişim Avukatı ile İnternetten İçerik Kaldırma İşlemleri

İnternetten içerik kaldırma, bir kimsenin kişilik haklarını zedeleyici, özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal eden nitelikte veya suç niteliğinde yapılan yayınların internet ortamından kaldırılmasını ifade etmektedir. Kaldırılabilecek içeriklere örnek olarak iftira veya hakaret niteliğindeki paylaşımların yapılması, müstehcenlik içeren görüntülerin yayınlanması verilebilecektir. Şahıs haklarını zedeleyen içeriklerin kalıcı olarak silinmesi ve Google arama sonuçlarından silinmesini sağlamak bilişim avukatlarının alanına girmektedir.

Bilişim suçlarında uzman bir avukat ile internetten içerik kaldırma işlemlerinin kesin ve hızlıca çözüme ulaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira 5651 s. Kanun kapsamında düzenlenen içeriğin yayından çıkarılması ve içeriğe erişimin engellenmesi konularında hukuki prosedürü bilen, mevzuata hakim bir avukat yaşanılan olayda yol gösterici olacaktır. Google fotoğraf kaldırma, internetten haber kaldırmaYoutube’dan video silme gibi internetten içerik kaldırma işlemlerinin tamamında avukattan destek alınabilmektedir.

Sahte (Fake) Sosyal Medya Hesaplarının Bilişim Hukuku Avukatı ile Kapatılması

Sahte sosyal medya hesabı kapatma işlemleri alanında uzman bir avukat ile mümkün olmaktadır. Her ne kadar bu hesapların bulunduğu sosyal medya sitelerine bildirimde bulunulsa da çoğu bildirimden olumlu sonuç alınamadığı aşikardır. Bu durumda bilişim hukuku avukatı ile sizin adınıza açılan sahte, fake sosyal medya hesaplarının hukuki yollardan kapatılması mümkün olacaktır.

Adınıza açılan sahte (fake) sosyal medya hesapları yakınlarınıza ulaşabilecek ve hakkınızda yanlış bilgiler vererek itibarınızın zedelenmesine sebep olabilecektir. Bununla birlikte konusu suç teşkil eden fiillerin bu hesaplar üzerinden işlenmesi mümkündür. Kişinin kendi adına açılan fake sosyal medya hesabı üzerinden işlenen suç maalesef yanlış hukuki yol izlendiğinde kendi üzerine kalabilmektedir. Böyle bir durumda adına fake hesap açılan mağdur avukatına danışarak hukuki yollardan hesabın kapatılmasını nasıl sağlayabileceği yönünde bilgi alabilecektir.

Bilişim Avukatı İle İfşa Videolarının Kaldırılması

İnternet yoluyla şantaj suçunun sonucunda şantaja boyun eğmeyen mağdurun müstehcen görüntülerinin internette ifşa edilmesi ile günlük hayatta da karşılaşmaktayız. Bu görüntülerin mağdurun kişiliğine saldırı teşkil ettiği, itibarını zedeleyeceği, sosyal ve aile yaşantısında zorluklarla karşılaşmasına sebep olacağı ortadadır. Peki ifşa videolarının kaldırılması mümkün müdür?

İfşa videoları Youtube, Vimeo gibi video paylaşım sitelerinden olduğu kadar sosyal medya hesaplarında da paylaşılmaya başlamıştır. Bu videoların kaldırılması 5651 s. Kanun çerçevesinde mümkün olup bilişim avukatları tarafından sağlanmaktadır. Yalnızca paylaşılan sitede değil bu sitede yayınlanmasından sonra yapılan paylaşımlardan da kaldırılması mümkündür. İnternetten ifşa videosu yayınlanan kişiler yayınlanan ifşa videolarının kaldırılması için alanında uzman bir avukata danışmalı ve konuyu hukuki yollardan çözüme kavuşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki; avukat ile yapılan işlemler kalıcı olduğu için içeriğin tamamen kaldırılması ve arama motorlarında görünmesi engellenebilmektedir.

Bilişim Suçları Avukat Ücreti Neye Göre Belirlenir?

Bilişim suçları avukat ücreti neye göre belirlenir, bilişim avukat ücretleri ne kadardır sorusu avukata danışmak isteyen kimseler tarafından araştırılmaktadır. Ancak bilişim suçları avukatı ücreti konusunda kesin bir miktar belirtmek mümkün değildir. Bilişim avukat ücretleri avukatın hangi şehirde ve hatta hangi ilçede hizmet verdiğine, danışılan konuya ve getirdiği iş yüküne, dava açılıp açılmayacağına, failin yurt içinde veya yurt dışında olmasına ve diğer pek çok hususa göre değişkenlik gösterebilecektir. Bilişim suçlarında uzman bir avukat ücretleri bilişim suçlarının ülkemizde yeni bir alan olması ve bu alanda çalışan yeterli sayıda avukat olmamasından da etkilenebilmektedir. Bilişim suçlarında avukat ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için hukuki probleminizin türü hakkında detaylı bilgiyi bilişim avukatına vermelisiniz.

Bilişim Avukatı İstanbul

Bilişim avukatları İstanbul ilinin büyük olmasından ötürü en çok burada bulunmaktadır. Fakat İzmir, Ankara, Bursa gibi diğer kalabalık illerde de faaliyet göstermektedir. Fakat İstanbul ülkemizin diğer illerinden farklı olarak bilişim suçlarının en yoğun şekilde işlendiği il olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebepleri İstanbul’un dünyaca bilinen bir şehir ve ülkemizin en kalabalık şehri olmasıdır.

Topo Hukuk Bürosu İstanbul Şişli’de bulunan bürosu ile bireysel ve kurumsal müvekkillerine bilişim hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bilişim hukukunun çalışma alanına giren her konuda bilişim suçlarında uzman avukatları ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Yalnızca İstanbul ili değil Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde alanında uzman avukatlar ile profesyonel hukuki hizmet sağlamaktadır. Bilişim hukuku alanında aklınıza takılan tüm soruları iletişime geçerek veya danışma formunu doldurarak sorabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

117 Yorum. Yeni Yorum

 • İstemediğimiz haberleri nasıl internetten kaldırabiliriz adıma açılan facebook sayfalarıda kaldırmak istiyorum. Youtubeden videolar izledim kaldırmak için başarılı olamadım yardımcı olur musunuz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   20 Nisan 2016 18:07

   Merhabalar,

   İnternet alanındaki içeriklerin kaldırılması için “istememek” yeterli bir şart değildir. Url’lerin incelenmesi ve internet alanından bu içeriklerin kaldırılması için yapılacak yasal başvurularda hukuki fayda olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi almak isterseniz internetten haber kaldırma hakkındaki makalemizi okuyabilir ayrıca bize ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avukat bey, adıma bir çok facebook hesabı açılmış. Facebook’a şikayet ettim fakat hiç biri kapatılmamış. Eşim ve çocuklarım bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz. Form doldurdum telefon numaramı bıraktım lütfen bana ulaşın teşekkürler. İyi çalışmalar.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   20 Nisan 2016 18:00

   Merhaba Melek Hanım,

   Kişinin adına sahte bir sosyal medya profili oluşturmak şahıs haklarını zedelediği gibi ayrıca manevi tazminat hakkını da sağlar. Facebook bu konudaki ihlalleri pek dikkate almıyor maalesef. Detaylı bilgi almak için dilerseniz sahte sosyal medya hesabı kapattırma hakkındaki makalemizi okuyabilir, dilerseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Hürrem Aksoy
  19 Nisan 2016 13:02

  Selam instagramda butiğim var takipçisi ve satışı oldukça yüksek. Bunu gören uyanıklar benim ismime benzer bir isimle ve benim adımı vererek bir kaç kişiye satış yapıp mağdur bırakıyorlar. Bu durumda dava açmak istesem tazminat gibi birşey alabilir miyim ve instagram hesaplarını kapatabilir miyiz.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   20 Nisan 2016 17:54

   Merhabalar Hürrem Hanım,

   Butiğinizin adının fikri ve sınai haklar hukuku bakımından ne durumda olduğu konusu oldukça yüksek bir önem arz eder. Adınız kullanılarak söz konusu fiil işlendiği için savcılığa suç duyurusunda bulunup ayrıca manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bir bilişim hukuku avukatıyla konuyu istişare etmeniz daha iyi olacaktır.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Periscope’dan ekran görüntüsü alınarak videomu YouTube üzerinden paylaşmışlar. Bu şekilde on üç konu ismini değiştirerek paylaşımda bulunmuşlar. Yasal işlemi nasıl başlatabilirim en hızlı şekilde ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ağustos 2016 23:17

   Merhaba Zehra Hanım,

   Şahıs haklarınızı zedeleyen bu içerikleri en kısa sürede kaldırabiliriz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • dün telefonuma bir mesaj geldi xx bir firmadan alışverişinizi onaylıyormusunuz diye? kredi kartı bilgilerimi nerden almış olabilirler yardımcı olurmusun?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 22:00

   Merhabalar, kredi kartı bilgilerinizi çevrenizden biri almış olabilir veya gittiğiniz herhangi bir mağazada kartınızı kopyalamış olabilirler. Derhal bankanızı arayarak kartınızı iptal ettirmeniz ve size yeni bir kart gönderme talebinde bulunmanız gerekir. Saygılarımla
   Kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen okuyunuz.

   Cevapla
 • facebookta benim resimlerimle profil açılmış ve yazılar yazıyor bir şahıs bunu savcılığa verip cezalandırmam mümkünmüdür?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 11:50

   Merhabalar,

   Hesabı bir an önce kapatmak için uzman bir bilişim avukatından yardım alarak talepte bulunabilirsiniz. Hesabın incelemesi yapılarak faillerin bulunması için soruşturma başlatılmalıdır.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  Şerife A.
  17 Ocak 2017 13:33

  merhaba benim instagram sayfamı çaldılar şuan müstehcen fotoğraflar paylaşıyolar arkadaşlarıma çok mağdurum lütfen yardım edin acil.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 15:22

   Merhabalar,

   Çalınan hesabınızla ilgili savcılığa bir dilekçe ile başvurmalı, bunun ardından birkaç bilişim tekniklerini ilgilendiren işlem yapmalısınız. Dilerseniz ekibimizden yardım alabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • benim adım soyadım bulunan bir konuda ekşisözlükte içerik giriyorlar, evet ben olmayabilirim ama rahatsızlık veriyor sonuçta adım soyadım aynı bu konuda bir şey yapılabilirmi?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 10:53

   Merhabalar, eğer sizi hedef alan yorumlar var ise bu konuda bir şey yapılabilir. Ama sizi hedef almıyorsa maalesef yapılamaz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • arama motoruna adımı soyadımı yazdığımda fotoğraflarımı başka sitelerde görüyorum o sitelerden kaldırabilirmiyiz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:08

   Merhabalar, fotoğraflarınızın kaldırılması için uzman bir avukattan hukuki destek alarak gerekli mercilere talepte bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Hayrunnisa Y.
  21 Şubat 2017 13:01

  benim iznim olmadan facebookta fotoğraflarımı paylaşan bir şahıs sürekli mesajlarla tacize uğramama neden oluyor bu şahsı bulup mahkemeye verebilirmiyiz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 17:39

   Merhabalar, eğer şahıs gerçek kimliğine ait bilgileri kullanıyorsa bulunabilir. Ama büyük ihtimal fake hesap açmıştır. Facebook da bazı durumlar haricinde ip adresi vermemektedir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba bir ara müzikle ilgilenirken kendi türettiğim müzikleri şimdi youtube da vs diğer video sitelerinde görüyorum, telif hakkı davası açmak istiyorum yardım edermisiniz ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:09

   Merhabalar, telif hakkı ihlali nedeniyle hem ceza hem de hukuk davası açabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • avrupa yakasında bir lisede öğretmenlik yapıyorum, bir öğrencim sosyal medyada grup açarak hakaretler etmekte bu arkadaşa cezai yaptırım uygulamak istiyorum, okul biraz disiplinsiz bu konuda yardımınızı rica ederim saygılar.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 11:04

   Merhabalar, Hakaret davası açmak istiyorsunuz. İnternet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba
  kız kardesimi birisi tehdit ediyor tehdit ettigine dair arkadaslarıda sahit bu sahıs fake hesap acmıs (o olduguna eminiz) kardesim hakkında bir sürü uygunsuz kelime kullanarak uygunsuz fotograflar atıyor biz bunu dava etmek istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz bizim icin cok önemli cevap verirseniz seviniriz iyi calısmalar

  Cevapla
 • sayın avukatım eşimin akrabası benim hakkımda dedikodu yaptı bende buna kızarak bu kişinin bacısının gelinin adına face açtım hakaret etmedim resimde koymadım sadece dedikoducusun dedikodu yapıyorsun diye yazılar yazdım bunlarda beni bulmak için savcılaga vermiş ne gibi ceza alırım ne gibi yol izlemem gerekir bana yol gösterirseniz sevinirim rica ediyorum

  Cevapla
 • iyi gunler facebookta arkadasimin hesabinda benim bir videom var o videodan rahatsiz oluorum arkadasim facebook sifresini ve e-postasini unutmus o yuzden kaldiramiyorum yardimci olurmusunuz.

  Cevapla
 • Kardesim 15 sene ceza aldi kardesimin uzerine hat acip. Kredi

  kartlarini dolandirmislar kardesim kardesim kagitlari gormemis antep disina gitigine kagitlari gormemis. 3 birini yatacak sucsuz yere

  Ne yapmaliyiz

  Cevapla
 • 15 yaşında birinin müstehcen video / resmini internette paylaşılması sonucu paylaşan kişi tespit edilemese bile bu video/resimler facebook-instagram-twitter gibi ünlü sosyal medya sitelerinden veya kişinin ismini googlede aratma sonucu çıkan sitelerden kaldırılması %100 müdür ? Eğer %100 ise size nasıl ulaşabilirim?

  Cevapla
 • merhabalar.ben birçok yurt dışı ve yurt içi yasal olmayan bahis firmalarına gerek aracılara havale gerek cep bank vb bir sürü yöntemlerle 4 5 senden beri para yatırıyordum.yaptığım bu yatırımları geri alabilir miyim? alabilirsem nasıl bi yol izlemeliyim yardımlarını bekliyorum.

  Cevapla
 • yasal olmayan derken lisanlı yada lisanssız siteler demek istedim

  Cevapla
 • Merhaba. Instagramdan birkac farkli fake hesaplardan ozel hayatimla ilgili bilgiler iceren mesajlar aldim. Karsilikli hakaret ve kufurlestik.hesaplar silinmis. Savciliga dilekce verip mesajlarin ekran alintisi ile basvursam kim oldugu bulunabilir mi? Bu konuda genellikle sosyal paylasim sitelerinin adli makamlara paylasim yapmadigi bilgisi yaziyor. Ip adresi bulunabilir mi? Yonlendirmelerinizi rica ederim.

  Cevapla
 • MERHABA beni 4 ay önce siber suçlardan çağırmışlardı ifade almak için gittigimde twttir hesabımda müstehcen foto paylaşıldıgı görülmüş bunun incelemesi için telefona el koydular telefon incelemesinin ardından dava açıldı adıma tck.226/3-2 cümlesi ve 53 madelerinde yargılanıyorum ne yapmam lazım bana yardımcı olun lütfen veya ceza alırmıyım alırsam nekadar olur ve daha önce herhangi bir sabıka kaydım yok lütfen yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • bi arkadaşım zor durumda eşi ile arası iyi değil bazı problemleri var arkadaşımın eşi kendi üzerine hat alıp vermiş eşimin arkadaşı hat dökümünü çıkartmak istiyor internet üzeri ve diğer konuşmaları çıkartmak istiyor ne yapması lazım acil yardım lütfen

  Cevapla
 • merhaba hakkımda yalan yanlış haberler yapılıyor hakaret ve iftiralarda cabası bunun için ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey sarahah diye ananim mesajlasma programindan hakaret mesajlari geliyor nasil şikayetçi olmamiz gerekiyor yardimci olurmusunuz saygılar..

  Cevapla
 • Selamlar film sitesinde izinsiz filmler yayınladığım için domain aldığım firmaya savcılıktan kağıt gelmiş ancak siteyi kapattıktan sonra gelmiş bundan sonrası ne olur bilgilendirirmisiniz.

  Cevapla
 • kapanan instagrami savcilik buluyomu sahte isimle kufrettim

  Cevapla
 • kızımın videolarını imternet sitelerinde pornografi olarak sergiliyorlar. bunların kaldırılması için gerekli yerlere mail atıp aradım fakatsonuç alamadım daha ne yapmam gerekiyor. cevap bekliyorum sizden kolay gelsin

  Cevapla
  • Merhaba Faruk Bey,

   İnternetten müstehcen videoların kaldırılmasına dair profesyonel hukuki hizmetimiz mevcuttur. Yayınlanan porno ve ifşa içerikli videoların tamamını hızlı bir şekilde kalıcı olarak kaldırmaktayız. Konuyla ilgili tarafımıza linkleri iletmeniz durumunda gerekli detaylar bildirilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • hayırlı günler kolay gelsin benm 9 senelik kullanmakta oldugum mail hasabım çalındı bununla ilgili gitmedigim yer kalmadı fakat olumlu sonuç alamadım hala savcılıga gittim dilekce verdim savcılık dosyamı kapatmış fecebook tivitir hotmail boyle onemsiz şeyler için ilgilenmiyorz dedi savcılık ve davayı kapattı benm için onemli bişey olmasa bununla ilgili uraşmazdm 5 aydan beri uraşıyorm ben şuan sadece hotmail hasabımı geri almak istiyorm çalan kişiden davacı olmk istemiyorm sadece hotmail hasabm geri alnsın yeter bununla ilgili yardmcı olrsanız çok sevinirim teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Ömer Bey,

   Mail hesabınızın bilgilerinin sizden izinsiz olarak elde edilmesi bilişim suçları kapsamına girmektedir. Konuyla ilgili suç duyurunuzdan çıkan Kovuşturmaya Yer olmadığına dair karara itiraz etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Facebookta benim adım fotografım kullanılarak hesap açılmıştı içeriginde benim fotograflarım var. Şikayetle jesabı kapattırdım. Üzerinden bir ay geçti. Dava açsam Hesabı açanın kimliğine ulaşma şansım olurmu.

  Cevapla
 • Sayın : Av. Serdarhan TOPO,

  Öncelikle görevinizde başarılar dileriz.

  Bir çok kişinin bildiği ve günlük 3.500 ila 7.500 kişinin ziyaret ettiği, reklam platformu haline gelmiş x bir sitede üyeliğimiz var. Bu sitede hem hizmet verebiliyor hemde hizmet verenlerden yararlanabiliyor, aynı zaman da vakit geçirebiliyoruz.

  Şikayet kısmı alanlarında hizmet verenler ile hizmet alanlar arasında bir şikayet söz konusu ise bu başlık altında şikayetçi oldukları konuyu dile getiriyorlar.

  Burada bizden biri şikayetçi oldu iade politikamızı kabul etmediği için. Lakin, biz ticari olarak verdiğimiz kararda iade etmediğimizi dile getirmemize rağmen x site yönetici kadrosunda yer alan görevli bir personel ve yönetim bizi iade etmediğimizden dolayı sitede banlı olarak göstermektedir. Bu banlı olarak durduğumuz süre, markamızı ve firmamızı kötü olarak göstermekte ve zedelemektedir.

  Yasal olarak hiç bir yaptırımı olmamasına rağmen kişiye iadeyi sağladık ama bizleri halen banlı olarak tutmaktadırlar. Bu durum suç mudur ?

  Not: İlgili x sitede profil sahibi olabilmek için yönetime 900 TL ücret gönderilmiş ve ücretli üyelik alınmıştır. Bu durum nasıl etkiler süreçleri ?

  İyi çalışmalar diliyoruz.

  Cevapla
 • merhaba twiterda çalınan fotoğraflarımı paylaşan bir kaç kişi gördüm bir tanesi para karşılığında sileceğini söyledi ancak parayı yatırdığım halde silmedi hesap numarası ve adı soyadı var elimde bu kişiye dava nasıl açabiliriz diğeriyle henüz iletişime geçmedim nasıl bir yol izlemem gerekir yardımcı olabilirmisiniz.

  Cevapla
 • Avatar
  Adımı vermek istemiyorum
  29 Haziran 2018 03:24

  Merhaba avukat bey bugün instagram üzerinden başka birinin fotoğraflarını kullanan biri tarafından kandırıldım ve elinde benim yarı çıplak fotoğrafım var. Silmesini eğer silerse polise şikayet etmeyeceğimi söyledim ve cevap gelmedi bu durumda kimsenin haberi olmadan o şahsın elinden fotoğraflarımı almam ve her hangi kötü bir amaçla kullanmamasını engellemem için ne yapmam gerekiyor?

  Cevapla
 • Merhabalar, beni ve kız arkadaşımı önve bir telefon numarası sonra instagram hesabı bir buçuk aydır rahatsız ediyor. Taciz hakaret tehdit ve şantaj içeren mesajlar atıyor. Hesabı engellediğimiz halde uygulamadan engeli kaldırdığını söyleyip tekrar rahatsız ediyor. Bu durum ikinizi de çok huzursuz ediyor ve üç defa da kız arkadaşımı takip etti. Takip ederken mesajlar attı fotoğraflar attı. Lütfen yardımcı olun.

  Cevapla
 • Merhaba,
  Size bir konu hakkında danışacağım cevaplarsanız sevinirim. Youtube kanalımdaki kendim çektiğim bir videoma bir şahıs tarafından telif atıldı ve videom kaldırıldı.Telifin sahte olduğunu düşünüyorum.Telif atan şahışa telifi kaldırmasını rica ettim ve benden para istedi ve birçok kişiyede telif attıgını söyledi kabul etmeyince hakaret küfür etti. Bu şahıs büyük ihtimalle sahte bir hesap açıp Youtubenin bir şekilde açığını bulup bir çok kişiye telif gonderip ücret karşılığında youtubeye geri bildirim gönderip videodaki teliflerinizi kaldırırım diyor.Gerçekten telif hakkı olsada veya olmasada bu yaptığı suçmudur.

  Cevapla
 • Merhaba ,
  Eşim yasadışı bahis sitesinde kumar oynayıp yaklaşık 100.000 tl kaybetmiş.Havalelerin bir kısmını kişilere bir kısmını şirket hesabına yapmış.Bu parayı alma olanağımız var mıdır ? Karşılığında herhangi bir mal/hizmet almadığımız bu durumdan nasıl para talep edebiliriz yardımcı olur musunuz?

  Cevapla
 • Merhaba eşimin adına bi kira sözleşmesi yapılmış ve noterden vekaletname verilmiş ve hat alınmış vekaletname verdiği kişinin adıda geçiyo kirasözleşmesi yaptığı kişininde adı geçiyo evraklarda ama hiç birini tanımıyoruz ve evraklardaki imzalar eşimin imzası değil bi telefon şirketinden borcu çıktı eşim gidip ben böyle bi hat almadım kullanmadım deyince evrakları çıkardılar böylelikle haberimiz oldu eşim cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu kendi imzalarını verdi kriminalden sonuç bekliyoruz ama olmadığından kesin eminiz yanlız bu evraklar 1998 de düzenlenmiş 20 yıl geçmiş nasıl bi yol izlemeliyiz? Yardımcı olabilirmisiniz Şimdiden teşekkürler…

  Cevapla
 • Merhaba facebook ta sık sık rastladığım bi hesap görüyorum. hesabın sahibi profil resmini banka hesabındaki tutarı gösteren resmi yapmiş ve gruplarda o resmi paylaşarak kameralı sohbet istediğini yazmış bu durum yasal mı öyle bi hakkı var mı coğu kez paylaşımına yorum yaptım hatta hakaretler ettim yinede benimle düzgün konuştu mahkemeye versem ne diye verecem sonuçta kamerada görüşen bayanlarda var ücretli olarak. ne yapmalıyım ?

  Cevapla
 • MERHABA
  BEN GÜNAY R.
  BEN TELEFONDA KONUŞURKEN KONUŞTUĞUM KİŞİ TELEFONUNDA BENİM KONUŞMAMI KAYDETMİŞ. VE HAKKINDA KONUŞTUĞUM KİŞİLERE DİNLETMİŞ. BEN SUÇ DUYURUNDA BULUNABİLİRMİYİM? BULUNSAMDA KİŞİ BU KAYDI HEMEN SİELEBİLİR? BUNU NASIL ÖNLEYEBİLİRİM.

  Cevapla
  • Merhaba Günay Hanım,

   Sizden izinsiz olarak yapılan ses kaydı özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur. Suç duyurusunda bulunup haklarınızı arayabilirsiniz.

   Alanında uzman bir bilişim avukatı ile çalışmanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  alan adım domainim var. Bunu hayata geçirmek istiyorum. Şikayetvar.com tarzında benzer özellik taşıyan bir site kurucam ancak bazı kişiler diyorki devlet kurum ismi mevcut bunu kullanamazsın. Bazılarıda evet kullanabilirsin sorun yok diyor. İki arada bir derede kaldım ne yapabilirim ? Olumlu olumsuz destek verirmisiniz

  Cevapla
 • merhaba Facebookta bi hesap var banka hesabının tutar kusmını ekran resmi alıp gruplarda para karşılığı kameralı sohbet etmek istedğini belirterek paylaşım yapıyor. ve buna karşılık coğu kadın da bununla iletşime geçip görüntülü sohbet yapıyor. tamam onlar karşılıklı anlasarak bunu yapıyolar ama o profil sayfasının gruplarda banka hesap resmini paylasıp görüntülü sohbet istemesi yasal mı bunu nereye şikayet edebilirim. çoğu kez onu tahrik ediyorum bana küfretsinde şikayet edeyim diye ama etmiyor sizce ne yapmam gerekir?

  Cevapla
 • Ben devlet memuru olarak Mayıs 2018 yılında göreve başladım emniyet personeli olarak daha önce 2017 senesinde bahis oynadığım için hesaplarima bloke konulmuş maaş hesabım dahil buna benim sormak istediğim şey şu bahis oynatmak diye açılmış dosya örgütlü suç diye çok kişinin adı var ben memur olmadan önce suç islesem bile memuriyetim yanar mı? Kumar oynatmak diyor ben kumar oynatmadim maaş hesabım blokeli oradan para cekemeyecek miyim çünkü kredilerim var ve mağdur konuma geliyorum. Bana yardimci olursanız sevinirim.

  Cevapla
  • Merhaba Berk Bey,

   İnternet üzerinden oynadığınız bahis hesabınıza bloke konulması için haklı bir sebep olamaz. Tarafınıza karşı açılan davada bir bilişim hukuku avukatı ile savunma yapmanızı tavsiye ederiz. Memuriyeti etkileyip etkilemeyeceği alacağınız ceza miktarına bağlı olarak değişir. Blokeli hesabınız içinse belirli işlemler yürüterek blokeyi kaldırabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba bana sahte instagram hesaplarından sürekli hakaret eden biri var kim olduğunu bilmiyorum bu hesapları kimin açtığını öğrenmek mümkün mü kim olduğunu öğrenmek hakaret davası açmak istiyorum ıp bulunabilir mi

  Cevapla
  • Merhaba Eda Hanım,

   İnstagram, Facebook, Twitter gibi firmalar Amerikan menşeli firmalar olduğu için bazı suçlarda ip tespiti mümkün olabilirken bazı suçlarda mümkün olamamaktadır. Bu konuda bir bilişim suçları avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • avukat bey google maps te bir kurum için yapılan yorum, yorum yapan için hukuki bir süreç doğurur mu? hakaret varsa veya karalama varsa

  Cevapla
  • Merhaba Çağatay Bey,

   İnternetten hakaret veya karalayıcı yorumların tamamen kaldırılması mümkündür. Google maps (google my business hesabı) üzerinden yapılan karalayıcı yorumlar da yorum sahibi için cezai ve hukuki anlamda sonuç doğuracaktır. Konuyla ilgili çalışan bilişim avukatlarımıza ulaşıp internet üzerinden yapılan hakaretleri sildirebilir, hukuki süreç başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Daha iyi kalite için ses kayıt ı yapılmaktadır ifadesi dinletilmeden firma ses kayıt yapabilirmi

  Cevapla
  • Merhaba Doğan Bey,

   Ses kaydı yapıldığı belirtilmeden ses kaydı yapılması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturabilmektedir. Konu bir bilişim suçu teşkil ettiğinden dolayı uzman bilişim avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Akbank hesabıma İllegal bahis şüphesinden bloke konulmuş ve 1 haftadır bloke kaldırılmıyor bunun için ne yapmam lazım ne zaman gitsem inceleme altında diyolar bişey yapmıyolar yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
  • Merhaba Fatih Bey,

   Son dönemde maalesef keyfi olarak banka hesaplarına masak ve savcılık tarafından bloke konuluyor. İncelemenin belirli bir süre sınırı mevcuttur. Yasadışı/İllegal bahis oynama sebebiyle banka hesaplarına savcılık ve masak blokesi konulması hukuka aykırı bir işlem olup bloke kısa sürede yasal başvuru ile kaldırılabilmektedir. Dilerseniz uzman bilişim avukatı olarak büromuza 0212 679 32 53 nolu hattan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,

  Polonya’da yaşayan bir dostum var. Türkiye’de yaşayan sapıntılı bir şahıs tarafından arkadaşım ve çevresi internet üzerinden takip, taciz ve tehdit ediliyor. Bu şahsın Türkiye’de cezalandırılması için yapabileceğimiz bir şey var mı?

  Cevapla
  • Merhaba Yunus Emre Bey,

   İnternet ortamında işlenen stalk yani ısrarlı takip, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit suçlarıyla ilgili ispat gerçekleştirildiğinde yasal işlem başlatılabilmektedir. Bilişim suçları avukatı olarak İstanbul’dan tüm ülkelere hizmet vermekteyiz. Dilerseniz danışma formunu doldurup detaylı bilgi alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba avukat bey, sosyal medya hesapi parolasini kirip o hesapi sadece ailedeki birine yapilan santaji durdurmak amaciyla girip yada hesapi kirip o hesapi sifresini degistirip durdurmak sucmudur ? suc ise sucu nedir ? yazismalarin yapildigi ve santajin yapildigi hangi ip adresinden ve hangi ilden yazildigi bulunabilirmi

  Cevapla
  • Merhaba Kamile Hanım,

   Bahsettiğiniz suç bilişim sistemlerine girme ve verileri değiştirme suçudur. Her ne amaçla olursa olsun bilişim suçları cezalandırılmaktadır. Bilişim avukatı ile bağlantıya geçip konunuz hakkında danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba sayın avukatlık bürosu ben internet üzerinden canlı bahisler oynadım ve bu bahis sonucu yüklü miktarda para tutturdum çekim yapmak istedim parayı vermek için sürekli ücret talep ediyorlar artık çok sıkıldım siz değerli bilgili büyüklerime danışmak ve dava açmak istedim sizcede uygun sana bütün deliller terafida mevcuttur e-posta yoluyla bildiriminizi beklerim efendim saygılar sunarım

  Cevapla
  • Merhaba Salim Bey,

   Bilişim avukatları olarak internet üzerinden oynanan illegal bahis suçlarıyla ilgili uzman olarak çalışmaktayız. Bahisten kazandığınız paranın iadesi için talepte bulunma hakkınız mevcut değildir. Çünkü bu borç eksik borçtur. Ancak işlenen suçla ilgili bildirimde bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Hocam bana acil yardım etmeniz gerekiyor ben bundan 1 yıl önce kız arkadaşımla beraber oldum ailesini öğrenip dava açtı ben 21 o 16 yı doldurmak üzere baya bi suçtan yargılandım alıkoyma,reşitolmayanla ilişki, ve son olarak kişisel verileri kaydetme sucundan yargılandım, 5 ay yattıktan sonra alıkoymadan 6 ay reşit olmayan.. suçuda 5 yıl suc işlememe şartıyla düştü kişisel veride bereat ettim istinafa yolladılar sadece kişisel verileri kaydetmek sucunu bozup mustehcen videodan yargılaman lazım diye tekrar dava açmak üzere yolladı ve çocuk diye geciyor şuan kız arkadaşım 18 doldurmak üzere ama o olay tarihinde 16 yaşındaydı istekse olsa biz video çektik ve birden fazla ben ne yapıcam 5 yılla 10 yıldan yargılanıyorum bana mutlaka dönüş yapmanız lazım detay isterseniz verebilirim daha detaylı konuşabiliriz

  Cevapla
  • Merhaba Ahmet Bey,

   Yargılandığınız suçların yanında kız arkadaşınız o dönemde çocuk olduğu için çektiğiniz videonun müstehcenlik suçu oluşturabileceğini düşünüyoruz. Çocukların cinsel içerikli videoların üretiminde kullanılması fiiliyle oluşan bu suçun savunmasında İstanbul’da bilişim avukatı ile bağlantıya geçmeniz doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben farklı bir şehirde ikamet eden birine oyun sattım hesabı alıp paramı göndermedi şahıs beni yüzbaşıydım diyerek sahne tc no ve foto vererek kandirdi elimde sahsin cep numarasi watsaptan olan yazismalarimiz ve fotoğraflar duruyor bununla alakalı yapabileceğim hukuki yolda elimde bir şey var mı cevap için şimdiden teskkur ederim

  Cevapla
  • Merhaba Baran Bey,

   Bilişim suçları avukatı olarak maruz kaldığınız dolandırıcılık suçunda mağduriyetinizi ve karşı tarafın hile ve desisesini ispatlar delillerinizi sunmalısınız. Şikayetinizden sonra soruşturma açılacak ve gerekli inceleme yapılacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar. Benim sosyal medya hesabım çalındı ve hicbir şekilde giriş yapamiyorum. E posta ise değiştirilmiş. Bununla ilgili ne yapılabilir

  Cevapla
 • Kredi kartımın ev arkadaşım tarafından izinsiz kullanıldığını farketim. Ne yapabilrm ?

  Cevapla
  • Merhaba Sümeyra Hanım,

   Kredi kartı dolandırıcılığı suçu olarak bilinen banka ve kredi kartlarının izinsiz olarak kullanılması suçuna maruz kaldığınızı gözlemliyoruz. Bilişim suçları avukatı olarak çokça rastladığımız bir suç tipi olduğu için şunu rahatlıkla ifade edebiliriz; kendisinin yaptığı harcamayı fiş vs. delillendirerek şikayette bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Serdar bey benim banka hesaplarıma aynı günde el koyuldu masakmı yaptı bilmiyorum banka yöneticisinin dediği şüpheli işlem olmuş diyo hesabınıza çok fazla giriş çıkış oşmuş diyo iş bankası maaş hesabım olduğu için kapatmamışlar ama bundan sonra maaşını bankaya gelip elden alcaksınız diyo kart kullanamıyorum cep şubeyi kullanamıyorum finansbankıda aradım onlarda yasa gereği yazıyomuş yasa gereği derken ne demek istedi bunu kim yaptı ve bunu düzeltebilirmiyiz

  Cevapla
  • Merhaba Hasan Bey,

   Son dönemlerde sıkça karşılaştığımız masak blokesi ile karşı karşıya olduğunuzu görüyoruz.5549 bloke kaldırma işlemi ile Masak ve savcılıkların haksız olarak koyduğu blokeleri bilişim hukuku avukatlarımız ile kaldırabilmekteyiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Skypetan şantaj yapıyorlar acil yardım…

  Cevapla
  • Merhaba Nuri Bey,

   Bilişim avukatı olarak ekibimizin uzman olarak çalıştığı skype üzerinden şantaj suçlarında zamanlama oldukça önemlidir. Bize 0212 679 32 53 ten ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi geceler ben twitter üzerinden başka kişiye ait video paylaşımında bulundum. Ardından o kişi tarafında. Uyarıldıktan sonra hemen kaldırdım sayfamı da kapattım. Buna rağmen o kişi tarafından şikayet edilir miyim? Ceza alır mıyım?

  Cevapla
  • Merhaba Beren hanım,

   Twitter üzerinden paylaştığınız videonun niteliğini bir bilişim avukatı ile paylaşmanızı öneririz. Ardından suç kapsamı değerlendirilebilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Toplu taşıma aracında erkek arkadaşımla videomu çekip babama göndermiş gizli görüntümü aldığı için özel hayatin gizliliğini ihlal ettiği için dava açsam ceza alır mi daha farklı şeyler katarak anlattığı için manevi olarak çok yıprandım suç teşkil ediyor mu

  Cevapla
 • Merhabalar.Ş**** üzerinde şahısların firmalar için yazdıkları şikayetler firmalar tarafından nasıl kaldırılabilir. Firmanın müşterisi olup olmadığı dahi bilinmeyen şahısların firmalar hakkında yaptıkları yorumlar oldukça can sıkıcıdır.Bu konuda neler yapılabilir yardımcı olurmusunuz rica etsem.

  Cevapla
 • Merhaba Hocam,
  Daha önce tarafımdan alınan ve Whois bilglerinde de bana ait olduğu anlaşılan bir alan adımı, başka bir bayii arkadaşımın talebi üzerine (ki bu talebi ve yönlendirilecek hostinig bilgileri bende mail olarak durmaktadır.) onun söylediği siteye 2012 yılında yönlendirdim.
  2015 yılında önce valilik tarafından telefon daha sonrada yazı ile bildirilmesine istinaden Lisanssız SMS firmasına yönlendirildiğini öğrendim.
  valiliğin sözlü söylemi üzerine site yönlendirmesini iptal ettim.
  daha sonra emniyet tarafından ifadeye çağırıldım. ifade verdikten sonrada 20.000TL ön ödeme yazısı savıcılık tarafından bildirildi. ön ödemeyi zamanında yapmadığımdan kamu davası açıldı hakkımda,
  hiç bilmediğim bayiliğini yapmadığım herhangi bir resmi veya gayri resmi satışını yapmadığım, sadece bahsi geçen alan adının tarafıma ait olması ve gene kendileri tarafından sitenin üst kısmına Ad,Soyad,Cep Telefon ve mail adresim olduğu için tarafıma mahkeme açılmılmıştır.
  Konu hakkında ne yapmamı tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim
  Kanun : 5809 Sayılı yasaya muhalefet
  hakkımda Cezalandırma ve TCK’nın 53. Maddesinde belirtilen hak yoksunluğu talep edilmekte

  Cevapla
  • Merhaba Hatip Bey,

   5809 sayılı yasaya muhalefet ederek kişinin üzerine hattın izinsiz olarak çıkarılması suçundan adınıza soruşturma açıldığını gözlemlemekteyiz. İfadenizde konuyu detaylı olarak izah etmeniz burada önem arz etmektedir. Siteyi yönlendirmek başlı başına suç teşkil etmeyecektir. Bilişim hukuku avukatı ile bağlantıya geçip savunma yapmanızı tavsiye etmekteyiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba yaklasik 1 yil once birisi benim fotografimla kendini tanitmis face de benim yeni haberim oldu dava etsem zaman asimina ugrarmi?

  Cevapla
  • Merhaba Caner Bey,

   Fotoğrafınızın izinsiz olarak sosyal medya sitelerinde paylaşılmasının suç görünümü; fotoğrafın özel hayatın gizliliğine dahil olan bir fotoğraf olup olmadığıyla yakından ilgilidir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması veya özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşabilecektir. Yeni öğrenmeniz şikayet süresinin yeni başladığını gösterir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  Benim adıma fake hesaplar açılmış numaramı dağıtmışlar kimliğime şahsım üzerime olup olmadık şeyler paylaşılmış bende savcılığa suç duyurusunda dilekçe yazdım.Acaba yapan kişi bulunur mu ?

  Cevapla
  • Merhaba Derya Hanım,

   Açılan fake hesapları yasal yollarla kapattırmanız mümkün. Ayrıca hangi sosyal medya hesabından fake hesap açtıklarını da inceleyerek ip tespiti yapılması için gerekli çalışmalar yürütülebilir. Bilişim avukatı ile hareket etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar . Önceden çalıştığım iş yerinde müdür dediğim şahıs bana kotamız eksik birinin adına cihaz tanımlayalım sonra iptal edelim dedi. Ben kendi adıma cihaz alamadım çıkmadı bana sonra kız arkadasımdan rica ettim tanımlayıp iptal edecez dedim oda tamam dedi . Cihazı tanımladık hattın adına(kız arkadasımın yani) bi süre sonra müdürün dediği gibi iptali sağlandı borcun. Aradan bi müddet geçti bu borç tekrar sisteme düştü o sıra iş yerimden ayrılmıştım gidip müdüre hesap sordum bu neyin nesidir diye demekki çevrelerinden birileri o dahil milletin kredi kart bilgilerini çalıp borçları sistemden silmişler kart sahibi şikayetçi olunca borç sisteme tekrar düştü. Kız arkadasım haklı olarak benden hesap sordu bende mağdur olmasın diye tüm borcu kendi cebimden ödedim ve patrona müdürün tüm yaptığı sahtekarlığı anlatıp işten kovdurttum. Kız arkadasımı karakoldan aramışlar ifadesini vermiş benim adımıda vermiş bende gidip ifademi verdim müdürden şikayetçide oldum. Bu süreç nasıl geçer ben herhangi ceza alırmıyım mağdur durumdayım..

  Cevapla
  • Merhaba Esra Hanım,

   Gördüğümüz kadarıyla banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması diğer adıyla kredi kartı dolandırıcılığı suçunun mağduru olmuşsunuz. Ancak sanık durumuna düşmeniz olasıdır. Bilişim avukatları bu tür bilişim suçları konularında destek alabileceğiniz kişilerdir. Tavsiyemiz uzman bir bilişim hukuku avukatı ile çalışmanız olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İnternette bir tane hackera bir arkadaşımın telefonuna baktıracaktım bi numara almak için.Sonrasında birçok ödemesi çıkınca iptal etme parası verdim ve en sonunda iptal ettim.Bugün diyor ki karşı tarafa beni siz mi söylediniz telefonuma takip etme programı atmışsın diye aradı ben de geçiştirdim savcılığa şikayet edeceğini söyledi ama bu sorun benim için dedi.Aradığına dair ekran görüntüsü istedim ama atmadı henüz.Arkadaşıma sordum kimseyi aramadığını söyledi.Hacker arkadaş da arandığım için kodcudan paramı alamıyorum 810 tl paramı kesti adam öğleden sonra savcılığa senin,annen baban hakkında suç duyurusunda bulunucam,siz de bulunun,avukatım sizi arar falan dedi. Yaptığı bilişim işinin yasal olduğunu benim bunu parayla yaptırmamın suç olduğunu falan söyledi.Arkadaşım aramadığını söylüyor haberi bile yok sanırım.Böyle bir şey olabilir mi? Beni kandırmaya mı çalışıyor? Anladığım bir konu değil yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 12:33

   Merhaba Şeyma Nur Hanım,

   Bilişim sistemlerine girme suçu işlenmesinde aracılık etmek de yasal olarak sorunlu bir fiildir. Ancak bahsettiğiniz kişinin kendini bu yolla aklaması mümkün değildir. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  İsimvermekistemiyorum
  30 Haziran 2019 22:32

  Merhaba yakın bir arkadaşım yeni ayrıldığı sevgilisi tarafından elindeki resim ve videolarla tehtid ediliyor bu şahıs o kadar hırçın ki bana bile bulaştı nasıl bir yol izlenilir arkadaşımın kişisel onuru gururu söz konusu bu şahıs arkadaşımın üzerinden beni bile tehtid ediyor lütfen bir fikir verin !!!

  Cevapla
  • Merhaba,

   Resim ve video tehdidi son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Şantaja ve tehdide asla taviz vermemenizi tavsiye ediyoruz. Bizimle 0212 679 32 53 ten iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyi gunler
  Efendim siber suclarla mucadele bizim sosyal medya hesaplarındaki arkadaslarimizla olan mesajlaşmalarımızı mahkeme kararı yada ihbar olmadan istedigi gibi okuyup görebilirmi

  Cevapla
  • Merhaba Cahit Bey,

   Sosyal medya siteleri genellikle ABD menşei siteler olduğu için süreç farklı ilerlemektedir. Bilişim suçları avukatı aracılığıyla mesajları değerlendirip doğru yol haritası çizmek gereklidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben facebook üzerinden tamemen yanlış kişisel bilgilerle fake profil açarak birisiyle sohbet ederken “seni fena yaparım” diye bir cümle kurdum. Karşı tarafta buna dair tehdit davası açacağını söyledi. Ben de sonrasında yazdığım cümleyi ve konuşmanın tamamını sildim ve hesabı kapattım. Bu kişinin beni bulması mümkün müdür acaba ? Saygılar.

  Cevapla
  • Merhaba Enes Bey,

   İnternetten işlenen tehdit ve şantaj suçları ile uzman olarak ilgilenen bir bilişim hukuk bürosu olarak söyleyebiliriz ki; söyleminizin tehdit olup olmadığı ile ilgili şüpheler vardır. Öncelikle bunların giderilmesi gerekiyor. Onun ardından tespit ile ilgili süreci incelemelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar ,ünlü bir şahıs soyal medyada paylaşımına yapmış olduğum bir yorum için bana özelden msj atarak küfür ve hakaret etmistir.Bunun için nasıl bir yol izleyebilirim?
  Saygilar

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 08:48

   Merhaba Onur Bey,

   İnternet üzerinden işlenen hakaret suçları da tıpkı normal hayatta işlenen suçlar gibi değerlendirilmektedir. Mesaj ekran görüntüsü ve diğer tüm delillerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar avukat bey.
  ben oldukça komplike ve aylar süren bir bilişim suçuna maruz kaldım. doktorum ve hasta olarak gelen kişi kendini elektronik mühendisi olarak tanıttı. bilişimle ilgili hiç ilgim ve bilgim yoktur. yeni telefon ve pc alırken windows vb programlar için yardımcı olayım diye cihazlarıma erişti. ve bir sürü korsan program yüklemiş. boşanmış bir insanım. bu programlar aracılığı ile elde ettiği görüntü vs ile aylarca çocuklarım söz konusu olarak tehdit edildim. siber suçları erişimleri tespit etti. ama bu şahıs bu programlar için kullandığı mail adresinin kendine ait olmadığını iddia ediyor. bunun içinde hotmail hesabımı çalarak suç işlenen maile kurtarma adresi atayıp bana ait olduğunu iddia ediyor. mail adresimin çalındığına dair yaptığım şikayete cevap olarak ; verdiğim ıp nin kime ait olduğunu tespit edemiyoruz minvalinde geldi. suç havada kaldığı gibi aylarca yaşadığım işkenceden de yırtacak korkarım.
  sorum şu; microsoft hesabıma ne zaman nereden girildiği, kaç kez şifremi değiştiği hakkında bilgi veremez mi? şikayetime taleplerimi nasıl belirtmeliyim? sonuç alabileceğim yol nedir? olay 2017 başı 2019 başına kadar ki süreyi kapsıyor.
  saygılarımla…

  Cevapla
 • Merhaba ınstagram dan feyk hesaplardan sürekli hakaret içerikli mesajlar alıyorum ve hesap sonradan kapatılıyor polis e gittiğim de de bulunmuyor ne yapmam gerekiyor ?

  Cevapla
 • Merhaba gecmiste kullanmis oldugum resimli twiter hesabim askiya alindi.google arama motoruna ismimi soy ismimi yazdigimda twetlerimle birlikte gorunuyor bu hesabimi kapattirmak istiyorum gozuksun istemiyorum .bunu hukuki yollarla kapattirmam bu mumkunmudur

  Cevapla
 • Merhaba. Dün kredi kartı aidat ödemesi için bir siteye yönlendirildim. E devlet sitesi gibi gözüktüğü den dolayı ilk başta şüphelenmedim. Ancak mobil bankacılıkta para çekildiğini görünce hemen bankamla konuşup kartımı kapattırdım. Güvenlik onayı verdiğim için banka provizeye alınmış tutarı iptal etmedi. Savcılığa dilekçe vermemi söylediler. Savcılık dolandırıldığımı onaylarsa para iadesi yapılacak mı?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   19 Temmuz 2020 20:18

   Merhaba Dilara Hanım,

   Size sms ile gelen bir kodu kabul edip etmemenize göre cevabımız değişebilecektir. Son zamanlarda bilişim avukatları olarak bu tarz suçlara fazlasıyla görmekteyiz. Suç duyurusunda bulunup bankaya ödeme yapmamanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba penti adlı mağaza tarafından aylarca para iadem yapılmadı e posta ve müşteri hizmetlerinden defalarca şikayette bulunmama rağmen. sinirlendiğim için attığım e postalarda allah sizi bildiği gibi yapsın allah kahretsin ahlaksızlar vs yazmıştım acaba bana hakaret davası açarlar mı? Sonuça mağdur bendim ama emin olamıyorum. Teşekkürler.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Ağustos 2020 11:55

   Merhaba Emin Bey,

   “Ahlaksızlar” sözü hakaret olarak algılanabilecektir. Bu konuda bir savcılık şikayeti ile karşılaşırsanız bilişim avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Nesine com ile ilgili yapılan bahisler söz konusu yapılan 5 bahih mevcut ve 2 kaybetti ama kazanılan 3 kupondaki tutarı vermedikleri gibi aynı maçlardan yatan kuponuda yatmış kabul ederek bir şekilde haksız kazanç sağladıkları ordada bunun için hesap hareketlerinden tutun yapılan bahisleri ve kazandı denilen ve yatirsigim parayı iade ederek ve üstelik kaybeden kuponlardaki tutalarida iade etmeyerek toplamda 850tlkazancima el koyuldu+560 tl iki ayrı kuponuda kaybetti sayarak iki türlü param gasp edildi bununla ilgili ne yapilabilir

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü